Een 14e-eeuws middelnederlands berijmd commentaar op het hooglied : kritische studie en uitgave van de tekst / [door] Claudine Hap

Typedocument
TitleEen 14e-eeuws middelnederlands berijmd commentaar op het hooglied : kritische studie en uitgave van de tekst / [door] Claudine Hap
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000299
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/de9128c6-9080-4caa-b4af-d46c82542d91
Deletedno
Relation Count 149
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000003466
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003466
Display NameAegidius Zeghers
Relation IdRELA000000395411
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003456
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003456
Display NameBedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000406886
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003445
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003445
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied
Relation IdRELA000000398191
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003447
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003447
Display NameDie bruud van cantiken
Relation IdRELA000000397571
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003473
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003473
Display NameElucidatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000402681
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003463
Display NameExpositiones in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000403215
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003461
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003461
Display NameGelders commentaar op het Hooglied
Relation IdRELA000000395098
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003467
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003467
Display NameLucas van Eyck
Relation IdRELA000000397482
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003475
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003475
Display NameMnl. vertaling van Alanus van Rijsel: Elucidatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000392368
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003468
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones super Cantica canticorum
Relation IdRELA000000401876
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003464
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003464
Display NameMnl. vertaling van Gregorius de Grote: Expositiones in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000399416
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003472
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003472
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000403425
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003462
Display NameSermoenen op Cantica
Relation IdRELA000000408385
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003465
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003465
Display NameSermones super Cantica canticorum
Relation IdRELA000000409211
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000002354
Pathdomain/teksten/TEXT000000002354
Display NameAegidius Zeghers: Mnl. vertaling Preken van Bernardus over Hooglied
Relation IdRELA000000232340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001212
Pathdomain/teksten/TEXT000000001212
Display NameAegidius Zeghers: Mnl. vertaling Preken van Bernardus over Hooglied (hs. bevat eerste 36 preken)
Relation IdRELA000000225160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003450
Pathdomain/teksten/TEXT000000003450
Display NameBedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000238168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004207
Pathdomain/teksten/TEXT000000004207
Display NameBedudinghe op cantica canticorum (begin verloren)
Relation IdRELA000000241989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002980
Pathdomain/teksten/TEXT000000002980
Display NameBedudinghe op cantica canticorum (tweede deel)
Relation IdRELA000000235979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004218
Pathdomain/teksten/TEXT000000004218
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000242044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002395
Pathdomain/teksten/TEXT000000002395
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 1,1-2,7)
Relation IdRELA000000232621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000627
Pathdomain/teksten/TEXT000000000627
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,1-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000221424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004195
Pathdomain/teksten/TEXT000000004195
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,7-4,16)
Relation IdRELA000000241939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004217
Pathdomain/teksten/TEXT000000004217
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,7-5,16)
Relation IdRELA000000242041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001977
Pathdomain/teksten/TEXT000000001977
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,7-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000229599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004210
Pathdomain/teksten/TEXT000000004210
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 4,1-5,16), gevolgd (f.163r-164r) door een deelvertaling uit Hugo de Balma: Mystica theologia, die in andere hss. van Bedudinghe als interpolatie voorkomt
Relation IdRELA000000242002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002418
Pathdomain/teksten/TEXT000000002418
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 4,1-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000232762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004211
Pathdomain/teksten/TEXT000000004211
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-2,17)
Relation IdRELA000000242007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004212
Pathdomain/teksten/TEXT000000004212
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-2,17); Mnl.
Relation IdRELA000000242011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001526
Pathdomain/teksten/TEXT000000001526
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,11); Mnl.
Relation IdRELA000000226996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001129
Pathdomain/teksten/TEXT000000001129
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,6); Mnl.
Relation IdRELA000000224593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000986
Pathdomain/teksten/TEXT000000000986
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,9); Mnl.
Relation IdRELA000000223770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002365
Pathdomain/teksten/TEXT000000002365
Display NameBedudinghe op cantica canticorum; Mnl.
Relation IdRELA000000232426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004367
Pathdomain/teksten/TEXT000000004367
Display NameBedudinghe op cantica canticorum; fragm.
Relation IdRELA000000242689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004224
Pathdomain/teksten/TEXT000000004224
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied, fragm.
Relation IdRELA000000242065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000622
Pathdomain/teksten/TEXT000000000622
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied; fragm.
Relation IdRELA000000221360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003625
Pathdomain/teksten/TEXT000000003625
Display NameBijbel van Evert Zoudenbalch; Mnl. en Lat.; 2 bdn.
Relation IdRELA000000239327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002090
Pathdomain/teksten/TEXT000000002090
Display NameBijbelvertaling van 1360 in drie banden (Deel 1: Pentateuch; Deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Nehemia; Deel 3: Tobias, Judith, Ester, Job, vijf boeken van Salomon, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, 1 Maccabeeën, Jan Hyrcanus); Mnl.
Relation IdRELA000000230247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002091
Pathdomain/teksten/TEXT000000002091
Display NameBijbelvertaling van 1360, evangeliënharmonie en Handelingen van Bijbelvertaler van 1360; Psalmen en cantica in variant op standaardredactie Moderne Devotie; Brieven, Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken; hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000230263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002710
Pathdomain/teksten/TEXT000000002710
Display NameBijbelvertaling van 1360; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000234339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003724
Pathdomain/teksten/TEXT000000003724
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (excerpten uit Exodus en Numeri, vijf boeken van Salomon), waarschijnlijk afgeschreven naar de Delftse Bijbel van 1477; Mnl.
Relation IdRELA000000239856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001272
Pathdomain/teksten/TEXT000000001272
Display NameDie bruud van cantiken
Relation IdRELA000000225528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004191
Pathdomain/teksten/TEXT000000004191
Display NameDie bruud van cantiken, met ingelaste Lat. tekst Hooglied
Relation IdRELA000000241925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000073
Pathdomain/teksten/TEXT000000000073
Display NameDie bruud van cantiken, met ingelaste Lat. tekst Hooglied; Mnl.
Relation IdRELA000000218000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002544
Pathdomain/teksten/TEXT000000002544
Display NameEerste deel Mnl. vertaling van preken van Bernardus over Hooglied, verwant aan vertaling Aegidius Zeghers
Relation IdRELA000000233559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007406
Pathdomain/teksten/TEXT000000007406
Display NameFrans Vervoort: Sermoenen op Cantica
Relation IdRELA000000256499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004370
Pathdomain/teksten/TEXT000000004370
Display NameGebed uit preek 50 van Sermones super Cantica canticorum van Bernardus
Relation IdRELA000000242701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004220
Pathdomain/teksten/TEXT000000004220
Display NameGedeelten uit Bedudinghe op cantica canticorum
Relation IdRELA000000242050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004187
Pathdomain/teksten/TEXT000000004187
Display NameGedeelten uit Bedudinghe op cantica canticorum, met vooraf stukken uit Hooglied, Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000241913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004232
Pathdomain/teksten/TEXT000000004232
Display NameGelders commentaar op Hooglied
Relation IdRELA000000242088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003721
Pathdomain/teksten/TEXT000000003721
Display NameHooglied uit Bijbelvertaling van 1360, waarschijnlijk afgeschreven naar de Delftse Bijbel van 1477
Relation IdRELA000000239834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003718
Pathdomain/teksten/TEXT000000003718
Display NameHooglied uit de bijbelvertaling van 1360 met commentaar
Relation IdRELA000000239817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008683
Pathdomain/teksten/TEXT000000008683
Display NameHoogliedcommentaar
Relation IdRELA000000261015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003719
Pathdomain/teksten/TEXT000000003719
Display NameHoogliedvertaling, nauw verwant aan Bijbelvertaling van 1360, met proloog en commentaar
Relation IdRELA000000239825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002375
Pathdomain/teksten/TEXT000000002375
Display NameLucas van Eyck: Mnl. vertaling Preken van Bernardus over Hooglied (tot en met preek 30)
Relation IdRELA000000232516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002101
Pathdomain/teksten/TEXT000000002101
Display NameMnl. vertaling van Alanus van Rijsel: Elucidatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000230387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001903
Pathdomain/teksten/TEXT000000001903
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum
Relation IdRELA000000229162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002099
Pathdomain/teksten/TEXT000000002099
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum (kap.1-40)
Relation IdRELA000000230371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005327
Pathdomain/teksten/TEXT000000005327
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, excerpt (delen uit kap.9)
Relation IdRELA000000247050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004381
Pathdomain/teksten/TEXT000000004381
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, excerpt (kap.25)
Relation IdRELA000000242748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004377
Pathdomain/teksten/TEXT000000004377
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, excerpten (kap.1-5, 10, 11, 13 en 26)
Relation IdRELA000000242730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004380
Pathdomain/teksten/TEXT000000004380
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, excerpten (kap.25 en slot kap.14)
Relation IdRELA000000242743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004378
Pathdomain/teksten/TEXT000000004378
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum, gedeeltelijk (kap.1-35)
Relation IdRELA000000242735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004382
Pathdomain/teksten/TEXT000000004382
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum; Nederd. afschrift (?)
Relation IdRELA000000242753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004383
Pathdomain/teksten/TEXT000000004383
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum; fragm.
Relation IdRELA000000242759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004369
Pathdomain/teksten/TEXT000000004369
Display NameMnl. vertaling van preek 26 uit Sermones super Cantica canticorum van Bernardus
Relation IdRELA000000242697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004196
Pathdomain/teksten/TEXT000000004196
Display NamePreek over Hoogl. 2,15
Relation IdRELA000000241943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002545
Pathdomain/teksten/TEXT000000002545
Display NameTweede deel Mnl. vertaling van preken van Bernardus over Hooglied, verwant aan vertaling Aegidius Zeghers
Relation IdRELA000000233565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003662
Pathdomain/teksten/TEXT000000003662
Display NameUtrechtse bijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360 (Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job, vijf boeken van Salomo); Mnl.
Relation IdRELA000000239553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002089
Pathdomain/teksten/TEXT000000002089
Display NameUtrechtse historiebijbel met evangeliënharmonie ingericht als evangeliarium; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000230222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000858
Pathdomain/teksten/TEXT000000000858
Display NameVijf boeken van Salomon uit de Bijbelvertaling van 1360; Mnl.
Relation IdRELA000000222820
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003445
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003445
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied
Relation IdRELA000000010045
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000042
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000042
Display NameHap, Claudine
Relation IdRELA000000010044
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003159
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 C 2
Relation IdRELA000000066969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003174
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003174
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 F 13
Relation IdRELA000000067270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003171
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003171
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 27
Relation IdRELA000000067224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006061
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006061
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 G 64
Relation IdRELA000000106234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005227
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005227
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 10
Relation IdRELA000000094595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003175
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 6
Relation IdRELA000000067288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003173
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003173
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 J 8
Relation IdRELA000000067257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003155
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 D 38
Relation IdRELA000000066831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002261
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002261
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 7
Relation IdRELA000000054785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006057
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006057
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 760
Relation IdRELA000000106197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002956
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002956
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1093
Relation IdRELA000000064032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003821
Display NameBRUSSEL, KB : 11169
Relation IdRELA000000077682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003659
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003659
Display NameBRUSSEL, KB : 2580
Relation IdRELA000000075494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003706
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003706
Display NameBRUSSEL, KB : 3401
Relation IdRELA000000076245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003606
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003606
Display NameBRUSSEL, KB : 364
Relation IdRELA000000074596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003766
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003766
Display NameBRUSSEL, KB : 4984
Relation IdRELA000000076962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004065
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004065
Display NameBRUSSEL, KB : II 2111
Relation IdRELA000000081362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004096
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004096
Display NameBRUSSEL, KB : II 2964
Relation IdRELA000000081807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004097
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004097
Display NameBRUSSEL, KB : II 2972
Relation IdRELA000000081817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001728
Display NameBRUSSEL, KB : IV 226
Relation IdRELA000000047386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001851
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001851
Display NameBRUSSEL, KB : IV 896
Relation IdRELA000000048875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006068
Display NameDALLAS, BTL : s.o.
Relation IdRELA000000106317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004878
Display NameDARMSTADT, HLHB : 2554
Relation IdRELA000000091438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004857
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004857
Display NameDARMSTADT, HLHB : 851
Relation IdRELA000000091196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001576
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 5 (101 F 2 KL)
Relation IdRELA000000045290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006166
Display NameDÜSSELDORF, ULB : B 30b
Relation IdRELA000000107616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006164
Display NameEIS : z.s.
Relation IdRELA000000107597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000075
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000075
Display NameGENT, UB : 218
Relation IdRELA000000024406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000090
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000090
Display NameGENT, UB : 259
Relation IdRELA000000024534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006062
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006062
Display NameGÖTTINGEN, NSUB : Theol. 160
Relation IdRELA000000106246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005574
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1312
Relation IdRELA000000098871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000868
Display NameLEIDEN, UB : LTK 227
Relation IdRELA000000035209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000875
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000875
Display NameLEIDEN, UB : LTK 240
Relation IdRELA000000035373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001376
Display NameLEIDEN, UB : LTK 350
Relation IdRELA000000042427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004374
Display NameLONDEN, BL : Add. 15310-1
Relation IdRELA000000084881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006069
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006069
Display NameMÜNSTER, SEMINARIE : z.s.
Relation IdRELA000000106321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005869
Display NameNEURENBERG, SB : Solger. Fol. 8
Relation IdRELA000000103403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006169
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006169
Display NameNIJMEGEN, RAN : Collecties codices 18
Relation IdRELA000000107646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006064
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006064
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 74 (verloren)
Relation IdRELA000000106271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002826
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002826
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 28
Relation IdRELA000000062283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002828
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002828
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 30
Relation IdRELA000000062305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006167
Display NameSCHELLEKENS ('s-Hertogenbosch) : z.s.
Relation IdRELA000000107628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005896
Display NameTRIER, SB : 2024/664 Oct.
Relation IdRELA000000103952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001133
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1007
Relation IdRELA000000038447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005844
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005844
Display NameWENEN, ONB : 2771-2772
Relation IdRELA000000102946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006073
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006073
Display NameWIESBADEN, HSA : A 148
Relation IdRELA000000106376
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie