Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis / onder red. van H.C. Rogge ... [et al.]

Typedocument
TitleNederlandsch archief voor kerkgeschiedenis / onder red. van H.C. Rogge ... [et al.]
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000511
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/31a382f4-2b9b-493c-8124-7f305188f51e
Deletedno
Relation Count 59
Properties
Relations
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000620
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000620
Display NameRogge, H.C.
Relation IdRELA000000010751
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000003072
Pathdomain/documents/DOCU000000003072
Display Name"Om alle menschen wel te leren sterven" : een onderzoek naar het publiek en de receptie van Nederlandstalige Ars morienditeksten in de vijftiende en vroege zestiende eeuw / door E.J.G. Lips
Relation IdRELA000000409998
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002399
Pathdomain/documents/DOCU000000002399
Display NameAlijt Bake van Utrecht / R. Lievens
Relation IdRELA000000409340
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006264
Pathdomain/documents/DOCU000000006264
Display NameAnna Bijns en haar invloed in kerkelijke kringen / J. Lindeboom
Relation IdRELA000000411296
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002248
Pathdomain/documents/DOCU000000002248
Display NameBijdrage tot de kennis van het middeleeuwse volksgeloof / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006302
Pathdomain/documents/DOCU000000006302
Display NameBoendale en de bijbel / J.J. Mak
Relation IdRELA000000411796
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004088
Pathdomain/documents/DOCU000000004088
Display NameBrokjes van dietsche stichtelijke geschriften / W. Zuidema
Relation IdRELA000000411260
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003835
Pathdomain/documents/DOCU000000003835
Display NameCodices van Klarissen / David de Kok
Relation IdRELA000000410885
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002557
Pathdomain/documents/DOCU000000002557
Display NameDe "Vita Magistri Gerardi Magni" van Petrus Horn (in MS no 8849-59, K.B. Brussel) / W.J. Kühler
Relation IdRELA000000410089
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003259
Pathdomain/documents/DOCU000000003259
Display NameDe 'vita venerabilis Ioannis Brinckerinck : in m.s. no. 8849-8859 van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel / toegel. en uitg. door D. A. Brinkerink
Relation IdRELA000000412811
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001651
Pathdomain/documents/DOCU000000001651
Display NameDe Dietse tekst van Hendrik Mande's Apocalipsis / Medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412037
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001652
Pathdomain/documents/DOCU000000001652
Display NameDe Dordtse bundel met "Christelycke en schriftuerlycke refereynen" / door C. G. N. de Vooys
Relation IdRELA000000411854
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004091
Pathdomain/documents/DOCU000000004091
Display NameDe Middeleeuwsche bibliotheek der Abdij Kloosterrade / door Ferd. Sassen
Relation IdRELA000000410118
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002481
Pathdomain/documents/DOCU000000002481
Display NameDe Moderne Devotie in Hoorn / E. van Gulik
Relation IdRELA000000410401
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002783
Pathdomain/documents/DOCU000000002783
Display NameDe bibliotheek van het Heer Florenshuis te Deventer / A. Hulshof
Relation IdRELA000000411024
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003188
Pathdomain/documents/DOCU000000003188
Display NameDe dialoog van Meester Eckhart en de onbekende leek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411616
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001800
Pathdomain/documents/DOCU000000001800
Display NameDe dietsche oertekst van de anonieme "Epistola de vita et passione domini nostri Ihesu Christi et aliis devotis exerciciis" / C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000411838
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001124
Pathdomain/documents/DOCU000000001124
Display NameDe handschriften in the Dutch church library (Austin Friars) te London / Karel Bostoen
Relation IdRELA000000412526
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002249
Pathdomain/documents/DOCU000000002249
Display NameDe handschriften van Hendrik van Kalkar's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410474
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002786
Pathdomain/documents/DOCU000000002786
Display NameDe legende van Sinte Kunera / A. Hulshof
Relation IdRELA000000410519
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004259
Pathdomain/documents/DOCU000000004259
Display NameDe zogenaamde eerste Nederlandse historiebijbel / door C. H. Ebbinge Wubbe
Relation IdRELA000000411123
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000510
Pathdomain/documents/DOCU000000000510
Display NameDeDietse tekst van het traktaat "De libris teutonicalibus" / C.G.N de Vooys
Relation IdRELA000000410051
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004681
Pathdomain/documents/DOCU000000004681
Display NameDebetrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis / W.J. Kühler
Relation IdRELA000000409949
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003095
Pathdomain/documents/DOCU000000003095
Display NameDevote epistelen (in Hs. n. 133 F 22 der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage) / D.A. Brinkerink
Relation IdRELA000000412071
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004007
Pathdomain/documents/DOCU000000004007
Display NameEen Nederlandse vertaling van Heinrich Bullingers vroegste tractaat tegen de dopers / Peter J.A. Nissen
Relation IdRELA000000410240
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005004
Pathdomain/documents/DOCU000000005004
Display NameEen lettervers of glossenlied op het Salve Regina [...] / Th.J.I. Arnold
Relation IdRELA000000409552
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001756
Pathdomain/documents/DOCU000000001756
Display NameEen onbekend middelnederlandsch exempel ontstaan in den kring der moderne devoten / D. de Man
Relation IdRELA000000410965
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001754
Pathdomain/documents/DOCU000000001754
Display NameEen onbekende middelnederlandsche vertaling van Johann Tauler's preeken / D. de Man
Relation IdRELA000000410162
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001650
Pathdomain/documents/DOCU000000001650
Display NameEen onbekende verzameling refereinen uit de eerste helft van de zestiende eeuw / door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412291
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001755
Pathdomain/documents/DOCU000000001755
Display NameEen vermeend tractaat van Salome Sticken / D. de Man
Relation IdRELA000000410802
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004632
Pathdomain/documents/DOCU000000004632
Display NameEenMiddelnederlandse vertaling van het Hooglied / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000411745
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004606
Pathdomain/documents/DOCU000000004606
Display NameEenNederlandsche aflaatbrief uit de 14e eeuw / J. Verdam
Relation IdRELA000000409422
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005348
Pathdomain/documents/DOCU000000005348
Display NameEenmynlike vuerighe begerte der ynniger zielen tot horen ghemynden here / G. Visser
Relation IdRELA000000410904
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004680
Pathdomain/documents/DOCU000000004680
Display NameEenvergeten werk van Geert Groote / A. Hyma
Relation IdRELA000000411263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004200
Pathdomain/documents/DOCU000000004200
Display NameEenzeldzaam traktaatje over het lijden van Christus / J.J. Mak
Relation IdRELA000000409528
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003805
Pathdomain/documents/DOCU000000003805
Display NameGoede punten uit de collatiën van Claus van Euskerken : (Naar hs. n° 686 der Provinciale Bibliotheek van Friesland) / D.A. Brinkerink
Relation IdRELA000000410457
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001752
Pathdomain/documents/DOCU000000001752
Display NameHeinrich Suso en de Moderne Devoten / D. de Man
Relation IdRELA000000412000
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003919
Pathdomain/documents/DOCU000000003919
Display NameHet Nederlands paasspel : Naar aanleiding van enkele recente vondsten / J. Hof
Relation IdRELA000000409383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006214
Pathdomain/documents/DOCU000000006214
Display NameHet satansproces in de Middelnederlandsche letterkunde / Th.C. van Stockum
Relation IdRELA000000411153
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004047
Pathdomain/documents/DOCU000000004047
Display NameIs Gerard Zerbolt of Zutphen the author of "Super modo vivendi"? / A. Hyma
Relation IdRELA000000409456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002383
Pathdomain/documents/DOCU000000002383
Display NameIs Michael de Massa de auteur van de Latijnse grondtekst van het zogenaamde Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse Leven van Jezus? / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000412006
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410702
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003098
Pathdomain/documents/DOCU000000003098
Display NameMeister Eckehart in een Middelnederlandsch handschrift / door D. de Man
Relation IdRELA000000412109
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003081
Pathdomain/documents/DOCU000000003081
Display NameMiddeleeuwse levens van Jesus als leidraad voor meditatie en contemplatie. I-III / C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000410041
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003092
Pathdomain/documents/DOCU000000003092
Display NameMiddelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus / medegedeeld door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412414
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003096
Pathdomain/documents/DOCU000000003096
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van Johannes van Schoonhoven's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409524
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003353
Pathdomain/documents/DOCU000000003353
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van Thomas a Kempis' Hortulus Rosarum / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410434
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005558
Pathdomain/documents/DOCU000000005558
Display NameNog eens het Birgittenklooster te Gouda / M.A.C.M. van Hattum
Relation IdRELA000000410197
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001496
Pathdomain/documents/DOCU000000001496
Display NameOver het veinzen bij de Moderne Devoten / D. de Man
Relation IdRELA000000410584
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001085
Pathdomain/documents/DOCU000000001085
Display NameOverleveringsvormen van middeleeuwse preken in de landstaal / Gerrit Cornelis Zieleman
Relation IdRELA000000410148
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004389
Pathdomain/documents/DOCU000000004389
Display NameSchriftuurlijke refereynen / door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412418
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001717
Pathdomain/documents/DOCU000000001717
Display NameStatuten der susteren regularissen des capittels van Hollant / B.J.M. de Bont
Relation IdRELA000000412120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003857
Pathdomain/documents/DOCU000000003857
Display NameSuso's Honderd artikelen in Nederland / H.U. Meyboom
Relation IdRELA000000410261
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004589
Pathdomain/documents/DOCU000000004589
Display NameThe De libris teutonicalibus by Gerard Zerbolt of Zutphen / A. Hyma
Relation IdRELA000000411944
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005349
Pathdomain/documents/DOCU000000005349
Display NameUit een Middelnederlands handschrift der Cusanus-bibliotheek / K.O. Finkensieper
Relation IdRELA000000410583
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001760
Pathdomain/documents/DOCU000000001760
Display NameUit een drietal middelnederlandse handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000409519
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001757
Pathdomain/documents/DOCU000000001757
Display NameUit middelnederlandsche handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000411018
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002252
Pathdomain/documents/DOCU000000002252
Display NameUit middelnederlandse handschriften in Duitse bibliotheken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002649
Pathdomain/documents/DOCU000000002649
Display NameUitgaven van Luther in de Nederlanden verschenen tot 1541 / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000411132
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie