De veer utersten. Das Cordiale de quatuor novissimis von Gerhard von Vliederhoven in mittelniederdeutscher Überlieferung / Marieluise Dusch

Typedocument
TitleDe veer utersten. Das Cordiale de quatuor novissimis von Gerhard von Vliederhoven in mittelniederdeutscher Überlieferung / Marieluise Dusch
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000891
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0af8ba7d-0ffb-42a0-ad68-f50f0d59ed25
Deletedno
Relation Count 44
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000003376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003376
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000407418
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000350
Pathdomain/teksten/TEXT000000000350
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Die vier utersten; deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras en Ester); aan eind van eerste band fragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000219558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010183
Pathdomain/teksten/TEXT000000010183
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (begin)
Relation IdRELA000000266445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010182
Pathdomain/teksten/TEXT000000010182
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010190
Pathdomain/teksten/TEXT000000010190
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (kap.4)
Relation IdRELA000000266469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010189
Pathdomain/teksten/TEXT000000010189
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (proloog en eerste kap.)
Relation IdRELA000000266466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010199
Pathdomain/teksten/TEXT000000010199
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000266497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010195
Pathdomain/teksten/TEXT000000010195
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift (proloog en kap.1-2)
Relation IdRELA000000266485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010192
Pathdomain/teksten/TEXT000000010192
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus, Nederd.
Relation IdRELA000000266475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010193
Pathdomain/teksten/TEXT000000010193
Display NameExempel; Nederd.
Relation IdRELA000000266479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001985
Pathdomain/teksten/TEXT000000001985
Display NameFragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuot novissimis
Relation IdRELA000000229657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002278
Pathdomain/teksten/TEXT000000002278
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000231791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010191
Pathdomain/teksten/TEXT000000010191
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus, Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000266472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010197
Pathdomain/teksten/TEXT000000010197
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000266491
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003376
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000011700
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003461
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 28
Relation IdRELA000000072248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003624
Display NameBRUSSEL, KB : 1171-72
Relation IdRELA000000074968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003686
Display NameBRUSSEL, KB : 3026-30
Relation IdRELA000000075914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003700
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003700
Display NameBRUSSEL, KB : 3084
Relation IdRELA000000076137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004024
Display NameBRUSSEL, KB : II 469
Relation IdRELA000000080829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000901
Display NameLEIDEN, UB : LTK 268
Relation IdRELA000000035990
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001550
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001550
Display NameDusch, Marieluise
Relation IdRELA000000011699
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003461
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 28
Relation IdRELA000000072246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002980
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002980
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1723
Relation IdRELA000000064418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007751
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007751
Display NameGÖTTINGEN, NSUB : Theol. 204
Relation IdRELA000000125983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006094
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006094
Display NameMÜNSTER, UB : N.R. 1500
Relation IdRELA000000106717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007752
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007752
Display NamePADERBORN, EAB : Ba 58
Relation IdRELA000000125986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000546
Display NameROTTERDAM, GB : 96 B 2-3
Relation IdRELA000000031161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006810
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006810
Display NameSINT-TRUIDEN, IFG : A 10
Relation IdRELA000000115086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007753
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007753
Display NameTRIER, BA : Diözesanarchiv 45
Relation IdRELA000000125993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007754
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007754
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 1182 Helmst.
Relation IdRELA000000126004
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie