Volkskunde : tijdschrift voor Nederlandsche folklore / Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Volkskundecommissie

Typedocument
TitleVolkskunde : tijdschrift voor Nederlandsche folklore / Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Volkskundecommissie
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000390
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/aa6d866d-718a-4d30-b6cd-1e5469ce5832
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009382
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009382
Display NameKoninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde
Relation IdRELA000000010306
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009381
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009381
Display NameNederlandsche Akademie van Wetenschappen
Relation IdRELA000000010304
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009383
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009383
Display NameVereniging voor Volkskunde
Relation IdRELA000000010308
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009380
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009380
Display NameVolkskundecommissie
Relation IdRELA000000010302
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000004404
Pathdomain/documents/DOCU000000004404
Display NameAllerhande recepten uit de XVIe eeuw / Jules Blockmans
Relation IdRELA000000409833
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004482
Pathdomain/documents/DOCU000000004482
Display NameBrugse raadsels uit de zestiende eeuw / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000409743
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006241
Pathdomain/documents/DOCU000000006241
Display NameDe Abdij Ter Doest en Willem van Saeftinge : Ontwikkeling van een Heldensage
Relation IdRELA000000410350
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002270
Pathdomain/documents/DOCU000000002270
Display NameDe legende van Paus Silvester II / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412517
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004592
Pathdomain/documents/DOCU000000004592
Display NameDevoorstelling van een `kluitboog' bij de meester van Catharina van Kleef / J.A.L. de Meyere
Relation IdRELA000000410404
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002319
Pathdomain/documents/DOCU000000002319
Display NameDie Oudt Wijsman leert den Jonghelinck / W.L. de Vreese
Relation IdRELA000000409347
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004809
Pathdomain/documents/DOCU000000004809
Display NameDrie Brabantse veterinaire recepten (15de e.) / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000409301
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000389
Pathdomain/documents/DOCU000000000389
Display NameEen Hattems handschrift : belangrijke aanwinst voor de Middelnederlandse artes-literatuur / W. Braekman
Relation IdRELA000000409258
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004092
Pathdomain/documents/DOCU000000004092
Display NameEen Hattems medisch vademecum uit de vroege zestiende eeuw / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000410199
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000775
Pathdomain/documents/DOCU000000000775
Display NameEen Middelnederlands en enkele Latijnse magische gebruiken en zegeningen / W. Braekman
Relation IdRELA000000412082
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001747
Pathdomain/documents/DOCU000000001747
Display NameEen aanwinst voor ons geestelijk volkslied / J.J. Mak
Relation IdRELA000000410094
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001998
Pathdomain/documents/DOCU000000001998
Display NameEen begijnenliederboekje uit de 18e eeuw / Maurits Sabbe
Relation IdRELA000000410818
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004416
Pathdomain/documents/DOCU000000004416
Display NameEen belangrijke Middelnederlandse bron voor Vorselmans 'Nyeuwen coock boeck' (1560) / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000409366
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002245
Pathdomain/documents/DOCU000000002245
Display NameEen exempel over het oordeel / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410670
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001510
Pathdomain/documents/DOCU000000001510
Display NameEen oud straatlied / door L.C. Michels
Relation IdRELA000000412825
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004222
Pathdomain/documents/DOCU000000004222
Display NameEenige middeleeuwsche apostellegenden / Cl. Buvé
Relation IdRELA000000411607
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004390
Pathdomain/documents/DOCU000000004390
Display NameEnkele zegeningen en krachtige gebeden in een Vlaams devotieboek uit de vijftiende eeuw / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000411090
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002357
Pathdomain/documents/DOCU000000002357
Display NameHet Lied van Halewijn : over het goed gebruik van wetenschappelijke methoden / J. de Vries
Relation IdRELA000000412301
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002250
Pathdomain/documents/DOCU000000002250
Display NameHet exempel 'van enen scaepsherde' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410198
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004370
Pathdomain/documents/DOCU000000004370
Display NameJohannes Conincks instructies voor vroedvrouwen uit de zestiende eeuw / Johannes Coninck ; [uitg. door] W.L. Braekman
Relation IdRELA000000411488
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004221
Pathdomain/documents/DOCU000000004221
Display NameMerkwaardige middeleeuwse exempelen van `onnoselheit' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410832
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004465
Pathdomain/documents/DOCU000000004465
Display NameMiddelnederlandse recepten uit handschriften in Engeland /Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000411619
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003298
Pathdomain/documents/DOCU000000003298
Display NamePhlebotomische en hygienische voorschriften in XVe- en XVIe-eeuwse handschriften en kalenders / A.G. Homblé
Relation IdRELA000000411240
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001133
Pathdomain/documents/DOCU000000001133
Display NameRecepten en pokkentraktaat uit een Middelnederlands handschrift / Willy l. Braekman
Relation IdRELA000000409897
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004459
Pathdomain/documents/DOCU000000004459
Display NameTekenen en behandeling van melaatsheid : een Gents traktaatje uit de vijftiende eeuw
Relation IdRELA000000410854
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002292
Pathdomain/documents/DOCU000000002292
Display NameVan gehangenen, door een mirakel gered : Een volkslied en een volksprent / J.F. Gessler
Relation IdRELA000000412512
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004808
Pathdomain/documents/DOCU000000004808
Display NameZestiende-eeuwse geneeskundige recepten van Meester Jan Jacob uit Roosendaal / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000411187
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie