Over middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben

Typedocument
TitleOver middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000893
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fc30545c-ba84-4a04-ba1a-9641cc49d5e9
Deletedno
Relation Count 95
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005218
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005218
Display NameExpositie van Psalm 118 op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000395672
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005486
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005486
Display NameProloog op de psalmen naar Hieronymus
Relation IdRELA000000401806
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000005438
Pathdomain/teksten/TEXT000000005438
Display Name7 berijmde gebeden
Relation IdRELA000000247617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002747
Pathdomain/teksten/TEXT000000002747
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Josua, Tobias, Ruth, Judith, Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000234690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003306
Pathdomain/teksten/TEXT000000003306
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (Deel 1: Genesis en Exodus; Deel 2: Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth); Mnl.
Relation IdRELA000000237362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010249
Pathdomain/teksten/TEXT000000010249
Display NameCommentaar op de psalmen.
Relation IdRELA000000266727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002712
Pathdomain/teksten/TEXT000000002712
Display NameDeel Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels
Relation IdRELA000000234375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000624
Pathdomain/teksten/TEXT000000000624
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (Pentateuch, commentaar op Mozes' boeken ontleend aan Historia scolastica, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Ezechiel, Habakuk (gedeeltelijk), stukken uit Nehemia, Esdras II (op ingevoegd blad), Job, Tobias, Daniel cap 1-6, 13 en 14), Jona, Klaagliederen van Jeremia 5, 1-22, Judith en Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000221381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003938
Pathdomain/teksten/TEXT000000003938
Display NameExpositie op de boetpsalmen, gevolgd door litanie van alle heiligen en enkele gebeden
Relation IdRELA000000241009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015241
Pathdomain/teksten/TEXT000000015241
Display NameExpositie van Psalm 118 op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000628
Pathdomain/teksten/TEXT000000000628
Display NameFragm. met bijbelperikopen (Psalm 51, 18-21; Psalm 65, 2-8; Jesaja 38, 10-18); Mnl.
Relation IdRELA000000221432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003719
Pathdomain/teksten/TEXT000000003719
Display NameHoogliedvertaling, nauw verwant aan Bijbelvertaling van 1360, met proloog en commentaar
Relation IdRELA000000239824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002008
Pathdomain/teksten/TEXT000000002008
Display NameMnl. vertaling van psalmen en cantica in mengredactie, met vooraf uittreksel uit expositie van Ambrosius op psalm 118 en "voerreden des propheten davids over den psalter" en gevolgd door Lof der psalmen van Augustinus
Relation IdRELA000000229747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001109
Pathdomain/teksten/TEXT000000001109
Display NamePentateuch, Jozua, Richteren en Ruth uit Bijbelvertaling van 1360; hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000224481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001295
Pathdomain/teksten/TEXT000000001295
Display NamePsalmen en cantica in Lat. en Mnl. mengredactie met glossen, voorafgegaan door proloog naar Hieronymus en gevolgd door Lof der psalmen van Augustinus
Relation IdRELA000000225684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000626
Pathdomain/teksten/TEXT000000000626
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf Lof der psalmen van Augustinus, en gevolgd door litanie van alle heiligen met bijbehorende gebeden; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000221414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003790
Pathdomain/teksten/TEXT000000003790
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, gevolgd door o.m. Lof der psalmen van Augustinus en de expositie op psalm 118 op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000240209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001447
Pathdomain/teksten/TEXT000000001447
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf Lof der psalmen van Augustinus, Proloog op de psalmen naar Hiëronymus en toelichting op het lezen van de psalmen; Mnl.
Relation IdRELA000000226550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003662
Pathdomain/teksten/TEXT000000003662
Display NameUtrechtse bijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360 (Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job, vijf boeken van Salomo); Mnl.
Relation IdRELA000000239551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002648
Pathdomain/teksten/TEXT000000002648
Display NameUtrechtse historiebijbel (dl.I); Mnl.
Relation IdRELA000000233985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003304
Pathdomain/teksten/TEXT000000003304
Display NameUtrechtse historiebijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth); Mnl.
Relation IdRELA000000237333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002711
Pathdomain/teksten/TEXT000000002711
Display NameUtrechtse historiebijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360. Met gedichtje tot lof van de schrijver; Mnl.
Relation IdRELA000000234355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000858
Pathdomain/teksten/TEXT000000000858
Display NameVijf boeken van Salomon uit de Bijbelvertaling van 1360; Mnl.
Relation IdRELA000000222822
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003159
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 C 2
Relation IdRELA000000066973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003226
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003226
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 12
Relation IdRELA000000068243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003221
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003221
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 26
Relation IdRELA000000068135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003228
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003228
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 27
Relation IdRELA000000068279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003157
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 31
Relation IdRELA000000066900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003364
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 E 26
Relation IdRELA000000070693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003398
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003398
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 11
Relation IdRELA000000071299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003223
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003223
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 G 26
Relation IdRELA000000068184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003224
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003224
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 G 28
Relation IdRELA000000068203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003229
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003229
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 G 29
Relation IdRELA000000068302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003227
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003227
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 26
Relation IdRELA000000068261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003232
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 3
Relation IdRELA000000068364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003498
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003498
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 36
Relation IdRELA000000072927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003383
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 37
Relation IdRELA000000071032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003231
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003231
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 4
Relation IdRELA000000068345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003163
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 26
Relation IdRELA000000067053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003222
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003222
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 F 19
Relation IdRELA000000068157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003155
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 38
Relation IdRELA000000066837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003230
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003230
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 J 48
Relation IdRELA000000068326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005862
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005862
Display NameAMSTERDAM, KOG : 1
Relation IdRELA000000103291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002247
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 41
Relation IdRELA000000054533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007613
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007613
Display NameBRUGGE, GS : s.o.
Relation IdRELA000000124561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003811
Display NameBRUSSEL, KB : 10896
Relation IdRELA000000077551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003829
Display NameBRUSSEL, KB : 11231-36
Relation IdRELA000000077817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003931
Display NameBRUSSEL, KB : 19551
Relation IdRELA000000079431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003937
Display NameBRUSSEL, KB : 19565
Relation IdRELA000000079511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003968
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003968
Display NameBRUSSEL, KB : 21625
Relation IdRELA000000079886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003652
Display NameBRUSSEL, KB : 2518
Relation IdRELA000000075386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003662
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003662
Display NameBRUSSEL, KB : 2802
Relation IdRELA000000075539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003772
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003772
Display NameBRUSSEL, KB : 5112
Relation IdRELA000000077024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003795
Display NameBRUSSEL, KB : 9018-19
Relation IdRELA000000077319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004050
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004050
Display NameBRUSSEL, KB : II 1489
Relation IdRELA000000081184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004075
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004075
Display NameBRUSSEL, KB : II 2409
Relation IdRELA000000081514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004014
Display NameBRUSSEL, KB : II 293
Relation IdRELA000000080645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004842
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1863
Relation IdRELA000000091067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000021
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000021
Display NameGENT, UB : 16
Relation IdRELA000000023950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000269
Display NameGENT, UB : 1736
Relation IdRELA000000026899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002879
Display NameGENT, UB : 632
Relation IdRELA000000062892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002058
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 82
Relation IdRELA000000051825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002059
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 83
Relation IdRELA000000051844
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000301
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000301
Display NameEbbinge Wubben, C.H.
Relation IdRELA000000011704
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000377
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 43
Relation IdRELA000000028266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000389
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 45
Relation IdRELA000000028513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000398
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000398
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 2
Relation IdRELA000000028678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000388
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 41
Relation IdRELA000000028491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000387
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 6
Relation IdRELA000000028470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003033
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003033
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 331
Relation IdRELA000000065104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007780
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007780
Display NameCELLE, OGB : 14-15
Relation IdRELA000000126377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002109
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002109
Display NameGRONINGEN, UB : 221
Relation IdRELA000000052571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005059
Display NameKEULEN, HA : W 87
Relation IdRELA000000093095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001892
Display NameLEIDEN, UB : BPL 46 B
Relation IdRELA000000049470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001419
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1128
Relation IdRELA000000043100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000870
Display NameLEIDEN, UB : LTK 232
Relation IdRELA000000035268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000872
Display NameLEIDEN, UB : LTK 235
Relation IdRELA000000035320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000876
Display NameLEIDEN, UB : LTK 241
Relation IdRELA000000035394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004273
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004273
Display NameLONDEN, BL : Add. 10043
Relation IdRELA000000083566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004375
Display NameLONDEN, BL : Add. 15410
Relation IdRELA000000084909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004377
Display NameLONDEN, BL : Add. 16951
Relation IdRELA000000084967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004488
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004488
Display NameLONDEN, BL : Arundel 294
Relation IdRELA000000086732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005390
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 1102
Relation IdRELA000000096660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005392
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5150-51
Relation IdRELA000000096724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005869
Display NameNEURENBERG, SB : Solger. Fol. 8
Relation IdRELA000000103401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001554
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 27
Relation IdRELA000000045062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004451
Display NameOXFORD, BL : Marshall 90
Relation IdRELA000000086233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002834
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002834
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 38
Relation IdRELA000000062369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000429
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000429
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 15
Relation IdRELA000000029210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001132
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001132
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1006
Relation IdRELA000000038420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001133
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1007
Relation IdRELA000000038449
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie