De verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen / J. Deschamps

Typedocument
TitleDe verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen / J. Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000887
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/492f6366-dada-4bd6-815c-745ec391f6d8
Deletedno
Relation Count 214
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000010529
Pathdomain/teksten/TEXT000000010529
Display Name
Relation IdRELA000000267805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003857
Pathdomain/teksten/TEXT000000003857
Display NameAvondmaal en passie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003858
Pathdomain/teksten/TEXT000000003858
Display NameAvondmaal en passie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003829
Pathdomain/teksten/TEXT000000003829
Display NameAvondmaal uit evangelie van Johannes en de passies uit vier evangeliën, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000240434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021506
Pathdomain/teksten/TEXT000000021506
Display NameAvondmaal, passie, verrijzenis en hemelvaart van Jezus uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutken: Noordnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000306469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003625
Pathdomain/teksten/TEXT000000003625
Display NameBijbel van Evert Zoudenbalch; Mnl. en Lat.; 2 bdn.
Relation IdRELA000000239322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002091
Pathdomain/teksten/TEXT000000002091
Display NameBijbelvertaling van 1360, evangeliënharmonie en Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; Psalmen en cantica in variant op standaardredactie Moderne Devotie; Brieven, Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken; hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000230262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002119
Pathdomain/teksten/TEXT000000002119
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas en de Handelingen, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/teksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003448
Pathdomain/teksten/TEXT000000003448
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen ontleend aan Brieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van epistellessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als epistolarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003891
Pathdomain/teksten/TEXT000000003891
Display NameBrieven van Paulus in vertaling Johan Scutken; dit deel hs. ingericht als epistolarium
Relation IdRELA000000240819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000859
Pathdomain/teksten/TEXT000000000859
Display NameBrieven van Paulus, Handelingen, Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring, oud-testamentische perikopen uit profeten en epistelen, alles vertaling Johan Scutken m.u.v. Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; vooraf gaan lijsten van lessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; tot slot volgt `dye glose van apocalipsis'; hs. verwant aan Utrechtse bijbels
Relation IdRELA000000222832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000945
Pathdomain/teksten/TEXT000000000945
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van perikopen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als epistolarium; Mnl.
Relation IdRELA000000223482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000631
Pathdomain/teksten/TEXT000000000631
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten epistellessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen. Boekencatalogus; Mnl.
Relation IdRELA000000221470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003530
Pathdomain/teksten/TEXT000000003530
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten evangelieperikopen voor tijdeigen en deels voor feesteigen der heiligen (hs. onvoll.); Mnl.
Relation IdRELA000000238687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002098
Pathdomain/teksten/TEXT000000002098
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002120
Pathdomain/teksten/TEXT000000002120
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring (laatste onvoll.), vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002995
Pathdomain/teksten/TEXT000000002995
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten epistellessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000236050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002745
Pathdomain/teksten/TEXT000000002745
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van perikopen van tijdeigen (Mnl.) en feesteigen der heiligen (Lat.) en enkele epistellessen
Relation IdRELA000000234673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001555
Pathdomain/teksten/TEXT000000001555
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000227161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002116
Pathdomain/teksten/TEXT000000002116
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens het tijdeigen en epistelen volgens het feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002121
Pathdomain/teksten/TEXT000000002121
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens tijdeigen en epistelen volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000230615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002118
Pathdomain/teksten/TEXT000000002118
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens tijdeigen en epistelen volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van perikopen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000230576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000637
Pathdomain/teksten/TEXT000000000637
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen; Mnl.
Relation IdRELA000000221546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002740
Pathdomain/teksten/TEXT000000002740
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000234626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003447
Pathdomain/teksten/TEXT000000003447
Display NameBrieven, Handelingen en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van epistelperikopen; hs. ingericht als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000636
Pathdomain/teksten/TEXT000000000636
Display NameBrieven, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, gevolgd door een lijst van lectiones; Mnl.
Relation IdRELA000000221533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001740
Pathdomain/teksten/TEXT000000001740
Display NameDeel van een Utrechtse historiebijbel met psalmen en cantica in variant op standaardredactie Moderne Devotie; evangeliënharmonie en Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; Brieven, Openbaring, oud-testamentische perikopen uit profeten en epistelen, vertaling Johan Scutken; Destructie van Jerusalem uit Bijbelvertaling van 1360; geheel voorafgegaan door lijsten met perikopen en inhoudsoverzichten; Mnl.
Relation IdRELA000000228205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003841
Pathdomain/teksten/TEXT000000003841
Display NameEerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling Nieuwe Testament, gevolgd door Handelingen cap.2, vertaling Johan Scutken, en `tien punten van anmercken dat leven christi'; Mnl.
Relation IdRELA000000240510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003837
Pathdomain/teksten/TEXT000000003837
Display NameEerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling Nieuwe Testament, gevolgd door pinksterverhaal op basis van Handelingen cap. 2, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003852
Pathdomain/teksten/TEXT000000003852
Display NameEerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003850
Pathdomain/teksten/TEXT000000003850
Display NameEpistel- en evangelielessen van tijdeigen voor de eerste zondag van de vasten tot de woensdag na pasen met passie in harmonievorm, alles samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000240569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003849
Pathdomain/teksten/TEXT000000003849
Display NameEpistelen en evangeliën uit zomerstuk van lectionarium, samengesteld met Johan Scutkens vertaling Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen (hs. onvoll.)
Relation IdRELA000000240562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003652
Pathdomain/teksten/TEXT000000003652
Display NameEpistolarium met epistelen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen van het kerkelijk jaar volgens Westvlaamse vertaling
Relation IdRELA000000239488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001274
Pathdomain/teksten/TEXT000000001274
Display NameEvangelie van Lucas, vertaling Johan Scutken, met glossen; fragm. (cap.12, vs.9-38); Mnl.
Relation IdRELA000000225551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001394
Pathdomain/teksten/TEXT000000001394
Display NameEvangelie van Mattheus, vertaling Johan Scutken (onvoll.); Mnl.
Relation IdRELA000000226210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003798
Pathdomain/teksten/TEXT000000003798
Display NameEvangeliën Mattheus, Lucas en gedeeltelijk Marcus, vertaling Johan Scutken, met vooraf aan evangelie van Mattheus gebeden m.b.t. biecht en vooraf aan evangelie van Lucas gebeden tot Maria
Relation IdRELA000000240269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002109
Pathdomain/teksten/TEXT000000002109
Display NameFragm. van hs. met gedeelten van Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met lijsten van perikopen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000230446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003836
Pathdomain/teksten/TEXT000000003836
Display NameHandelingen cap. 2-4, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000630
Pathdomain/teksten/TEXT000000000630
Display NameHandelingen, Brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring en oud-testamentische perikopen uit de profeten (volgens tijdeigen) en epistelen (volgens feesteigen der heiligen); hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002117
Pathdomain/teksten/TEXT000000002117
Display NameHandelingen, Openbaring, Brieven van Jakobus, Petrus, Johannes en Judas en oud-testamentische perikopen uit profeten (volgens tijdeigen) en epistelen (volgens feesteigen der heiligen), vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000230564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002540
Pathdomain/teksten/TEXT000000002540
Display NameJ. Geldophe: Leven van Nicolaus Eschius (verkort leven van Arnoluds Johannis)
Relation IdRELA000000233547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003807
Pathdomain/teksten/TEXT000000003807
Display NameLaatste avondmaal en passie uit evangelie van Johannes, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003800
Pathdomain/teksten/TEXT000000003800
Display NameLaatste avondmaal uit evangelie van Johannes, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000861
Pathdomain/teksten/TEXT000000000861
Display NameLectionarium met epistel- en evangelielessen voor tijdeigen van zomerstuk en voor het feesteigen der heiligen van het winterstuk, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000222857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003885
Pathdomain/teksten/TEXT000000003885
Display NameLectionarium samengesteld met Johan Scutkens vertaling van Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vervolgens evangeliënharmonie van Bijbelvertaler van 1360 en Handelingen, vertaling Johan Scutken; hs. verwant aan Utrechtse bijbels
Relation IdRELA000000240788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003458
Pathdomain/teksten/TEXT000000003458
Display NameLectionarium, samengesteld met Johan Scutkens vertaling Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000238231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000944
Pathdomain/teksten/TEXT000000000944
Display NameLectionarium, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, met zomerstuk volgens tijdeigen, lijst van epistel- en evangelielessen volgens feesteigen der heiligen en lessen voor het gehele jaar volgens het feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000223470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003847
Pathdomain/teksten/TEXT000000003847
Display NameLectionarium, winterstuk, met epistel- en evangelielessen van tijdeigen en deel feesteigen der heiligen, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000240543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003337
Pathdomain/teksten/TEXT000000003337
Display NameLectionarium, zomerstuk, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000237573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003864
Pathdomain/teksten/TEXT000000003864
Display NameLeven van Jezus, ontleend aan Eerste en Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000351
Pathdomain/teksten/TEXT000000000351
Display NameMnl. vertaling van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000219567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003833
Pathdomain/teksten/TEXT000000003833
Display NameNieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, evangeliën voorzien van de canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, en vooraf aan de Brieven lijsten epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als lectionarium
Relation IdRELA000000240470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001443
Pathdomain/teksten/TEXT000000001443
Display NameNieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van epistel- en evangelieperikopen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000226511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002095
Pathdomain/teksten/TEXT000000002095
Display NameNieuwe Testament en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002723
Pathdomain/teksten/TEXT000000002723
Display NameNieuwe Testament, vertaling van Johan Scutken, Utrechtse kalender en lijst van dagen van het tijdeigen met verwijzing naar epistel-en evangelielessen van die dag; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003843
Pathdomain/teksten/TEXT000000003843
Display NameOpenbaring, vertaling Johan Scutken, met proloog en glossen
Relation IdRELA000000240520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000292
Pathdomain/teksten/TEXT000000000292
Display NameOud-testamentische perikopen uit de profeten (volgens tijdeigen) en de epistelen (volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van lessen tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000219154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001191
Pathdomain/teksten/TEXT000000001191
Display NameOudtestamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, nl. epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen, afgewisseld met en gevolgd door liturgische teksten en gebeden; met tafel van perikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000224985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004251
Pathdomain/teksten/TEXT000000004251
Display NamePassage uit Nieuwe Testament, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000242187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003863
Pathdomain/teksten/TEXT000000003863
Display NamePassie en avondmaal uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003866
Pathdomain/teksten/TEXT000000003866
Display NamePassie in harmonievorm, samengesteld met behulp van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000240665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003862
Pathdomain/teksten/TEXT000000003862
Display NamePassie uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door verrijzenis uit Tweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016767
Pathdomain/teksten/TEXT000000016767
Display NamePassie uit de vier evangelien naar de vertaling van Johan Scutken
Relation IdRELA000000289831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002551
Pathdomain/teksten/TEXT000000002551
Display NamePassie uit evangelie van Johannes, gevolgd door perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000233592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003815
Pathdomain/teksten/TEXT000000003815
Display NamePassie uit evangelie van Johannes, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016768
Pathdomain/teksten/TEXT000000016768
Display NamePassies uit de vier evangelien, vertaling Johan Scutken; Nederd.
Relation IdRELA000000289837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003811
Pathdomain/teksten/TEXT000000003811
Display NamePassies uit vier evangeliën en laatste avondmaal uit evangelie van Johannes, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003810
Pathdomain/teksten/TEXT000000003810
Display NamePassies uit vier evangeliën, vertaling Johan Scutken
Relation IdRELA000000240335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035158
Pathdomain/teksten/TEXT000000035158
Display NameSermoenen van S.Bernardus
Relation IdRELA000000363758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003883
Pathdomain/teksten/TEXT000000003883
Display NameTwee bdn. uit oorspronkelijk meerdelige set verwant aan Utrechtse bijbels. Deel 1: deel van de Bijbelvertaling van 1360 (1-4 Koningen, onvoll, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten); Deel 2: Brieven, Openbaring en oud-testamentische perikopen uit vertaling Johan Scutken, en later bijgebonden het slot van deel 1 (Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen); Mnl.
Relation IdRELA000000240769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001936
Pathdomain/teksten/TEXT000000001936
Display NameTweede deel van een Utrechtse bijbel in 2 banden; Mnl.
Relation IdRELA000000229345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003831
Pathdomain/teksten/TEXT000000003831
Display NameTweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door Brieven m.u.v. brief aan Philemon, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelie- en epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000240449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000629
Pathdomain/teksten/TEXT000000000629
Display NameUtrechtse bijbel met 1 Thessalonicensen uit vertaling Johan Scutken; fragm. Mnl.
Relation IdRELA000000221443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002411
Pathdomain/teksten/TEXT000000002411
Display NameUtrechtse historiebijbel (dl.III); Mnl.
Relation IdRELA000000232709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002089
Pathdomain/teksten/TEXT000000002089
Display NameUtrechtse historiebijbel met evangeliënharmonie ingericht als evangeliarium; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000230223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000288
Pathdomain/teksten/TEXT000000000288
Display NameVier evangeliën (onvoll.), voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, Handelingen der apostelen (onvoll.), Openbaring en oudtestamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met lijsten van evangelieperikopen en epistellessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000219124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000639
Pathdomain/teksten/TEXT000000000639
Display NameVier evangeliën, Middelnederlandse vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst evangelielessen volgens tijdeigen; lectionarium met epistel- en evangelielessen (winter- en zomerstuk), perikopen uit Oude en Nieuwe Testament (volgens tijdeigen) en epistelen (volgens feesteigen der heiligen), samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000221571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000277
Pathdomain/teksten/TEXT000000000277
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken (tekst onvoll.), met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000219037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000632
Pathdomain/teksten/TEXT000000000632
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000633
Pathdomain/teksten/TEXT000000000633
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met lijsten van evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002097
Pathdomain/teksten/TEXT000000002097
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst evangelielessen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001711
Pathdomain/teksten/TEXT000000001711
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van evangelieperikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000228014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002111
Pathdomain/teksten/TEXT000000002111
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002112
Pathdomain/teksten/TEXT000000002112
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen tijdeigen en feesteigen der heiligen, aan het eind teksten over de acht zaligheden, zeven werken van barmhartigheid etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000230482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002709
Pathdomain/teksten/TEXT000000002709
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003449
Pathdomain/teksten/TEXT000000003449
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. ingericht als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003238
Pathdomain/teksten/TEXT000000003238
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000236988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000635
Pathdomain/teksten/TEXT000000000635
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten van evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001757
Pathdomain/teksten/TEXT000000001757
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van de canones van Eusebius van Caesarea (tekst onvoll.); hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000228338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003796
Pathdomain/teksten/TEXT000000003796
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van de canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000240253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000634
Pathdomain/teksten/TEXT000000000634
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000221513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002114
Pathdomain/teksten/TEXT000000002114
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003848
Pathdomain/teksten/TEXT000000003848
Display NameWinterstuk van een lectionarium, samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de oud-testamentische perikopen, met vooraf lijst epistel- en evangelielessen volgens tijdeigen en volgens (Utrechtse) kalender met feesten der heiligen, alles voor de vastentijd; Mnl.
Relation IdRELA000000240550
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000002882
Pathdomain/documents/DOCU000000002882
Display NameIn navolging : een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden / onder red. van M.J.M. de Haan, S.J. Lenselink ... [et al.]
Relation IdRELA000000410231
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003327
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003327
Display NameNoordnederlandse vertaling van Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000011691
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000011690
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003159
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 C 2
Relation IdRELA000000066968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003189
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003189
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 D 28
Relation IdRELA000000067567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003340
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 1
Relation IdRELA000000070298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003559
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 11
Relation IdRELA000000073865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003191
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 1
Relation IdRELA000000067611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003168
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003168
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 2
Relation IdRELA000000067171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003196
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003196
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 16
Relation IdRELA000000067736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003195
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003195
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 17
Relation IdRELA000000067712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003170
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 D 29
Relation IdRELA000000067209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003396
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 H 12
Relation IdRELA000000071264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002608
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002608
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 C 7
Relation IdRELA000000059210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002578
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 69 B 10
Relation IdRELA000000058678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001264
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001264
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 12
Relation IdRELA000000040459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001269
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 19
Relation IdRELA000000040547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003183
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 44-45
Relation IdRELA000000067419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003366
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 G 1
Relation IdRELA000000070739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003192
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 10
Relation IdRELA000000067636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003167
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 64
Relation IdRELA000000067143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003166
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 8
Relation IdRELA000000067110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003185
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 1
Relation IdRELA000000067448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003193
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003193
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 67
Relation IdRELA000000067657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003187
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003187
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 12
Relation IdRELA000000067486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003194
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003194
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 13
Relation IdRELA000000067695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003155
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 38
Relation IdRELA000000066832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003186
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003186
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 E 69
Relation IdRELA000000067468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000384
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 41
Relation IdRELA000000028414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005913
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005913
Display NameANTWERPEN, MPM : R 23.44
Relation IdRELA000000104295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005914
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005914
Display NameARNHEM, GA : Beckering Vinckers 9
Relation IdRELA000000104312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002959
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002959
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1096
Relation IdRELA000000064087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002031
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002031
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 1
Relation IdRELA000000051455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004650
Display NameBREMEN, SUB : C 23
Relation IdRELA000000088779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003796
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003796
Display NameBRUSSEL, KB : 9020-23
Relation IdRELA000000077346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004049
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004049
Display NameBRUSSEL, KB : II 1332
Relation IdRELA000000081168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004082
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004082
Display NameBRUSSEL, KB : II 2712
Relation IdRELA000000081637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004089
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004089
Display NameBRUSSEL, KB : II 2852
Relation IdRELA000000081735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004105
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004105
Display NameBRUSSEL, KB : II 3235
Relation IdRELA000000081903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004159
Display NameBRUSSEL, KB : II 5220
Relation IdRELA000000082407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004174
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004174
Display NameBRUSSEL, KB : II 5508
Relation IdRELA000000082498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004203
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004203
Display NameBRUSSEL, KB : II 6644
Relation IdRELA000000082737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001702
Display NameBRUSSEL, KB : IV 203
Relation IdRELA000000047017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001677
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001677
Display NameBRUSSEL, KB : IV 30
Relation IdRELA000000046616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001849
Display NameBRUSSEL, KB : IV 859
Relation IdRELA000000048842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001855
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001855
Display NameBRUSSEL, KB : IV 935
Relation IdRELA000000048934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004866
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004866
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1093
Relation IdRELA000000091288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004788
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004788
Display NameDARMSTADT, HLHB : 1890
Relation IdRELA000000090460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004858
Display NameDARMSTADT, HLHB : 873
Relation IdRELA000000091214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001600
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001600
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 24 (101 E 15 KL)
Relation IdRELA000000045579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001611
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001611
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 29 (101 E 8 KL)
Relation IdRELA000000045702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000213
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000213
Display NameGENT, UB : 1365
Relation IdRELA000000026232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000076
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000076
Display NameGENT, UB : 220
Relation IdRELA000000024426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002879
Display NameGENT, UB : 632
Relation IdRELA000000062889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002103
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002103
Display NameGRONINGEN, UB : 215
Relation IdRELA000000052466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005702
Display NameHAARLEM, SB : 187 D 6
Relation IdRELA000000100737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005572
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005572
Display NameHAMBURG, SUB : Scrin. 95
Relation IdRELA000000098837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005571
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1004
Relation IdRELA000000098818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005573
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005573
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1255
Relation IdRELA000000098856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005589
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005589
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2052a
Relation IdRELA000000099117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004909
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004909
Display NameKEULEN, HA : GB Qu. 211
Relation IdRELA000000091721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004636
Display NameKOPENHAGEN, KB : Fabricius Oct. 96
Relation IdRELA000000088653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001938
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001938
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2145
Relation IdRELA000000050197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001995
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001995
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2706
Relation IdRELA000000050844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000877
Display NameLEIDEN, UB : LTK 242
Relation IdRELA000000035418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005910
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 I
Relation IdRELA000000104230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000878
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 II
Relation IdRELA000000035437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000879
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 III
Relation IdRELA000000035472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000880
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000880
Display NameLEIDEN, UB : LTK 244
Relation IdRELA000000035503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000881
Display NameLEIDEN, UB : LTK 245
Relation IdRELA000000035527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000882
Display NameLEIDEN, UB : LTK 246
Relation IdRELA000000035558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000883
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000883
Display NameLEIDEN, UB : LTK 247
Relation IdRELA000000035581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000884
Display NameLEIDEN, UB : LTK 248
Relation IdRELA000000035604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000885
Display NameLEIDEN, UB : LTK 250
Relation IdRELA000000035620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000886
Display NameLEIDEN, UB : LTK 251
Relation IdRELA000000035640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000887
Display NameLEIDEN, UB : LTK 252
Relation IdRELA000000035660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000889
Display NameLEIDEN, UB : LTK 254
Relation IdRELA000000035711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000891
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000891
Display NameLEIDEN, UB : LTK 258
Relation IdRELA000000035746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000895
Display NameLEIDEN, UB : LTK 262
Relation IdRELA000000035839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001344
Display NameLEIDEN, UB : LTK 315
Relation IdRELA000000041742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005924
Display NameLIVERPOOL, UL : F.2.11
Relation IdRELA000000104445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004371
Display NameLONDEN, BL : Add. 14328
Relation IdRELA000000084814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004404
Display NameLONDEN, BL : Add. 26658
Relation IdRELA000000085463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004405
Display NameLONDEN, BL : Add. 26659
Relation IdRELA000000085491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005941
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005941
Display NameLONDEN, DCL : 9
Relation IdRELA000000104697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005917
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005917
Display NameMÜNSTER, NWSA : Altertumsverein 47
Relation IdRELA000000104342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004670
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004670
Display NameNEW YORK, PML : M. 868
Relation IdRELA000000089028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005927
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005927
Display NameNIJMEGEN, UB : Van Gils fragm. 6
Relation IdRELA000000104485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004440
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004440
Display NameOXFORD, BL : Marshall 11
Relation IdRELA000000086038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004448
Display NameOXFORD, BL : Marshall 48
Relation IdRELA000000086167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004450
Display NameOXFORD, BL : Marshall 58
Relation IdRELA000000086210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005570
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005570
Display NameOlim HAMBURG, SUB : Theol. 1001 (verloren)
Relation IdRELA000000098801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008384
Display NameROSTOCK, UB : Theol. 38
Relation IdRELA000000133293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000547
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 11
Relation IdRELA000000031178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002519
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002519
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. Q.I, 2
Relation IdRELA000000057899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002518
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002518
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. Q.v.I, 1
Relation IdRELA000000057880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005919
Display NameSTOCKHOLM, KB : Huseby 27
Relation IdRELA000000104360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005436
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 2105
Relation IdRELA000000097263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000421
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000421
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 10
Relation IdRELA000000029076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000417
Display NameUTRECHT, MCC : BMH 2
Relation IdRELA000000029004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001134
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001134
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1008
Relation IdRELA000000038468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001137
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001137
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1011
Relation IdRELA000000038514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005844
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005844
Display NameWENEN, ONB : 2771-2772
Relation IdRELA000000102941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005284
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005284
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 35.23 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005923
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005923
Display NameZWOLLE, HCO : 25
Relation IdRELA000000104427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002324
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002324
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 17
Relation IdRELA000000055738
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie