Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis : catalogus / bew. door J. Deschamps

Typedocument
TitleMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis : catalogus / bew. door J. Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000883
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a389d11e-b46f-4337-92f8-f38c589bc961
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009284
Display NameBrussel
Relation IdRELA000000011678
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009403
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009403
Display NameKoninklijke Bibliotheek Albert I
Relation IdRELA000000011679
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000350
Pathdomain/teksten/TEXT000000000350
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Die vier utersten; deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras en Ester); aan eind van eerste band fragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000219557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003654
Pathdomain/teksten/TEXT000000003654
Display NameEerste band van een Utrechtse bijbel in 2 bdn. waarin deel Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses Orisoen); Mnl.
Relation IdRELA000000239499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000860
Pathdomain/teksten/TEXT000000000860
Display NameExposities op de evangeliën, 51 preken (tekstgroep Berlijn); Mnl.
Relation IdRELA000000222848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002742
Pathdomain/teksten/TEXT000000002742
Display NameHet boec van Sidrac; Mnl.
Relation IdRELA000000234646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005216
Pathdomain/teksten/TEXT000000005216
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel
Relation IdRELA000000246359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001720
Pathdomain/teksten/TEXT000000001720
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005288
Pathdomain/teksten/TEXT000000005288
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek VII, kap.38/vs.10-kap.40/vs.33 en kap.49/vs.37-kap.51/vs.47, Boek VIII, kap.64/vs.39-kap.66/vs.58 en kap.70/vs.76-kap.73/vs.8); Mnl.
Relation IdRELA000000246845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003341
Pathdomain/teksten/TEXT000000003341
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.50/vs.83-kap.51/vs.94)
Relation IdRELA000000237600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000863
Pathdomain/teksten/TEXT000000000863
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-12)
Relation IdRELA000000222878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005284
Pathdomain/teksten/TEXT000000005284
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VII, kap.11/vs.71-kap.13/vs.119); Mnl.
Relation IdRELA000000246821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000864
Pathdomain/teksten/TEXT000000000864
Display NameTweede Mnl. vertaling van Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000222893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000869
Pathdomain/teksten/TEXT000000000869
Display NameVan den geesteliken staet; begin en eind ontbreken; Mnl.
Relation IdRELA000000222937
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000011677
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005862
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005862
Display NameAMSTERDAM, KOG : 1
Relation IdRELA000000103286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000351
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000351
Display NameNIJMEGEN, UB : 301
Relation IdRELA000000027828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004443
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004443
Display NameOXFORD, BL : Marshall 28
Relation IdRELA000000086092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006680
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006680
Display NameOlim RIGA, ANLB : 1
Relation IdRELA000000113564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002533
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002533
Display NameRIGA, ANLB : 2
Relation IdRELA000000058065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000546
Display NameROTTERDAM, GB : 96 B 2-3
Relation IdRELA000000031160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006684
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006684
Display NameSTOCKHOLM, KB : Vu 85 (9)
Relation IdRELA000000113606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005440
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005440
Display NameSTRAATSBURG, BNU : 2938
Relation IdRELA000000097315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005022
Display NameUDEN, BMR : BA 1
Relation IdRELA000000092772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001132
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001132
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1006
Relation IdRELA000000038421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001140
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1015
Relation IdRELA000000038570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001141
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001141
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1016
Relation IdRELA000000038590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001142
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001142
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1017
Relation IdRELA000000038613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001149
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001149
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1024
Relation IdRELA000000038723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001152
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1027
Relation IdRELA000000038770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001155
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1030
Relation IdRELA000000038824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001095
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001095
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 708
Relation IdRELA000000038067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001136
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001136
Display NameUTRECHT, UB : Cat.1010
Relation IdRELA000000038496
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie