De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen : een studie op basis van Middelnederlandse handschriften / door R.A. Ubbink

Typedocument
TitleDe receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen : een studie op basis van Middelnederlandse handschriften / door R.A. Ubbink
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000475
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/99d58db0-7e3e-47da-836d-a0e3cd64fb9f
Deletedno
Relation Count 163
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004384
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004384
Display NameDe armoededialoog van meester Eckhart
Relation IdRELA000000408088
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003806
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003806
Display NameDie Rede der Underscheidunge
Relation IdRELA000000405850
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004388
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004388
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000407187
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004385
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004385
Display NameOngespecificeerde Mnl. teksten op naam van Meester Eckhart
Relation IdRELA000000397220
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004358
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004358
Display NamePreken van meester Eckhart
Relation IdRELA000000408908
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003804
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003804
Display NameVanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000395449
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004383
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004383
Display NameVon den drîn fragen
Relation IdRELA000000398196
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001938
Pathdomain/teksten/TEXT000000001938
Display Name65 preken (op naam) van Johannes Tauler, waaronder 9 preken van Meester Eckhart ; levensbeschrijving van Johannes Tauler ; korte geestelijke teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000229366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011889
Pathdomain/teksten/TEXT000000011889
Display NameAcsetisch mystiek traktaat met dicta op naam van onder meer Augustinus, Anselmus en Eckhart
Relation IdRELA000000273244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007447
Pathdomain/teksten/TEXT000000007447
Display NameBegin preek van Eckhart over Sir. 24,11 (Quint III, nr.60)
Relation IdRELA000000256661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008752
Pathdomain/teksten/TEXT000000008752
Display NameDe armoededialoog van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006611
Pathdomain/teksten/TEXT000000006611
Display NameDialoog tussen meester Eckhart en de leek; fragm.
Relation IdRELA000000253283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008756
Pathdomain/teksten/TEXT000000008756
Display NameDialoog tussen meester Eckhart en een biechtdochter, eindigend als Meister Eckharts wirtschaft
Relation IdRELA000000261422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008771
Pathdomain/teksten/TEXT000000008771
Display NameDicta op naam van Dionysius de Areopagiet en Augustinus en uit preken van meester Eckhart (op naam van Bernardus en Tauler)
Relation IdRELA000000261487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008758
Pathdomain/teksten/TEXT000000008758
Display NameDictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008770
Pathdomain/teksten/TEXT000000008770
Display NameDictum uit preek van meester Eckhart (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000261481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008766
Pathdomain/teksten/TEXT000000008766
Display NameDrie dicta op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009470
Pathdomain/teksten/TEXT000000009470
Display NameEckhart: Beati pauperes spiritu; Mnl. (Mat.5,3)
Relation IdRELA000000263832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006612
Pathdomain/teksten/TEXT000000006612
Display NameExcerpt uit Dialoog tussen meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000253286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006613
Pathdomain/teksten/TEXT000000006613
Display NameExcerpt uit dialoog tussen meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000253290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008768
Pathdomain/teksten/TEXT000000008768
Display NameExcerpt uit preek van meester Eckhart (Quint I, nr.5b)
Relation IdRELA000000261472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008769
Pathdomain/teksten/TEXT000000008769
Display NameExcerpt uit preek van meester Eckhart (Quint III, nr.60)
Relation IdRELA000000261477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015096
Pathdomain/teksten/TEXT000000015096
Display NameExcerpten over maagdelijkheid met onder meer dicta op naam van Hugo van Sint-Victor, de leesmeester van Freiburg en Meester Eckhart
Relation IdRELA000000284200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008712
Pathdomain/teksten/TEXT000000008712
Display NameExcerpten uit preek van meester Eckhart (Quint III, nr.62)
Relation IdRELA000000261168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008754
Pathdomain/teksten/TEXT000000008754
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008700
Pathdomain/teksten/TEXT000000008700
Display NameFragment van een preek van Eckhart (Quint I, nr.16a)
Relation IdRELA000000261091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008706
Pathdomain/teksten/TEXT000000008706
Display NameFragmenten uit twee preken van Meester Eckhart (Quint II, nr.36b en nr.54a)
Relation IdRELA000000261126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007657
Pathdomain/teksten/TEXT000000007657
Display NameFundament vander kerstenre gheloven, voorafgegaan door catechetische stukken over de sacramenten, deugden, werken van barmhartigheid, evangelische raden, enz.
Relation IdRELA000000257548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008047
Pathdomain/teksten/TEXT000000008047
Display NameGebed op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000258866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008046
Pathdomain/teksten/TEXT000000008046
Display NameGebed op naam van meester Eckhart; Ripuar.
Relation IdRELA000000258862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008720
Pathdomain/teksten/TEXT000000008720
Display NameGeestelijke tekst, met in tweede deel preek van meester Eckhart over Luc. 10,38 (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000261211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021374
Pathdomain/teksten/TEXT000000021374
Display NameHs. met onder meer aan Eckhart toegeschreven preken
Relation IdRELA000000305954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008761
Pathdomain/teksten/TEXT000000008761
Display NameKorte tekst met daarin dictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008728
Pathdomain/teksten/TEXT000000008728
Display NameMeester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge, Mnl.
Relation IdRELA000000261267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007537
Pathdomain/teksten/TEXT000000007537
Display NameMeister Eckharts wirtschaft, Mnl.
Relation IdRELA000000257029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001939
Pathdomain/teksten/TEXT000000001939
Display NameMnl. afschrift van een druk met preken van Tauler, waarin ook zijn opgenomen Eckhart-preken en dicta op diens naam, het Meisterbuch en een excerpt uit Rulman Merswin: Von den neun Felsen; 2 dln.
Relation IdRELA000000229378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008738
Pathdomain/teksten/TEXT000000008738
Display NameMnl. excerpt over de communie uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20)
Relation IdRELA000000261321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008735
Pathdomain/teksten/TEXT000000008735
Display NameMnl. excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge
Relation IdRELA000000261304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008730
Pathdomain/teksten/TEXT000000008730
Display NameMnl. excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst. 14 en 15)
Relation IdRELA000000261278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008736
Pathdomain/teksten/TEXT000000008736
Display NameMnl. excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.12)
Relation IdRELA000000261310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008733
Pathdomain/teksten/TEXT000000008733
Display NameMnl. excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.22)
Relation IdRELA000000261292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008740
Pathdomain/teksten/TEXT000000008740
Display NameMnl. excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008741
Pathdomain/teksten/TEXT000000008741
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge
Relation IdRELA000000261337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008731
Pathdomain/teksten/TEXT000000008731
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst. 22, 23 en 12)
Relation IdRELA000000261283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007615
Pathdomain/teksten/TEXT000000007615
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20 en 16)
Relation IdRELA000000257307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008737
Pathdomain/teksten/TEXT000000008737
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20 en 23)
Relation IdRELA000000261315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008739
Pathdomain/teksten/TEXT000000008739
Display NameMnl. excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge over de eucharistie (hfdst.20 en 21)
Relation IdRELA000000261327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008393
Pathdomain/teksten/TEXT000000008393
Display NameMnl. traktaat over Luc. 10,23 waarin Eckhart als autoriteit wordt aangehaald
Relation IdRELA000000260011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007010
Pathdomain/teksten/TEXT000000007010
Display NameMnl. vertaling van Compendium divini amoris
Relation IdRELA000000254833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006835
Pathdomain/teksten/TEXT000000006835
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000254137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005314
Pathdomain/teksten/TEXT000000005314
Display NameMnl. vertaling van hoofdstuk zeven uit Gerard Zerbolt van Zutphen: Super modo vivendi
Relation IdRELA000000246989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008773
Pathdomain/teksten/TEXT000000008773
Display NameNederrijns afschrift van preek van meester Eckhart over Mat. 5,3 (Quint II, nr.52)
Relation IdRELA000000261498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008779
Pathdomain/teksten/TEXT000000008779
Display NamePreek
Relation IdRELA000000261533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008039
Pathdomain/teksten/TEXT000000008039
Display NamePreek errrover Maria optinam partem elegit (Luc. 10,42), met daarin verwerkt citaten uit Die Rede der Underscheidunge (kap.17 en 21)
Relation IdRELA000000258829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008787
Pathdomain/teksten/TEXT000000008787
Display NamePreek in het handschrift toegeschreven aan meester Eckhart
Relation IdRELA000000261574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008776
Pathdomain/teksten/TEXT000000008776
Display NamePreek over Gen. 1,26 ten onrechte toegeschreven aan meester Eckhart
Relation IdRELA000000261512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007451
Pathdomain/teksten/TEXT000000007451
Display NamePreek over Hand. 12,11, samengesteld uit delen van Eckhart-preken (Quint I, nr.3 en nr.23)
Relation IdRELA000000256686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008718
Pathdomain/teksten/TEXT000000008718
Display NamePreek over Joh. 16,17, die op naam van Tauler wordt gesteld, bestaande uit fragment van preek van Eckhart (Quint III, nr.69) en Von den drîn fragen; Mnl.
Relation IdRELA000000261202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008782
Pathdomain/teksten/TEXT000000008782
Display NamePreek over Joh. 16,28 met deel uit een preek van Meester Eckhart (Quint III, nr.81)
Relation IdRELA000000261548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009171
Pathdomain/teksten/TEXT000000009171
Display NamePreek over Joh. 2,3, met daarin verwerkt dictum op naam van meester Eckhart.
Relation IdRELA000000263047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008789
Pathdomain/teksten/TEXT000000008789
Display NamePreek over Luc 21,26, in hs. ten onrechte aan meester Eckhart toegeschreven
Relation IdRELA000000261582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008777
Pathdomain/teksten/TEXT000000008777
Display NamePreek over Luc. 2,49, afgeschreven naar een druk van Tauler-preken
Relation IdRELA000000261518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008798
Pathdomain/teksten/TEXT000000008798
Display NamePreek over Maria optinam partem elegit (Luc. 10,11), met daarin verwerkt citaten uit Die Rede der Underscheidunge (kap.17 en 21)
Relation IdRELA000000261615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008572
Pathdomain/teksten/TEXT000000008572
Display NamePreek over Mat. 2,2
Relation IdRELA000000260563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008701
Pathdomain/teksten/TEXT000000008701
Display NamePreek over de geboorte van God in de ziel
Relation IdRELA000000261095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008702
Pathdomain/teksten/TEXT000000008702
Display NamePreek over de geboorte van God in de ziel (Mat.9,9), gevolgd door nog een excerpt
Relation IdRELA000000261100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008815
Pathdomain/teksten/TEXT000000008815
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 15,21; Mnl.
Relation IdRELA000000261684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008742
Pathdomain/teksten/TEXT000000008742
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 22,4 met interpolaties waaronder excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge en uit preek van meester Eckhart (Quint III, nr.79)
Relation IdRELA000000261342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008571
Pathdomain/teksten/TEXT000000008571
Display NamePreek van Meester Eckhart over Joh. 16,17 (Quint III, nr.69)
Relation IdRELA000000260555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007450
Pathdomain/teksten/TEXT000000007450
Display NamePreek van Meester Eckhart over Luc. 10,38 (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000256677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008708
Pathdomain/teksten/TEXT000000008708
Display NamePreek van Meester Eckhart over Luc. 14,16 (Quint I, nr.20b)
Relation IdRELA000000261140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008564
Pathdomain/teksten/TEXT000000008564
Display NamePreek van Meester Eckhart over Luc. 16,19 (Quint III, nr.80)
Relation IdRELA000000260531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008354
Pathdomain/teksten/TEXT000000008354
Display NamePreek van Meester Eckhart over Luc. 8,54 (Quint III, nr.84)
Relation IdRELA000000259902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008707
Pathdomain/teksten/TEXT000000008707
Display NamePreek van Meester Eckhart over Mat. 11,10/Luc. 7,27 Ecce ego mitto angelum meum (Quint II, nr.31)
Relation IdRELA000000261131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008007
Pathdomain/teksten/TEXT000000008007
Display NamePreek van Meester Eckhart over Mat. 21,12 (Quint I, nr.1)
Relation IdRELA000000258698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008743
Pathdomain/teksten/TEXT000000008743
Display NamePreek van Tauler over Ecce prandum meum paravi met interpolaties waaronder excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge
Relation IdRELA000000261354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008711
Pathdomain/teksten/TEXT000000008711
Display NamePreek van meester Eckhart (Quint I, nr.16a)
Relation IdRELA000000261162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008726
Pathdomain/teksten/TEXT000000008726
Display NamePreek van meester Eckhart (Quint III, nr.62)
Relation IdRELA000000261254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008709
Pathdomain/teksten/TEXT000000008709
Display NamePreek van meester Eckhart over In omnibus requiem quaesivi (Quint III, nr.60)
Relation IdRELA000000261148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008723
Pathdomain/teksten/TEXT000000008723
Display NamePreek van meester Eckhart over Joh. 4,23 (Quint II, nr.26)
Relation IdRELA000000261235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008395
Pathdomain/teksten/TEXT000000008395
Display NamePreek van meester Eckhart over Luc. 10,38 (Quint I, nr.2)
Relation IdRELA000000260027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008713
Pathdomain/teksten/TEXT000000008713
Display NamePreek van meester Eckhart over Luc. 8,54 (Quint III, nr.84)
Relation IdRELA000000261172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008705
Pathdomain/teksten/TEXT000000008705
Display NamePreek van meester Eckhart over Mat. 16,17 (Quint II, nr.45)
Relation IdRELA000000261119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008722
Pathdomain/teksten/TEXT000000008722
Display NamePreek van meester Eckhart over Mat. 5,1 (Quint III, nr.72)
Relation IdRELA000000261227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008394
Pathdomain/teksten/TEXT000000008394
Display NamePreek van meester Eckhart over Mat. 5,3 (Quint II, nr.52)
Relation IdRELA000000260020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008727
Pathdomain/teksten/TEXT000000008727
Display NamePreek van meester Eckhart over Sir. 20,10 (Quint I, nr.16b)
Relation IdRELA000000261259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008704
Pathdomain/teksten/TEXT000000008704
Display NamePreek van meester Eckhart over Sir. 50,6 (Quint I, nr.9)
Relation IdRELA000000261112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008778
Pathdomain/teksten/TEXT000000008778
Display NamePreek van meester Eckhart over Wijsh. 5,16 (Quint II, nr.39), afgeschreven naar een druk met Tauler-preken
Relation IdRELA000000261524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008772
Pathdomain/teksten/TEXT000000008772
Display NamePreek, afgeschreven naar een druk van Tauler-preken
Relation IdRELA000000261495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008817
Pathdomain/teksten/TEXT000000008817
Display NamePreken van Johannes Tauler en andere ingevoegde preken; Mnl, afgeschreven naar een vroege druk
Relation IdRELA000000261700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008757
Pathdomain/teksten/TEXT000000008757
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs
Relation IdRELA000000261425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009582
Pathdomain/teksten/TEXT000000009582
Display NameSamenstelling van Eckhardt-preken
Relation IdRELA000000264210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007507
Pathdomain/teksten/TEXT000000007507
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000256911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008703
Pathdomain/teksten/TEXT000000008703
Display NameTekst met citaten uit Eckhart-preken (Quint I, nr.4 en 6) en aan het begin een dictum op naam van Dionysius de Areopagiet
Relation IdRELA000000261105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008750
Pathdomain/teksten/TEXT000000008750
Display NameTekst met excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007452
Pathdomain/teksten/TEXT000000007452
Display NameTekst over drie vallen waarin Meester Eckhart genoemd wordt
Relation IdRELA000000256695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008749
Pathdomain/teksten/TEXT000000008749
Display NameTekst over ghelatenheit des willen met excerpten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.3, 4, 5 en 23)
Relation IdRELA000000261386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008748
Pathdomain/teksten/TEXT000000008748
Display NameTekst over oetmoedicheit met een excerpt uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.23)
Relation IdRELA000000261380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008762
Pathdomain/teksten/TEXT000000008762
Display NameTekst over ootmoed met daarin dictum op naam van meester Eckhart
Relation IdRELA000000261446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008725
Pathdomain/teksten/TEXT000000008725
Display NameTraktaat dat bestaat uit fragmenten van twee preken van meester Eckhart (Quint II, nr.41 en III, nr.74)
Relation IdRELA000000261249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008744
Pathdomain/teksten/TEXT000000008744
Display NameTraktaat met daarin gedeelten uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.1 en 2)
Relation IdRELA000000261359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007518
Pathdomain/teksten/TEXT000000007518
Display NameTraktaat over de "ongrondelijcke godheit", bestaande uit gedeeltelijke bewerking van Dialoog tussen meester Eckhart en de leek met aan het eind bewerking van Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/teksten/TEXT000000005791
Display NameTraktaat over de gratie Gods met onder meer een excerpt uit Bijbelvertaler van 1360: de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en citaten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden, uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit het werk van Jan van Leeuwen, uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi (Boek III, kap.54), uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek, uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, dicta op naam van Meester Eckhart en mogelijk uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000249170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008755
Pathdomain/teksten/TEXT000000008755
Display NameTwee exempelen van een meester en een arme, waarvan in het tweede exempel meester Eckhart wordt genoemd.
Relation IdRELA000000261416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028202
Pathdomain/teksten/TEXT000000028202
Display NameVan geduldiger gelatenheit
Relation IdRELA000000335695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011896
Pathdomain/teksten/TEXT000000011896
Display NameVon dem adel der sele
Relation IdRELA000000273273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008714
Pathdomain/teksten/TEXT000000008714
Display NameVon den drîn fragen, Mnl.
Relation IdRELA000000261179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008715
Pathdomain/teksten/TEXT000000008715
Display NameVon den drîn fragen, in aansluiting op fragment van preek over Joh. 16,17 van Eckhart (Quint III, nr.69), Mnl.
Relation IdRELA000000261182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008717
Pathdomain/teksten/TEXT000000008717
Display NameVon den drîn fragen, in aansluiting op fragment van preek van Eckhart (Quint III, nr.69), Mnl.
Relation IdRELA000000261196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007016
Pathdomain/teksten/TEXT000000007016
Display NameWillem Jordaens: Van den sevenvoldigen vallen ende van opstaen des rechtverdigen menschen
Relation IdRELA000000254854
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000003805
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003805
Display NameMeester Eckhart
Relation IdRELA000000010605
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000408
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000408
Display NameUbbink, Rijkert Alex
Relation IdRELA000000010604
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002631
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002631
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 12
Relation IdRELA000000059552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 242-243
Relation IdRELA000000062978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002884
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 246
Relation IdRELA000000062958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003031
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003031
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 329
Relation IdRELA000000065075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003042
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003042
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 352
Relation IdRELA000000065225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 353
Relation IdRELA000000115858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007507
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1077
Relation IdRELA000000123423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002944
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002944
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1079
Relation IdRELA000000063810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002947
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1082
Relation IdRELA000000063860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002948
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1083
Relation IdRELA000000063883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002949
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1084
Relation IdRELA000000063903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002955
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1092
Relation IdRELA000000064016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002963
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002963
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1100
Relation IdRELA000000064148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007586
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007586
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1486
Relation IdRELA000000124222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003709
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003709
Display NameBRUSSEL, KB : 3646-48
Relation IdRELA000000076301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003614
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003614
Display NameBRUSSEL, KB : 643-44
Relation IdRELA000000074754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003615
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003615
Display NameBRUSSEL, KB : 667
Relation IdRELA000000074790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007330
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Riant 91
Relation IdRELA000000121536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006052
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006052
Display NameEGMOND BINNEN, SAA : IV
Relation IdRELA000000106150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000193
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000193
Display NameGENT, UB : 1320
Relation IdRELA000000025852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006987
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006987
Display NameGENT, UB : 2433
Relation IdRELA000000117159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002950
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002950
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1085.
Relation IdRELA000000063927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002951
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1086
Relation IdRELA000000063954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002998
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1087
Relation IdRELA000000064634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002957
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002957
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1094
Relation IdRELA000000064052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001928
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001928
Display NameLEIDEN, UB : BPL 1215
Relation IdRELA000000050022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008937
Display NameOXFORD, BL : Laud. Misc. 479
Relation IdRELA000000137985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007430
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007430
Display NamePURMEREND, WA : MONNICKENDAM 154
Relation IdRELA000000122634
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie