Census van de handschriften / Albert Derolez

Typedocument
TitleCensus van de handschriften / Albert Derolez
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000458
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/15df7b8d-ff5a-4f05-8fdb-6835ffbc1af5
Deletedno
Relation Count 41
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007485
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007485
Display NameAnthonius Ghyselers
Relation IdRELA000000403659
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024834
Pathdomain/teksten/TEXT000000024834
Display NameAntonius Ghijselers: Ned. berijming van Griseldis
Relation IdRELA000000320267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006094
Pathdomain/teksten/TEXT000000006094
Display NameBijbelvertaler van 1360: Leven van S. Macarius uit Der vader boec
Relation IdRELA000000250533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007410
Pathdomain/teksten/TEXT000000007410
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010601
Pathdomain/teksten/TEXT000000010601
Display NameColijn Heynaert: Van Narcissus ende Echo; Mnl.
Relation IdRELA000000268072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000146
Pathdomain/teksten/TEXT000000000146
Display NameDen bogaert der glorioser maghet Marien; Mnl.
Relation IdRELA000000218304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009828
Pathdomain/teksten/TEXT000000009828
Display NameDictum van Augustinus
Relation IdRELA000000265149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008801
Pathdomain/teksten/TEXT000000008801
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024835
Pathdomain/teksten/TEXT000000024835
Display NameGeestelijk lied; Ned.
Relation IdRELA000000320276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005191
Pathdomain/teksten/TEXT000000005191
Display NameHadewijch: Strofische gedichten
Relation IdRELA000000246256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005197
Pathdomain/teksten/TEXT000000005197
Display NameHadewijch: Visioenen 1-14, besloten met de zogenaamde lijst der volmaakten
Relation IdRELA000000246278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007619
Pathdomain/teksten/TEXT000000007619
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005882
Pathdomain/teksten/TEXT000000005882
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016059
Pathdomain/teksten/TEXT000000016059
Display NameLeven van S. Joseph, met aan het eind dicta op naam van Johannes Gerson
Relation IdRELA000000287428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005201
Pathdomain/teksten/TEXT000000005201
Display NameMengeldichten van Hadewijch
Relation IdRELA000000246295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009589
Pathdomain/teksten/TEXT000000009589
Display NameMnl. vertaling van Epistola de magnificentiis beati Hieronymi
Relation IdRELA000000264228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009591
Pathdomain/teksten/TEXT000000009591
Display NameMnl. vertaling van Epistola de miraculis Hieronymi
Relation IdRELA000000264236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009590
Pathdomain/teksten/TEXT000000009590
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000264232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007692
Pathdomain/teksten/TEXT000000007692
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus (kap.1 en 2)
Relation IdRELA000000257661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006568
Pathdomain/teksten/TEXT000000006568
Display NameMnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000253092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007825
Pathdomain/teksten/TEXT000000007825
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000258074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006939
Pathdomain/teksten/TEXT000000006939
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten; afschrift van incunabel (Utrecht, 1480)
Relation IdRELA000000254498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007691
Pathdomain/teksten/TEXT000000007691
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (derde tekstfamilie), kap.1-24
Relation IdRELA000000257658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008874
Pathdomain/teksten/TEXT000000008874
Display NameMnl. vertaling van een preek van Johannes Tauler over Mat. 13,8/Luc. 8:5
Relation IdRELA000000261920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007485
Pathdomain/teksten/TEXT000000007485
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008216
Pathdomain/teksten/TEXT000000008216
Display NamePalmboomtraktaat (displiceat-groep)
Relation IdRELA000000259463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005508
Pathdomain/teksten/TEXT000000005508
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000247906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027302
Pathdomain/teksten/TEXT000000027302
Display NameRijmkroniek van de onlusten in Vlaanderen, 1379-1380; Frans
Relation IdRELA000000331936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000157
Pathdomain/teksten/TEXT000000000157
Display NameTractaten, o.a. Herman Stekin en Hugo van Sint-Victor: Sermones quinquaginta super orationem dominicam; Lat.
Relation IdRELA000000218376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005206
Pathdomain/teksten/TEXT000000005206
Display NameTweevormich traktaetken
Relation IdRELA000000246313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027301
Pathdomain/teksten/TEXT000000027301
Display NameVan Charon, de helsche schippere; Mnl.
Relation IdRELA000000331929
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002500
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002500
Display NameGent, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000010535
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000628
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000628
Display NameDerolez, A.
Relation IdRELA000000010534
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000183
Display NameGENT, UB : 1252
Relation IdRELA000000025630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000187
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000187
Display NameGENT, UB : 1271
Relation IdRELA000000025727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007879
Display NameGENT, UB : 900
Relation IdRELA000000127462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010858
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010858
Display NameGENT, UB : 900 (1)
Relation IdRELA000000160532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007880
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007880
Display NameGENT, UB : 901
Relation IdRELA000000127481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010859
Display NameGENT, UB : 920
Relation IdRELA000000160550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000165
Display NameGENT, UB : 941
Relation IdRELA000000025345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000167
Display NameGENT, UB : 946
Relation IdRELA000000025402
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie