Franciscaansch leven / Nederlandsche Minderbroeders Kapucijnen

Typedocument
TitleFranciscaansch leven / Nederlandsche Minderbroeders Kapucijnen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000575
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8996e34b-2e12-4cf5-828f-24b3611cc191
Deletedno
Relation Count 32
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009517
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009517
Display NameFranciscaanse Samenwerking
Relation IdRELA000000010939
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009516
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009516
Display NameNederlandsche Minderbroeders Kapucijnen
Relation IdRELA000000010937
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000001775
Pathdomain/documents/DOCU000000001775
Display Name"Den Nachtegael" van J.D. Heemsen I / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000410974
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001776
Pathdomain/documents/DOCU000000001776
Display Name"Den Nachtegael" van J.D. Heemsen II / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000410937
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006496
Pathdomain/documents/DOCU000000006496
Display NameAn Sinte Fransoys / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000411426
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001895
Pathdomain/documents/DOCU000000001895
Display NameBenedictus van Canfield en Ons Geestelijk Erf / Optatus
Relation IdRELA000000410819
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006286
Pathdomain/documents/DOCU000000006286
Display NameBenedictus van Canfield en ons geestelijk erf / P. Optatus
Relation IdRELA000000410025
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002712
Pathdomain/documents/DOCU000000002712
Display NameDe Kerstenspiegel van Dirc Coelde van Munster / P. Julius
Relation IdRELA000000412339
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001896
Pathdomain/documents/DOCU000000001896
Display NameDe geschiedschrijving om de franciscaanse vroomheid in de Nederlanden gedurende de laatste 25 jaren / Optatus
Relation IdRELA000000411004
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002285
Pathdomain/documents/DOCU000000002285
Display NameDe iconografie van de H. Clara in de Nederlandse kunst / P. Gerlach
Relation IdRELA000000410103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002714
Pathdomain/documents/DOCU000000002714
Display NameDe oudste fragmenten van het Zonnelied in het Nederlands / P. Julius
Relation IdRELA000000409985
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001843
Pathdomain/documents/DOCU000000001843
Display NameDe stamboom van moeder Johanna van Jezus / Lucien Ceyssens
Relation IdRELA000000412760
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003887
Pathdomain/documents/DOCU000000003887
Display NameDe verbreiding van de Clarissen in Nederland / Daniel van Wely
Relation IdRELA000000411172
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001783
Pathdomain/documents/DOCU000000001783
Display NameDe vijf Pater Noster van Sint Franciscus / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411012
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001778
Pathdomain/documents/DOCU000000001778
Display NameEcho's van John Pecham's Philomena / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000411713
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003937
Pathdomain/documents/DOCU000000003937
Display NameEen Middelnederlandse vertaling van de Legenda Minor van S. Bonaventura / Pater Maximilianus
Relation IdRELA000000409464
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001779
Pathdomain/documents/DOCU000000001779
Display NameEen middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000411483
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001785
Pathdomain/documents/DOCU000000001785
Display NameFranciscus, een gulden kandelaar / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000409799
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001771
Pathdomain/documents/DOCU000000001771
Display NameHet handschrift van het oudste Nederlandse leven van Sint Franciscus / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000412212
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001782
Pathdomain/documents/DOCU000000001782
Display NameJan Brugman en het gebed 'Sacrosanctae' / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000410645
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003947
Pathdomain/documents/DOCU000000003947
Display NameKrans van begroetingen van Sint Franciscus / Pater Maximilianus
Relation IdRELA000000412561
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002370
Pathdomain/documents/DOCU000000002370
Display NameLofzang der Clarissen van Sinte Clara
Relation IdRELA000000410318
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003948
Pathdomain/documents/DOCU000000003948
Display NameLofzang op de Vreugden van Sint Franciscus / Pater Maximilianus
Relation IdRELA000000410794
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001766
Pathdomain/documents/DOCU000000001766
Display NameMiddelnederlandse franciscaanse godsdienstige geschriften / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411285
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003477
Pathdomain/documents/DOCU000000003477
Display NameNaar aanleiding van Brugman's leven van Jesus uit het Middelnederlands overgezet / L.C. Michels
Relation IdRELA000000410100
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001781
Pathdomain/documents/DOCU000000001781
Display NameNog eens Philomena van John Pecham / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000410564
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001768
Pathdomain/documents/DOCU000000001768
Display NameNog enige betrekkingen van Vondel met de Minderbroederskring / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411107
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001777
Pathdomain/documents/DOCU000000001777
Display NameStabat Mater / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000410243
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004330
Pathdomain/documents/DOCU000000004330
Display NameTot de wonden ons Heren / Pater Maximilianus
Relation IdRELA000000409747
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001501
Pathdomain/documents/DOCU000000001501
Display Name[Over: Bruin, C.C. de. Middelnederlands geestelijk proza (1940)] / P. Maximilianus
Relation IdRELA000000410251
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003911
Pathdomain/documents/DOCU000000003911
Display Name[Over: Ruh, K. Bonaventura deutsch. Ein Beitrag zur deutschen Franziskanermystik und -scholastik. Bern, 1956] / P. Maximilianus
Relation IdRELA000000411689
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie