Middelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys

Typedocument
TitleMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000792
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f5d9226a-5632-415f-90b5-f8d721605cb1
Deletedno
Relation Count 63
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000006089
Pathdomain/teksten/TEXT000000006089
Display NameBijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000250503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018348
Pathdomain/teksten/TEXT000000018348
Display NameCollatie met exempelen
Relation IdRELA000000294873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006619
Pathdomain/teksten/TEXT000000006619
Display NameDe biechtspiegel
Relation IdRELA000000253312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006949
Pathdomain/teksten/TEXT000000006949
Display NameDie exposicie op dat heyleghe pater noster
Relation IdRELA000000254545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000097
Pathdomain/teksten/TEXT000000000097
Display NameEerste Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist. 1-7,16)
Relation IdRELA000000218089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000988
Pathdomain/teksten/TEXT000000000988
Display NameEerste Mnl. vertaling van Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000223786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008254
Pathdomain/teksten/TEXT000000008254
Display NameExempel
Relation IdRELA000000259582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008593
Pathdomain/teksten/TEXT000000008593
Display NameExempel ontleend aan Vitae patrum
Relation IdRELA000000260659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017329
Pathdomain/teksten/TEXT000000017329
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000291642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017366
Pathdomain/teksten/TEXT000000017366
Display NameExempel op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000291755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018285
Pathdomain/teksten/TEXT000000018285
Display NameExempel over S. Franciscus
Relation IdRELA000000294727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018710
Pathdomain/teksten/TEXT000000018710
Display NameExempel over Sybilla
Relation IdRELA000000295968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017166
Pathdomain/teksten/TEXT000000017166
Display NameExempel over de eucharistie
Relation IdRELA000000291187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017358
Pathdomain/teksten/TEXT000000017358
Display NameExempel over een kloosterlinge die haar ogen uitsteekt als een ridder haar uit het klooster wil roven
Relation IdRELA000000291730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017342
Pathdomain/teksten/TEXT000000017342
Display NameExempel over een visioen
Relation IdRELA000000291675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008838
Pathdomain/teksten/TEXT000000008838
Display NameExempel over het vagevuur
Relation IdRELA000000261806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018298
Pathdomain/teksten/TEXT000000018298
Display NameExempel uit Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus
Relation IdRELA000000294765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007976
Pathdomain/teksten/TEXT000000007976
Display NameExempel uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek IV, 24)
Relation IdRELA000000258571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018362
Pathdomain/teksten/TEXT000000018362
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018299
Pathdomain/teksten/TEXT000000018299
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus (verkorte versie van legende bisschop Udo van Magdeburg
Relation IdRELA000000294770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017362
Pathdomain/teksten/TEXT000000017362
Display NameExempel van een maagd die gekweld wordt door wellust
Relation IdRELA000000291742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017154
Pathdomain/teksten/TEXT000000017154
Display NameLegende van paus Silvester II
Relation IdRELA000000291149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006139
Pathdomain/teksten/TEXT000000006139
Display NameMaria-exempel uit Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017364
Pathdomain/teksten/TEXT000000017364
Display NameMnl. exempel uit Petrus Damianus: Institutio monialis
Relation IdRELA000000291748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010202
Pathdomain/teksten/TEXT000000010202
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016888
Pathdomain/teksten/TEXT000000016888
Display NameOver bekoringen, met excerpten op naam van Jan van Ruusbroec en Geert Grote en exempel op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000290193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016013
Pathdomain/teksten/TEXT000000016013
Display NamePreek over H. Drievuldigheid op naam van Jacobus van Vitry
Relation IdRELA000000287231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013737
Pathdomain/teksten/TEXT000000013737
Display NameSpieghel der susteren
Relation IdRELA000000279690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015974
Pathdomain/teksten/TEXT000000015974
Display NameTekst over de communie, met daarin een exempel
Relation IdRELA000000287071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016094
Pathdomain/teksten/TEXT000000016094
Display NameTwee exempelen van de H. Drievuldigheid
Relation IdRELA000000287556
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000488
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000488
Display NameVooys, C.G.N. de
Relation IdRELA000000011474
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002682
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002682
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 6
Relation IdRELA000000060429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003388
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 33
Relation IdRELA000000071121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002257
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002257
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 18
Relation IdRELA000000054696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003929
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003929
Display NameBRUSSEL, KB : 19549
Relation IdRELA000000079395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003644
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003644
Display NameBRUSSEL, KB : 2224-30
Relation IdRELA000000075261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003998
Display NameBRUSSEL, KB : II 112
Relation IdRELA000000080344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000274
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000274
Display NameGENT, UB : 1761
Relation IdRELA000000026936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000102
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000102
Display NameGENT, UB : 388
Relation IdRELA000000024634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005564
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1576
Relation IdRELA000000098719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001384
Display NameLEIDEN, UB : LTK 360
Relation IdRELA000000042598
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie