Het klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften : een inleiding en inventarisatie / Regnerus Steensma

Typedocument
TitleHet klooster Thabor bij Sneek en zijn nagelaten geschriften : een inleiding en inventarisatie / Regnerus Steensma
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000841
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/81b4d372-4b3a-439f-b96b-58e02246b822
Deletedno
Relation Count 95
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004865
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004865
Display NameBeernt Arboestier
Relation IdRELA000000392680
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008382
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008382
Display NameBernardus Furmerius
Relation IdRELA000000406597
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008374
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008374
Display NameFrederik Westphalen
Relation IdRELA000000396320
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008373
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008373
Display NameJaartalkopiist
Relation IdRELA000000400094
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008263
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008263
Display NameKopiist van 'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 26
Relation IdRELA000000393969
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006617
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006617
Display NamePaulus Egidius Costerus
Relation IdRELA000000404987
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005833
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005833
Display NamePetrus van Thabor
Relation IdRELA000000396095
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004866
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004866
Display NamePreken van Bernardus Arboestier
Relation IdRELA000000398725
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004995
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004995
Display NameThabor bij Sneek, Regulieren S. Salvator
Relation IdRELA000000408627
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001427
Pathdomain/teksten/TEXT000000001427
Display NameAlbertus Magnus. Meetkundige verhandelingen. Nicholas Oresme. Excerpten uit Vincentius Bellovacensis: Speculum naturale; Lat. Walterus Enchusen. Etc.; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000226403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001166
Pathdomain/teksten/TEXT000000001166
Display NameBeernt Arboestier: 14 preken. Meditatie over ootmoed; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000224823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031412
Pathdomain/teksten/TEXT000000031412
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000349587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031241
Pathdomain/teksten/TEXT000000031241
Display NameExcerpten uit Worp van Thabor: Chronicon Frisiae
Relation IdRELA000000348882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031422
Pathdomain/teksten/TEXT000000031422
Display NameGebed
Relation IdRELA000000349632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031427
Pathdomain/teksten/TEXT000000031427
Display NameGebed voor de overledenen, met aflaat van paus Innocentius
Relation IdRELA000000349650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031418
Pathdomain/teksten/TEXT000000031418
Display NameGebed voor een goede dood
Relation IdRELA000000349619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031417
Pathdomain/teksten/TEXT000000031417
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000349616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031413
Pathdomain/teksten/TEXT000000031413
Display NameGebeden tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000349590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031416
Pathdomain/teksten/TEXT000000031416
Display NameGebeden tot de heilige Maria, het H. Kruis, de heiligen Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, Petrus, Sebastiaan, Herasmus, Anthonius, Katharina, Barbara, Dorothea, Apollonia en de Elf duizend maagden
Relation IdRELA000000349601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031424
Pathdomain/teksten/TEXT000000031424
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, met rubriek over de aflaten aan deze gebeden
Relation IdRELA000000349638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031405
Pathdomain/teksten/TEXT000000031405
Display NameGetijden der H. Maagd in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000349556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031406
Pathdomain/teksten/TEXT000000031406
Display NameGetijden van de Eeuwige Wijsheid
Relation IdRELA000000349561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031408
Pathdomain/teksten/TEXT000000031408
Display NameGetijden van de H.Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000349570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031401
Pathdomain/teksten/TEXT000000031401
Display NameInhoudsopgave van deel 2 van de sermoenen van Bernardus Arborstier
Relation IdRELA000000349540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031402
Pathdomain/teksten/TEXT000000031402
Display NameKalender
Relation IdRELA000000349544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030944
Pathdomain/teksten/TEXT000000030944
Display NameKempo van Martena: Landboek van Friesland; Mnl.
Relation IdRELA000000347632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031238
Pathdomain/teksten/TEXT000000031238
Display NameKroniek van Ocko van Scharl; onvoll.
Relation IdRELA000000348873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031399
Pathdomain/teksten/TEXT000000031399
Display NameKroniek van Oost-Friesland, -1587; Lat. Excerpt uit Worp van Thabor: Kroniek van Friesland
Relation IdRELA000000349532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031407
Pathdomain/teksten/TEXT000000031407
Display NameLange getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000349565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031410
Pathdomain/teksten/TEXT000000031410
Display NameLitanie van alle heiligen.
Relation IdRELA000000349580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031428
Pathdomain/teksten/TEXT000000031428
Display NameMnl. vertaling van het begin van van evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000349654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031419
Pathdomain/teksten/TEXT000000031419
Display NameOchtendgebed
Relation IdRELA000000349624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031403
Pathdomain/teksten/TEXT000000031403
Display NameTekst over de vier getijden in een jaar
Relation IdRELA000000349547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031425
Pathdomain/teksten/TEXT000000031425
Display NameVigilie van de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000349642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009685
Pathdomain/teksten/TEXT000000009685
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-III en fragm. van Boek IV-V); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000264628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030431
Pathdomain/teksten/TEXT000000030431
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-III), onvoll. ; Lat.
Relation IdRELA000000345428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029993
Pathdomain/teksten/TEXT000000029993
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-III); Lat.
Relation IdRELA000000343445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030427
Pathdomain/teksten/TEXT000000030427
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-III); Lat. Landboek van Martena; Mnl. Kroniek van Ocko van Scharl; Mnl. Stukken over floreenheffingen en de jaartalbereking in 1579 en 1580. Notarieel-juridisch formulierboek.
Relation IdRELA000000345410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001437
Pathdomain/teksten/TEXT000000001437
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-IV); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000226470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001436
Pathdomain/teksten/TEXT000000001436
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-IV); Lat. en Mnl. Statuten van bisschop Rudolf van Diepholt. Extracten uit het register van Oost-Friesland, betreffende overeenkomsten tussen Albrecht van Beieren en verschillende Friese heerschappen in 1398
Relation IdRELA000000226463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029995
Pathdomain/teksten/TEXT000000029995
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V), boek V vermengd met Landboek van Martena; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000343453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001439
Pathdomain/teksten/TEXT000000001439
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V). Kempo van Martena: Landboek van Friesland, 1498-1530; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000226483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002038
Pathdomain/teksten/TEXT000000002038
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000229867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009686
Pathdomain/teksten/TEXT000000009686
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V); Lat. en Mnl. Bk. V van de Kroniek van Friesland is vervlochten met het Landboek van Martena; Mnl.
Relation IdRELA000000264633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001438
Pathdomain/teksten/TEXT000000001438
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek I-V, gedeelten); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000226476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029997
Pathdomain/teksten/TEXT000000029997
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek IV); Mnl., vervlochten met Kempo van Martena: Landboek van Friesland
Relation IdRELA000000343463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029998
Pathdomain/teksten/TEXT000000029998
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland (Boek IV-V); Mnl.
Relation IdRELA000000343470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030428
Pathdomain/teksten/TEXT000000030428
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland, (Boek I-III); Lat.
Relation IdRELA000000345418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030430
Pathdomain/teksten/TEXT000000030430
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland, (Boek IV-V); Ned.
Relation IdRELA000000345424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002406
Pathdomain/teksten/TEXT000000002406
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland, 1399-1498 (Boek IV); Mnl.
Relation IdRELA000000232673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012484
Pathdomain/teksten/TEXT000000012484
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland, Boek I-III, -1396. Met aantekeningen over 1397-1398; Lat.
Relation IdRELA000000275424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030425
Pathdomain/teksten/TEXT000000030425
Display NameWorp van Thabor: Kroniek van Friesland, Boek V in Latijnse vertaling; Lijst van steden, dorpen en kloosters in Friesland
Relation IdRELA000000345404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031409
Pathdomain/teksten/TEXT000000031409
Display NameZeven boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000349575
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004995
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004995
Display NameThabor bij Sneek, Regulieren S. Salvator
Relation IdRELA000000011589
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002687
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002687
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 26
Relation IdRELA000000060492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002086
Display NameGRONINGEN, UB : 103
Relation IdRELA000000052228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002782
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 345 Hs.
Relation IdRELA000000061726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002803
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002803
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 690 Hs.
Relation IdRELA000000061973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002814
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 9056 D Hs.
Relation IdRELA000000062138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001207
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001207
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1693
Relation IdRELA000000039601
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000437
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000437
Display NameSteensma, Regn.
Relation IdRELA000000011588
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000012636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012636
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 B 11
Relation IdRELA000000179985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012639
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012639
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 B 7
Relation IdRELA000000180007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012638
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012638
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 3
Relation IdRELA000000180000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008079
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008079
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 28
Relation IdRELA000000129758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007629
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007629
Display NameAMSTERDAM, UB : I C 26
Relation IdRELA000000124748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007630
Display NameAMSTERDAM, UB : I C 29
Relation IdRELA000000124756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013178
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013178
Display NameAURICH, NSA : Rep. 241 A 17a
Relation IdRELA000000185332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003084
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003084
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Phillipps 1860
Relation IdRELA000000065674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012301
Display NameBRUSSEL, KB : 6070
Relation IdRELA000000176639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003786
Display NameBRUSSEL, KB : 7265
Relation IdRELA000000077169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012300
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012300
Display NameDARMSTADT, HLHB : 912
Relation IdRELA000000176631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001650
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 71 (101 D 13 KL)
Relation IdRELA000000046272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001651
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 72 (101 D 14 KL)
Relation IdRELA000000046291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001652
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 73 (101 F 16 KL)
Relation IdRELA000000046310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002086
Display NameGRONINGEN, UB : 103
Relation IdRELA000000052225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002095
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002095
Display NameGRONINGEN, UB : 125
Relation IdRELA000000052344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002096
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002096
Display NameGRONINGEN, UB : 126
Relation IdRELA000000052356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002097
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002097
Display NameGRONINGEN, UB : 127
Relation IdRELA000000052368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002098
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002098
Display NameGRONINGEN, UB : 128
Relation IdRELA000000052384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012633
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012633
Display NameGRONINGEN, UB : 137
Relation IdRELA000000179954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013284
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013284
Display NameGRONINGEN, UB : 140
Relation IdRELA000000186514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012975
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012975
Display NameGRONINGEN, UB : 368
Relation IdRELA000000183244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012304
Display NameGRONINGEN, UB : 369
Relation IdRELA000000176663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002803
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002803
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 690 Hs.
Relation IdRELA000000061965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002814
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 9056 D Hs.
Relation IdRELA000000062134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012305
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012305
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1378
Relation IdRELA000000176674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012298
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1379
Relation IdRELA000000176616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012302
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1380
Relation IdRELA000000176645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012635
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012635
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1382
Relation IdRELA000000179975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001207
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001207
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1693
Relation IdRELA000000039597
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie