Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant / G. van Synghel

Typedocument
TitleEen onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant / G. van Synghel
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000505
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b0fea12c-1d65-467f-aed8-26c117c052d8
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000006181
Pathdomain/teksten/TEXT000000006181
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (Ed.-Gysseling 1983, vs.2823-3224); Mnl.
Relation IdRELA000000250908
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000503
Pathdomain/documents/DOCU000000000503
Display NameNoordbrabants historisch jaarboek ... / Historische Sectie, Noordbrabants Genootschap
Relation IdRELA000000412093
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003679
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003679
Display NameRijmbijbel
Relation IdRELA000000010739
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000009440
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009440
Display NameSynghel, G. van
Relation IdRELA000000010738
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007009
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007009
Display Name'S-HERTOGENBOSCH, BHIC : Archief RG, Inv. 289A
Relation IdRELA000000117457
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie