Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden

Typedocument
TitleTijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000335
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a1445e19-49f2-4866-9bc2-3944ced1b414
Deletedno
Relation Count 301
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000002253
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002253
Display NameMaatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Relation IdRELA000000010135
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000001452
Pathdomain/documents/DOCU000000001452
Display Name"Methodologische" en paleographische opmerkingen naar aanleiding van een hert met een wit voetje / Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000412651
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004892
Pathdomain/documents/DOCU000000004892
Display Name"Van ons Heren wonden" naar een Brugsch handschrift / K. de Gheldere
Relation IdRELA000000412388
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001063
Pathdomain/documents/DOCU000000001063
Display Name'Beerte metten breden voeten' : diplomatische uitgave van het enig overgeleverde fragment / Bart Besamusca
Relation IdRELA000000412662
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003460
Pathdomain/documents/DOCU000000003460
Display Name'Der naturen bloeme' in het Corpus-Gysseling / J. Goossens
Relation IdRELA000000412690
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001247
Pathdomain/documents/DOCU000000001247
Display Name'Gloriant' en 'Floris ende Blancefloer' / [door] A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000409870
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000410192
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001585
Pathdomain/documents/DOCU000000001585
Display Name'Muishond', naam voor de wezel / F. de Tollenaere
Relation IdRELA000000412315
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001388
Pathdomain/documents/DOCU000000001388
Display Name'Vanden levene ons Heren' als strofisch gedicht / G.G. Kloeke
Relation IdRELA000000410494
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002278
Pathdomain/documents/DOCU000000002278
Display Name't Alleluia is geluid / W.L. de Vreese
Relation IdRELA000000411846
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005341
Pathdomain/documents/DOCU000000005341
Display Name'tZeventiende der Limburgsche Sermoenen / J.H. Kern Hz.
Relation IdRELA000000412798
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002002
Pathdomain/documents/DOCU000000002002
Display NameAanteekeningen op Der Naturen Bloeme / W.H. van de Bakhuyzen
Relation IdRELA000000411277
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002001
Pathdomain/documents/DOCU000000002001
Display NameAanteekeningen op Der Naturen Bloeme / W.H. van de Sande Bakhuyzen
Relation IdRELA000000411094
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004082
Pathdomain/documents/DOCU000000004082
Display NameAantekeningen bij de uitgave van de mnl. Albucasis-fragmenten / W. Braekman
Relation IdRELA000000412462
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002268
Pathdomain/documents/DOCU000000002268
Display NameAmsterdams Rederijkersleven in het midden van de zestiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410406
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006342
Pathdomain/documents/DOCU000000006342
Display NameAus der Komburger Handschrift / J. Franck
Relation IdRELA000000410270
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001447
Pathdomain/documents/DOCU000000001447
Display NameAvontuurlijke wetenschap / Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000411272
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006224
Pathdomain/documents/DOCU000000006224
Display NameBestaat er wel eene fout in den innerlijken samenhang van den tweeden Martijn? / C. van de Water
Relation IdRELA000000409594
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002266
Pathdomain/documents/DOCU000000002266
Display NameBestond er een Dietse prozavertaling van de 'Bestiaire d'Amour"? / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409817
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003828
Pathdomain/documents/DOCU000000003828
Display NameBijdrage tot de Middelnederlandse geboden-litteratuur / J. Daniels
Relation IdRELA000000411783
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004882
Pathdomain/documents/DOCU000000004882
Display NameBijdrage tot re-reconstructie van Karel ende Elegast / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000411883
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003104
Pathdomain/documents/DOCU000000003104
Display NameBijdragen tot de Middelnederlandse woord-geografie en woord-chronologie, I: De Middelnederlandse bijbelvertalingen / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411632
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005899
Pathdomain/documents/DOCU000000005899
Display NameBoendale's sterfjaar / W. de Vreese
Relation IdRELA000000409326
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003142
Pathdomain/documents/DOCU000000003142
Display NameBoteram van vrouwen cleren
Relation IdRELA000000410800
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002262
Pathdomain/documents/DOCU000000002262
Display NameBroeder Thomas' Traktaat over natuurkennis / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410077
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005927
Pathdomain/documents/DOCU000000005927
Display NameBrokstukken van middeleeuwsche meerstemmige liederen / J.W. Muller
Relation IdRELA000000412682
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001552
Pathdomain/documents/DOCU000000001552
Display NameBronnen voor de kennis van leven en werken van Jan van Hout. IV : Uit van der Wuert's notarisprotocol / J. Prinsen L.zn.
Relation IdRELA000000411821
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002336
Pathdomain/documents/DOCU000000002336
Display NameCadellen / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000409388
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006228
Pathdomain/documents/DOCU000000006228
Display NameCollatie van Maerlants kerken clage / W. de Vreese
Relation IdRELA000000409415
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006259
Pathdomain/documents/DOCU000000006259
Display NameCollatie van de Limburgse Aiol-fragmenten / J.H. Kern
Relation IdRELA000000410287
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004426
Pathdomain/documents/DOCU000000004426
Display NameConcept van bestedinge tot het bedijcken van de Assendelver meer (anno 1553) / G.J. Boekenoogen
Relation IdRELA000000411924
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002128
Pathdomain/documents/DOCU000000002128
Display NameCustinge / J. Verdam
Relation IdRELA000000410795
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003470
Pathdomain/documents/DOCU000000003470
Display NameDe 'Beatrijs' in rijm en proza : diachrone tekststudie / A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000409390
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001670
Pathdomain/documents/DOCU000000001670
Display NameDe Bredaesche almanac van Jan van Vliet / W. de Vreese
Relation IdRELA000000410693
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000336
Pathdomain/documents/DOCU000000000336
Display NameDe Gentse fragmenten van de 'Karel ende Elegast' / [door] Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000412530
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002139
Pathdomain/documents/DOCU000000002139
Display NameDe Griseldis-novelle in het Nederlandsch / J. Verdam
Relation IdRELA000000410708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001235
Pathdomain/documents/DOCU000000001235
Display NameDe Kampse fragmenten van de Dietsche Lucidarius / R.Th.m. van Dijk
Relation IdRELA000000409588
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001876
Pathdomain/documents/DOCU000000001876
Display NameDe Middelnederlandsche glossen van de 'Olla Patella' / O. de Neve
Relation IdRELA000000412693
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006247
Pathdomain/documents/DOCU000000006247
Display NameDe Middelnederlandse Boëthius-vertaling van Jacob Vilt / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410895
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004044
Pathdomain/documents/DOCU000000004044
Display NameDe Middelnederlandse fragmenten van de 'Flovent' / L. Pfeijffer en R. Wielaard
Relation IdRELA000000410101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002348
Pathdomain/documents/DOCU000000002348
Display NameDe Nederlandsche fragmenten van het Nibelungenlied / J. de Vries
Relation IdRELA000000409246
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002256
Pathdomain/documents/DOCU000000002256
Display NameDe Refereinen-bundel van Jan van Doesborch / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412469
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001842
Pathdomain/documents/DOCU000000001842
Display NameDe XII Dogheden, geen werk van Ruysbroeck / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000412704
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005234
Pathdomain/documents/DOCU000000005234
Display NameDe achtergronden van 'Die viere heren wenschen' : Duitse heldenepiek in de Nederlanden / [door] J. Peeters
Relation IdRELA000000411576
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004671
Pathdomain/documents/DOCU000000004671
Display NameDe borch van vroudenrijc / K.H. Heeroma
Relation IdRELA000000409637
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002591
Pathdomain/documents/DOCU000000002591
Display NameDe getrouwe haeghdis / F. Kossmann
Relation IdRELA000000409476
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002258
Pathdomain/documents/DOCU000000002258
Display NameDe handschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409669
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002259
Pathdomain/documents/DOCU000000002259
Display NameDe legende 'Van Sunte Maria Magdalena Bekeringhe' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409372
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006107
Pathdomain/documents/DOCU000000006107
Display NameDe legende van de maagd zonder handen / J.J. Mak
Relation IdRELA000000409661
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001270
Pathdomain/documents/DOCU000000001270
Display NameDe liederen van Hertog Jan van Brabant / H. Boerma
Relation IdRELA000000411711
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002305
Pathdomain/documents/DOCU000000002305
Display NameDe lijst der Dietsche boeken van Rooklooster : eén identificatie en een interpretatie / R. Lievens
Relation IdRELA000000412522
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002254
Pathdomain/documents/DOCU000000002254
Display NameDe middelnederlandsche legenden over Pilatus, Veronica en Judas / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411910
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005939
Pathdomain/documents/DOCU000000005939
Display NameDe oudste geuzenliedboeken / E.T. Kuiper
Relation IdRELA000000411060
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002189
Pathdomain/documents/DOCU000000002189
Display NameDe refreinenbundel van Jan Michiels / A. van Elslander
Relation IdRELA000000410705
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006267
Pathdomain/documents/DOCU000000006267
Display NameDe roem van Anna Bijns in het buitenland / Leon Willems
Relation IdRELA000000410293
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001684
Pathdomain/documents/DOCU000000001684
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen (naschrift) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000412244
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001111
Pathdomain/documents/DOCU000000001111
Display NameDe twaalf vruchten van de Eucharistie en het veertigste der Limburgse sermoenen / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000409568
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001242
Pathdomain/documents/DOCU000000001242
Display NameDe verdwaalde verzen in de Theophilus / A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000410667
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001773
Pathdomain/documents/DOCU000000001773
Display NameDe vergelijking Maagd : Boom bij Vondel / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000409525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001709
Pathdomain/documents/DOCU000000001709
Display NameDe versifikatie van de 'Limburgse Aiol' en 'Van Sente Lutgart' / [door] G.C. Zieleman
Relation IdRELA000000409813
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002337
Pathdomain/documents/DOCU000000002337
Display NameDe woorden 'flamingant' en 'franskiljon' / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000409348
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004991
Pathdomain/documents/DOCU000000004991
Display NameDeTrierse fragmenten van Der naturen bloeme/ J.P. Westgeest
Relation IdRELA000000410163
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005502
Pathdomain/documents/DOCU000000005502
Display NameDebeestearis : Een opmerkelijke bewerking van Richard de Fournivals Bestiaire d'amour / Gera Dambrink
Relation IdRELA000000411475
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001255
Pathdomain/documents/DOCU000000001255
Display NameDeel II van Tspel van Sinte Trudo en twee Luikse handschriften / H.J.E. Endepols
Relation IdRELA000000411481
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004670
Pathdomain/documents/DOCU000000004670
Display NameDefence of adventure / Klaas H. Heeroma
Relation IdRELA000000409910
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004865
Pathdomain/documents/DOCU000000004865
Display NameDehandschriften van Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410228
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005162
Pathdomain/documents/DOCU000000005162
Display NameDestatus van de Lancelotcompilatie: handschrift, fragmenten en personen / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000411005
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001558
Pathdomain/documents/DOCU000000001558
Display NameDie hystorie van die seven wijse mannen van Rome / A.A. van Rijnbach
Relation IdRELA000000411656
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005210
Pathdomain/documents/DOCU000000005210
Display NameDie werelt es mit allen bedorven / A. Beets
Relation IdRELA000000411832
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004855
Pathdomain/documents/DOCU000000004855
Display NameDiePassion der hl. Christine in mnl. Strophen \ Robert Priebsch
Relation IdRELA000000411997
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002138
Pathdomain/documents/DOCU000000002138
Display NameDietsche Verscheidenheden CIV-CVI / J. Verdam
Relation IdRELA000000410750
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002132
Pathdomain/documents/DOCU000000002132
Display NameDietsche Verscheidenheden LXVII-LXXXII / J. Verdam
Relation IdRELA000000409308
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002133
Pathdomain/documents/DOCU000000002133
Display NameDietsche Verscheidenheden LXXI-LXXXII / J. Verdam
Relation IdRELA000000410097
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002134
Pathdomain/documents/DOCU000000002134
Display NameDietsche Verscheidenheden LXXXIII-LXXXVII / J. Verdam
Relation IdRELA000000410037
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002135
Pathdomain/documents/DOCU000000002135
Display NameDietsche Verscheidenheden LXXXVIII-XCVI / J. Verdam
Relation IdRELA000000409457
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002137
Pathdomain/documents/DOCU000000002137
Display NameDietsche Verscheidenheden XCIX-CIII / J. Verdam
Relation IdRELA000000410969
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002136
Pathdomain/documents/DOCU000000002136
Display NameDietsche Verscheidenheden XCVII-XCVIII / J. Verdam
Relation IdRELA000000409262
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002131
Pathdomain/documents/DOCU000000002131
Display NameDietsche Verscheidenheden XLIX-LV / J. Verdam
Relation IdRELA000000409367
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002130
Pathdomain/documents/DOCU000000002130
Display NameDietsche Verscheidenheden XXVII-XXXIV / J. Verdam
Relation IdRELA000000409562
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001898
Pathdomain/documents/DOCU000000001898
Display NameDirc Potter. Nieuwe gegevens voor 's dichters biografie / B. Overmaat
Relation IdRELA000000410175
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003941
Pathdomain/documents/DOCU000000003941
Display NameDit is sinte Baernaert spieghel [Ein Beitrag zur ndl. Übersetzungsprosa des XIV. Jhd.] \ Robert Priebsch
Relation IdRELA000000412306
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004120
Pathdomain/documents/DOCU000000004120
Display NameDit sijn de X gheboden ons heeren / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412205
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001451
Pathdomain/documents/DOCU000000001451
Display NameDrie handschriften uit de Librije van de abdij van Sint Bernards opt Schelt (Brussel, K.B. 19545, 19546 en Kon. Ned. Akad. v. wetensch. XXIV) / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000411125
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001952
Pathdomain/documents/DOCU000000001952
Display NameEen Amsterdamsch fragment / Maria Ramondt
Relation IdRELA000000410069
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002338
Pathdomain/documents/DOCU000000002338
Display NameEen Fransch-Nederlandsche 'Leere van Hoveschede' uit het einde der 15e eeuw / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000411273
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003777
Pathdomain/documents/DOCU000000003777
Display NameEen Middelnederlandsch gedicht uit een handschrift te Zürich / A. Bachmann
Relation IdRELA000000410745
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001315
Pathdomain/documents/DOCU000000001315
Display NameEen Nederlands woordenboek uit de 13e eeuw / J.P. Gumbert en J.J. van der Voort van der Kleij
Relation IdRELA000000409785
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006345
Pathdomain/documents/DOCU000000006345
Display NameEen Nedersaksische novelle van Griseldis / J.H. Gallée
Relation IdRELA000000410315
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002265
Pathdomain/documents/DOCU000000002265
Display NameEen belangrijk Vlaams woordenboek uit de zestiende eeuw / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409791
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004985
Pathdomain/documents/DOCU000000004985
Display NameEen derde Middelnederlandse berijming van de Visio Philiberti / R. Lievens
Relation IdRELA000000410851
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004972
Pathdomain/documents/DOCU000000004972
Display NameEen en ander over den roman van Jason / F. van Veerdeghem
Relation IdRELA000000409488
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006303
Pathdomain/documents/DOCU000000006303
Display NameEen fragment eener Hooglied-paraphrase / J. Verdam
Relation IdRELA000000409834
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002473
Pathdomain/documents/DOCU000000002473
Display NameEen geschiedkundig gedicht van 1494 / C.C. van de Graft
Relation IdRELA000000410468
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004674
Pathdomain/documents/DOCU000000004674
Display NameEen liefdesdroom / B.H. Erné
Relation IdRELA000000411665
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001632
Pathdomain/documents/DOCU000000001632
Display NameEen manuscript met rederijkerspoëzie uit de boekerij van Constantijn Huygens / P.J.H. Vermeeren
Relation IdRELA000000412567
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005900
Pathdomain/documents/DOCU000000005900
Display NameEen nieu liedeken vande negen soldaten / J.W. Muller
Relation IdRELA000000410951
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004183
Pathdomain/documents/DOCU000000004183
Display NameEen nieuw Mandeville-handschrift / A. Lodewyckx
Relation IdRELA000000411756
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006203
Pathdomain/documents/DOCU000000006203
Display NameEen nieuw bericht omtrent Maerlant's leven en werk / J.W. Muller
Relation IdRELA000000411034
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005087
Pathdomain/documents/DOCU000000005087
Display NameEen nieuw fragment van Vanden levene ons Heren / J. Verdam
Relation IdRELA000000410022
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002896
Pathdomain/documents/DOCU000000002896
Display NameEen nieuw fragment van den Huge van Bordeeus / J. Verdam
Relation IdRELA000000411243
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005467
Pathdomain/documents/DOCU000000005467
Display NameEen nieuw fragment van die Rose / J. Verdam
Relation IdRELA000000411036
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005803
Pathdomain/documents/DOCU000000005803
Display NameEen nieuw fragment van het Boec vander Wraken / S. de Vriendt
Relation IdRELA000000411286
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002386
Pathdomain/documents/DOCU000000002386
Display NameEen nieuw handschrift van de bijbel van 1360 / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000410669
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002350
Pathdomain/documents/DOCU000000002350
Display NameEen nieuw hoofdstuk der tweede partie van den Spiegel Historiael / M. de Vries
Relation IdRELA000000410717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003827
Pathdomain/documents/DOCU000000003827
Display NameEen nieuwe tekst van de Griseldis-legende / J. Daniëls
Relation IdRELA000000411318
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002644
Pathdomain/documents/DOCU000000002644
Display NameEen onbekend volksboek van Merlijn (c. 1540) / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410635
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002631
Pathdomain/documents/DOCU000000002631
Display NameEen onbekende Nederlandsche Cato-tekst begin 16e eeuw / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000409423
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002632
Pathdomain/documents/DOCU000000002632
Display NameEen onbekende Nederlandsche vertaling van Le Chevalier Délibéré, door Pieter Willemsz. gemaakt / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000410983
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001248
Pathdomain/documents/DOCU000000001248
Display NameEen onbekende druk van de 'Karel ende Elegast' in Leningrad / A.M. Duinhoven en G.A. van Thienen
Relation IdRELA000000410283
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005133
Pathdomain/documents/DOCU000000005133
Display NameEen ongedrukte bundel refereinen van 1524 / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409968
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001996
Pathdomain/documents/DOCU000000001996
Display NameEen onuitgegeven brief van Jacob Cats / A.A. van Rijnbach
Relation IdRELA000000409478
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001445
Pathdomain/documents/DOCU000000001445
Display NameEen posthuum werk van Willem de Vreese / Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000412537
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000409861
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005295
Pathdomain/documents/DOCU000000005295
Display NameEen sprookspreker vraagt loon naar werken : over subtiele verbale drukmiddelen van Willem van Hildegaersberch / [door] T. Meder
Relation IdRELA000000412649
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003368
Pathdomain/documents/DOCU000000003368
Display NameEen teruggevonden handschrift / Fred. Lyna
Relation IdRELA000000411891
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002747
Pathdomain/documents/DOCU000000002747
Display NameEen testament uit 1322? / M. Hogenhout-Mulder
Relation IdRELA000000409460
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002264
Pathdomain/documents/DOCU000000002264
Display NameEen tweede handschrift van 'T spel van de Christenkercke' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409842
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001450
Pathdomain/documents/DOCU000000001450
Display NameEen uniek handschrift met de Middelnederlandse versie van de statuten van Het Gulden Vlies van 1431 / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000411373
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001446
Pathdomain/documents/DOCU000000001446
Display NameEen veertiende-eeuwsch fragment van een onbekende bijbelvertaling / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000411453
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001620
Pathdomain/documents/DOCU000000001620
Display NameEene onuitgegeven spreukenverzameling / [J. Verdam]
Relation IdRELA000000409542
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002375
Pathdomain/documents/DOCU000000002375
Display NameEenheid des geestes bij Jan van Ruusbroec en Willem van St. Thierry / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000412784
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001985
Pathdomain/documents/DOCU000000001985
Display NameEenige onuitgegeven gedichten van Marnix / Marten Rudelsheim
Relation IdRELA000000409929
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005516
Pathdomain/documents/DOCU000000005516
Display NameEenighe 16de eeuwsche onuitgegeven gedichten van Coornhert, Spieghel en anderen / G. Kalff
Relation IdRELA000000411935
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005835
Pathdomain/documents/DOCU000000005835
Display NameEennieuwe getuige voor Van den levene ons heren / R. Lievens
Relation IdRELA000000409885
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004771
Pathdomain/documents/DOCU000000004771
Display NameEenvierde tekst van "Ons Heren Wonden" / J. Verdam
Relation IdRELA000000411095
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005056
Pathdomain/documents/DOCU000000005056
Display NameEin Fragment einer unbekannten Handschrift von Gelres Wapenboeck / K. Regel
Relation IdRELA000000410539
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001591
Pathdomain/documents/DOCU000000001591
Display NameEine niederländische 'Semiramis-in-Trier'-Variante / M. Andersson-Schmitt
Relation IdRELA000000411099
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001656
Pathdomain/documents/DOCU000000001656
Display NameElckerlijc - Everyman - Homulus - Der Sünden Loin ist der Toid / R. Vos
Relation IdRELA000000411686
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004959
Pathdomain/documents/DOCU000000004959
Display NameEnebevelinghe [en naschrift] / J. Verdam
Relation IdRELA000000410174
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002158
Pathdomain/documents/DOCU000000002158
Display NameEsmoreit : Vs. 80-89/ R. Verdejen
Relation IdRELA000000409841
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000774
Pathdomain/documents/DOCU000000000774
Display NameExpositio in Psalterium Davidis van Ludolphus van Saksen in het Middelnederlands \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000411690
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002344
Pathdomain/documents/DOCU000000002344
Display NameFaberdom / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000410662
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001453
Pathdomain/documents/DOCU000000001453
Display NameFragment G van Maerlant's Eerste partie van de "Spiegel historiael" / Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000412797
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001964
Pathdomain/documents/DOCU000000001964
Display NameFragment van een 'Leere van Hoveschede' / H. Ribbius
Relation IdRELA000000412177
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006301
Pathdomain/documents/DOCU000000006301
Display NameFragment van een hs. van de Mnl. bijbelvertaling van 1360 / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000411331
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006033
Pathdomain/documents/DOCU000000006033
Display NameFragment van een nieuw handschrift van Maerlants 'Istory van Troyen' / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000412764
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005163
Pathdomain/documents/DOCU000000005163
Display NameFragment van een onbekende Middelnederlandse ridderroman over Willem van Oringen. Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b. 2, fol. 6 / Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000411076
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002926
Pathdomain/documents/DOCU000000002926
Display NameFragment van een onbekenden ridderroman / J. Verdam
Relation IdRELA000000409733
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004358
Pathdomain/documents/DOCU000000004358
Display NameFragment van een vocabularius / A. Beets
Relation IdRELA000000411423
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001404
Pathdomain/documents/DOCU000000001404
Display NameFragmenten der Nederlandsche vertaling van "le chevalier délibéré" door Pieter Willemsz / met een inl. door M.E. KronenbergPieter Willemsz
Relation IdRELA000000411909
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004867
Pathdomain/documents/DOCU000000004867
Display NameFragmenten uit Jan van Leeuwen's werken / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411270
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001174
Pathdomain/documents/DOCU000000001174
Display NameFragmenten van twee Middelnederlandse kruisvaartromans : 'Godevaerts kintshede' en 'Roman van Antiochië' / [door] Geert Claassens en Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000412253
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001054
Pathdomain/documents/DOCU000000001054
Display NameGeert Grote's psalmvertaling / B. van den Berg
Relation IdRELA000000412128
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000773
Pathdomain/documents/DOCU000000000773
Display NameGrondpatronen voor middelnederlandse Levens van Jezus in gebeden. (Ludolphus van Saksen, Jordanus van Quedlinburg e.a.) \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000411495
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001378
Pathdomain/documents/DOCU000000001378
Display NameHandschriften der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam / G. Kalff
Relation IdRELA000000409563
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001478
Pathdomain/documents/DOCU000000001478
Display NameHendrik Herps 'Eden' in het Middelnederlands / R. Lievens
Relation IdRELA000000412233
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002403
Pathdomain/documents/DOCU000000002403
Display NameHendrik Mande als bewerker en compilator / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000410229
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002657
Pathdomain/documents/DOCU000000002657
Display NameHeraut Beyeren en de Clerc uten laghen landen : Hollandse kroniekschrijvers ca. 1410 / J.M.C. Verbij-Schillings
Relation IdRELA000000409891
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004662
Pathdomain/documents/DOCU000000004662
Display NameHet 'Salve Regina' van Jan van Hulst / [door] A.L. de Vreese
Relation IdRELA000000412486
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002208
Pathdomain/documents/DOCU000000002208
Display NameHet Brugsch fragment der berijmde Fransche vertaling van Maerlant's Wapene Martijn / Paul Fredericq
Relation IdRELA000000412775
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001608
Pathdomain/documents/DOCU000000001608
Display NameHet Brusselsche handschrift van Hein van Aken's Limborch / J. Verdam
Relation IdRELA000000409426
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004067
Pathdomain/documents/DOCU000000004067
Display NameHet Delftse paasspel van omstreeks 1496 / D.P. Oosterbaan
Relation IdRELA000000411929
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004279
Pathdomain/documents/DOCU000000004279
Display NameHet Exempel van Redene en de Broesche Mensche
Relation IdRELA000000410655
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001662
Pathdomain/documents/DOCU000000001662
Display NameHet Gruuthuse-handschrift / W. de Vreese
Relation IdRELA000000412276
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001034
Pathdomain/documents/DOCU000000001034
Display NameHet Haagse handschrift van heraut Beyeren : de wordingsgeschiedenis van een autograaf / W. van Anrooij
Relation IdRELA000000411002
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001448
Pathdomain/documents/DOCU000000001448
Display NameHet Ridderboec / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000410601
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002408
Pathdomain/documents/DOCU000000002408
Display NameHet Ridderboek afgeschreven in Groenendaal / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000411628
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005784
Pathdomain/documents/DOCU000000005784
Display NameHet Roelantslied : nieuwe fragmenten / G.G. Kloeke
Relation IdRELA000000411103
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003770
Pathdomain/documents/DOCU000000003770
Display NameHet Tübingsche handschrift van Ons Heren Passie / J. Verdam
Relation IdRELA000000412721
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002696
Pathdomain/documents/DOCU000000002696
Display NameHet aandeel van Willem en Aernout in den Reinaert I / G.G. Kloeke
Relation IdRELA000000410801
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006232
Pathdomain/documents/DOCU000000006232
Display NameHet rendier in Maerlant's "Naturen Bloeme" / J. te Winkel
Relation IdRELA000000410204
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004853
Pathdomain/documents/DOCU000000004853
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift (Vervolg van Deel XIV, blz 276) / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000411882
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004140
Pathdomain/documents/DOCU000000004140
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift (Vervolg van Deel XIV, blz 283) / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000409812
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004189
Pathdomain/documents/DOCU000000004189
Display NameHetZutfensch-Groningsche Handschrift / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000410209
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004675
Pathdomain/documents/DOCU000000004675
Display NameHij, zij en ik : 't fifste' allegorische gedicht van Jan Moritoen / Klaas h.. Heeroma
Relation IdRELA000000411879
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002197
Pathdomain/documents/DOCU000000002197
Display NameHuydecoper's correspondentie over de rijmkronieken van Melis Stoke en Jan van Heelu / Henri A. Ett
Relation IdRELA000000412231
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002257
Pathdomain/documents/DOCU000000002257
Display NameIets over Dirc van Delf en zijn 'Tafel van der Kersten Ghelove' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409599
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002064
Pathdomain/documents/DOCU000000002064
Display NameIets over de bronnen van den Reinaert / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412003
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001314
Pathdomain/documents/DOCU000000001314
Display NameIs het 'Kalendarium van 1253' wel Utrechts? / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000409272
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006197
Pathdomain/documents/DOCU000000006197
Display NameJacob, die coster van Merlant / [door] P. Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000412359
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001346
Pathdomain/documents/DOCU000000001346
Display NameJonathas ende Rosafier : een onbekend postincunabel-fragment en de oorspronkelijke vorm van het handschrift / D.J. Huizinga [met een naschrift van B.-J. van Delden en M.J.M. de Haan]
Relation IdRELA000000412168
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006359
Pathdomain/documents/DOCU000000006359
Display NameJourdein van Blaves / Willem Kuiper en Jos Biemans
Relation IdRELA000000410374
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002830
Pathdomain/documents/DOCU000000002830
Display NameJuchtleer / A. Kluyver
Relation IdRELA000000409418
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002835
Pathdomain/documents/DOCU000000002835
Display NameKalis en Caliban / A. Kluyver
Relation IdRELA000000410400
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004349
Pathdomain/documents/DOCU000000004349
Display NameKleine Middelnederlandsche overblijfselen / J. Verdam
Relation IdRELA000000412456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002277
Pathdomain/documents/DOCU000000002277
Display NameKleinigheden / W.L. de Vreese
Relation IdRELA000000411880
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002832
Pathdomain/documents/DOCU000000002832
Display NameKokkerd / A. Kluyver
Relation IdRELA000000411021
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005494
Pathdomain/documents/DOCU000000005494
Display NameLeidse fragmenten van een Middelnederlands leven van Jezus / A. Den Hollander
Relation IdRELA000000409394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005919
Pathdomain/documents/DOCU000000005919
Display NameLiederen over de moord op Floris V (1296) : op weg naar een nieuwe editie / W. van Anrooij
Relation IdRELA000000411310
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004336
Pathdomain/documents/DOCU000000004336
Display NameLoyhier en Malaert / Ton van Drunen
Relation IdRELA000000411673
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006103
Pathdomain/documents/DOCU000000006103
Display NameLutgart-problemen / W.H. Beuken
Relation IdRELA000000410437
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001894
Pathdomain/documents/DOCU000000001894
Display NameMaerlant bewerkt : over 'Die Clausule van der Bibel' en een berijmd gebed / J.B. Oosterman
Relation IdRELA000000409692
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006222
Pathdomain/documents/DOCU000000006222
Display NameMaerlant's Martijn \ J.J.A.A. Frantzen
Relation IdRELA000000411419
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002422
Pathdomain/documents/DOCU000000002422
Display NameMaerlant's strophische gedichten / P. Leendertz Jr
Relation IdRELA000000410364
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001602
Pathdomain/documents/DOCU000000001602
Display NameMaerlants 'Scolastica' (c.q. 'Rijmbijbel' in relatie tot zijn bron : een verkenning / Petra Berendrecht
Relation IdRELA000000412236
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002836
Pathdomain/documents/DOCU000000002836
Display NameMalloot / A. Kluyver
Relation IdRELA000000410351
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004355
Pathdomain/documents/DOCU000000004355
Display NameMarburg a/d Lahn UB ms. 363 f. 1r-73r en het Glossarium Harlemense / J.C. Arens
Relation IdRELA000000411308
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002063
Pathdomain/documents/DOCU000000002063
Display NameMeester Jufroet in den Reinaert / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412770
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005313
Pathdomain/documents/DOCU000000005313
Display NameMens of duivel? : Augustijnken's 'Ridder die waldoen haet' / C.F.P. Stutterheim
Relation IdRELA000000411671
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002261
Pathdomain/documents/DOCU000000002261
Display NameMiddeleeuwse schilderingen van het aardse paradijs / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409316
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002260
Pathdomain/documents/DOCU000000002260
Display NameMiddeleeuwse tijdrekening / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000409363
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001296
Pathdomain/documents/DOCU000000001296
Display NameMiddelnederlands (op)terven / [P. Gerbenzon]
Relation IdRELA000000412121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004375
Pathdomain/documents/DOCU000000004375
Display NameMiddelnederlandsche fragmenten / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000409632
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002276
Pathdomain/documents/DOCU000000002276
Display NameMiddelnederlandsche geestelijke gedichten, liederen en rijmen / W.L. de Vreese
Relation IdRELA000000411798
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002255
Pathdomain/documents/DOCU000000002255
Display NameMiddelnederlandsche spreekwoorden / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412611
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001233
Pathdomain/documents/DOCU000000001233
Display NameMiddelnederlandse Lucidariusboeken / R.Th.M. van Dijk
Relation IdRELA000000409368
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001071
Pathdomain/documents/DOCU000000001071
Display NameMiddelnederlandse fragmenten in de Stadsbibliotheek van Trier, 1-2 / J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000411434
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002410
Pathdomain/documents/DOCU000000002410
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : Vondsten en ontdekkingen - Het Lutgarthandschrift / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000411406
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005217
Pathdomain/documents/DOCU000000005217
Display NameMittelniederländisches aus Köln / J. Franck
Relation IdRELA000000411387
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001936
Pathdomain/documents/DOCU000000001936
Display NameMnl. Biercruut berust op een corrupte tekst / W.F. Daems
Relation IdRELA000000411234
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002334
Pathdomain/documents/DOCU000000002334
Display NameMnl. Solre / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000409335
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001583
Pathdomain/documents/DOCU000000001583
Display NameMnl. vlint 'keisteen' / F. de Tollenaere
Relation IdRELA000000412080
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005922
Pathdomain/documents/DOCU000000005922
Display NameMondeling overgeleverde kerstliederen / J.J. Mak
Relation IdRELA000000410553
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002394
Pathdomain/documents/DOCU000000002394
Display NameNaschrift [bij A. Derolez: Toebehoren, hebben en de lijst der Dietse boeken in Rooklooster] / R. Lievens
Relation IdRELA000000412181
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005891
Pathdomain/documents/DOCU000000005891
Display NameNederlandse handschriften in Engeland / F. van Veerdeghem
Relation IdRELA000000412463
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003241
Pathdomain/documents/DOCU000000003241
Display NameNew Middle Netherlandic lexical data from Ms. Archabbey Beuron no. 39 / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000410638
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006187
Pathdomain/documents/DOCU000000006187
Display NameNieuwe Maerlantproblemen / J. Noterdaeme en H.P. Schaap
Relation IdRELA000000409997
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002886
Pathdomain/documents/DOCU000000002886
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten : 1. Barlaam en Josaphat / K. Heeroma
Relation IdRELA000000410611
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002887
Pathdomain/documents/DOCU000000002887
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten : 3. Boudewijn van Seborch / K. Heeroma
Relation IdRELA000000411611
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001287
Pathdomain/documents/DOCU000000001287
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, III : Fragment van eene zestiendeeuwschen uitgave van het volksboek van den Ridder metter zwane
Relation IdRELA000000412298
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002885
Pathdomain/documents/DOCU000000002885
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, IV : Fragment van eene berijmde geschiedenis van Barlaam en Josaphat / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000411228
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002274
Pathdomain/documents/DOCU000000002274
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, IX : Drie nieuwe fragmenten van den Spieghel Historiael / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412089
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005351
Pathdomain/documents/DOCU000000005351
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, V : Middelnederlandsche Minnedichten / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000410613
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002275
Pathdomain/documents/DOCU000000002275
Display NameNieuwe Middelnederlandsche fragmenten, X : Eene nog onbekende 'Twistsprake' / W.L. de Vreese
Relation IdRELA000000412076
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003373
Pathdomain/documents/DOCU000000003373
Display NameNieuwe Middelnederlandse fragmenten : 2. Dat boeck Exemplaer / K. Heeroma
Relation IdRELA000000412282
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002209
Pathdomain/documents/DOCU000000002209
Display NameNieuwe fragmenten der berijmde Fransche vertaling van Maerlant's Drie Martijns / Paul Fredericq
Relation IdRELA000000411415
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006243
Pathdomain/documents/DOCU000000006243
Display NameNieuwe fragmenten uit Lodewijk van Velthem's vertaling van de "Spieghel historiael" / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411138
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001052
Pathdomain/documents/DOCU000000001052
Display NameNieuwe fragmenten van Jacob van Maerlant's Spieghel Historiael / [D.H.G. Bellaard]
Relation IdRELA000000410939
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001790
Pathdomain/documents/DOCU000000001790
Display NameNieuwe fragmenten van den middelnederlandschen Parthenopeus van Bloys / K. Menne
Relation IdRELA000000411157
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001068
Pathdomain/documents/DOCU000000001068
Display NameNieuwe fragmenten van handschriften van de 'Spiegel historiael' in vier kolommen / J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000412379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002147
Pathdomain/documents/DOCU000000002147
Display NameNieuwe lezingen in Velthem's Spiegel Historiael / J. Verdam
Relation IdRELA000000411299
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002148
Pathdomain/documents/DOCU000000002148
Display NameNieuwe middelnederlandsche fragmenten / J. Verdam
Relation IdRELA000000411443
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005984
Pathdomain/documents/DOCU000000005984
Display NameNieuwe varianten van refreinen uit de bundels van Jan van Doesborch en Jan van Styevoort/ Luc Debaene
Relation IdRELA000000411208
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001112
Pathdomain/documents/DOCU000000001112
Display NameNieuws over Jan van Stijevoort (ca. 1489-1576) / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000412631
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004453
Pathdomain/documents/DOCU000000004453
Display NameNoch einmal `van dat edele lant van Cockaengen' / Robert Priebsch
Relation IdRELA000000410237
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002263
Pathdomain/documents/DOCU000000002263
Display NameNog een Utrechtse navolging van Huygens' Voorhout / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410059
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000772
Pathdomain/documents/DOCU000000000772
Display NameOnbekende handschriften van 'Het Leven van Jezus' van Thomas à Kempis en nieuwe argumenten voor zijn auteurschap / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000411276
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005085
Pathdomain/documents/DOCU000000005085
Display NameOnbekende rijmspreuken / J. Verdam
Relation IdRELA000000412601
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002269
Pathdomain/documents/DOCU000000002269
Display NameOnbekende zestiende-eeuwse esbatementen van een onbekende rederijkerskamer / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002829
Pathdomain/documents/DOCU000000002829
Display NameOnder den bloten hemel / A. Kluyver
Relation IdRELA000000409939
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005016
Pathdomain/documents/DOCU000000005016
Display NameOorsprong en bestemming van het gebedenboek in het Drents Museum (Brugge, Gouden-Rankenstijl, circa 1435-1440) / Klaas van der Hoek
Relation IdRELA000000412191
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002318
Pathdomain/documents/DOCU000000002318
Display NameOude en nieuwe middelnederlandsche fragmenten. I : Roman van Lancelot / W.L.de Vreese
Relation IdRELA000000409881
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004249
Pathdomain/documents/DOCU000000004249
Display NameOudnederlands : drie hoofdstukjes uit de vroegste Nederlandse taal- en letterkunde / W. Sanders
Relation IdRELA000000410417
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003178
Pathdomain/documents/DOCU000000003178
Display NameOudnederlandse en vroegmiddelnederlandse letterkunde / J. Goossens
Relation IdRELA000000412640
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001099
Pathdomain/documents/DOCU000000001099
Display NameOver de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese : drie bijdragen aan de geschiedenis van de medioneerlandistiek en de Middelnederlandse handschriftenkunde / J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000409690
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002913
Pathdomain/documents/DOCU000000002913
Display NameOver de bnw. gematigd, gemoedigd, gemachtigd, gerechtigd, gezaligd en geheiligd / J. Verdam
Relation IdRELA000000410344
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001622
Pathdomain/documents/DOCU000000001622
Display NameOver de oudvlaemsche liederen en andere gedichten der 14de en 15de eeuw / J. Verdam
Relation IdRELA000000409741
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001414
Pathdomain/documents/DOCU000000001414
Display NameOver eene verzameling van Middelnederlandsche initia / Bonaventura Kruitwagen
Relation IdRELA000000412592
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002149
Pathdomain/documents/DOCU000000002149
Display NameOver twee spreukenverzamelingen uit het Hulthemsche handschrift / J. Verdam
Relation IdRELA000000412453
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001769
Pathdomain/documents/DOCU000000001769
Display NameOver vorm en auteur van Mariken van Nieumeghen / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411709
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003499
Pathdomain/documents/DOCU000000003499
Display NameOver woeker / H.E. Moltzer
Relation IdRELA000000409932
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005898
Pathdomain/documents/DOCU000000005898
Display NameOverblijfsels van geestelijke liederen voóŕ de Hervorming / Marie Ramondt
Relation IdRELA000000410748
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001600
Pathdomain/documents/DOCU000000001600
Display NameOverscharig / A. Beets
Relation IdRELA000000411251
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004919
Pathdomain/documents/DOCU000000004919
Display NamePamphilus: welke? / D. Kuijper Fzn
Relation IdRELA000000409790
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001457
Pathdomain/documents/DOCU000000001457
Display NamePleidooi voor de philologie in de oude en eerbiedwaardige ruime betekenis van het woord / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000409942
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003983
Pathdomain/documents/DOCU000000003983
Display NameProblemen in en om het Haagse liederenhandschrift / Marie Ramondt
Relation IdRELA000000411962
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006330
Pathdomain/documents/DOCU000000006330
Display NameQuidam sermones. Mystiek proza van de Ferguut-kopiist (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. 3067-73) / Erik Kwakkel en Herman Mulder
Relation IdRELA000000412250
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004672
Pathdomain/documents/DOCU000000004672
Display NameRaden naar een bedoeling : Jan Moritoens eerste allegorie / K. Heeroma
Relation IdRELA000000412789
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000410590
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002151
Pathdomain/documents/DOCU000000002151
Display NameReinaerdiana / J. Verdam
Relation IdRELA000000409575
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006183
Pathdomain/documents/DOCU000000006183
Display NameReinaert, Alexander, Merlijn, Troye / K.H. Heeroma
Relation IdRELA000000410855
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001870
Pathdomain/documents/DOCU000000001870
Display NameReinaert-Studiën. V : Tekstcritiek / J.W. Muller
Relation IdRELA000000412380
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002584
Pathdomain/documents/DOCU000000002584
Display NameRhetoricale kleinigheden / Fr. Kossmann
Relation IdRELA000000411662
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001686
Pathdomain/documents/DOCU000000001686
Display NameRichard van St. Victor en Hadewijchs 10de brief / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000411663
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005173
Pathdomain/documents/DOCU000000005173
Display NameRidderepiek in Vlaanderen: van centrum tot periferie / Evert van den Berg
Relation IdRELA000000410448
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004318
Pathdomain/documents/DOCU000000004318
Display NameRijmkalender / J.F. van Veerdeghem
Relation IdRELA000000410932
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004899
Pathdomain/documents/DOCU000000004899
Display NameRuusbroecbijdragen. Belangrijke ontdekking in Handschrift A / L. Reypens
Relation IdRELA000000412767
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001685
Pathdomain/documents/DOCU000000001685
Display NameS. Bernardus' 'De diligendo Deo' de grondslag voor het 41ste Limburgse Sermoen / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000410593
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002713
Pathdomain/documents/DOCU000000002713
Display NameSchwester Katrei verdwaald in Franciscaans milieu / P. Julius
Relation IdRELA000000412642
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005888
Pathdomain/documents/DOCU000000005888
Display NameSint Jans minne en Sinte Geertruiden minne / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000412521
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002831
Pathdomain/documents/DOCU000000002831
Display NameSjamberloek / A. Kluyver
Relation IdRELA000000411040
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001113
Pathdomain/documents/DOCU000000001113
Display NameTen derde male Jan van Stijevoort / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000412442
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001743
Pathdomain/documents/DOCU000000001743
Display NameTeruggevonden fragmenten van een "roman van Iechemas" / J.J. Mak
Relation IdRELA000000410996
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001203
Pathdomain/documents/DOCU000000001203
Display NameToebehoren, hebben en de lijst der dietse boeken van Rooklooster. Met een naschrift van Lievens, R. / Albert Derolez
Relation IdRELA000000412701
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004969
Pathdomain/documents/DOCU000000004969
Display NameTwaalf begroetingen aan de werktuigen der passie / K. de Gheldere
Relation IdRELA000000411278
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006579
Pathdomain/documents/DOCU000000006579
Display NameTwee dertiende-eeuwse minnedichten in een handschrift van Ter Doest / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000412354
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002458
Pathdomain/documents/DOCU000000002458
Display NameTwee fragmenten uit een berijmd Middelnederlands morgengebed / P. Gorissen
Relation IdRELA000000411416
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000456
Pathdomain/documents/DOCU000000000456
Display NameTwee mystieke traktaatjes uit de eerste helft van de veertiende eeuw / [door] C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000412596
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004280
Pathdomain/documents/DOCU000000004280
Display NameUit een Berlijnsch handschrift / A. Beets
Relation IdRELA000000410169
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001753
Pathdomain/documents/DOCU000000001753
Display NameUit een handschrift geschreven te Deventer in 1517 / D. de Man
Relation IdRELA000000411664
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005851
Pathdomain/documents/DOCU000000005851
Display NameUit middeleeuwse kronieken / M. Schʺonfeld
Relation IdRELA000000411781
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003529
Pathdomain/documents/DOCU000000003529
Display NameUit oude woordenboeken, 1-4 / J.C. Arens
Relation IdRELA000000409726
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004017
Pathdomain/documents/DOCU000000004017
Display NameUnveröffenliches aus der Weimarer Liederhandschrift / Elisabeth Marriage Minkoff
Relation IdRELA000000412527
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002349
Pathdomain/documents/DOCU000000002349
Display NameVan Bere Wisselauwe / J. de Vries
Relation IdRELA000000410546
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005283
Pathdomain/documents/DOCU000000005283
Display NameVan begrijpe / F.A. Stoett
Relation IdRELA000000412158
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006542
Pathdomain/documents/DOCU000000006542
Display NameVan dinghen, die selden gescien / J. Verdam
Relation IdRELA000000409902
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004532
Pathdomain/documents/DOCU000000004532
Display NameVan kersepitten en witte laurierbladeren. Notities bij een recente tekstuitgave / W.F. Daems
Relation IdRELA000000409339
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001863
Pathdomain/documents/DOCU000000001863
Display NameVan ons Heren Wonden / H.E. Moltzer
Relation IdRELA000000411618
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002377
Pathdomain/documents/DOCU000000002377
Display NameVander dochtere van Syon / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000411375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006244
Pathdomain/documents/DOCU000000006244
Display NameVelthem's "Spiegel historiael". Tekstcritiek / C. van de Water
Relation IdRELA000000411371
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002154
Pathdomain/documents/DOCU000000002154
Display NameVelthem's episoden uit Hildegardis / J. Verdam
Relation IdRELA000000409324
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001477
Pathdomain/documents/DOCU000000001477
Display NameVerbijsterend tekstbederf / R. Lievens
Relation IdRELA000000412488
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002155
Pathdomain/documents/DOCU000000002155
Display NameVerklaring van Nederlandsche Woorden I-IV / J. Verdam
Relation IdRELA000000409337
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002156
Pathdomain/documents/DOCU000000002156
Display NameVerklaring van Nederlandsche Woorden V-VII / J. Verdam
Relation IdRELA000000410109
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002157
Pathdomain/documents/DOCU000000002157
Display NameVerklaring van Nederlandsche Woorden VIII-XI / J. Verdam
Relation IdRELA000000410096
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000411442
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001710
Pathdomain/documents/DOCU000000001710
Display NameVragen rondom Hendrik van Veldeke / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000409977
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001703
Pathdomain/documents/DOCU000000001703
Display NameWederom nieuws over Jan van Stijevoort? / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000411654
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004224
Pathdomain/documents/DOCU000000004224
Display NameWillem de Vreese en de Ruusbroec-handschriften / A.Th. Bouwman en G. Warnar
Relation IdRELA000000411726
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001676
Pathdomain/documents/DOCU000000001676
Display NameWillem van St. Thierry : Epistola ad Fratres de Monte Dei / J.M. Schalij
Relation IdRELA000000410914
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002676
Pathdomain/documents/DOCU000000002676
Display NameWouter Verhee / G. Kalff
Relation IdRELA000000410247
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004742
Pathdomain/documents/DOCU000000004742
Display NameZuidnederlandsche taal- en letterkundige wetenschap V. Die Dietsche Doctrinale / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000410529
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005222
Pathdomain/documents/DOCU000000005222
Display NameZwartgemaakte geestelijken in het handschrift-Van Hulthem / [door] F.J. Lodder
Relation IdRELA000000410459
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002897
Pathdomain/documents/DOCU000000002897
Display Name[Over: Achten, G. en Knaus, H. Deutsche und niederländsiche Gebetbuchhandschriften der Hessischen Landesbibliothek Darmstadt. Darmstadt 1959] / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000410784
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003130
Pathdomain/documents/DOCU000000003130
Display Name[Over: Brecht, Josef. Die pseudothomasischen Opuscula 'De divinis moribus' und 'De beatitudine'. Texte und Untersuchungen zu mittelhochdeutschen und mittelniederländischen Übertragungen. München, 1973] / R. Lievens
Relation IdRELA000000411782
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001701
Pathdomain/documents/DOCU000000001701
Display Name[Over: Bruin, C.C. de. De Middelnederlandse vertaling van "De imitatione Christi" (Qui seguitur) van Thomas à Kempis, in hs. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 339] / P.C. Boeren
Relation IdRELA000000411352
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003478
Pathdomain/documents/DOCU000000003478
Display Name[Over: Jhesus collacien : een laatmiddeleeuwse prekenbundel uit de kringen der tertiarissen / met inl. en varianten uitgeg. door Anna Maria Baaij. Zwolle, 1962]R. Lievens
Relation IdRELA000000410005
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004036
Pathdomain/documents/DOCU000000004036
Display Name[Over: Peeters, H.C. De rijmkroniek van Holland. Haar auteur en Melis Stoke. Antwerpen, 1966] / 3000
Relation IdRELA000000412545
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004640
Pathdomain/documents/DOCU000000004640
Display Name[Over: Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" : Ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, 13.708 / ed. J.by Deschamps]C.C. de Bruin
Relation IdRELA000000410664
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002382
Pathdomain/documents/DOCU000000002382
Display Name[Over: Zieleman, G. Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken. Leiden 1978] / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410880
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie