Gedichten van Willem van Hildegaersberch / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden uitg. door W. Bisschop en E. Verwijs

Typedocument
TitleGedichten van Willem van Hildegaersberch / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden uitg. door W. Bisschop en E. Verwijs
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000743
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ac84ee8c-5701-4f67-b2f7-ea3dabcec30a
Deletedno
Relation Count 355
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000003749
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003749
Display NameGedichten van Willem van Hildegaersberch
Relation IdRELA000000394176
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007337
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007337
Display NameVander hontsschede
Relation IdRELA000000400963
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000025976
Pathdomain/teksten/TEXT000000025976
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden monick
Relation IdRELA000000325756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025836
Pathdomain/teksten/TEXT000000025836
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden paep die sinen baec ghestoelen wert
Relation IdRELA000000324655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025815
Pathdomain/teksten/TEXT000000025815
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden waghen
Relation IdRELA000000324463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026769
Pathdomain/teksten/TEXT000000026769
Display NameCatechetische teksten
Relation IdRELA000000329840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026768
Pathdomain/teksten/TEXT000000026768
Display NameGebed op de Vijf droefheden van Maria
Relation IdRELA000000329835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026767
Pathdomain/teksten/TEXT000000026767
Display NameGebed ter ere van Maria
Relation IdRELA000000329830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026766
Pathdomain/teksten/TEXT000000026766
Display NameGebed voor het beeld van de Arma Christi
Relation IdRELA000000329825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025859
Pathdomain/teksten/TEXT000000025859
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Van VII doechden der minnen
Relation IdRELA000000324866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025845
Pathdomain/teksten/TEXT000000025845
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden vrouwen
Relation IdRELA000000324742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005410
Pathdomain/teksten/TEXT000000005410
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden vrouwen (vs.1-38)
Relation IdRELA000000247466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026046
Pathdomain/teksten/TEXT000000026046
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Wat een reyn wijff waerdich is
Relation IdRELA000000326329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025974
Pathdomain/teksten/TEXT000000025974
Display NameMirakelsproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sacramente van Aemsterdam
Relation IdRELA000000325737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023525
Pathdomain/teksten/TEXT000000023525
Display NameO Maria vrouwe dijn reinecheit (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025964
Pathdomain/teksten/TEXT000000025964
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden zekeren hope
Relation IdRELA000000325646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025985
Pathdomain/teksten/TEXT000000025985
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Een ewangelie
Relation IdRELA000000325834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025813
Pathdomain/teksten/TEXT000000025813
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien bloemen
Relation IdRELA000000324445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025838
Pathdomain/teksten/TEXT000000025838
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien broeders
Relation IdRELA000000324677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025821
Pathdomain/teksten/TEXT000000025821
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien figuren
Relation IdRELA000000324518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026027
Pathdomain/teksten/TEXT000000026027
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas
Relation IdRELA000000326163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025874
Pathdomain/teksten/TEXT000000025874
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sempelen ghelove
Relation IdRELA000000324999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025840
Pathdomain/teksten/TEXT000000025840
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sterven
Relation IdRELA000000324693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026004
Pathdomain/teksten/TEXT000000026004
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XL daghen
Relation IdRELA000000325999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025824
Pathdomain/teksten/TEXT000000025824
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doemsdach ende van sterven
Relation IdRELA000000324543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025827
Pathdomain/teksten/TEXT000000025827
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden ridder
Relation IdRELA000000324568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025863
Pathdomain/teksten/TEXT000000025863
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hont die verbroit waert
Relation IdRELA000000324903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026023
Pathdomain/teksten/TEXT000000026023
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden lichte
Relation IdRELA000000326127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026034
Pathdomain/teksten/TEXT000000026034
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen
Relation IdRELA000000326225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025892
Pathdomain/teksten/TEXT000000025892
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander dwalinghe
Relation IdRELA000000325162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025834
Pathdomain/teksten/TEXT000000025834
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander ewangelien van paeschen
Relation IdRELA000000324636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025857
Pathdomain/teksten/TEXT000000025857
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander gheboorten Christi
Relation IdRELA000000324848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025882
Pathdomain/teksten/TEXT000000025882
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander liever tijt
Relation IdRELA000000325076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025870
Pathdomain/teksten/TEXT000000025870
Display NameSproke : Hoe man ende wijf sullen leven (Excerpt uit Jan van Boendale : Der leken spiegel, bk.3, kap.9)
Relation IdRELA000000324969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025869
Pathdomain/teksten/TEXT000000025869
Display NameSproke : Hoe man ende wijf sullen leven (Excerpt uit Jan van Boendale : Der leken spiegel, bk.III, kap.9)
Relation IdRELA000000324958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025942
Pathdomain/teksten/TEXT000000025942
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch
Relation IdRELA000000325457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026019
Pathdomain/teksten/TEXT000000026019
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een disputacie
Relation IdRELA000000326092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025956
Pathdomain/teksten/TEXT000000025956
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een exempel van heren
Relation IdRELA000000325575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025953
Pathdomain/teksten/TEXT000000025953
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een notabel over rechters
Relation IdRELA000000325552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025960
Pathdomain/teksten/TEXT000000025960
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een onderscheit van hilic ende van gheesteliken luden
Relation IdRELA000000325612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025962
Pathdomain/teksten/TEXT000000025962
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden ghedencke
Relation IdRELA000000325629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025945
Pathdomain/teksten/TEXT000000025945
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden spieghel
Relation IdRELA000000325482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025954
Pathdomain/teksten/TEXT000000025954
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander ghiericheit
Relation IdRELA000000325560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025686
Pathdomain/teksten/TEXT000000025686
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander hontschede
Relation IdRELA000000323686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025958
Pathdomain/teksten/TEXT000000025958
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander rekeninghe
Relation IdRELA000000325594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025786
Pathdomain/teksten/TEXT000000025786
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch over het bestuur van steden
Relation IdRELA000000324218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026060
Pathdomain/teksten/TEXT000000026060
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Dat elc sinen meerren ontsiet
Relation IdRELA000000326449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025878
Pathdomain/teksten/TEXT000000025878
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een exempel van partyen
Relation IdRELA000000325040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025809
Pathdomain/teksten/TEXT000000025809
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel
Relation IdRELA000000324406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025952
Pathdomain/teksten/TEXT000000025952
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel over rechters
Relation IdRELA000000325543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025817
Pathdomain/teksten/TEXT000000025817
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van een hont
Relation IdRELA000000324484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026025
Pathdomain/teksten/TEXT000000026025
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van heren
Relation IdRELA000000326145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025907
Pathdomain/teksten/TEXT000000025907
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van twee wynden
Relation IdRELA000000325280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025900
Pathdomain/teksten/TEXT000000025900
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe deerste partyen in Hollant quamen
Relation IdRELA000000325227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026012
Pathdomain/teksten/TEXT000000026012
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die heren eerst quamen
Relation IdRELA000000326061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026032
Pathdomain/teksten/TEXT000000026032
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die joecht overgaet
Relation IdRELA000000326207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026050
Pathdomain/teksten/TEXT000000026050
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe doude jonc willen wesen
Relation IdRELA000000326366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026038
Pathdomain/teksten/TEXT000000026038
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen gherichte vrienscap houden sal
Relation IdRELA000000326256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026054
Pathdomain/teksten/TEXT000000026054
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen tende sal kennen voer tbeghin
Relation IdRELA000000326395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025972
Pathdomain/teksten/TEXT000000025972
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen voer die eere gaet schulen
Relation IdRELA000000325720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026040
Pathdomain/teksten/TEXT000000026040
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Ic bin al moede ic wil gaen rusten
Relation IdRELA000000326274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026056
Pathdomain/teksten/TEXT000000026056
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Opt voersien
Relation IdRELA000000326413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026021
Pathdomain/teksten/TEXT000000026021
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Salomons woert
Relation IdRELA000000326110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026042
Pathdomain/teksten/TEXT000000026042
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Twisschen wil ende die waerheit
Relation IdRELA000000326293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025849
Pathdomain/teksten/TEXT000000025849
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Affricanus
Relation IdRELA000000324781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025993
Pathdomain/teksten/TEXT000000025993
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Ja ende Neen
Relation IdRELA000000325902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025799
Pathdomain/teksten/TEXT000000025799
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert den vos
Relation IdRELA000000324320
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025812
Pathdomain/teksten/TEXT000000025812
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert ende van Aven
Relation IdRELA000000324435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025792
Pathdomain/teksten/TEXT000000025792
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van VII punten die wij voer oghen hebben souden
Relation IdRELA000000324260
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025793
Pathdomain/teksten/TEXT000000025793
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van VII punten die wij voer oghen hebben souden; onvoll.
Relation IdRELA000000324269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025803
Pathdomain/teksten/TEXT000000025803
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van bescermen
Relation IdRELA000000324353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025788
Pathdomain/teksten/TEXT000000025788
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van commer van ghelde
Relation IdRELA000000324232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025791
Pathdomain/teksten/TEXT000000025791
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van commer van ghelde; onvoll.
Relation IdRELA000000324252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025787
Pathdomain/teksten/TEXT000000025787
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden
Relation IdRELA000000324227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025789
Pathdomain/teksten/TEXT000000025789
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden; onvoll.
Relation IdRELA000000324241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025785
Pathdomain/teksten/TEXT000000025785
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den testament
Relation IdRELA000000324207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025903
Pathdomain/teksten/TEXT000000025903
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van die achte salicheiden
Relation IdRELA000000325250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025843
Pathdomain/teksten/TEXT000000025843
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van dominus
Relation IdRELA000000324721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025940
Pathdomain/teksten/TEXT000000025940
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande lijden
Relation IdRELA000000325442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025867
Pathdomain/teksten/TEXT000000025867
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande staet van heren
Relation IdRELA000000324941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025805
Pathdomain/teksten/TEXT000000025805
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van enen cruut ende hiet selve
Relation IdRELA000000324371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025796
Pathdomain/teksten/TEXT000000025796
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van eren
Relation IdRELA000000324294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025991
Pathdomain/teksten/TEXT000000025991
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van heren
Relation IdRELA000000325885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025886
Pathdomain/teksten/TEXT000000025886
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van hylic
Relation IdRELA000000325110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025880
Pathdomain/teksten/TEXT000000025880
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van gheduricheit
Relation IdRELA000000325059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026008
Pathdomain/teksten/TEXT000000026008
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghenoechten
Relation IdRELA000000326034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025896
Pathdomain/teksten/TEXT000000025896
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghilden
Relation IdRELA000000325194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026048
Pathdomain/teksten/TEXT000000026048
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van goeden ghedachte
Relation IdRELA000000326349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025950
Pathdomain/teksten/TEXT000000025950
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van helen
Relation IdRELA000000325526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025995
Pathdomain/teksten/TEXT000000025995
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoede
Relation IdRELA000000325917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025983
Pathdomain/teksten/TEXT000000025983
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoveerde
Relation IdRELA000000325817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025819
Pathdomain/teksten/TEXT000000025819
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van merre
Relation IdRELA000000324502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025979
Pathdomain/teksten/TEXT000000025979
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechters
Relation IdRELA000000325780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025898
Pathdomain/teksten/TEXT000000025898
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechtighen rechters
Relation IdRELA000000325211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025877
Pathdomain/teksten/TEXT000000025877
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van regiment van goeden heren
Relation IdRELA000000325031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025970
Pathdomain/teksten/TEXT000000025970
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ruste
Relation IdRELA000000325702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025894
Pathdomain/teksten/TEXT000000025894
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van scheyden
Relation IdRELA000000325179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025948
Pathdomain/teksten/TEXT000000025948
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ses articulen der werlt
Relation IdRELA000000325509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025876
Pathdomain/teksten/TEXT000000025876
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tregiment van goeden heren
Relation IdRELA000000325022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025989
Pathdomain/teksten/TEXT000000025989
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tween bomen
Relation IdRELA000000325868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025865
Pathdomain/teksten/TEXT000000025865
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van twivel
Relation IdRELA000000324923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025871
Pathdomain/teksten/TEXT000000025871
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XII maenden
Relation IdRELA000000324979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025997
Pathdomain/teksten/TEXT000000025997
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden avontmael
Relation IdRELA000000325936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026030
Pathdomain/teksten/TEXT000000026030
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden boghe
Relation IdRELA000000326190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025794
Pathdomain/teksten/TEXT000000025794
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden coninc van Poertegael
Relation IdRELA000000324277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025888
Pathdomain/teksten/TEXT000000025888
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden corencopers
Relation IdRELA000000325128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026006
Pathdomain/teksten/TEXT000000026006
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doern ende vander linde
Relation IdRELA000000326016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025800
Pathdomain/teksten/TEXT000000025800
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden drieen koeren
Relation IdRELA000000324329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025999
Pathdomain/teksten/TEXT000000025999
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden droem
Relation IdRELA000000325954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025987
Pathdomain/teksten/TEXT000000025987
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden figure vanden mensch
Relation IdRELA000000325851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025853
Pathdomain/teksten/TEXT000000025853
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ghesellen die ommeseylden
Relation IdRELA000000324812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026058
Pathdomain/teksten/TEXT000000026058
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hofman
Relation IdRELA000000326431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025855
Pathdomain/teksten/TEXT000000025855
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden meerblade
Relation IdRELA000000324831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025841
Pathdomain/teksten/TEXT000000025841
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ouden ende vanden jonghen
Relation IdRELA000000324703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025861
Pathdomain/teksten/TEXT000000025861
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden rijcken vrecken
Relation IdRELA000000324886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025832
Pathdomain/teksten/TEXT000000025832
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden serpent
Relation IdRELA000000324613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025968
Pathdomain/teksten/TEXT000000025968
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sloetel
Relation IdRELA000000325684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025944
Pathdomain/teksten/TEXT000000025944
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden spieghel
Relation IdRELA000000325473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025807
Pathdomain/teksten/TEXT000000025807
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vrouwen die hoer kuken wachten
Relation IdRELA000000324389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025851
Pathdomain/teksten/TEXT000000025851
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden wijnmaet
Relation IdRELA000000324797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025966
Pathdomain/teksten/TEXT000000025966
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden woeckenaer
Relation IdRELA000000325666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025981
Pathdomain/teksten/TEXT000000025981
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander avontuer
Relation IdRELA000000325801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026044
Pathdomain/teksten/TEXT000000026044
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander bedevaert
Relation IdRELA000000326311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026002
Pathdomain/teksten/TEXT000000026002
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander drierehande staet der werelt
Relation IdRELA000000325981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025890
Pathdomain/teksten/TEXT000000025890
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander heiligher kercken
Relation IdRELA000000325145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025946
Pathdomain/teksten/TEXT000000025946
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander verrisenis
Relation IdRELA000000325490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025830
Pathdomain/teksten/TEXT000000025830
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wankelre brugghen
Relation IdRELA000000324594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025847
Pathdomain/teksten/TEXT000000025847
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wrake Goeds
Relation IdRELA000000324763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026395
Pathdomain/teksten/TEXT000000026395
Display NameTienregelige rijmspreuk
Relation IdRELA000000328210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025772
Pathdomain/teksten/TEXT000000025772
Display NameVan Sinte Gheertruden min
Relation IdRELA000000324123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026431
Pathdomain/teksten/TEXT000000026431
Display NameVerzameling van 118 rijmspreuken, vertalingen uit de Bescheidenheit van Freidank
Relation IdRELA000000328376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005408
Pathdomain/teksten/TEXT000000005408
Display NameWillem van Hildegaersberch: Gedichten, onvoll. (ontbreken, nr.1-3 en 4/vs.1-322)
Relation IdRELA000000247454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026393
Pathdomain/teksten/TEXT000000026393
Display NameZesregelige rijmspreuk
Relation IdRELA000000328202
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000897
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000897
Display NameBisschop, W.
Relation IdRELA000000011352
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000595
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000595
Display NameHildegaersberch, Willem van
Relation IdRELA000000011351
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000308
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000308
Display NameVerwijs, Eelco
Relation IdRELA000000011353
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie