Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen / [uitg. door C. Carton naar een hs. behorende aan de Burggraaf De Croeser de Berghes]

Typedocument
TitleOudvlaemsche liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen / [uitg. door C. Carton naar een hs. behorende aan de Burggraaf De Croeser de Berghes]
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000869
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9f527148-04bc-406c-bf36-007024f0dc4d
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000026664
Pathdomain/teksten/TEXT000000026664
Display NameAllegorisch gedicht
Relation IdRELA000000329441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025020
Pathdomain/teksten/TEXT000000025020
Display NameAllegorisch gedicht, ingekaderd in een gebed tot Maria
Relation IdRELA000000321127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026663
Pathdomain/teksten/TEXT000000026663
Display NameAllegorisch gedicht: Const, cracht, wille zonder daet, met geïncorporeerde liederen
Relation IdRELA000000329436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022787
Pathdomain/teksten/TEXT000000022787
Display NameAve vul des hemels gratie, Berijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000311206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022962
Pathdomain/teksten/TEXT000000022962
Display NameBerijmd gebed tot God
Relation IdRELA000000311881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022819
Pathdomain/teksten/TEXT000000022819
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000311323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024963
Pathdomain/teksten/TEXT000000024963
Display NameBerijmde tekst over de weg tot de liefde Gods, op naam van Jan
Relation IdRELA000000320871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028415
Pathdomain/teksten/TEXT000000028415
Display NameGedicht : Ic arem van trooste maer rijc van minnen
Relation IdRELA000000336573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028417
Pathdomain/teksten/TEXT000000028417
Display NameGedicht : Om dat ic niet en can vulbringen
Relation IdRELA000000336582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028419
Pathdomain/teksten/TEXT000000028419
Display NameGedicht : Zonder de gracie Gods, ons Heeren
Relation IdRELA000000336590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028416
Pathdomain/teksten/TEXT000000028416
Display NameGedicht van een jongeman en een kluizenaar
Relation IdRELA000000336577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023452
Pathdomain/teksten/TEXT000000023452
Display NameJan van Hulst: Licht der zonden deimsterheit (Berijmd gebed tot Maria, met acrostichon, per strofe een naam)
Relation IdRELA000000314178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023738
Pathdomain/teksten/TEXT000000023738
Display NameJan van Hulst: Sonder smette zaliche roze (Berijmde parafrase van Salve regina)
Relation IdRELA000000315433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023428
Pathdomain/teksten/TEXT000000023428
Display NameJohannes vriend van gode vercoren (Berijmd gebed tot Johannes de Doper, met acrostichon)
Relation IdRELA000000314054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028418
Pathdomain/teksten/TEXT000000028418
Display NameLof van de stad Brugge (door Jan van Hulst?)
Relation IdRELA000000336586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022098
Pathdomain/teksten/TEXT000000022098
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, berijmd
Relation IdRELA000000308574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024962
Pathdomain/teksten/TEXT000000024962
Display NameVijftien groeten tot Maria, berijmd gebed geïncorporeerd in berijmde tekst over de weg tot de liefde Gods op naam van Jan
Relation IdRELA000000320865
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000006745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006745
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 79 K 10
Relation IdRELA000000114248
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000003298
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003298
Display NameCarton, C.
Relation IdRELA000000011650
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000006745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006745
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 79 K 10
Relation IdRELA000000114244
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie