Middelnederlandsche dramatische poezie / P. Leendertz Jr.

Typedocument
TitleMiddelnederlandsche dramatische poezie / P. Leendertz Jr.
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000453
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/86849bc1-06a4-4fad-aebd-9f3ea3f27ffb
Deletedno
Relation Count 29
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000003778
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003778
Display NameTruwanten
Relation IdRELA000000392654
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000027157
Pathdomain/teksten/TEXT000000027157
Display NameAve regina celorum in het Latijn en in Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000331342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032088
Pathdomain/teksten/TEXT000000032088
Display NameBeleg van de drie koningen voor Gent
Relation IdRELA000000352488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025098
Pathdomain/teksten/TEXT000000025098
Display NameBerijmd gebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000321443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032079
Pathdomain/teksten/TEXT000000032079
Display NameGedicht op een overhaast huwelijk
Relation IdRELA000000352458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033214
Pathdomain/teksten/TEXT000000033214
Display NameHistorische gedicht over de jaren 1336-1380
Relation IdRELA000000356733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033199
Pathdomain/teksten/TEXT000000033199
Display NameKlucht; Mnl.
Relation IdRELA000000356684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033215
Pathdomain/teksten/TEXT000000033215
Display NameKopie van de vrede van Cadzant, 30 juli 1492
Relation IdRELA000000356737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033202
Pathdomain/teksten/TEXT000000033202
Display NameLied; Mnl.
Relation IdRELA000000356695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025531
Pathdomain/teksten/TEXT000000025531
Display NameMorgengebed
Relation IdRELA000000322942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033205
Pathdomain/teksten/TEXT000000033205
Display NameRefrein; Mnl.
Relation IdRELA000000356704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033208
Pathdomain/teksten/TEXT000000033208
Display NameRijmspreuk; Mnl.
Relation IdRELA000000356713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033201
Pathdomain/teksten/TEXT000000033201
Display NameSpel van S. Joris; Mnl.
Relation IdRELA000000356690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033210
Pathdomain/teksten/TEXT000000033210
Display NameSpel van de drie minnaars; Mnl.
Relation IdRELA000000356719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026062
Pathdomain/teksten/TEXT000000026062
Display NameSpotsermoen; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033200
Pathdomain/teksten/TEXT000000033200
Display NameVierregelige tekst van scabreus karakter; Mnl.
Relation IdRELA000000356687
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003783
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003783
Display NameDie seven bliscapen van Maria
Relation IdRELA000000010525
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003777
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003777
Display NameDrie daghe here
Relation IdRELA000000010523
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003778
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003778
Display NameTruwanten
Relation IdRELA000000010524
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000874
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000874
Display NameLeendertz Jr., Pieter
Relation IdRELA000000010522
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000010417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010417
Display NameBRUSSEL, KB : 16910-13
Relation IdRELA000000155407
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie