Middelnederlandse vertalingen van "Super modo vivendi" (7e hoofdstuk) en "De libris teutonicalibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen / J. Deschamps

Typedocument
TitleMiddelnederlandse vertalingen van "Super modo vivendi" (7e hoofdstuk) en "De libris teutonicalibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen / J. Deschamps
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000513
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/00499010-ef0c-47eb-bf17-bdddf3c749aa
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000018322
Pathdomain/teksten/TEXT000000018322
Display NameBiechtboek, bewerkt naar Jan van Brederode: Des coninx summe
Relation IdRELA000000294822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006603
Pathdomain/teksten/TEXT000000006603
Display NameCollatie met daarin passages uit Een verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006598
Pathdomain/teksten/TEXT000000006598
Display NameEen verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006601
Pathdomain/teksten/TEXT000000006601
Display NameExcerpt uit (waarschijnlijk) Een verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006600
Pathdomain/teksten/TEXT000000006600
Display NameNegen excerpten uit Een verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253254
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000022
Pathdomain/documents/DOCU000000000022
Display NameHandelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Relation IdRELA000000410674
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004005
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004005
Display NameEen verclaringhe van den duytschen boeken
Relation IdRELA000000010758
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000010757
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009441
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009441
Display NameZerbolt van Zutphen, Gerard
Relation IdRELA000000010756
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003929
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003929
Display NameBRUSSEL, KB : 19549
Relation IdRELA000000079392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003648
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003648
Display NameBRUSSEL, KB : 2285-301
Relation IdRELA000000075315
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie