De handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese

Typedocument
TitleDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000472
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8282742b-1aee-4c36-a345-5f932231925b
Deletedno
Relation Count 785
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004394
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004394
Display NameArnswaldt, Freiherr August von
Relation IdRELA000000400573
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003834
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003834
Display NameBoec der passien ons liefs heeren Jhesu Christi
Relation IdRELA000000402717
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005303
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005303
Display NameDe quattuor instinctibus
Relation IdRELA000000403447
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004903
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004903
Display NameDer suster abteike
Relation IdRELA000000397695
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005205
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005205
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000397797
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003950
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003950
Display NameEpiloog bij de werken van Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000394159
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004215
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004215
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000401374
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005366
Display NameHi es salich dies Gods lichame sine spise es
Relation IdRELA000000404469
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004251
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004251
Display NameHoe een mensche om tranen bidden sel
Relation IdRELA000000405600
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006882
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006882
Display NameLeringe der waerheit van enen heileghen engel Gods
Relation IdRELA000000402353
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005393
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005393
Display NameLeven van S. Rochus
Relation IdRELA000000401316
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006883
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006883
Display NameLiden es alsoe edel
Relation IdRELA000000398283
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005377
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005377
Display NameMensch, wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000401953
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005304
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005304
Display NameMnl. vertaling van Henricus de Frimaria: De quattuor instinctibus
Relation IdRELA000000403386
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005381
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005381
Display NameMnl. vertaling van Henricus de Hassia: Speculum animae seu soliloquium
Relation IdRELA000000400166
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004221
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004221
Display NameMnl. vertalingen van Hugo van Sint-Victor: Soliloquium de arrha animae
Relation IdRELA000000406260
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005384
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005384
Display NamePreek over H. Drievuldigheid op naam van Jacobus van Vitry
Relation IdRELA000000396324
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004406
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004406
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000396041
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004773
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004773
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000408329
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004946
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004946
Display NameSpieghel der susteren
Relation IdRELA000000399919
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004401
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004401
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000398356
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006011
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006011
Display NameVI collacien
Relation IdRELA000000392984
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005287
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005287
Display NameVan enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000407754
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005368
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005368
Display NameVander hemelscher glorien
Relation IdRELA000000404101
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006390
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006390
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000397758
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004216
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004216
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000404325
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000010051
Pathdomain/teksten/TEXT000000010051
Display Name5 Exempelen over S. Augustinus
Relation IdRELA000000266025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016225
Pathdomain/teksten/TEXT000000016225
Display NameAanhef van Een corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000288048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015746
Pathdomain/teksten/TEXT000000015746
Display NameAantal meestal zeer korte gebeden
Relation IdRELA000000286349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016168
Pathdomain/teksten/TEXT000000016168
Display NameAantekeningen over een preek uit 1448
Relation IdRELA000000287834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016169
Pathdomain/teksten/TEXT000000016169
Display NameAantekeningen over een preek uit 1449
Relation IdRELA000000287840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016166
Pathdomain/teksten/TEXT000000016166
Display NameAantekeningen over een preek uit 1452
Relation IdRELA000000287819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015508
Pathdomain/teksten/TEXT000000015508
Display NameAllegorisch traktaatje, onvoll.
Relation IdRELA000000285498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015661
Pathdomain/teksten/TEXT000000015661
Display NameAnoniem dictum over zonde
Relation IdRELA000000286057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007806
Pathdomain/teksten/TEXT000000007806
Display NameAscetisch traktaat gevolgd door `sommighe devoete oefenynghe'
Relation IdRELA000000258017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004211
Pathdomain/teksten/TEXT000000004211
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-2,17)
Relation IdRELA000000242006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007447
Pathdomain/teksten/TEXT000000007447
Display NameBegin preek van Eckhart over Sir. 24,11 (Quint III, nr.60)
Relation IdRELA000000256660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007553
Pathdomain/teksten/TEXT000000007553
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000257098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009943
Pathdomain/teksten/TEXT000000009943
Display NameBerijmd gebed tot Maria op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024729
Pathdomain/teksten/TEXT000000024729
Display NameBerijmd gebed uit Mnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium
Relation IdRELA000000319904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016226
Pathdomain/teksten/TEXT000000016226
Display NameBerijmde gebeden voor de kanonieke uren
Relation IdRELA000000288051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016227
Pathdomain/teksten/TEXT000000016227
Display NameBerijmde gezondheidsleer tegen jicht (monorime)
Relation IdRELA000000288056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015935
Pathdomain/teksten/TEXT000000015935
Display NameBeschouwingen over het verkeerde van wanhoop, gevolgd door enige dicta patrum
Relation IdRELA000000286938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007759
Pathdomain/teksten/TEXT000000007759
Display NameBiechtformule
Relation IdRELA000000257878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004225
Pathdomain/teksten/TEXT000000004225
Display NameBoec der minnen
Relation IdRELA000000242068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007792
Pathdomain/teksten/TEXT000000007792
Display NameBoeck van den eynliken leven
Relation IdRELA000000257969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007382
Pathdomain/teksten/TEXT000000007382
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015601
Pathdomain/teksten/TEXT000000015601
Display NameCollatie
Relation IdRELA000000285828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016175
Pathdomain/teksten/TEXT000000016175
Display NameCollatieboek met excerpten uit Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Gregorius en Bernardus en een aantal exempelen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000287861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008148
Pathdomain/teksten/TEXT000000008148
Display NameDat ander lant
Relation IdRELA000000259228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007002
Pathdomain/teksten/TEXT000000007002
Display NameDat boeck vanden drien mylen
Relation IdRELA000000254804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013691
Pathdomain/teksten/TEXT000000013691
Display NameDat boeck vanden weerdigen sacrament
Relation IdRELA000000279524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005960
Pathdomain/teksten/TEXT000000005960
Display NameDat croenken des loefs van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000249904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015895
Pathdomain/teksten/TEXT000000015895
Display NameDat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi, korte redactie
Relation IdRELA000000286818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007550
Pathdomain/teksten/TEXT000000007550
Display NameDboec vanden boemgaerde
Relation IdRELA000000257084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016234
Pathdomain/teksten/TEXT000000016234
Display NameDe aflaten van de zeven kerken van Rome
Relation IdRELA000000288082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006619
Pathdomain/teksten/TEXT000000006619
Display NameDe biechtspiegel
Relation IdRELA000000253310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008051
Pathdomain/teksten/TEXT000000008051
Display NameDe gulden keten
Relation IdRELA000000258881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006538
Pathdomain/teksten/TEXT000000006538
Display NameDe translatie van S. Catharina van Alexandrië
Relation IdRELA000000252951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008355
Pathdomain/teksten/TEXT000000008355
Display NameDer mynnen regel
Relation IdRELA000000259909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016214
Pathdomain/teksten/TEXT000000016214
Display NameDer mynnender sielen boegaert
Relation IdRELA000000288012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013735
Pathdomain/teksten/TEXT000000013735
Display NameDer suster abteike
Relation IdRELA000000279685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015971
Pathdomain/teksten/TEXT000000015971
Display NameDertig punten uit het leven van Jezus
Relation IdRELA000000287062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015692
Pathdomain/teksten/TEXT000000015692
Display NameDicta op naam van kerkvaders
Relation IdRELA000000286178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015911
Pathdomain/teksten/TEXT000000015911
Display NameDicta patrum
Relation IdRELA000000286867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007508
Pathdomain/teksten/TEXT000000007508
Display NameDicta patrum en beschouwingen over de waarde van het lijden
Relation IdRELA000000256916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015907
Pathdomain/teksten/TEXT000000015907
Display NameDicta patrum, onder meer op naam van Hubertinus en Bernardus en uit de bijbel
Relation IdRELA000000286855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009900
Pathdomain/teksten/TEXT000000009900
Display NameDicta uit de werken van Bernardus, Isidorus, Augustinus, Hieronymus, Gilbertus, Bonaventura, Thomas van Aquino, en uit de bijbel (brieven van Paulus, Hooglied en Psalmen), onderbroken door een Mnl. excerpt uit De imitatione Christi
Relation IdRELA000000265456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009827
Pathdomain/teksten/TEXT000000009827
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008246
Pathdomain/teksten/TEXT000000008246
Display NameDicta van o.a. Augustinus, Gregorius en Hugo van St. Victor
Relation IdRELA000000259548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015979
Pathdomain/teksten/TEXT000000015979
Display NameDictum
Relation IdRELA000000287090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011882
Pathdomain/teksten/TEXT000000011882
Display NameDictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000273215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015598
Pathdomain/teksten/TEXT000000015598
Display NameDictum op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000285818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015975
Pathdomain/teksten/TEXT000000015975
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000287076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014449
Pathdomain/teksten/TEXT000000014449
Display NameDictum op naam van Beda Venerabilis
Relation IdRELA000000282200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013360
Pathdomain/teksten/TEXT000000013360
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015718
Pathdomain/teksten/TEXT000000015718
Display NameDictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000286253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013723
Pathdomain/teksten/TEXT000000013723
Display NameDictum op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000279644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016188
Pathdomain/teksten/TEXT000000016188
Display NameDictum op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000287933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014049
Pathdomain/teksten/TEXT000000014049
Display NameDictum op naam van Origenes
Relation IdRELA000000280951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015263
Pathdomain/teksten/TEXT000000015263
Display NameDictum van Ambrosius en van Clymacus
Relation IdRELA000000284660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009851
Pathdomain/teksten/TEXT000000009851
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016171
Pathdomain/teksten/TEXT000000016171
Display NameDictum van een subprior
Relation IdRELA000000287847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004191
Pathdomain/teksten/TEXT000000004191
Display NameDie bruud van cantiken, met ingelaste Lat. tekst Hooglied
Relation IdRELA000000241926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015605
Pathdomain/teksten/TEXT000000015605
Display NameDie gheestelike boem mit synen drien telghen
Relation IdRELA000000285847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010759
Pathdomain/teksten/TEXT000000010759
Display NameDie gulden musschate
Relation IdRELA000000268673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006887
Pathdomain/teksten/TEXT000000006887
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007785
Pathdomain/teksten/TEXT000000007785
Display NameDie tyen gheboden ons lieven heren (met op 129r-136v een verklaring van het pater noster)
Relation IdRELA000000257949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007787
Pathdomain/teksten/TEXT000000007787
Display NameDie tyen gheboden ons lieven heren, met miniatuur wetgeving op de Sinaï
Relation IdRELA000000257954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013787
Pathdomain/teksten/TEXT000000013787
Display NameDiverse geestelijke excerpten, gevolgd door preek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016193
Pathdomain/teksten/TEXT000000016193
Display NameDrie dicta `ons heeren'
Relation IdRELA000000287952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016194
Pathdomain/teksten/TEXT000000016194
Display NameDrie dicta van Jezus
Relation IdRELA000000287955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008301
Pathdomain/teksten/TEXT000000008301
Display NameDrie exempelen, waaronder het Exempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013719
Pathdomain/teksten/TEXT000000013719
Display NameDrie exempelen, waarschijnlijk over S. Maria
Relation IdRELA000000279629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015837
Pathdomain/teksten/TEXT000000015837
Display NameDrie gebeden
Relation IdRELA000000286602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015682
Pathdomain/teksten/TEXT000000015682
Display NameDrie korte traktaatjes over het lijden van Jezus, de voortreffelijkheid van het zwijgen en over `wat van onnutten clappen comt'
Relation IdRELA000000286148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009038
Pathdomain/teksten/TEXT000000009038
Display NameDrie preken van Johannes Tauler over Jes. 60,1, Mar. 10 en Joh. 11,50; Mnl.
Relation IdRELA000000262628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007541
Pathdomain/teksten/TEXT000000007541
Display NameDrie speculatieve gedichten
Relation IdRELA000000257043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008251
Pathdomain/teksten/TEXT000000008251
Display NameDrie uittreksels over de gratie Gods, waaronder Vanden onderschede tusschen der naturen ende der gratien
Relation IdRELA000000259569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006689
Pathdomain/teksten/TEXT000000006689
Display NameDrie uittreksels uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015933
Pathdomain/teksten/TEXT000000015933
Display NameDrietal dicta patrum
Relation IdRELA000000286932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015845
Pathdomain/teksten/TEXT000000015845
Display NameEen biechtspiegel, waarin over gewetensonderzoek en zonden, waarschijnlijk excerpt uit een groter werk
Relation IdRELA000000286625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014956
Pathdomain/teksten/TEXT000000014956
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000283757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016207
Pathdomain/teksten/TEXT000000016207
Display NameEen devoete epistel ghescreven tot sommeghen susteren van Jherusalem
Relation IdRELA000000287994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015616
Pathdomain/teksten/TEXT000000015616
Display NameEen epistel van inwendighe oefenynghe des levens ende der passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000285904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008138
Pathdomain/teksten/TEXT000000008138
Display NameEen fonteyn heb ich vonden
Relation IdRELA000000259189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015908
Pathdomain/teksten/TEXT000000015908
Display NameEen gebed
Relation IdRELA000000286859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007796
Pathdomain/teksten/TEXT000000007796
Display NameEen onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen
Relation IdRELA000000257979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010775
Pathdomain/teksten/TEXT000000010775
Display NameEen spiegelkijn van bekeering
Relation IdRELA000000268732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008411
Pathdomain/teksten/TEXT000000008411
Display NameEen tractaet vander professen der regularessen
Relation IdRELA000000260083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015892
Pathdomain/teksten/TEXT000000015892
Display NameEen traktaat in briefvorm
Relation IdRELA000000286805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015638
Pathdomain/teksten/TEXT000000015638
Display NameEen traktaat met de titel Die biechtdochter; wellicht Schwester Katrei
Relation IdRELA000000285980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008253
Pathdomain/teksten/TEXT000000008253
Display NameEen traktaatje over een slecht geweten
Relation IdRELA000000259578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015531
Pathdomain/teksten/TEXT000000015531
Display NameEerste regels van Van enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000285593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037971
Pathdomain/teksten/TEXT000000037971
Display NameElfde hoofdstuk uit Dboec vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000373799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015937
Pathdomain/teksten/TEXT000000015937
Display NameEnige dicta
Relation IdRELA000000286944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015999
Pathdomain/teksten/TEXT000000015999
Display NameEnkele overwegingen en een rijmspreuk over vriendschap en de dood
Relation IdRELA000000287176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015721
Pathdomain/teksten/TEXT000000015721
Display NameExcerpt op naam van Dionysius over drie hierarchieën van engelen
Relation IdRELA000000286262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008416
Pathdomain/teksten/TEXT000000008416
Display NameExcerpt over S. Paulus uit een kroniek
Relation IdRELA000000260102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015969
Pathdomain/teksten/TEXT000000015969
Display NameExcerpt over de eucharistie uit Fili accedens
Relation IdRELA000000287054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015662
Pathdomain/teksten/TEXT000000015662
Display NameExcerpt over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000286060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015296
Pathdomain/teksten/TEXT000000015296
Display NameExcerpt over waardig sterven uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000284806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005891
Pathdomain/teksten/TEXT000000005891
Display NameExcerpt toegeschreven aan Ruusbroec
Relation IdRELA000000249644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015958
Pathdomain/teksten/TEXT000000015958
Display NameExcerpt uit Bedudinghe op cantica canticorum (verklaring van Hoogl. 4,9)
Relation IdRELA000000287016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007408
Pathdomain/teksten/TEXT000000007408
Display NameExcerpt uit Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005855
Pathdomain/teksten/TEXT000000005855
Display NameExcerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005743
Pathdomain/teksten/TEXT000000005743
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Boecsken der verclaringhe (r.190-245)
Relation IdRELA000000248944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005784
Pathdomain/teksten/TEXT000000005784
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (r.b240-b359, b668-b971)
Relation IdRELA000000249122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005827
Pathdomain/teksten/TEXT000000005827
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000249362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005826
Pathdomain/teksten/TEXT000000005826
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Van seven trappen
Relation IdRELA000000249358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005614
Pathdomain/teksten/TEXT000000005614
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.1-68), gevolgd door een daarbij aansluitend fragment dat niet van Ruusbroec is, eindigend met een dictum
Relation IdRELA000000248378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005829
Pathdomain/teksten/TEXT000000005829
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005847
Pathdomain/teksten/TEXT000000005847
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000249444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005768
Pathdomain/teksten/TEXT000000005768
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.938-1115)
Relation IdRELA000000249050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005828
Pathdomain/teksten/TEXT000000005828
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden twaelf beghinen
Relation IdRELA000000249366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006629
Pathdomain/teksten/TEXT000000006629
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000253354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006808
Pathdomain/teksten/TEXT000000006808
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae I,15 en 4; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000254033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006728
Pathdomain/teksten/TEXT000000006728
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae I,4 en gedeelte uit I,8; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005006
Pathdomain/teksten/TEXT000000005006
Display NameExcerpt uit Spieghel der volcomenheit en dicta op naam van Bernardus en Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000245346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010286
Pathdomain/teksten/TEXT000000010286
Display NameExcerpt uit Tweede Mnl. vertaling van Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015745
Pathdomain/teksten/TEXT000000015745
Display NameExcerpt uit Vanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000286345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006992
Pathdomain/teksten/TEXT000000006992
Display NameExcerpt uit de Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000254760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010432
Pathdomain/teksten/TEXT000000010432
Display NameExcerpt uit de tweede preek van Jhesus collacien
Relation IdRELA000000267433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008062
Pathdomain/teksten/TEXT000000008062
Display NameExcerpt uit een mystiek traktaat
Relation IdRELA000000258920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015948
Pathdomain/teksten/TEXT000000015948
Display NameExcerpt uit een preek
Relation IdRELA000000286984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004339
Pathdomain/teksten/TEXT000000004339
Display NameExcerpt uit het Johannes-evangelie (1, 1-14)
Relation IdRELA000000242568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006082
Pathdomain/teksten/TEXT000000006082
Display NameExcerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015839
Pathdomain/teksten/TEXT000000015839
Display NameExcerpt van een anonieme `leeraer'
Relation IdRELA000000286607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015945
Pathdomain/teksten/TEXT000000015945
Display NameExcerpt van een samenspraak van Jezus en de ziel over het lijden, met aan het eind nog een dictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015827
Pathdomain/teksten/TEXT000000015827
Display NameExcerpten en dicta, onder meer op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000286565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015968
Pathdomain/teksten/TEXT000000015968
Display NameExcerpten op naam van Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000287051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017144
Pathdomain/teksten/TEXT000000017144
Display NameExcerpten op naam van Thomas van Aquino, Hendrik van Gent en Bernardus en exempelen over S. Remigius, S. Margriet en S. Gregorius
Relation IdRELA000000291107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015841
Pathdomain/teksten/TEXT000000015841
Display NameExcerpten over lijdzaamheid
Relation IdRELA000000286613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015970
Pathdomain/teksten/TEXT000000015970
Display NameExcerpten uit Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000287058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006958
Pathdomain/teksten/TEXT000000006958
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc (cap.28-30)
Relation IdRELA000000254588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006956
Pathdomain/teksten/TEXT000000006956
Display NameExcerpten uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc en Somerstuc
Relation IdRELA000000254571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005864
Pathdomain/teksten/TEXT000000005864
Display NameExcerpten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005821
Pathdomain/teksten/TEXT000000005821
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000249332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015967
Pathdomain/teksten/TEXT000000015967
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000287047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005798
Pathdomain/teksten/TEXT000000005798
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit Petrus Lombardus: Libri quattuor sententiarum, uit Salomons parabelen en een excerpt `Ruysbroec in sijn boec vander minnender zielen'
Relation IdRELA000000249219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005842
Pathdomain/teksten/TEXT000000005842
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000249425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005836
Pathdomain/teksten/TEXT000000005836
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010182
Pathdomain/teksten/TEXT000000010182
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006077
Pathdomain/teksten/TEXT000000006077
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007797
Pathdomain/teksten/TEXT000000007797
Display NameExcerpten uit kerkvaders en dicta patrum, meestal op naam van Augustinus; ook excerpten uit Vanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000257982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003632
Pathdomain/teksten/TEXT000000003632
Display NameExcerpten uit leven van Jezus, S-redactie
Relation IdRELA000000239380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013798
Pathdomain/teksten/TEXT000000013798
Display NameExcerpten uit preken van Jan Brugman
Relation IdRELA000000279955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015954
Pathdomain/teksten/TEXT000000015954
Display NameExcerpten uit stichtelijke en bijbelse literatuur; hieronder teksten van Alijt Bake (zie ook afzonderlijke deeltitels)
Relation IdRELA000000287003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015957
Pathdomain/teksten/TEXT000000015957
Display NameExcerpten uit verschillende kerkvaders
Relation IdRELA000000287013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007554
Pathdomain/teksten/TEXT000000007554
Display NameExempel
Relation IdRELA000000257102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016220
Pathdomain/teksten/TEXT000000016220
Display NameExempel over S. Bernardus en de schouderwond van Jezus, gevolgd door een gebed tot deze wond
Relation IdRELA000000288030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015826
Pathdomain/teksten/TEXT000000015826
Display NameExempel over S. Maria
Relation IdRELA000000286562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025198
Pathdomain/teksten/TEXT000000025198
Display NameExempel over de biecht
Relation IdRELA000000321805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015976
Pathdomain/teksten/TEXT000000015976
Display NameExempel over de duivel en de communie
Relation IdRELA000000287080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015840
Pathdomain/teksten/TEXT000000015840
Display NameExempel over een zieke non die niet de eucharistie kon bijwonen, gevolgd door nog enkele exempelen
Relation IdRELA000000286609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009788
Pathdomain/teksten/TEXT000000009788
Display NameExempel over een zieke non, gevolgd door excerpten en een Mnl. vertaling van preek van Augustinus (Sermoen vander gehorsamheit)
Relation IdRELA000000264975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015518
Pathdomain/teksten/TEXT000000015518
Display NameExempel uit Johannes Climacus: Scala paradisi
Relation IdRELA000000285538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007493
Pathdomain/teksten/TEXT000000007493
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008294
Pathdomain/teksten/TEXT000000008294
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007512
Pathdomain/teksten/TEXT000000007512
Display NameExempel van tien punten uit Schwester Katrei
Relation IdRELA000000256931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008362
Pathdomain/teksten/TEXT000000008362
Display NameExempel vander molenarinne
Relation IdRELA000000259934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004386
Pathdomain/teksten/TEXT000000004386
Display NameExpositie op 1 Petrus 2,21
Relation IdRELA000000242772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003938
Pathdomain/teksten/TEXT000000003938
Display NameExpositie op de boetpsalmen, gevolgd door litanie van alle heiligen en enkele gebeden
Relation IdRELA000000241008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020990
Pathdomain/teksten/TEXT000000020990
Display NameExpositie op de tien geboden
Relation IdRELA000000304589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007556
Pathdomain/teksten/TEXT000000007556
Display NameFragm. uit Mnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015980
Pathdomain/teksten/TEXT000000015980
Display NameFragment van de regel der Kartuizers
Relation IdRELA000000287092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015978
Pathdomain/teksten/TEXT000000015978
Display NameFragment van de regel der Kartuizers, voorafgegaan door een kort verhaal over de oorsprong van de orde
Relation IdRELA000000287087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016172
Pathdomain/teksten/TEXT000000016172
Display NameFragmenten van ongedateerde oorkonden
Relation IdRELA000000287850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007552
Pathdomain/teksten/TEXT000000007552
Display NameGebed
Relation IdRELA000000257094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016221
Pathdomain/teksten/TEXT000000016221
Display NameGebed op het sterfbed
Relation IdRELA000000288035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013556
Pathdomain/teksten/TEXT000000013556
Display NameGebed op naam van Bernardinus van Siena
Relation IdRELA000000279057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007457
Pathdomain/teksten/TEXT000000007457
Display NameGebed tot God
Relation IdRELA000000256715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024648
Pathdomain/teksten/TEXT000000024648
Display NameGebed tot God, deels op rijm, ter inleiding van het Exempel vander molenarinne
Relation IdRELA000000319567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015833
Pathdomain/teksten/TEXT000000015833
Display NameGebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000286588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016192
Pathdomain/teksten/TEXT000000016192
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000287948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016191
Pathdomain/teksten/TEXT000000016191
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000287944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016224
Pathdomain/teksten/TEXT000000016224
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000288044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016223
Pathdomain/teksten/TEXT000000016223
Display NameGebed voor het slapen gaan
Relation IdRELA000000288041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015955
Pathdomain/teksten/TEXT000000015955
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000287006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007571
Pathdomain/teksten/TEXT000000007571
Display NameGebeden en bijbelcitaten in het Latijn en Middelhoogduits
Relation IdRELA000000257151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013037
Pathdomain/teksten/TEXT000000013037
Display NameGebeden op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000277351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015982
Pathdomain/teksten/TEXT000000015982
Display NameGebeden tot S. Barbara
Relation IdRELA000000287101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015983
Pathdomain/teksten/TEXT000000015983
Display NameGebeden tot S. Maria
Relation IdRELA000000287105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015815
Pathdomain/teksten/TEXT000000015815
Display NameGebeden, meeste te lezen voor en na de eucharistie
Relation IdRELA000000286532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015834
Pathdomain/teksten/TEXT000000015834
Display NameGebeden, waaronder een voor de communie
Relation IdRELA000000286592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016229
Pathdomain/teksten/TEXT000000016229
Display NameGebedsoefening
Relation IdRELA000000288066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016009
Pathdomain/teksten/TEXT000000016009
Display NameGebedsoefening over het lijden van Christus
Relation IdRELA000000287213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004223
Pathdomain/teksten/TEXT000000004223
Display NameGedeelten uit Bedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000242061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008322
Pathdomain/teksten/TEXT000000008322
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000259815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016001
Pathdomain/teksten/TEXT000000016001
Display NameGedicht waarin Petrus Alfuncius aangehaald wordt
Relation IdRELA000000287183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015912
Pathdomain/teksten/TEXT000000015912
Display NameGedicht, met aan het eind Vertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000286870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005911
Pathdomain/teksten/TEXT000000005911
Display NameGeert Grote: Lat. vertaling van Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007652
Pathdomain/teksten/TEXT000000007652
Display NameGeestelijk traktaat
Relation IdRELA000000257537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016170
Pathdomain/teksten/TEXT000000016170
Display NameGeestelijk traktaat in de vorm van ladderallegorie (Leeder van hemelrike)
Relation IdRELA000000287843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015675
Pathdomain/teksten/TEXT000000015675
Display NameGeestelijk traktaat in zes hoofdstukjes
Relation IdRELA000000286125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007788
Pathdomain/teksten/TEXT000000007788
Display NameGeestelijk traktaat, met zelfde aanhef als Vanden onderschede tusschen der naturen ende der gratien, daarna afwijkend
Relation IdRELA000000257957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015910
Pathdomain/teksten/TEXT000000015910
Display NameGeestelijk traktaat, wellicht excerpt uit groter werk
Relation IdRELA000000286865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007456
Pathdomain/teksten/TEXT000000007456
Display NameGeestelijk traktaat; waarschijnlijk uit het Duits vertaald
Relation IdRELA000000256713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015599
Pathdomain/teksten/TEXT000000015599
Display NameGeestelijke boomgaardallegorie
Relation IdRELA000000285822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016189
Pathdomain/teksten/TEXT000000016189
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000287937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015691
Pathdomain/teksten/TEXT000000015691
Display NameGeestelijke oefening
Relation IdRELA000000286176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016203
Pathdomain/teksten/TEXT000000016203
Display NameGeestelijke overwegingen
Relation IdRELA000000287985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016205
Pathdomain/teksten/TEXT000000016205
Display NameGeestelijke overwegingen over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000287989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015932
Pathdomain/teksten/TEXT000000015932
Display NameGeestelijke overwegingen, waarvan er een berijmd is
Relation IdRELA000000286929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016187
Pathdomain/teksten/TEXT000000016187
Display NameGeestelijke raadgevingen
Relation IdRELA000000287931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007379
Pathdomain/teksten/TEXT000000007379
Display NameGeestelijke tekst
Relation IdRELA000000256395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007413
Pathdomain/teksten/TEXT000000007413
Display NameGeestelijke tekst, wellicht een brief
Relation IdRELA000000256529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005751
Pathdomain/teksten/TEXT000000005751
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000248971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001010
Pathdomain/teksten/TEXT000000001010
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden; Mnl.
Relation IdRELA000000223921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027562
Pathdomain/teksten/TEXT000000027562
Display NameGroeten tot de ledematen van Jezus
Relation IdRELA000000333103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005850
Pathdomain/teksten/TEXT000000005850
Display NameGulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000249456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005212
Pathdomain/teksten/TEXT000000005212
Display NameHadewijch: Zesde en tiende Brief
Relation IdRELA000000246345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015934
Pathdomain/teksten/TEXT000000015934
Display NameHandleiding voor de mis
Relation IdRELA000000286935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008644
Pathdomain/teksten/TEXT000000008644
Display NameHendrik Mande: Visioen over de staat van overledenen (nr.17)
Relation IdRELA000000260873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016177
Pathdomain/teksten/TEXT000000016177
Display NameHendrik van Santen: Preek over de communie
Relation IdRELA000000287876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016176
Pathdomain/teksten/TEXT000000016176
Display NameHendrik van Santen: Preek over de communie (over Jes. 55,2)
Relation IdRELA000000287868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003874
Pathdomain/teksten/TEXT000000003874
Display NameHenricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit, voorafgegaan door een monorime
Relation IdRELA000000240707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007612
Pathdomain/teksten/TEXT000000007612
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007625
Pathdomain/teksten/TEXT000000007625
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000257369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007641
Pathdomain/teksten/TEXT000000007641
Display NameHenricus Suso: Preek over Miserunt Judei
Relation IdRELA000000257466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005838
Pathdomain/teksten/TEXT000000005838
Display NameHet boec vanden voghelen uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015966
Pathdomain/teksten/TEXT000000015966
Display NameHet klooster van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000287044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016095
Pathdomain/teksten/TEXT000000016095
Display NameHet sacramentsmirakel te Brussel
Relation IdRELA000000287560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007808
Pathdomain/teksten/TEXT000000007808
Display NameHoe een mensche om tranen bidden sel
Relation IdRELA000000258023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003719
Pathdomain/teksten/TEXT000000003719
Display NameHoogliedvertaling, nauw verwant aan Bijbelvertaling van 1360, met proloog en commentaar
Relation IdRELA000000239823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015847
Pathdomain/teksten/TEXT000000015847
Display NameInhoudsopgave van de teksten in het hs.
Relation IdRELA000000286631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005549
Pathdomain/teksten/TEXT000000005549
Display NameJan Wisse: Epiloog bij de werken van Ruusbroec
Relation IdRELA000000248100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009658
Pathdomain/teksten/TEXT000000009658
Display NameJan van Brederode: Des coninx summe
Relation IdRELA000000264516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005209
Pathdomain/teksten/TEXT000000005209
Display NameJan van Meerhout: Boec der passien ons liefs heeren Jhesu Christi, met in de kanttekeningen excerpten uit werken van Jan van Leeuwen, Hadewijch en Jan van Ruusbroec (Die geestelike brulocht, Vanden seven sloten, Spieghel der eeuwigher salicheit en Brief II)
Relation IdRELA000000246324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005611
Pathdomain/teksten/TEXT000000005611
Display NameJan van Ruusbroec: Boecsken der verclaringhe
Relation IdRELA000000248364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005609
Pathdomain/teksten/TEXT000000005609
Display NameJan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven
Relation IdRELA000000248356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005606
Pathdomain/teksten/TEXT000000005606
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000248341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005780
Pathdomain/teksten/TEXT000000005780
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, gedeeltelijk (r.1-1022)
Relation IdRELA000000249096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002713
Pathdomain/teksten/TEXT000000002713
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht; Mnl.
Relation IdRELA000000234389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005608
Pathdomain/teksten/TEXT000000005608
Display NameJan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000248352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002292
Pathdomain/teksten/TEXT000000002292
Display NameJan van Ruusbroec: Van den geesteliken tabernakel; Mnl.
Relation IdRELA000000231921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005610
Pathdomain/teksten/TEXT000000005610
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen
Relation IdRELA000000248360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005835
Pathdomain/teksten/TEXT000000005835
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, gedeeltelijk (kap.1-12, halverwege)
Relation IdRELA000000249394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005766
Pathdomain/teksten/TEXT000000005766
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, gedeeltelijk. Hs. is onvolledig
Relation IdRELA000000249042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002374
Pathdomain/teksten/TEXT000000002374
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, onvoll. (kap.1-105); Mnl.
Relation IdRELA000000232507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002529
Pathdomain/teksten/TEXT000000002529
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, onvoll. (kap.1-80); Mnl.
Relation IdRELA000000233484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002528
Pathdomain/teksten/TEXT000000002528
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, onvoll. (kap.81-144); Mnl.
Relation IdRELA000000233475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002291
Pathdomain/teksten/TEXT000000002291
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel; Mnl.
Relation IdRELA000000231912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005693
Pathdomain/teksten/TEXT000000005693
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove, gedeeltelijk (r.1-167, 195-207)
Relation IdRELA000000248719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005724
Pathdomain/teksten/TEXT000000005724
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove, gedeeltelijk (r.1-284)
Relation IdRELA000000248865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005725
Pathdomain/teksten/TEXT000000005725
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove, gedeeltelijk (r.201-405)
Relation IdRELA000000248869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005612
Pathdomain/teksten/TEXT000000005612
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove, gevolgd door twaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000248368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005687
Pathdomain/teksten/TEXT000000005687
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005750
Pathdomain/teksten/TEXT000000005750
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden seven sloten, gedeeltelijk (r.1-948)
Relation IdRELA000000248967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005678
Pathdomain/teksten/TEXT000000005678
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden vier becoringhen
Relation IdRELA000000248653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013175
Pathdomain/teksten/TEXT000000013175
Display NameJhesus in desen stonden
Relation IdRELA000000277807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016228
Pathdomain/teksten/TEXT000000016228
Display NameKalenderraadgevingen
Relation IdRELA000000288062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015832
Pathdomain/teksten/TEXT000000015832
Display NameKorte gebeden, waarvan de meeste tot S. Maria
Relation IdRELA000000286584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016198
Pathdomain/teksten/TEXT000000016198
Display NameKorte verklaring van de tien geboden
Relation IdRELA000000287967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016197
Pathdomain/teksten/TEXT000000016197
Display NameKorte verklaring van de zeven sacramenten
Relation IdRELA000000287964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015740
Pathdomain/teksten/TEXT000000015740
Display NameLat. en Ned. gebeden in een zeventiende-eeuwse hand
Relation IdRELA000000286327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015742
Pathdomain/teksten/TEXT000000015742
Display NameLat. misgebeden, afgesloten met Mnl. aanroeping
Relation IdRELA000000286333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006092
Pathdomain/teksten/TEXT000000006092
Display NameLegende van S. Alexius en S. Marina uit Bijbelvertaler van 1360: Der vader boec
Relation IdRELA000000250521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015877
Pathdomain/teksten/TEXT000000015877
Display NameLegende van S. Livinus
Relation IdRELA000000286741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015679
Pathdomain/teksten/TEXT000000015679
Display NameLering of exempel van een heilige engel Gods
Relation IdRELA000000286139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015677
Pathdomain/teksten/TEXT000000015677
Display NameLering over de manier van geestelijk leven om tot God te komen
Relation IdRELA000000286131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015678
Pathdomain/teksten/TEXT000000015678
Display NameLering, toegeschreven aan Augustinus
Relation IdRELA000000286135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015514
Pathdomain/teksten/TEXT000000015514
Display NameLessen voor de vigilie
Relation IdRELA000000285523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006533
Pathdomain/teksten/TEXT000000006533
Display NameLeven en passie van S. Catharina van Alexandrië, voorafgegaag door een proloog
Relation IdRELA000000252922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013111
Pathdomain/teksten/TEXT000000013111
Display NameLeven van S. Agnes, waarschijnlijk Mnl. vertaling van Passio Sancti Agnetis
Relation IdRELA000000277592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011904
Pathdomain/teksten/TEXT000000011904
Display NameLeven van S. Franciscus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000273310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004999
Pathdomain/teksten/TEXT000000004999
Display NameLeven van S. Hieronymus uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000245325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015868
Pathdomain/teksten/TEXT000000015868
Display NameLeven van S. Hubertus
Relation IdRELA000000286695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015887
Pathdomain/teksten/TEXT000000015887
Display NameLeven van S. Rochus
Relation IdRELA000000286786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015981
Pathdomain/teksten/TEXT000000015981
Display NameLitanie van O.L. vrouw, geopenbaard aan ene Arnoldus
Relation IdRELA000000287095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015984
Pathdomain/teksten/TEXT000000015984
Display NameLitanie van S. Maria
Relation IdRELA000000287109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015515
Pathdomain/teksten/TEXT000000015515
Display NameLiturgische gebeden
Relation IdRELA000000285528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016105
Pathdomain/teksten/TEXT000000016105
Display NameLofzangen tot God op de verzen uit het Te Deum laudamus
Relation IdRELA000000287603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015513
Pathdomain/teksten/TEXT000000015513
Display NameMaria-exempel over visioen van Elisabeth van Schönau
Relation IdRELA000000285517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015940
Pathdomain/teksten/TEXT000000015940
Display NameMarialegende waarin een gebed ter ere van de ledematen van Jezus wordt geleerd
Relation IdRELA000000286953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011496
Pathdomain/teksten/TEXT000000011496
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011497
Pathdomain/teksten/TEXT000000011497
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, Ripuar.
Relation IdRELA000000271666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007535
Pathdomain/teksten/TEXT000000007535
Display NameMeister Eckharts wirtschaft, Mnl.
Relation IdRELA000000257020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015998
Pathdomain/teksten/TEXT000000015998
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes, met aan het slot zes rijmende regels uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.943-948)
Relation IdRELA000000287169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006545
Pathdomain/teksten/TEXT000000006545
Display NameMirakelen van S. Catharina van Alexandrië, waaronder twee die bewerkt zijn naar Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en de Noordnederlandse vertaling
Relation IdRELA000000252986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007548
Pathdomain/teksten/TEXT000000007548
Display NameMnl. bewerking van Bonaventura: Collationes de decem praeceptis
Relation IdRELA000000257075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008831
Pathdomain/teksten/TEXT000000008831
Display NameMnl. bewerking van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000261763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015869
Pathdomain/teksten/TEXT000000015869
Display NameMnl. bewerking van Sulpicius Severus De vita beati Martini liber unus, met proloog
Relation IdRELA000000286701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008396
Pathdomain/teksten/TEXT000000008396
Display NameMnl. deelvertaling van Hugo de Balma: Mystica theologia
Relation IdRELA000000260033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011899
Pathdomain/teksten/TEXT000000011899
Display NameMnl. dicta, excerpten uit Hugo Ripelin van Straatsburg: Compendium theologiae veritatis en een rijmspreuk
Relation IdRELA000000273288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008738
Pathdomain/teksten/TEXT000000008738
Display NameMnl. excerpt over de communie uit meester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge (hfdst.20)
Relation IdRELA000000261322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006195
Pathdomain/teksten/TEXT000000006195
Display NameMnl. excerpt uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum
Relation IdRELA000000250975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006690
Pathdomain/teksten/TEXT000000006690
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013119
Pathdomain/teksten/TEXT000000013119
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum (Boek II)
Relation IdRELA000000277624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013580
Pathdomain/teksten/TEXT000000013580
Display NameMnl. excerpt uit Hubertinus da Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu; Mnl.
Relation IdRELA000000279140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008259
Pathdomain/teksten/TEXT000000008259
Display NameMnl. excerpt uit Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis (kap.14)
Relation IdRELA000000259602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008260
Pathdomain/teksten/TEXT000000008260
Display NameMnl. excerpt uit Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis (kap.2)
Relation IdRELA000000259607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016190
Pathdomain/teksten/TEXT000000016190
Display NameMnl. excerpt uit Openbaringen van S. Birgitta van Zweden, boek II 16 (tweede helft)
Relation IdRELA000000287940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007780
Pathdomain/teksten/TEXT000000007780
Display NameMnl. excerpt uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda, kap.22
Relation IdRELA000000257936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008873
Pathdomain/teksten/TEXT000000008873
Display NameMnl. excerpt uit een preek van Johannes Tauler over Luc. 6,36-38
Relation IdRELA000000261913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006745
Pathdomain/teksten/TEXT000000006745
Display NameMnl. excerpten uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,15, II,3 en II,2, met daartussen excerpt over allerzielen uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000253840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009480
Pathdomain/teksten/TEXT000000009480
Display NameMnl. excerpten uit Speculum virginum, boek 9 en 6
Relation IdRELA000000263877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012864
Pathdomain/teksten/TEXT000000012864
Display NameMnl. prozavertaling van Hendrik van Saltrey: De purgatorio Sancti Patricii
Relation IdRELA000000276698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016103
Pathdomain/teksten/TEXT000000016103
Display NameMnl. rijmvertaling van de hymne Ave maris stella
Relation IdRELA000000287596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007802
Pathdomain/teksten/TEXT000000007802
Display NameMnl. vertaling van Conversio beatae Mariae Magdalenae
Relation IdRELA000000258002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007800
Pathdomain/teksten/TEXT000000007800
Display NameMnl. vertaling van Conversio beatae Mariae Magdalenae, gevolgd door Mnl. vertaling van de dood van S. Maria Magdalena uit de Legenda aurea (zie ook het hieropvolgende excerpt uit Dirc van Delft)
Relation IdRELA000000257994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008673
Pathdomain/teksten/TEXT000000008673
Display NameMnl. vertaling van Gerard Zerbolt van Zutphen: De spiritualibus ascensionibus
Relation IdRELA000000260980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010181
Pathdomain/teksten/TEXT000000010181
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007200
Pathdomain/teksten/TEXT000000007200
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000255623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009646
Pathdomain/teksten/TEXT000000009646
Display NameMnl. vertaling van Hendrik van Coesfeld: Epistola de instructione juvenum et noviciorum
Relation IdRELA000000264455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015593
Pathdomain/teksten/TEXT000000015593
Display NameMnl. vertaling van Henricus de Frimaria: De quattuor instinctibus
Relation IdRELA000000285806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016003
Pathdomain/teksten/TEXT000000016003
Display NameMnl. vertaling van Henricus de Hassia: Speculum animae seu soliloquium
Relation IdRELA000000287193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007545
Pathdomain/teksten/TEXT000000007545
Display NameMnl. vertaling van Hugo van Sint-Victor: Soliloquium de arrha animae
Relation IdRELA000000257065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008392
Pathdomain/teksten/TEXT000000008392
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000260008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007789
Pathdomain/teksten/TEXT000000007789
Display NameMnl. vertaling van Interrogatio VII uit Basilius: Regulae fusius tractatae
Relation IdRELA000000257961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015608
Pathdomain/teksten/TEXT000000015608
Display NameMnl. vertaling van Introduxit me rex in cellam vinarium
Relation IdRELA000000285860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007859
Pathdomain/teksten/TEXT000000007859
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Eerste preek voor het kapittel van Windesheim
Relation IdRELA000000258167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007830
Pathdomain/teksten/TEXT000000007830
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000258096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015524
Pathdomain/teksten/TEXT000000015524
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000285563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008547
Pathdomain/teksten/TEXT000000008547
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008261
Pathdomain/teksten/TEXT000000008261
Display NameMnl. vertaling van Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis
Relation IdRELA000000259611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014384
Pathdomain/teksten/TEXT000000014384
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007764
Pathdomain/teksten/TEXT000000007764
Display NameMnl. vertaling van Petrus Damianus: Institutio monialis, kap.6
Relation IdRELA000000257894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007805
Pathdomain/teksten/TEXT000000007805
Display NameMnl. vertaling van Quaedam notabilia verba domini Florentii
Relation IdRELA000000258014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007439
Pathdomain/teksten/TEXT000000007439
Display NameMnl. vertaling van Rulman Merswin: Von den neun Felsen
Relation IdRELA000000256629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007182
Pathdomain/teksten/TEXT000000007182
Display NameMnl. vertaling van Sankt Georgener Predigten
Relation IdRELA000000255547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007555
Pathdomain/teksten/TEXT000000007555
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015906
Pathdomain/teksten/TEXT000000015906
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatio Christi (Boek II, kap. 12)
Relation IdRELA000000286852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007672
Pathdomain/teksten/TEXT000000007672
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (vierde tekstfamilie)
Relation IdRELA000000257593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015853
Pathdomain/teksten/TEXT000000015853
Display NameMnl. vertaling van brief van Geert Grote
Relation IdRELA000000286652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015512
Pathdomain/teksten/TEXT000000015512
Display NameMnl. vertaling van de hymne Lauda Sion salvatorem
Relation IdRELA000000285514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007351
Pathdomain/teksten/TEXT000000007351
Display NameMnl. vertaling van eerste kapittel uit Hugo van Sint-Victor: Expositio in regulam sancti Augustini
Relation IdRELA000000256318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010292
Pathdomain/teksten/TEXT000000010292
Display NameMnl. vertaling van gebed over de passie uit Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007807
Pathdomain/teksten/TEXT000000007807
Display NameMnl. vertaling van kap. 19 en 20 uit Conclusa et proposita, non vota in Domini a magistro Gerardo edita
Relation IdRELA000000258020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010530
Pathdomain/teksten/TEXT000000010530
Display NameMnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore, met toegevoegde preken
Relation IdRELA000000267809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015850
Pathdomain/teksten/TEXT000000015850
Display NameMnl. vertaling van tekst op naam van Isidorus van Sevilla (Migne P.L. dl.83, kol.1423)
Relation IdRELA000000286644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007446
Pathdomain/teksten/TEXT000000007446
Display NameMystiek traktaat
Relation IdRELA000000256657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007454
Pathdomain/teksten/TEXT000000007454
Display NameMystiek traktaat met aan het begin citaat Op. 21,4
Relation IdRELA000000256704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007445
Pathdomain/teksten/TEXT000000007445
Display NameMystiek traktaat, gecompileerd uit twee Duitse traktaten, met aan het begin een dictum van Dionysius
Relation IdRELA000000256652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008488
Pathdomain/teksten/TEXT000000008488
Display NameNegen collaties van Johannes Brinckerinck
Relation IdRELA000000260296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008797
Pathdomain/teksten/TEXT000000008797
Display NameNeghen scoen punten
Relation IdRELA000000261612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007465
Pathdomain/teksten/TEXT000000007465
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007473
Pathdomain/teksten/TEXT000000007473
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg; Rip.
Relation IdRELA000000256783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006646
Pathdomain/teksten/TEXT000000006646
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-5)
Relation IdRELA000000253416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016200
Pathdomain/teksten/TEXT000000016200
Display NameOpsomming van de acht zaligheden
Relation IdRELA000000287973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007542
Pathdomain/teksten/TEXT000000007542
Display NameOpsomming van de tien geboden
Relation IdRELA000000257046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016201
Pathdomain/teksten/TEXT000000016201
Display NameOpsomming van de twaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000287976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016202
Pathdomain/teksten/TEXT000000016202
Display NameOpsomming van de zes zonden tegen de Heilige Geest en de negen vreemde zonden
Relation IdRELA000000287979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016199
Pathdomain/teksten/TEXT000000016199
Display NameOpsomming van de zeven gaven van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000287970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007461
Pathdomain/teksten/TEXT000000007461
Display NameOpsomming van de zeven sacramenten en zeven werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000256728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007760
Pathdomain/teksten/TEXT000000007760
Display NameOver de biecht n.a.v. de geloofsartikelen
Relation IdRELA000000257881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013717
Pathdomain/teksten/TEXT000000013717
Display NameOver de papegaai van ijdelheid
Relation IdRELA000000279624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015676
Pathdomain/teksten/TEXT000000015676
Display NameOver de wijze van biechten
Relation IdRELA000000286128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007761
Pathdomain/teksten/TEXT000000007761
Display NameOver de zonden in de heilige geest
Relation IdRELA000000257885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015517
Pathdomain/teksten/TEXT000000015517
Display NameOver een monnik die naar Bethlehem reisde
Relation IdRELA000000285534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019143
Pathdomain/teksten/TEXT000000019143
Display NameOver het laatste avondmaal
Relation IdRELA000000297496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015987
Pathdomain/teksten/TEXT000000015987
Display NameOver het verschil tussen de liefde voor God en de liefde voor de mens
Relation IdRELA000000287124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015861
Pathdomain/teksten/TEXT000000015861
Display NameOverweging over de dienst aan God en aan de wereld
Relation IdRELA000000286672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015862
Pathdomain/teksten/TEXT000000015862
Display NameOverweging over het bidden
Relation IdRELA000000286675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015913
Pathdomain/teksten/TEXT000000015913
Display NameOverwegingen over de waarde van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000286873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008224
Pathdomain/teksten/TEXT000000008224
Display NamePalmboomtraktaat
Relation IdRELA000000259486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008237
Pathdomain/teksten/TEXT000000008237
Display NamePalmboomtraktaat, excerpt (naar Limburgse sermoenen nr.31)
Relation IdRELA000000259524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008238
Pathdomain/teksten/TEXT000000008238
Display NamePalmboomtraktaat, naar de versie uit de Limburgse sermoenen (nr.31)
Relation IdRELA000000259528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008620
Pathdomain/teksten/TEXT000000008620
Display NameParafrase van Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000260776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008361
Pathdomain/teksten/TEXT000000008361
Display NamePreek
Relation IdRELA000000259931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022510
Pathdomain/teksten/TEXT000000022510
Display NamePreek (?)
Relation IdRELA000000310059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007543
Pathdomain/teksten/TEXT000000007543
Display NamePreek op Lucas 10:42
Relation IdRELA000000257049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007531
Pathdomain/teksten/TEXT000000007531
Display NamePreek op Sint-Stephanusdag (Limburgse sermoenen 3)
Relation IdRELA000000257004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007532
Pathdomain/teksten/TEXT000000007532
Display NamePreek op Sint-Stephanusdag (Limburgse sermoenen nr.3)
Relation IdRELA000000257008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008415
Pathdomain/teksten/TEXT000000008415
Display NamePreek over 1 Tim. 1,15
Relation IdRELA000000260097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016011
Pathdomain/teksten/TEXT000000016011
Display NamePreek over H. Drievuldigheid op naam van Jacobus van Vitry
Relation IdRELA000000287224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015896
Pathdomain/teksten/TEXT000000015896
Display NamePreek over Jes. 60,6 voor Driekoningendag
Relation IdRELA000000286822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015672
Pathdomain/teksten/TEXT000000015672
Display NamePreek over Jes. 64,6
Relation IdRELA000000286114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015897
Pathdomain/teksten/TEXT000000015897
Display NamePreek over Job 7,1
Relation IdRELA000000286826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015666
Pathdomain/teksten/TEXT000000015666
Display NamePreek over Joh. 6,57 over de eucharistie
Relation IdRELA000000286078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008959
Pathdomain/teksten/TEXT000000008959
Display NamePreek over Luc. 24,32
Relation IdRELA000000262301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009041
Pathdomain/teksten/TEXT000000009041
Display NamePreek over Mat. 26,38
Relation IdRELA000000262644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015729
Pathdomain/teksten/TEXT000000015729
Display NamePreek over Ps. 51,10 van Mathijs van Dordrecht
Relation IdRELA000000286283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015521
Pathdomain/teksten/TEXT000000015521
Display NamePreek over de communie
Relation IdRELA000000285550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015894
Pathdomain/teksten/TEXT000000015894
Display NamePreek over het lijden van Christus (n.a.v. Mat. 21), met aan het begin excerpt uit Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000286811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008397
Pathdomain/teksten/TEXT000000008397
Display NamePreek van Jan Brugman
Relation IdRELA000000260038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008933
Pathdomain/teksten/TEXT000000008933
Display NamePreek van Jan Brugman over Jes. 9,6
Relation IdRELA000000262176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015667
Pathdomain/teksten/TEXT000000015667
Display NamePreek van Johannes Tauler op Drievuldigheidsdag over Joh. 3,11
Relation IdRELA000000286083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015668
Pathdomain/teksten/TEXT000000015668
Display NamePreek van Johannes Tauler op Ef. 4,1
Relation IdRELA000000286090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008909
Pathdomain/teksten/TEXT000000008909
Display NamePreek van Johannes Tauler over 1Petr. 5,6
Relation IdRELA000000262068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009010
Pathdomain/teksten/TEXT000000009010
Display NamePreek van Johannes Tauler over 2Kor. 3,6; Mnl.
Relation IdRELA000000262496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015670
Pathdomain/teksten/TEXT000000015670
Display NamePreek van Johannes Tauler over Ef. 3,14
Relation IdRELA000000286102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015671
Pathdomain/teksten/TEXT000000015671
Display NamePreek van Johannes Tauler over Ef. 4,23
Relation IdRELA000000286108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007651
Pathdomain/teksten/TEXT000000007651
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 1,23/Mat. 3,3
Relation IdRELA000000257527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009000
Pathdomain/teksten/TEXT000000009000
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 11,50; Mnl.
Relation IdRELA000000262451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008989
Pathdomain/teksten/TEXT000000008989
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 12,32; Mnl.
Relation IdRELA000000262396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008928
Pathdomain/teksten/TEXT000000008928
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 6,54; Mnl.
Relation IdRELA000000262152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008926
Pathdomain/teksten/TEXT000000008926
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 6,55; Mnl.
Relation IdRELA000000262138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015665
Pathdomain/teksten/TEXT000000015665
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 6,57 over de eucharistie
Relation IdRELA000000286071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015664
Pathdomain/teksten/TEXT000000015664
Display NamePreek van Johannes Tauler over Luc. 18,10
Relation IdRELA000000286065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008837
Pathdomain/teksten/TEXT000000008837
Display NamePreek van Johannes Tauler over Luc. 18,10; Mnl.
Relation IdRELA000000261799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008995
Pathdomain/teksten/TEXT000000008995
Display NamePreek van Johannes Tauler over Luc. 6,36; Mnl.
Relation IdRELA000000262428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015669
Pathdomain/teksten/TEXT000000015669
Display NamePreek van Johannes Tauler over Mat. 6,33
Relation IdRELA000000286096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015730
Pathdomain/teksten/TEXT000000015730
Display NamePreek van Mathijs van Dordrecht
Relation IdRELA000000286289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015733
Pathdomain/teksten/TEXT000000015733
Display NamePreek van Michiel van Oerderen over Hoogl. 2,15
Relation IdRELA000000286299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008813
Pathdomain/teksten/TEXT000000008813
Display NamePreken van Johannes Tauler met ingevoegd andere teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000261673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015860
Pathdomain/teksten/TEXT000000015860
Display NamePunten voor een goed leven
Relation IdRELA000000286669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015743
Pathdomain/teksten/TEXT000000015743
Display NameRecept; later, in de zestiende eeuw, aan het handschrift toegevoegd
Relation IdRELA000000286336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015836
Pathdomain/teksten/TEXT000000015836
Display NameReeks gebeden
Relation IdRELA000000286599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015835
Pathdomain/teksten/TEXT000000015835
Display NameReeks gebeden voor de maandag tot en met de vrijdag
Relation IdRELA000000286596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016002
Pathdomain/teksten/TEXT000000016002
Display NameReeks mirakelen van en gebeden tot S. Catharina
Relation IdRELA000000287188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013370
Pathdomain/teksten/TEXT000000013370
Display NameReeks punten en beleringen met onder meer een dictum op naam van Bernardus van Clairvaux en mogelijk uittreksel uit Hugo Ripelin van Straatsburg: Compendium theologiae veritatis
Relation IdRELA000000278497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016211
Pathdomain/teksten/TEXT000000016211
Display NameRegels voor goed gedrag en goed gezelschap
Relation IdRELA000000288004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015851
Pathdomain/teksten/TEXT000000015851
Display NameRijmproza
Relation IdRELA000000286647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015680
Pathdomain/teksten/TEXT000000015680
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000286142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008391
Pathdomain/teksten/TEXT000000008391
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000260005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015956
Pathdomain/teksten/TEXT000000015956
Display NameRijmtekst, verwant aan Vertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000287009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009325
Pathdomain/teksten/TEXT000000009325
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000263447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008514
Pathdomain/teksten/TEXT000000008514
Display NameSint Augustijns hantboec
Relation IdRELA000000260382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013133
Pathdomain/teksten/TEXT000000013133
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000277673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005020
Pathdomain/teksten/TEXT000000005020
Display NameSinte Franciscus vermaninghen
Relation IdRELA000000245389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015741
Pathdomain/teksten/TEXT000000015741
Display NameSlot van Lat. gebeden; voorafgaande bladen ontbreken
Relation IdRELA000000286330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008134
Pathdomain/teksten/TEXT000000008134
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt, eerste 18 regels
Relation IdRELA000000259167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013725
Pathdomain/teksten/TEXT000000013725
Display NameStichtelijk traktaat in de vorm van een brief
Relation IdRELA000000279653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015738
Pathdomain/teksten/TEXT000000015738
Display NameStrofisch gedicht in de versierde omlijsting van de tekst van Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000286322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006539
Pathdomain/teksten/TEXT000000006539
Display NameSunte Katherinen geestelike crone
Relation IdRELA000000252955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015985
Pathdomain/teksten/TEXT000000015985
Display NameTe Deum van S. Maria
Relation IdRELA000000287113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015643
Pathdomain/teksten/TEXT000000015643
Display NameTekene eens vernuftechs gronts, einde ontbreekt
Relation IdRELA000000285998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006542
Pathdomain/teksten/TEXT000000006542
Display NameTekst over S. Catharina van Alexandrië samengesteld uit excerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en de Noordnederlandse vertaling
Relation IdRELA000000252970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015973
Pathdomain/teksten/TEXT000000015973
Display NameTekst over de communie
Relation IdRELA000000287067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015510
Pathdomain/teksten/TEXT000000015510
Display NameTekst over de communie op naam van Bernardus (begin ontbreekt)
Relation IdRELA000000285504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015974
Pathdomain/teksten/TEXT000000015974
Display NameTekst over de communie, met daarin een exempel
Relation IdRELA000000287070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007452
Pathdomain/teksten/TEXT000000007452
Display NameTekst over drie vallen waarin Meester Eckhart genoemd wordt
Relation IdRELA000000256694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016010
Pathdomain/teksten/TEXT000000016010
Display NameTekst waarin S. Maria spreekt tot Willem Vos over Liedewij van Schiedam
Relation IdRELA000000287217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015511
Pathdomain/teksten/TEXT000000015511
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000285508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008083
Pathdomain/teksten/TEXT000000008083
Display NameTien pinen in der hellen
Relation IdRELA000000258988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008419
Pathdomain/teksten/TEXT000000008419
Display NameTondalus' visioen
Relation IdRELA000000260112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015838
Pathdomain/teksten/TEXT000000015838
Display NameTraktaat (?)
Relation IdRELA000000286605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015959
Pathdomain/teksten/TEXT000000015959
Display NameTraktaat dat aan het eind genoemd wordt: Dat boec van die stervende minne
Relation IdRELA000000287019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008932
Pathdomain/teksten/TEXT000000008932
Display NameTraktaat met daarin verwerkt Jan van Ruusbroec: Vanden vier becoringhen (sterk bekorte versie)
Relation IdRELA000000262170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005793
Pathdomain/teksten/TEXT000000005793
Display NameTraktaat met onder meer citaten uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht; einde ontbreekt omdat het hs. onvoll. is
Relation IdRELA000000249196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015893
Pathdomain/teksten/TEXT000000015893
Display NameTraktaat over de Drievuldigheid
Relation IdRELA000000286808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006994
Pathdomain/teksten/TEXT000000006994
Display NameTraktaat over de communie, verwant aan Mnl. vertaling van Koenraad van St. Joris: Confiteantur Domino misericordiae
Relation IdRELA000000254768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005598
Pathdomain/teksten/TEXT000000005598
Display NameTraktaat over de eucharistie, afgesloten met een gebed
Relation IdRELA000000248312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/teksten/TEXT000000005791
Display NameTraktaat over de gratie Gods met onder meer een excerpt uit Bijbelvertaler van 1360: de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en citaten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden, uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit het werk van Jan van Leeuwen, uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi (Boek III, kap.54), uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek, uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, dicta op naam van Meester Eckhart en mogelijk uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000249168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007763
Pathdomain/teksten/TEXT000000007763
Display NameTraktaat over de laatste twee van de vier uitersten
Relation IdRELA000000257890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007762
Pathdomain/teksten/TEXT000000007762
Display NameTraktaat over de schoonheid van God en zijn engelen
Relation IdRELA000000257888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015846
Pathdomain/teksten/TEXT000000015846
Display NameTraktaat over de schoonheid van het eeuwig leven
Relation IdRELA000000286628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007458
Pathdomain/teksten/TEXT000000007458
Display NameTraktaat over de tien geboden
Relation IdRELA000000256718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015681
Pathdomain/teksten/TEXT000000015681
Display NameTraktaat over de twaalf evangelische raden
Relation IdRELA000000286145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015606
Pathdomain/teksten/TEXT000000015606
Display NameTraktaat over de voortekenen van de laatste dag op naam van Hieronymus
Relation IdRELA000000285852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013718
Pathdomain/teksten/TEXT000000013718
Display NameTraktaat over de voortgang in deugden
Relation IdRELA000000279627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007460
Pathdomain/teksten/TEXT000000007460
Display NameTraktaat over de zeven hoofdzonden
Relation IdRELA000000256726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014644
Pathdomain/teksten/TEXT000000014644
Display NameTraktaat over dood en ars moriendi, gevolgd door gebeden die men op het sterfbed moet uitspreken
Relation IdRELA000000282788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015644
Pathdomain/teksten/TEXT000000015644
Display NameTraktaat over geestelijke volmaaktheid
Relation IdRELA000000286001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016210
Pathdomain/teksten/TEXT000000016210
Display NameTraktaat over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000288001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015546
Pathdomain/teksten/TEXT000000015546
Display NameTraktaat over het Onzevader
Relation IdRELA000000285651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015548
Pathdomain/teksten/TEXT000000015548
Display NameTraktaat over het Onzevader, voornamelijk bestaand uit uittreksels uit kerkvaders en -leraren, onder meer Thomas van Aquino, Johannes Chrysostomus en Augustinus
Relation IdRELA000000285659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016212
Pathdomain/teksten/TEXT000000016212
Display NameTraktaat over het gebed met voorschriften en voorbeelden
Relation IdRELA000000288006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015739
Pathdomain/teksten/TEXT000000015739
Display NameTraktaat over hoe men een ander zal berispen
Relation IdRELA000000286325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015642
Pathdomain/teksten/TEXT000000015642
Display NameTraktaat over seven verstennissen der zielen
Relation IdRELA000000285993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015843
Pathdomain/teksten/TEXT000000015843
Display NameTraktaat over vier gedachten van Christus
Relation IdRELA000000286619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015610
Pathdomain/teksten/TEXT000000015610
Display NameTraktaat over vijf deugden
Relation IdRELA000000285869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009023
Pathdomain/teksten/TEXT000000009023
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000262565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016209
Pathdomain/teksten/TEXT000000016209
Display NameTraktaat over zonde
Relation IdRELA000000287999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015819
Pathdomain/teksten/TEXT000000015819
Display NameTraktaatje
Relation IdRELA000000286543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015538
Pathdomain/teksten/TEXT000000015538
Display NameTraktaatje over Jezus als geestelijke bruidegom
Relation IdRELA000000285614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015592
Pathdomain/teksten/TEXT000000015592
Display NameTraktaatje over de hemelse blijdschap
Relation IdRELA000000285804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008289
Pathdomain/teksten/TEXT000000008289
Display NameTraktaatje over het spreken, met daarin verwerkt dicta van Seneca, Augustinus, Gregorius en Bernardus
Relation IdRELA000000259701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005794
Pathdomain/teksten/TEXT000000005794
Display NameTraktaatje over ootmoed met citaat uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (r.502-532)
Relation IdRELA000000249200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016173
Pathdomain/teksten/TEXT000000016173
Display NameTraktaatje over zwijgen, beginnend met een dictum op naam van Isidorus van Sevilla
Relation IdRELA000000287853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008833
Pathdomain/teksten/TEXT000000008833
Display NameTraktaatjes over het sacrament van de eucharistie, met onder meer een bewerking van Twintig vruchten van de eucharistie
Relation IdRELA000000261776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015818
Pathdomain/teksten/TEXT000000015818
Display NameTwaalf deugden van de ziel (?)
Relation IdRELA000000286540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015516
Pathdomain/teksten/TEXT000000015516
Display NameTwaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000285531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012729
Pathdomain/teksten/TEXT000000012729
Display NameTwaalf graden van ootmoedigheid, korte versie
Relation IdRELA000000276219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009312
Pathdomain/teksten/TEXT000000009312
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009307
Pathdomain/teksten/TEXT000000009307
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen met in aansluiting daarop vier punten om deze gebreken te overwinnen
Relation IdRELA000000263393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037970
Pathdomain/teksten/TEXT000000037970
Display NameTwaalfde hoofdstuk uit Dboec vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000373796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008078
Pathdomain/teksten/TEXT000000008078
Display NameTwalef scaden comen vanden sonden
Relation IdRELA000000258973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013361
Pathdomain/teksten/TEXT000000013361
Display NameTwee dicta op naam van Bernardus van Clairvaux en Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000278462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015289
Pathdomain/teksten/TEXT000000015289
Display NameTwee dicta op naam van Seneca en Chrysostomus
Relation IdRELA000000284771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009855
Pathdomain/teksten/TEXT000000009855
Display NameTwee dicta, waarvan een op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016008
Pathdomain/teksten/TEXT000000016008
Display NameTwee exempelen
Relation IdRELA000000287210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015941
Pathdomain/teksten/TEXT000000015941
Display NameTwee gebeden tot S. Joseph
Relation IdRELA000000286957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005823
Pathdomain/teksten/TEXT000000005823
Display NameTwee lofredenen op Jan van Ruusbroec ontleend aan Jan van Leeuwen: Redene ende ondersceyt tusschen die ghene die God geroepen ende uuvercoren heeft en Vanden ix choren der inghelen
Relation IdRELA000000249342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015844
Pathdomain/teksten/TEXT000000015844
Display NameTwee tekstjes over de passie
Relation IdRELA000000286622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013721
Pathdomain/teksten/TEXT000000013721
Display NameTwee traktaatjes over de dood en over dansen die ook voorkomen in Dat boeck vander voirsienicheit godes
Relation IdRELA000000279638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005824
Pathdomain/teksten/TEXT000000005824
Display NameTwee verhalen over Ruusbroec die worden toegeschreven aan Jan van Schoonhoven
Relation IdRELA000000249348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006684
Pathdomain/teksten/TEXT000000006684
Display NameTweede Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum, gedeeltelijk (Boek II)
Relation IdRELA000000253552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010337
Pathdomain/teksten/TEXT000000010337
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007927
Pathdomain/teksten/TEXT000000007927
Display NameTweede brief van Gerlach Peters, compilatie
Relation IdRELA000000258392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015988
Pathdomain/teksten/TEXT000000015988
Display NameUitgebreide redactie van Mensch wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000287129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015674
Pathdomain/teksten/TEXT000000015674
Display NameUittreksel op naam van Augustinus over de gratie Gods
Relation IdRELA000000286122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015600
Pathdomain/teksten/TEXT000000015600
Display NameUittreksels uit kerkvaders
Relation IdRELA000000285824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006658
Pathdomain/teksten/TEXT000000006658
Display NameVI colacien (de laatste is hier opgedeeld in twee collaties)
Relation IdRELA000000253457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007801
Pathdomain/teksten/TEXT000000007801
Display NameVan ceders tabernakel
Relation IdRELA000000257999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013690
Pathdomain/teksten/TEXT000000013690
Display NameVan den anxt ende vander mynnen gods
Relation IdRELA000000279521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011861
Pathdomain/teksten/TEXT000000011861
Display NameVan den sacramente des outaers
Relation IdRELA000000273141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005872
Pathdomain/teksten/TEXT000000005872
Display NameVan den sacramente des outaers, hier toegeschreven aan Jan van Ruusbroec
Relation IdRELA000000249564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012686
Pathdomain/teksten/TEXT000000012686
Display NameVan der eyghenscap
Relation IdRELA000000276042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008209
Pathdomain/teksten/TEXT000000008209
Display NameVan drij pointen die behooren tot een beschouwende leven
Relation IdRELA000000259440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008207
Pathdomain/teksten/TEXT000000008207
Display NameVan drije pointen die toebehooren een volmackt leven
Relation IdRELA000000259432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015530
Pathdomain/teksten/TEXT000000015530
Display NameVan enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000285590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011562
Pathdomain/teksten/TEXT000000011562
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000271929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006744
Pathdomain/teksten/TEXT000000006744
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000253837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015687
Pathdomain/teksten/TEXT000000015687
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005870
Pathdomain/teksten/TEXT000000005870
Display NameVanden heyleghen sacramente (preek over de eucharistie n.a.v. Mat.28,20)
Relation IdRELA000000249553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007812
Pathdomain/teksten/TEXT000000007812
Display NameVander gheesteliker kijntscheit Jhesu
Relation IdRELA000000258037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015903
Pathdomain/teksten/TEXT000000015903
Display NameVander hemelscher glorien
Relation IdRELA000000286843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015828
Pathdomain/teksten/TEXT000000015828
Display NameVerspreid door het hs. nog dicta op naam van S. Arsenius, Cyprianus, Bernardus, Gregorius, Johannes Chrysostomus en Ambrosius
Relation IdRELA000000286569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006653
Pathdomain/teksten/TEXT000000006653
Display NameVertaald excerpt uit Cassianus: Collationes patrum
Relation IdRELA000000253443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022509
Pathdomain/teksten/TEXT000000022509
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000310056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006114
Pathdomain/teksten/TEXT000000006114
Display NameVerzameling dicta van Augustinus, Ambrosius, Bernardus en Gregorius, een exempel uit Vitae patrum, een excerpt uit Thomas van Aquino: Commentarium in IV libros super Sententias en een parafrase van Mnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000250614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015842
Pathdomain/teksten/TEXT000000015842
Display NameVerzameling gebeden en dicta patrum
Relation IdRELA000000286615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015864
Pathdomain/teksten/TEXT000000015864
Display NameVier gebeden waaronder Mnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000286682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008390
Pathdomain/teksten/TEXT000000008390
Display NameVier punten over de verhouding tot God
Relation IdRELA000000260003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015936
Pathdomain/teksten/TEXT000000015936
Display NameVier punten van het lijden van Christus, gevolgd door vijf punten voor een droevig mens
Relation IdRELA000000286941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013724
Pathdomain/teksten/TEXT000000013724
Display NameVijf dingen die de mens troost brengen, gevolgd door een dictum van S. Paulus
Relation IdRELA000000279648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015764
Pathdomain/teksten/TEXT000000015764
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013196
Pathdomain/teksten/TEXT000000013196
Display NameVijftien vruchten van het overdenken van de passie op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015938
Pathdomain/teksten/TEXT000000015938
Display NameVoorschriften voor het ontvangen van de communie
Relation IdRELA000000286947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016174
Pathdomain/teksten/TEXT000000016174
Display NameWaarschijnlijk onvolledig afschrift van een ongedateerde oorkonde waarbij het klooster Groenendaal enige bunders afstaat aan Heynric van Hoeberghen
Relation IdRELA000000287857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007036
Pathdomain/teksten/TEXT000000007036
Display NameWech der salicheit
Relation IdRELA000000254942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009670
Pathdomain/teksten/TEXT000000009670
Display NameWie dat een kersten mensche hietet te wesen
Relation IdRELA000000264568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008386
Pathdomain/teksten/TEXT000000008386
Display NameWie een mynsche slapen gaen sal
Relation IdRELA000000259991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007016
Pathdomain/teksten/TEXT000000007016
Display NameWillem Jordaens: Van den sevenvoldigen vallen ende van opstaen des rechtverdigen menschen
Relation IdRELA000000254853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007509
Pathdomain/teksten/TEXT000000007509
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000256920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015689
Pathdomain/teksten/TEXT000000015689
Display NameZes vruchten van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000286170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007549
Pathdomain/teksten/TEXT000000007549
Display NameZeven gaven van de heilige geest met uitleg
Relation IdRELA000000257079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016195
Pathdomain/teksten/TEXT000000016195
Display NameZeven geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid
Relation IdRELA000000287958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015943
Pathdomain/teksten/TEXT000000015943
Display NameZeven middelen om zich van geestelijke gebreken te genezen
Relation IdRELA000000286964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007455
Pathdomain/teksten/TEXT000000007455
Display NameZeven punten waarom Christus Judas als apostel aanvaardde, waarschijnlijk uit het Duits
Relation IdRELA000000256710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015728
Pathdomain/teksten/TEXT000000015728
Display NameZeventiende-eeuws afschrift van een tekst over geestelijk en kloosterlijk leven
Relation IdRELA000000286281
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000553
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000553
Display NameVreese, Willem de
Relation IdRELA000000010598
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003506
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003506
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 G 18
Relation IdRELA000000073074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003509
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003509
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 G 4
Relation IdRELA000000073125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003510
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003510
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 17
Relation IdRELA000000073152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003486
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003486
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 25
Relation IdRELA000000072707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003500
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 F 28
Relation IdRELA000000072965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003508
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003508
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 18
Relation IdRELA000000073107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003503
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003503
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 15
Relation IdRELA000000073013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003499
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003499
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 16
Relation IdRELA000000072945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003507
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 17
Relation IdRELA000000073089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003504
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003504
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 25
Relation IdRELA000000073036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003502
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 33
Relation IdRELA000000073000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003501
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003501
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 15
Relation IdRELA000000072987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002253
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002253
Display NameAMSTERDAM, UB : I E 31
Relation IdRELA000000054620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002259
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002259
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 12
Relation IdRELA000000054731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002267
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 24
Relation IdRELA000000054853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002240
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002240
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 32
Relation IdRELA000000054409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002243
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 34
Relation IdRELA000000054462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002260
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002260
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 40
Relation IdRELA000000054759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002249
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 5
Relation IdRELA000000054562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002216
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002216
Display NameAMSTERDAM, UBVU : XV 05500
Relation IdRELA000000054018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006786
Display NameAVERBODE, NA : Sectie IV, nr. 101
Relation IdRELA000000114771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002910
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1028
Relation IdRELA000000063388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003042
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003042
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 352
Relation IdRELA000000065222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 353
Relation IdRELA000000115854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007507
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1077
Relation IdRELA000000123422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002944
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002944
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1079
Relation IdRELA000000063809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002947
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1082
Relation IdRELA000000063858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002948
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1083
Relation IdRELA000000063879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002949
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1084
Relation IdRELA000000063900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003619
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003619
Display NameBRUSSEL, KB : 1086-1115
Relation IdRELA000000074884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003819
Display NameBRUSSEL, KB : 11151-55
Relation IdRELA000000077648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003622
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003622
Display NameBRUSSEL, KB : 1165-67
Relation IdRELA000000074935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003860
Display NameBRUSSEL, KB : 14069-88
Relation IdRELA000000078285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003889
Display NameBRUSSEL, KB : 15136
Relation IdRELA000000078765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003924
Display NameBRUSSEL, KB : 19295-97
Relation IdRELA000000079317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003650
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003650
Display NameBRUSSEL, KB : 2412-13
Relation IdRELA000000075349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003658
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003658
Display NameBRUSSEL, KB : 2559-62
Relation IdRELA000000075471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003663
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003663
Display NameBRUSSEL, KB : 2805-09
Relation IdRELA000000075554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003671
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003671
Display NameBRUSSEL, KB : 2883
Relation IdRELA000000075687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003686
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003686
Display NameBRUSSEL, KB : 3026-30
Relation IdRELA000000075907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003689
Display NameBRUSSEL, KB : 3037
Relation IdRELA000000075957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003698
Display NameBRUSSEL, KB : 3067-73
Relation IdRELA000000076091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003704
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003704
Display NameBRUSSEL, KB : 3091
Relation IdRELA000000076204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003708
Display NameBRUSSEL, KB : 3416-24
Relation IdRELA000000076277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003715
Display NameBRUSSEL, KB : 3775
Relation IdRELA000000076384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003610
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003610
Display NameBRUSSEL, KB : 388
Relation IdRELA000000074658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003998
Display NameBRUSSEL, KB : II 112
Relation IdRELA000000080339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004061
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004061
Display NameBRUSSEL, KB : II 2054
Relation IdRELA000000081298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004062
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004062
Display NameBRUSSEL, KB : II 2055
Relation IdRELA000000081315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004017
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004017
Display NameBRUSSEL, KB : II 296
Relation IdRELA000000080696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004018
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004018
Display NameBRUSSEL, KB : II 297
Relation IdRELA000000080713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004024
Display NameBRUSSEL, KB : II 469
Relation IdRELA000000080823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004348
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004348
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 93
Relation IdRELA000000084485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000190
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000190
Display NameGENT, UB : 1291-1293
Relation IdRELA000000025788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002878
Display NameGENT, UB : 255
Relation IdRELA000000062867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000156
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000156
Display NameGENT, UB : 693
Relation IdRELA000000025154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006902
Display NameHEESWIJK, AB : 42
Relation IdRELA000000116127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004925
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004925
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 53
Relation IdRELA000000091835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005088
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005088
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 55
Relation IdRELA000000093326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004904
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 71
Relation IdRELA000000091665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002950
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002950
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1085.
Relation IdRELA000000063924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002951
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1086
Relation IdRELA000000063950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002998
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1087
Relation IdRELA000000064630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002957
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002957
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1094
Relation IdRELA000000064049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001992
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001992
Display NameLEIDEN, UB : BPL 2636
Relation IdRELA000000050784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001414
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001414
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1029
Relation IdRELA000000043000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000863
Display NameLEIDEN, UB : LTK 222
Relation IdRELA000000035115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001362
Display NameLEIDEN, UB : LTK 335
Relation IdRELA000000042107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001371
Display NameLEIDEN, UB : LTK 344
Relation IdRELA000000042314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004297
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004297
Display NameLONDEN, BL : Add. 11487
Relation IdRELA000000083912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004382
Display NameLONDEN, BL : Add. 18164
Relation IdRELA000000085066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004400
Display NameLONDEN, BL : Add. 25042
Relation IdRELA000000085365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004540
Display NameLONDEN, BL : Egerton 677
Relation IdRELA000000087357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006805
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006805
Display NameNIJMEGEN, UB : 322
Relation IdRELA000000114998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004452
Display NameOXFORD, BL : Marshall 119
Relation IdRELA000000086250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004441
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004441
Display NameOXFORD, BL : Marshall 25
Relation IdRELA000000086054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002880
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002880
Display NameOlim 'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 53 (verloren)
Relation IdRELA000000062905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005576
Display NameOlim HAMBURG, SUB : Theol. 1547 (verloren)
Relation IdRELA000000098906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001370
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 343 (verloren)
Relation IdRELA000000042276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002734
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002734
Display NameOlim LEIDEN, UB : VGG Q 12 (verloren)
Relation IdRELA000000061113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006910
Display NameOlim RIJSENBURG, GS : 105/54
Relation IdRELA000000116227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005795
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005795
Display NamePARIJS, BA : 8217
Relation IdRELA000000102144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005811
Display NamePARIJS, BM : 920
Relation IdRELA000000102387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001160
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1035
Relation IdRELA000000038891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001205
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001205
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1691
Relation IdRELA000000039558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002320
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 13
Relation IdRELA000000055682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002314
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002314
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 7
Relation IdRELA000000055604
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie