Jan van Leeuwen : een bloemlezing uit zijn werken / verz. en ingel. door Stephanus Axters

Typedocument
TitleJan van Leeuwen : een bloemlezing uit zijn werken / verz. en ingel. door Stephanus Axters
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000498
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9e262c0b-1c3d-4bee-a75a-7dd8a7342b8c
Deletedno
Relation Count 46
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000006043
Pathdomain/teksten/TEXT000000006043
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006045
Pathdomain/teksten/TEXT000000006045
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006042
Pathdomain/teksten/TEXT000000006042
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006044
Pathdomain/teksten/TEXT000000006044
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006041
Pathdomain/teksten/TEXT000000006041
Display NameDuitse vertaling van Jan van Leeuwen: Vanden drien coninghen
Relation IdRELA000000250299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006079
Pathdomain/teksten/TEXT000000006079
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006073
Pathdomain/teksten/TEXT000000006073
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen; Duits
Relation IdRELA000000250435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006055
Pathdomain/teksten/TEXT000000006055
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006083
Pathdomain/teksten/TEXT000000006083
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen; Duits
Relation IdRELA000000250480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006048
Pathdomain/teksten/TEXT000000006048
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vanden inval
Relation IdRELA000000250335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006047
Pathdomain/teksten/TEXT000000006047
Display NameJan van Leeuwen: Dboec vander bedinghen
Relation IdRELA000000250331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006049
Pathdomain/teksten/TEXT000000006049
Display NameJan van Leeuwen: Die rolie vander woedegher minnen
Relation IdRELA000000250339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006052
Pathdomain/teksten/TEXT000000006052
Display NameJan van Leeuwen: Een ghetughe
Relation IdRELA000000250351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006067
Pathdomain/teksten/TEXT000000006067
Display NameJan van Leeuwen: Een rolle van richters
Relation IdRELA000000250410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006609
Pathdomain/teksten/TEXT000000006609
Display NameJan van Leeuwen: Hoe dat alle goet orsprinct overmids die dryheit gods uut eenre macht
Relation IdRELA000000253275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006610
Pathdomain/teksten/TEXT000000006610
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen Cristus leere verstaen ende oec volcomelijc navolghen sal
Relation IdRELA000000253279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006061
Pathdomain/teksten/TEXT000000006061
Display NameJan van Leeuwen: Hoe datmen alle ongherechticheit laten sal
Relation IdRELA000000250386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006053
Pathdomain/teksten/TEXT000000006053
Display NameJan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uutvercoren heeft
Relation IdRELA000000250355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006064
Pathdomain/teksten/TEXT000000006064
Display NameJan van Leeuwen: Van enen inwendeghen verborghenen gheesteliken sacramenteliken etene daer ons Jhesus Christus toe noet
Relation IdRELA000000250398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006063
Pathdomain/teksten/TEXT000000006063
Display NameJan van Leeuwen: Van meester Eckaerts leere daer hi in doelde
Relation IdRELA000000250394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006065
Pathdomain/teksten/TEXT000000006065
Display NameJan van Leeuwen: Van menegherande goeder leeringhen die seer orberlijc sijn
Relation IdRELA000000250402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006056
Pathdomain/teksten/TEXT000000006056
Display NameJan van Leeuwen: Van seven alte wonderleke manieren van alindecheyden
Relation IdRELA000000250367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006060
Pathdomain/teksten/TEXT000000006060
Display NameJan van Leeuwen: Van sevenderhande manieren van menschen die gode minnen
Relation IdRELA000000250382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006051
Pathdomain/teksten/TEXT000000006051
Display NameJan van Leeuwen: Van tienderhande materien
Relation IdRELA000000250347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006054
Pathdomain/teksten/TEXT000000006054
Display NameJan van Leeuwen: Van vijf manieren broederliker minnen
Relation IdRELA000000250359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006066
Pathdomain/teksten/TEXT000000006066
Display NameJan van Leeuwen: Vanden acht salicheiden
Relation IdRELA000000250406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006050
Pathdomain/teksten/TEXT000000006050
Display NameJan van Leeuwen: Vanden drie coninghen
Relation IdRELA000000250343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006059
Pathdomain/teksten/TEXT000000006059
Display NameJan van Leeuwen: Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000250378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006058
Pathdomain/teksten/TEXT000000006058
Display NameJan van Leeuwen: Vanden seven tekenen der sonnen
Relation IdRELA000000250374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006046
Pathdomain/teksten/TEXT000000006046
Display NameJan van Leeuwen: Vanden tien gheboden gods
Relation IdRELA000000250327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006062
Pathdomain/teksten/TEXT000000006062
Display NameJan van Leeuwen: Wat dat een armen mensche van gheeste toebehoert
Relation IdRELA000000250390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/teksten/TEXT000000005791
Display NameTraktaat over de gratie Gods met onder meer een excerpt uit Bijbelvertaler van 1360: de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en citaten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden, uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit het werk van Jan van Leeuwen, uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi (Boek III, kap.54), uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek, uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, dicta op naam van Meester Eckhart en mogelijk uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000249169
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003618
Display NameBRUSSEL, KB : 888-90
Relation IdRELA000000074859
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000477
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000477
Display NameAxters, Stephanus G.
Relation IdRELA000000010687
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001781
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001781
Display NameJan van Leeuwen
Relation IdRELA000000010686
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003615
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003615
Display NameBRUSSEL, KB : 667
Relation IdRELA000000074785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001768
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001768
Display NameBRUSSEL, KB : IV 401
Relation IdRELA000000047874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006986
Display NameEICHSTAETT, SWK : Germ. 7
Relation IdRELA000000117152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006988
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006988
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 447
Relation IdRELA000000117169
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie