Leuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde

Typedocument
TitleLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000297
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/23516fb7-2ed7-4fae-bc65-a206b570a474
Deletedno
Relation Count 42
Properties
Relations
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000001370
Pathdomain/documents/DOCU000000001370
Display Name'Oorspronkelijkheid' en traditionalisme in Seghelijn van Jherusalem / Jozef D. Janssens
Relation IdRELA000000411169
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005451
Pathdomain/documents/DOCU000000005451
Display NameCollatie uit den kring der Moderne Devotie / J. Kleyntjes en J. Cornelissen
Relation IdRELA000000409331
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001930
Pathdomain/documents/DOCU000000001930
Display NameConsidérations sur deux thèmes du conte de sœur Béatrix / A.L. Corin, Fern. Corin
Relation IdRELA000000412560
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001772
Pathdomain/documents/DOCU000000001772
Display NameDatering en herkomst van Maerlant's Sinte Franciscus' leven / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000409260
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003179
Pathdomain/documents/DOCU000000003179
Display NameDe Handschriften van Veldeke's Servatius / L. Scharpé
Relation IdRELA000000410997
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001443
Pathdomain/documents/DOCU000000001443
Display NameDe Leidse Universiteitsbibliotheek als centrum voor de bronnenstudie van het Middelnederlands / Gerard Isaac Lieftinck
Relation IdRELA000000412039
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002080
Pathdomain/documents/DOCU000000002080
Display NameDe Middelnederduitse vertaling van de Hieronymusbrieven uit het Middelnederlands overgeschreven / J. Deschamps
Relation IdRELA000000410301
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001355
Pathdomain/documents/DOCU000000001355
Display NameDe Middelnederlandse fragmenten van Loyhier en Malaert : een bronnenuitgave / door K. Iwema
Relation IdRELA000000411942
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005897
Pathdomain/documents/DOCU000000005897
Display NameDe Rovere's spel van Quiconque vult salvus esse
Relation IdRELA000000410727
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003809
Pathdomain/documents/DOCU000000003809
Display NameDe exempelen van dboeck der voorsienicheyt / A.F.S. Burssens
Relation IdRELA000000410606
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001767
Pathdomain/documents/DOCU000000001767
Display NameDe interpunctie in Maerlant's Sint Franciscus' leven / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411430
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004666
Pathdomain/documents/DOCU000000004666
Display NameDe liederen in het Gruuthuse-handschrift : een tekstkritische en lexicologische bijdrage / J.J. Mak
Relation IdRELA000000409495
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001472
Pathdomain/documents/DOCU000000001472
Display NameDe mystieke inhoud van het Handschrift dr. P.S. Everts / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000411831
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001655
Pathdomain/documents/DOCU000000001655
Display NameDe vijf sinnen in middelnederlandse en retoricale teksten / R. Vos
Relation IdRELA000000412822
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004616
Pathdomain/documents/DOCU000000004616
Display NameDeMiddelnederlandse Lancelot : De Rotterdamse prozafragmenten vergeleken met de Haagse ververtaling. Bijdrage tot de kennis van de vertaaltechniek van middeleeuwse auteurs / M. Joye
Relation IdRELA000000410725
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004537
Pathdomain/documents/DOCU000000004537
Display NameDeX Geboden Gods uit een getijdenboek der 15e eeuw / J. Gessler
Relation IdRELA000000410878
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001770
Pathdomain/documents/DOCU000000001770
Display NameEen eerst, vanden besten. Mariken van Nieumeghen, vs. 460-1 / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000411498
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001238
Pathdomain/documents/DOCU000000001238
Display NameEen handschrift-fragmentje van een Middelnederlandsch dichtwerk over 'menschkunde' / W. Dols
Relation IdRELA000000410095
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001002
Pathdomain/documents/DOCU000000001002
Display NameEen nieuw Mengeldicht uit de School van Hadewijch / [door] R. Lievens
Relation IdRELA000000412316
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001851
Pathdomain/documents/DOCU000000001851
Display NameEneide 5001-5136 : Turnus' Kampfgenossen : Städtelob Karthagos / C. Minis
Relation IdRELA000000410747
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004343
Pathdomain/documents/DOCU000000004343
Display NameFlandrijs in Brabant? : een taalonderzoek op basis van gegevens uit dertiende-eeuwse oorkonden / A. Berteloot
Relation IdRELA000000411812
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000296
Pathdomain/documents/DOCU000000000296
Display NameFragmenten van twee Middelnederlandse woordenboeken / F. Claes
Relation IdRELA000000409268
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002023
Pathdomain/documents/DOCU000000002023
Display NameGedolt en geduldig bij Hendrik van Veldeke / Gilbert de Smet
Relation IdRELA000000411135
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001749
Pathdomain/documents/DOCU000000001749
Display NameHet Boec vander Wraken / J.J. Mak
Relation IdRELA000000409392
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001466
Pathdomain/documents/DOCU000000001466
Display NameHet Duits sukses van de Dietsche Doctrinale / R. Lievens
Relation IdRELA000000412400
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004811
Pathdomain/documents/DOCU000000004811
Display NameHet Geraardsbergse handschrift / R. Lievens
Relation IdRELA000000411834
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002296
Pathdomain/documents/DOCU000000002296
Display NameLes manuscrits datés / R. Lievens
Relation IdRELA000000411768
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001376
Pathdomain/documents/DOCU000000001376
Display NameLosse aantekeningen bij handschriften uit Oost-Europa / Julius O.f.m. Cap
Relation IdRELA000000411565
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002474
Pathdomain/documents/DOCU000000002474
Display NameMagnificat ghemoralizeert op den tijt van nu / C.C. van de Graft
Relation IdRELA000000411715
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004609
Pathdomain/documents/DOCU000000004609
Display NameMiddelnederlandsche geestelijke liederen naar een Parijsch handschrift met inleiding en aanteekeningen / uitgegeven door C. Lecoutere
Relation IdRELA000000410010
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001599
Pathdomain/documents/DOCU000000001599
Display NameNeue Funde zur handschriftlichen Verbreitung von Seuses Werken am Niederrhein und in Westfalen / Hartmut Beckers
Relation IdRELA000000411605
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001640
Pathdomain/documents/DOCU000000001640
Display NameNieuwe gegevens over het Spel van Sint-Trudo / [door] F. van Vinckenroye
Relation IdRELA000000410238
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004871
Pathdomain/documents/DOCU000000004871
Display NameNogmaals de Sinterklaasfragmenten uit Utenbroekes Spiegel historiael: niet Chicago maar Leiden / J.W.E. Klein
Relation IdRELA000000409251
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002058
Pathdomain/documents/DOCU000000002058
Display NameOver Beatrijs / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409673
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002288
Pathdomain/documents/DOCU000000002288
Display NamePril : een lammetje van april / R. Lievens
Relation IdRELA000000411484
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001047
Pathdomain/documents/DOCU000000001047
Display NameSeuse-, Ruusbroec- und Schoonhoven-Texte in einer mystisch-ascetischen Sammelhandschrift aus dem Benediktinerinnenkloster Kortenberg in Brabant / Hartmut Beckers
Relation IdRELA000000412706
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004810
Pathdomain/documents/DOCU000000004810
Display NameSinterklaasfragmenten uit Utenbroekes Spiegel Historiael / R. Lievens
Relation IdRELA000000411558
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003052
Pathdomain/documents/DOCU000000003052
Display NameSunte Elizabetten legende / L. Scharpé
Relation IdRELA000000409744
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001461
Pathdomain/documents/DOCU000000001461
Display NameTghevecht van Minnen / [Robrecht Lievens]
Relation IdRELA000000411249
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005356
Pathdomain/documents/DOCU000000005356
Display NameUit een Hs. der Stadsboekerij te Brugge / L. Scharpé
Relation IdRELA000000412782
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001080
Pathdomain/documents/DOCU000000001080
Display NameVerkenningen in middeleeuwse lexicografie naast een onderlinge relatie. F. de Tollenaere 60 jaar / P.G.J. van Sterkenburg
Relation IdRELA000000412004
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002079
Pathdomain/documents/DOCU000000002079
Display NameVier middelnederlandse fragmentjes over "menskunde" geïdentificeerd / J. Deschamps
Relation IdRELA000000409647
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie