De Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors

Typedocument
TitleDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000179
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/bc2561a6-48be-4e57-b220-25279712c450
Deletedno
Relation Count 258
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000014896
Pathdomain/teksten/TEXT000000014896
Display NameAanprijzing van het voorbeeld des Heeren
Relation IdRELA000000283557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015332
Pathdomain/teksten/TEXT000000015332
Display NameAansporing tot aanvaarding van het lijden
Relation IdRELA000000284947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015347
Pathdomain/teksten/TEXT000000015347
Display NameAansporing tot een godgewijde ziel over de dag des oordeels, met excerpt op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014955
Pathdomain/teksten/TEXT000000014955
Display NameAansporing tot navolging van Christus; incipit is gelijk aan Meditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi (maar tekst is veel korter)
Relation IdRELA000000283753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014892
Pathdomain/teksten/TEXT000000014892
Display NameAansporingen aan de ziel tot overwegen van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000283545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014932
Pathdomain/teksten/TEXT000000014932
Display NameAansporingen tot de ziel, met onder meer citaten op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000283666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015346
Pathdomain/teksten/TEXT000000015346
Display NameAansporingen tot het lijden aan een devote ziel
Relation IdRELA000000284993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013155
Pathdomain/teksten/TEXT000000013155
Display NameAcht punten op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015339
Pathdomain/teksten/TEXT000000015339
Display NameAlleenspraak van God
Relation IdRELA000000284969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014948
Pathdomain/teksten/TEXT000000014948
Display NameAllegoriserend excerpt over de minne
Relation IdRELA000000283726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014945
Pathdomain/teksten/TEXT000000014945
Display NameAllegoriserend traktaat n.a.v. Ps. 85,11
Relation IdRELA000000283713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014944
Pathdomain/teksten/TEXT000000014944
Display NameAllegoriserend traktaat n.a.v. Ps. 85,11, slot ontbreekt
Relation IdRELA000000283708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007401
Pathdomain/teksten/TEXT000000007401
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit, cap.1
Relation IdRELA000000256481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015331
Pathdomain/teksten/TEXT000000015331
Display NameBrief (?) over beschouwing en navolging van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014926
Pathdomain/teksten/TEXT000000014926
Display NameBrief aan een zuster over het bereiken van de volmaakte deugd
Relation IdRELA000000283649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014930
Pathdomain/teksten/TEXT000000014930
Display NameBrief aan een zuster over leven en lijden van Christus
Relation IdRELA000000283659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014935
Pathdomain/teksten/TEXT000000014935
Display NameBrief aan een zuster, overgaand in een toespraak van Christus
Relation IdRELA000000283675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014970
Pathdomain/teksten/TEXT000000014970
Display NameDat claer spieghel ende liefelike beelde ons heeren
Relation IdRELA000000283795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014949
Pathdomain/teksten/TEXT000000014949
Display NameDat gulden ghewichte; traktaat n.a.v. Mat. 7,2
Relation IdRELA000000283728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015401
Pathdomain/teksten/TEXT000000015401
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014916
Pathdomain/teksten/TEXT000000014916
Display NameDevote excerpten gerangschikt als een ABC
Relation IdRELA000000283622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014915
Pathdomain/teksten/TEXT000000014915
Display NameDevote excerpten op naam van Bernardus van Clairvaux over het Ave Maria en de biecht
Relation IdRELA000000283617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015354
Pathdomain/teksten/TEXT000000015354
Display NameDicta onder meer op naam van Johannes de Fécamp en Gregorius
Relation IdRELA000000285018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015277
Pathdomain/teksten/TEXT000000015277
Display NameDicta op naam van Bernardus van Clairvaux en van Ambrosius en een bijbelcitaat (Joh. 14,6)
Relation IdRELA000000284719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015285
Pathdomain/teksten/TEXT000000015285
Display NameDicta op naam van Bernardus, Augustinus, Gregorius, Origenes, Seneca, Socrates en Aristoteles
Relation IdRELA000000284751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015284
Pathdomain/teksten/TEXT000000015284
Display NameDicta op naam van Gregorius, Bernardus en David
Relation IdRELA000000284746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015363
Pathdomain/teksten/TEXT000000015363
Display NameDicta op naam van Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Anselmus, Seneca, Bernardus, Isidorus van Sevilla, Jesaja, Johannes de Fécamp Johannes de apostel, Isaac en Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000285044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015063
Pathdomain/teksten/TEXT000000015063
Display NameDicta op naam van van Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus, Antonius, Beda en op naam van bijbelse figuren: Paulus, Salomo, David, Job en Isaak
Relation IdRELA000000284086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005940
Pathdomain/teksten/TEXT000000005940
Display NameDicta patrum, waaronder Ruusbroec-citaat.
Relation IdRELA000000249832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015342
Pathdomain/teksten/TEXT000000015342
Display NameDicta van bernardus, Johannes Chrysostomus en Augustinus
Relation IdRELA000000284979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015349
Pathdomain/teksten/TEXT000000015349
Display NameDicta van onder meer Bernardus
Relation IdRELA000000285000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015328
Pathdomain/teksten/TEXT000000015328
Display NameDicta, met onder meer parafrase van excerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (B733-735)
Relation IdRELA000000284931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015054
Pathdomain/teksten/TEXT000000015054
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015352
Pathdomain/teksten/TEXT000000015352
Display NameDictum op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000285009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015337
Pathdomain/teksten/TEXT000000015337
Display NameDictum op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000284961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015079
Pathdomain/teksten/TEXT000000015079
Display NameDictum op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015282
Pathdomain/teksten/TEXT000000015282
Display NameDictum op naam van Richard van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015329
Pathdomain/teksten/TEXT000000015329
Display NameDie celle der mynnen
Relation IdRELA000000284936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015327
Pathdomain/teksten/TEXT000000015327
Display NameDie celle der mynnen (korte versie)
Relation IdRELA000000284928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014910
Pathdomain/teksten/TEXT000000014910
Display NameDiverse gebeden
Relation IdRELA000000283595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015333
Pathdomain/teksten/TEXT000000015333
Display NameDrie dingen om een goed mens te zijn
Relation IdRELA000000284949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014754
Pathdomain/teksten/TEXT000000014754
Display NameDrie gebeden tot de Drievuldigheid (achtereenvolgens tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest)
Relation IdRELA000000283153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015507
Pathdomain/teksten/TEXT000000015507
Display NameDrie punten over het geloof
Relation IdRELA000000285496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014969
Pathdomain/teksten/TEXT000000014969
Display NameDrie punten over zelbeheersing en twee over inwendige soberheid
Relation IdRELA000000283793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014963
Pathdomain/teksten/TEXT000000014963
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000283779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014972
Pathdomain/teksten/TEXT000000014972
Display NameEen gheestelike wijngaert
Relation IdRELA000000283806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005941
Pathdomain/teksten/TEXT000000005941
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000249836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007911
Pathdomain/teksten/TEXT000000007911
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie
Relation IdRELA000000258334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007921
Pathdomain/teksten/TEXT000000007921
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie, Nederd.
Relation IdRELA000000258367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007919
Pathdomain/teksten/TEXT000000007919
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie; Nederd.
Relation IdRELA000000258360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007912
Pathdomain/teksten/TEXT000000007912
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, compilatie van de bewerkte versie
Relation IdRELA000000258338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015068
Pathdomain/teksten/TEXT000000015068
Display NameEnkele goede punten
Relation IdRELA000000284110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015069
Pathdomain/teksten/TEXT000000015069
Display NameExcerpt over vier deugden
Relation IdRELA000000284113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005883
Pathdomain/teksten/TEXT000000005883
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel (p.45 r.28-p.48 r.32)
Relation IdRELA000000249612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007904
Pathdomain/teksten/TEXT000000007904
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst.20)
Relation IdRELA000000258312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015057
Pathdomain/teksten/TEXT000000015057
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van de eerste van twee brieven uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000284066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013156
Pathdomain/teksten/TEXT000000013156
Display NameExcerpt uit Sint Augustijns hantboec (kap.25)
Relation IdRELA000000277741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007923
Pathdomain/teksten/TEXT000000007923
Display NameExcerpt uit Tweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015326
Pathdomain/teksten/TEXT000000015326
Display NameExcerpt uit een preek over de communie
Relation IdRELA000000284924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015350
Pathdomain/teksten/TEXT000000015350
Display NameExcerpt, vermoedelijk uit een brief
Relation IdRELA000000285004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014937
Pathdomain/teksten/TEXT000000014937
Display NameExcerpten over de noodzaak van lijden met onder meer citaten van Anselmus van Canterbury, Gregorius de Grote, Hieronymus, Augustinus en een `out vader'
Relation IdRELA000000283682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014936
Pathdomain/teksten/TEXT000000014936
Display NameExcerpten over het lijden met onder meer citaten van Bernardus van Clairvaux en Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000283678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007071
Pathdomain/teksten/TEXT000000007071
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Tweede collatieboek, met onder meer fragm. uit sermoenen van Bernardus, Taurinensis, Augustinus, Gregorius de Grote en uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000255129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007908
Pathdomain/teksten/TEXT000000007908
Display NameExcerpten uit Eerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008002
Pathdomain/teksten/TEXT000000008002
Display NameExcerpten uit Eerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie
Relation IdRELA000000258685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008687
Pathdomain/teksten/TEXT000000008687
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore, aangevuld met preken van Johannes Tauler en van Jacobus de Voragine
Relation IdRELA000000261028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007929
Pathdomain/teksten/TEXT000000007929
Display NameExcerpten uit Tweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007925
Pathdomain/teksten/TEXT000000007925
Display NameExcerpten uit kerkvaders en uit o.a. Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (De teksten zijn onder aan de bladzijden geschreven)
Relation IdRELA000000258384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015071
Pathdomain/teksten/TEXT000000015071
Display NameExempel
Relation IdRELA000000284117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014938
Pathdomain/teksten/TEXT000000014938
Display NameExempel over een voorbeeldig monnik
Relation IdRELA000000283688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015053
Pathdomain/teksten/TEXT000000015053
Display NameExempel over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000284052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008804
Pathdomain/teksten/TEXT000000008804
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014752
Pathdomain/teksten/TEXT000000014752
Display NameGebed
Relation IdRELA000000283147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014929
Pathdomain/teksten/TEXT000000014929
Display NameGebed met korte uitleg
Relation IdRELA000000283656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014883
Pathdomain/teksten/TEXT000000014883
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000283518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014871
Pathdomain/teksten/TEXT000000014871
Display NameGebed na de communie (Nu vervruchde di, ziele ende lijf, du hebste ontfanghen dinen heren, dinen god)
Relation IdRELA000000283486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014868
Pathdomain/teksten/TEXT000000014868
Display NameGebed na de communie (O eerweerdighe hemelsche vader, ic offere u Jhesus Cristum uwen lieven sone)
Relation IdRELA000000283477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014856
Pathdomain/teksten/TEXT000000014856
Display NameGebed na de communie (O here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes)
Relation IdRELA000000283444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014954
Pathdomain/teksten/TEXT000000014954
Display NameGebed om vergiffenis van zonden
Relation IdRELA000000283750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015489
Pathdomain/teksten/TEXT000000015489
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000285441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014688
Pathdomain/teksten/TEXT000000014688
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000282923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015474
Pathdomain/teksten/TEXT000000015474
Display NameGebed tot S. Maria geleerd aan een kluizenaarster
Relation IdRELA000000285396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014748
Pathdomain/teksten/TEXT000000014748
Display NameGebed tot de Drievuldigheid
Relation IdRELA000000283133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015491
Pathdomain/teksten/TEXT000000015491
Display NameGebed tot de bewaarengel
Relation IdRELA000000285450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009673
Pathdomain/teksten/TEXT000000009673
Display NameGebed uit Sint Augustinus suchtinge, onvolledig
Relation IdRELA000000264581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014662
Pathdomain/teksten/TEXT000000014662
Display NameGebed van dertig dagen (tot Maria)
Relation IdRELA000000282852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014757
Pathdomain/teksten/TEXT000000014757
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000283164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015367
Pathdomain/teksten/TEXT000000015367
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014765
Pathdomain/teksten/TEXT000000014765
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der eigen Weisheit
Relation IdRELA000000283191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014914
Pathdomain/teksten/TEXT000000014914
Display NameGebeden tot S. Maria
Relation IdRELA000000283613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014911
Pathdomain/teksten/TEXT000000014911
Display NameGebeden tot diverse heiligen, onder meer Johannes evangelist, Augustinus, Ambrosius, Antonius en Maria Magdalena
Relation IdRELA000000283598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014943
Pathdomain/teksten/TEXT000000014943
Display NameGebeden voor de canonieke uren
Relation IdRELA000000283704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014912
Pathdomain/teksten/TEXT000000014912
Display NameGetijden van S. Maria
Relation IdRELA000000283607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014950
Pathdomain/teksten/TEXT000000014950
Display NameGetijden van de passie
Relation IdRELA000000283734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015283
Pathdomain/teksten/TEXT000000015283
Display NameGods antwoord op een gebed over de navolging van Christus
Relation IdRELA000000284744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014890
Pathdomain/teksten/TEXT000000014890
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000283539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014952
Pathdomain/teksten/TEXT000000014952
Display NameHomilie van Origenes over Luc. 12,6
Relation IdRELA000000283740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015357
Pathdomain/teksten/TEXT000000015357
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000285029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015338
Pathdomain/teksten/TEXT000000015338
Display NameKort traktaat over Joh. 10,9
Relation IdRELA000000284965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015061
Pathdomain/teksten/TEXT000000015061
Display NameKort traktaat over de navolging van Jezus' gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000284081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015070
Pathdomain/teksten/TEXT000000015070
Display NameLeefregels voor een "dienstmaghet ons heren"
Relation IdRELA000000284115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014933
Pathdomain/teksten/TEXT000000014933
Display NameLegende over de jeugd van S. Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000283669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014767
Pathdomain/teksten/TEXT000000014767
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014771
Pathdomain/teksten/TEXT000000014771
Display NameLofgebed na de communie, eerste gedeelte (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014772
Pathdomain/teksten/TEXT000000014772
Display NameLofgebed na de communie, gehele tekst (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014898
Pathdomain/teksten/TEXT000000014898
Display NameMnl. bewerking van excerpten uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae (I, 14 en 15)
Relation IdRELA000000283564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006694
Pathdomain/teksten/TEXT000000006694
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007903
Pathdomain/teksten/TEXT000000007903
Display NameMnl. excerpt uit Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst. 35-36)
Relation IdRELA000000258309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007907
Pathdomain/teksten/TEXT000000007907
Display NameMnl. excerpt uit Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo (hfdst.25 en 23)
Relation IdRELA000000258322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015055
Pathdomain/teksten/TEXT000000015055
Display NameMnl. excerpt uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 1) met toevoegingen bewerkt tot een exempel
Relation IdRELA000000284060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014902
Pathdomain/teksten/TEXT000000014902
Display NameMnl. excerpt uit Petrus Damianus: Institutio monialis (cap.VI) met toevoegingen.
Relation IdRELA000000283573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008890
Pathdomain/teksten/TEXT000000008890
Display NameMnl. excerpt uit preek van Johannes Tauler over Joh. 5,1-2
Relation IdRELA000000261981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006715
Pathdomain/teksten/TEXT000000006715
Display NameMnl. excerpten uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae (I,3 en 15)
Relation IdRELA000000253687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007977
Pathdomain/teksten/TEXT000000007977
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, III en IV) met daarin een excerpt uit de achtste van Jhesus' collacien
Relation IdRELA000000258576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014906
Pathdomain/teksten/TEXT000000014906
Display NameMnl. excerpten uit preken van Johannes Tauler en preken die aan hem worden toegeschreven
Relation IdRELA000000283584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014746
Pathdomain/teksten/TEXT000000014746
Display NameMnl. proza-vertaling van Stabat Mater (Vertaling 5, Duitse groep)
Relation IdRELA000000283126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007935
Pathdomain/teksten/TEXT000000007935
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium
Relation IdRELA000000258425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007933
Pathdomain/teksten/TEXT000000007933
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium, kap.2 en 11
Relation IdRELA000000258418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007936
Pathdomain/teksten/TEXT000000007936
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium, waarschijnlijk kap. 2 en 11
Relation IdRELA000000258429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007902
Pathdomain/teksten/TEXT000000007902
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo
Relation IdRELA000000258305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007872
Pathdomain/teksten/TEXT000000007872
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Declaratio in sermone de monte aureo
Relation IdRELA000000258195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007845
Pathdomain/teksten/TEXT000000007845
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini (eerste zeven hoofdstukken)
Relation IdRELA000000258129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008669
Pathdomain/teksten/TEXT000000008669
Display NameMnl. vertaling van Marquard von Lindau: De anima, Boek VI
Relation IdRELA000000260968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015341
Pathdomain/teksten/TEXT000000015341
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I, kap.25
Relation IdRELA000000284975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008658
Pathdomain/teksten/TEXT000000008658
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek II, kap.12
Relation IdRELA000000260928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007687
Pathdomain/teksten/TEXT000000007687
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV (eerste tekstfamilie), kap.10 en 13
Relation IdRELA000000257643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014886
Pathdomain/teksten/TEXT000000014886
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000283526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006781
Pathdomain/teksten/TEXT000000006781
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000253956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014760
Pathdomain/teksten/TEXT000000014760
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus met excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000283174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010417
Pathdomain/teksten/TEXT000000010417
Display NameMnl. vertaling van preek van Jacobus de Voragine over Joh. 6,5, hier op naam van Jordanus van Quedlinburg
Relation IdRELA000000267359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007470
Pathdomain/teksten/TEXT000000007470
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014927
Pathdomain/teksten/TEXT000000014927
Display NameOefening over de strijd tussen geest en natuur
Relation IdRELA000000283652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014951
Pathdomain/teksten/TEXT000000014951
Display NameOefening over de wonden van Christus
Relation IdRELA000000283737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007906
Pathdomain/teksten/TEXT000000007906
Display NameOnafhankelijke Mnl. vertaling van Gerlach Peters: Soliloquium ignitum cum Deo
Relation IdRELA000000258319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015356
Pathdomain/teksten/TEXT000000015356
Display NameOver de eigenschappen van de geestelijke mens
Relation IdRELA000000285027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014940
Pathdomain/teksten/TEXT000000014940
Display NameOver ware godsdienst met aansluitend gebed: Vijftien kruisvreugden met telkens een Pater Noster en een Ave Maria (vermoedelijk Vijftien Pater Noster van de passie)
Relation IdRELA000000283694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014953
Pathdomain/teksten/TEXT000000014953
Display NameOverdenking van de passie met dictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000283745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015067
Pathdomain/teksten/TEXT000000015067
Display NamePreek over Hos. 2,14
Relation IdRELA000000284105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009014
Pathdomain/teksten/TEXT000000009014
Display NamePreek over Joh. 8,12
Relation IdRELA000000262516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009015
Pathdomain/teksten/TEXT000000009015
Display NamePreek over Mat.13,44
Relation IdRELA000000262522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010419
Pathdomain/teksten/TEXT000000010419
Display NamePreek over het sacrament
Relation IdRELA000000267373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010414
Pathdomain/teksten/TEXT000000010414
Display NamePreek over het sacrament naar Joh. 6,55-56
Relation IdRELA000000267344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014899
Pathdomain/teksten/TEXT000000014899
Display NameRaadgeving voor het geestelijk leven
Relation IdRELA000000283567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014905
Pathdomain/teksten/TEXT000000014905
Display NameRaadgevingen voor het geestelijk leven
Relation IdRELA000000283582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015279
Pathdomain/teksten/TEXT000000015279
Display NameRijmpje
Relation IdRELA000000284729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008506
Pathdomain/teksten/TEXT000000008506
Display NameSint Augustijns hantboec (eerst deel uit kap.23 en deel 25, dan inhoudsopgave en vervolgens de tekst, waarin kap. 23 en 25 oo weer voorkomen)
Relation IdRELA000000260365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013187
Pathdomain/teksten/TEXT000000013187
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000277846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015058
Pathdomain/teksten/TEXT000000015058
Display NameSoliloquium met smeekbeden
Relation IdRELA000000284070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014947
Pathdomain/teksten/TEXT000000014947
Display NameTraktaat n.a.v. Joh. 19,28
Relation IdRELA000000283722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014918
Pathdomain/teksten/TEXT000000014918
Display NameTraktaat over Kol. 3,1-2
Relation IdRELA000000283628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014903
Pathdomain/teksten/TEXT000000014903
Display NameTraktaat over Mat. 17,4
Relation IdRELA000000283576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014904
Pathdomain/teksten/TEXT000000014904
Display NameTraktaat over `versumenisse'
Relation IdRELA000000283580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014971
Pathdomain/teksten/TEXT000000014971
Display NameTraktaat over bekoringen, grotendeels bestaand uit dicta en excerpten onder meer op naam van Johannes Chrysostomus, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux, Isidorus van Sevilla, Augustinus, en uit de Bijbel (Joh. 5,4)
Relation IdRELA000000283798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014928
Pathdomain/teksten/TEXT000000014928
Display NameTraktaat over de liefde tot God, gericht tot een zuster
Relation IdRELA000000283654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014934
Pathdomain/teksten/TEXT000000014934
Display NameTraktaat over de noodzaak van verzaking en lijden
Relation IdRELA000000283673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008891
Pathdomain/teksten/TEXT000000008891
Display NameTraktaat over de serafijn met zes vleugels
Relation IdRELA000000261988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014920
Pathdomain/teksten/TEXT000000014920
Display NameTraktaat over de voortgang in het geestelijk leven, gericht tot een kloosterzuster
Relation IdRELA000000283636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015351
Pathdomain/teksten/TEXT000000015351
Display NameTraktaat over deugden en de navolging van Christus
Relation IdRELA000000285007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015355
Pathdomain/teksten/TEXT000000015355
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000285024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014925
Pathdomain/teksten/TEXT000000014925
Display NameTraktaat voor weifelmoedige zusters
Relation IdRELA000000283647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015066
Pathdomain/teksten/TEXT000000015066
Display NameTraktaatje over Hoogl. 5,10
Relation IdRELA000000284102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015072
Pathdomain/teksten/TEXT000000015072
Display NameTraktaatje over Ps. 45,11
Relation IdRELA000000284120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009319
Pathdomain/teksten/TEXT000000009319
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015506
Pathdomain/teksten/TEXT000000015506
Display NameTwee dicta op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000285492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007924
Pathdomain/teksten/TEXT000000007924
Display NameTweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007931
Pathdomain/teksten/TEXT000000007931
Display NameTweede brief van Gerlach Peters aan Lubbe Peters; Westfaals/Middelduits
Relation IdRELA000000258409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007927
Pathdomain/teksten/TEXT000000007927
Display NameTweede brief van Gerlach Peters, compilatie
Relation IdRELA000000258393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015062
Pathdomain/teksten/TEXT000000015062
Display NameUitleg van Jes. 4,1
Relation IdRELA000000284083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015060
Pathdomain/teksten/TEXT000000015060
Display NameUitleg van het Onzevader, voorafgegaan door dictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000284076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015353
Pathdomain/teksten/TEXT000000015353
Display NameVan IX graden
Relation IdRELA000000285013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011866
Pathdomain/teksten/TEXT000000011866
Display NameVan den sacramente des outaers
Relation IdRELA000000273158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015059
Pathdomain/teksten/TEXT000000015059
Display NameVan nutticheit des swigens
Relation IdRELA000000284073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011564
Pathdomain/teksten/TEXT000000011564
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000271935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014917
Pathdomain/teksten/TEXT000000014917
Display NameVeertiende hoofdstuk uit een onbekend traktaat over gelatenheid (Vanden inwendighen oefeninghen)
Relation IdRELA000000283625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014967
Pathdomain/teksten/TEXT000000014967
Display NameVermaningen tot een devote ziel
Relation IdRELA000000283789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014939
Pathdomain/teksten/TEXT000000014939
Display NameVermaningen tot een kloosterling
Relation IdRELA000000283691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015344
Pathdomain/teksten/TEXT000000015344
Display NameVermaningen van Christus over lijden
Relation IdRELA000000284988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015343
Pathdomain/teksten/TEXT000000015343
Display NameVermaningen van Christus tot iemand die lijdt
Relation IdRELA000000284985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007817
Pathdomain/teksten/TEXT000000007817
Display NameVermoedelijk Dat vijfte boeck van Qui sequitur, met interpolaties (excerpten, dicta en gedicht)
Relation IdRELA000000258054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014913
Pathdomain/teksten/TEXT000000014913
Display NameVermoedelijk een gebed
Relation IdRELA000000283610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014968
Pathdomain/teksten/TEXT000000014968
Display NameVerzameling devote overwegingen, excerpten e.d.
Relation IdRELA000000283791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015278
Pathdomain/teksten/TEXT000000015278
Display NameVier beletselen voor een deugdzaam leven
Relation IdRELA000000284727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014924
Pathdomain/teksten/TEXT000000014924
Display NameVier punten om een volmaakt mens te worden
Relation IdRELA000000283645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014942
Pathdomain/teksten/TEXT000000014942
Display NameVijftig artikelen van de passie (onvoltooid)
Relation IdRELA000000283699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015073
Pathdomain/teksten/TEXT000000015073
Display NameVisioen over de geboorte van Christus bij een kerstkribbe
Relation IdRELA000000284124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014931
Pathdomain/teksten/TEXT000000014931
Display NameVoorschriften voor een claris
Relation IdRELA000000283664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015074
Pathdomain/teksten/TEXT000000015074
Display NameXVIII punten van onser liever vrouwen
Relation IdRELA000000284127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007510
Pathdomain/teksten/TEXT000000007510
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000256925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015345
Pathdomain/teksten/TEXT000000015345
Display NameZeven gaven voor wie een leven van zelfverloochening leidt
Relation IdRELA000000284990
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000003358
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003358
Display NameGerlach Peters
Relation IdRELA000000009748
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004275
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004275
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000009749
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004276
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004276
Display NameTweede brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000009750
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001960
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001960
Display NameKors, Mikel M.
Relation IdRELA000000009746
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000777
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000777
Display NamePeters, Gerlach
Relation IdRELA000000009747
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002269
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 28
Relation IdRELA000000054900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002584
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 254
Relation IdRELA000000058778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001628
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001628
Display NameDEVENTER, SAB : Hs. I, 49 (101 E 7 KL)
Relation IdRELA000000045967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007449
Display NameDROSTE-HÜLSHOFF : 1325
Relation IdRELA000000122769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005584
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 2194
Relation IdRELA000000099027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005088
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005088
Display NameKEULEN, HA : GB Oct. 55
Relation IdRELA000000093327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001374
Display NameLEIDEN, UB : LTK 348
Relation IdRELA000000042386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007450
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 18
Relation IdRELA000000122783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007448
Display NameLUIK, BPAM : Section historique 6 K 21
Relation IdRELA000000122759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004937
Display NameOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)
Relation IdRELA000000091941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007452
Display NameTRIER, SB : 1254/589 Oct.
Relation IdRELA000000122804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007304
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007304
Display NameUDEN, MRK : 8278
Relation IdRELA000000121244
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie