Deutsche Handschriften in England / von Robert Priebsch

Typedocument
TitleDeutsche Handschriften in England / von Robert Priebsch
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000159
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e84986e5-c2b8-4c91-8341-2463a2b951e2
Deletedno
Relation Count 396
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004042
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004042
Display NameAshburnham, Lord (Ashburnham-Place)
Relation IdRELA000000399565
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002511
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002511
Display NameCambridge, Trinity College
Relation IdRELA000000404762
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004744
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004744
Display NameCurzon, Robert, baron Zouche
Relation IdRELA000000395994
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003636
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003636
Display NameLatijnse vertaling van Jacob van Maerlant: Martijn-gedichten
Relation IdRELA000000392861
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002970
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002970
Display NameOxford, Bodleian Library
Relation IdRELA000000404242
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000016120
Pathdomain/teksten/TEXT000000016120
Display NameAen siet wan ghi comen sijt
Relation IdRELA000000287673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019560
Pathdomain/teksten/TEXT000000019560
Display NameAllegorisch gedicht van Kaerle van Boergonnien; onvoll.
Relation IdRELA000000299136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032783
Pathdomain/teksten/TEXT000000032783
Display NameAmbrosius: Liber proverbiorum (vert. Henricus Dissen); Duits
Relation IdRELA000000355157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002733
Pathdomain/teksten/TEXT000000002733
Display NameAnthonis de Roovere: Lof wonderlijck ghebenedijdt Sacrament; fragm.
Relation IdRELA000000234574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020637
Pathdomain/teksten/TEXT000000020637
Display NameArtsenijboek in drie delen, met zegening (f.080r: Wo men skot effte pyle schal uthe den wunden segene)
Relation IdRELA000000303326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019103
Pathdomain/teksten/TEXT000000019103
Display NameAstronomische tabellen en planetenmannetje
Relation IdRELA000000297328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026773
Pathdomain/teksten/TEXT000000026773
Display NameAugustijnken: Gedicht op de hertog van Braunschweig. Etc.; Mnd.
Relation IdRELA000000329866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023767
Pathdomain/teksten/TEXT000000023767
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000315575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023615
Pathdomain/teksten/TEXT000000023615
Display NameBerijmd gebed tot de Triniteit
Relation IdRELA000000314864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028509
Pathdomain/teksten/TEXT000000028509
Display NameBerijmd kroniekje over de verlening van de Friese vrijheid
Relation IdRELA000000336980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035776
Pathdomain/teksten/TEXT000000035776
Display NameBernardus van Clairvaux: Preken. Etc.; Duits
Relation IdRELA000000366207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032786
Pathdomain/teksten/TEXT000000032786
Display NameBernardus van Clairvaux: Sermones XVII in Psalmum XC; Duits
Relation IdRELA000000355168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004175
Pathdomain/teksten/TEXT000000004175
Display NameBewerking van psalm 13 (Vulg. 12), in 10 zevenregelige strofen, op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000241854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019768
Pathdomain/teksten/TEXT000000019768
Display NameBiecht
Relation IdRELA000000299898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016487
Pathdomain/teksten/TEXT000000016487
Display NameBijbelexcerpt
Relation IdRELA000000288935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002734
Pathdomain/teksten/TEXT000000002734
Display NameBijbelfragm. (Mattheus); Nederd.
Relation IdRELA000000234578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007094
Pathdomain/teksten/TEXT000000007094
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000255227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006120
Pathdomain/teksten/TEXT000000006120
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Gregorius de Grote: Dialogi
Relation IdRELA000000250653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002747
Pathdomain/teksten/TEXT000000002747
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Josua, Tobias, Ruth, Judith, Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000234689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002710
Pathdomain/teksten/TEXT000000002710
Display NameBijbelvertaling van 1360; 2 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000234332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002735
Pathdomain/teksten/TEXT000000002735
Display NameBoek Job uit Bijbelvertaling van 1360; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004176
Pathdomain/teksten/TEXT000000004176
Display NameBoetpsalmen
Relation IdRELA000000241861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007392
Pathdomain/teksten/TEXT000000007392
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007391
Pathdomain/teksten/TEXT000000007391
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit; Oostfrankisch afschrift
Relation IdRELA000000256442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002745
Pathdomain/teksten/TEXT000000002745
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van perikopen van tijdeigen (Mnl.) en feesteigen der heiligen (Lat.) en enkele epistellessen
Relation IdRELA000000234671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002740
Pathdomain/teksten/TEXT000000002740
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000234624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002722
Pathdomain/teksten/TEXT000000002722
Display NameCartularium van de kartuizers te Herne, midden 14e eeuw-midden 15e eeuw; Mnl., Frans en Lat.
Relation IdRELA000000234469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002715
Pathdomain/teksten/TEXT000000002715
Display NameChristine de Pisan: Die lof der vrouwen; Mnl.
Relation IdRELA000000234409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019507
Pathdomain/teksten/TEXT000000019507
Display NameChronogram
Relation IdRELA000000298917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033173
Pathdomain/teksten/TEXT000000033173
Display NameCommuniegebeden
Relation IdRELA000000356575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002720
Pathdomain/teksten/TEXT000000002720
Display NameCronycke van Brabant ende van Grimberghen; heraldisch verlucht; Mnl.
Relation IdRELA000000234455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008144
Pathdomain/teksten/TEXT000000008144
Display NameDat ander lant
Relation IdRELA000000259211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016486
Pathdomain/teksten/TEXT000000016486
Display NameDe doop van Jezus
Relation IdRELA000000288932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008052
Pathdomain/teksten/TEXT000000008052
Display NameDe gulden keten
Relation IdRELA000000258884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002669
Pathdomain/teksten/TEXT000000002669
Display NameDe spieghel der menscheliker behoudenesse; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000234109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002712
Pathdomain/teksten/TEXT000000002712
Display NameDeel Bijbelvertaling van 1360 (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels
Relation IdRELA000000234369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020891
Pathdomain/teksten/TEXT000000020891
Display NameDictum op naam van Hendrik Herp (Spieghel der volcomenheit?)
Relation IdRELA000000304279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002732
Pathdomain/teksten/TEXT000000002732
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006873
Pathdomain/teksten/TEXT000000006873
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002717
Pathdomain/teksten/TEXT000000002717
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Winterstuc; Mnl.
Relation IdRELA000000234428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020890
Pathdomain/teksten/TEXT000000020890
Display NameDrie brieven van Jan van Haerlem
Relation IdRELA000000304273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016770
Pathdomain/teksten/TEXT000000016770
Display NameEen devote meditatie des berchs van Calvarien
Relation IdRELA000000289850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007919
Pathdomain/teksten/TEXT000000007919
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie; Nederd.
Relation IdRELA000000258361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021031
Pathdomain/teksten/TEXT000000021031
Display NameExcerpt uit Meditationes piisimae de cognitione hunanae conditionis (volgens de inhoudsopgave)
Relation IdRELA000000304771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010285
Pathdomain/teksten/TEXT000000010285
Display NameExcerpten uit Tweede Mnl. vertaling van Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018430
Pathdomain/teksten/TEXT000000018430
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018580
Pathdomain/teksten/TEXT000000018580
Display NameExempel over S. Maria Magdalena
Relation IdRELA000000295554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018514
Pathdomain/teksten/TEXT000000018514
Display NameExempel over hoe men Jezus moet groeten
Relation IdRELA000000295353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008808
Pathdomain/teksten/TEXT000000008808
Display NameExempel van een meester en een arme; Nederd.
Relation IdRELA000000261653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038176
Pathdomain/teksten/TEXT000000038176
Display NameF.141-172: Het belech van Ghendt van den coninck van Vranckerijcke, 971; Mnl.
Relation IdRELA000000374315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019510
Pathdomain/teksten/TEXT000000019510
Display NameFlebotomie
Relation IdRELA000000298927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002731
Pathdomain/teksten/TEXT000000002731
Display NameFragm. van een hs. met passieverhaal
Relation IdRELA000000234563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008318
Pathdomain/teksten/TEXT000000008318
Display NameFragm. van het exempel van het vroukijn van XXI jaren; Nederd.
Relation IdRELA000000259804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007060
Pathdomain/teksten/TEXT000000007060
Display NameFranconis: Dat scaecspel
Relation IdRELA000000255067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033143
Pathdomain/teksten/TEXT000000033143
Display NameGebed tot Maria
Relation IdRELA000000356442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002626
Pathdomain/teksten/TEXT000000002626
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000233838
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016307
Pathdomain/teksten/TEXT000000016307
Display NameGebeden en litanie
Relation IdRELA000000288308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027142
Pathdomain/teksten/TEXT000000027142
Display NameGedicht op de dood
Relation IdRELA000000331283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033109
Pathdomain/teksten/TEXT000000033109
Display NameGeestelijk lied op de wijs van O Venus bant; 6 strofen
Relation IdRELA000000356284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002721
Pathdomain/teksten/TEXT000000002721
Display NameGeestelijke ABC-teksten, berijmd; Mnl.
Relation IdRELA000000234461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028510
Pathdomain/teksten/TEXT000000028510
Display NameGesta Fresonum, -1248
Relation IdRELA000000336984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033172
Pathdomain/teksten/TEXT000000033172
Display NameGetijden van de Passie, berijmd; fragm.
Relation IdRELA000000356571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002638
Pathdomain/teksten/TEXT000000002638
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000233913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002636
Pathdomain/teksten/TEXT000000002636
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000233902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002644
Pathdomain/teksten/TEXT000000002644
Display NameGetijdenboek; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000233953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002728
Pathdomain/teksten/TEXT000000002728
Display NameGhewoenten der cartroysen oirden. Etc.
Relation IdRELA000000234547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002739
Pathdomain/teksten/TEXT000000002739
Display NameGlossaria (een thematisch en twee alfabetisch), Lat.-Nederd.
Relation IdRELA000000234618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038177
Pathdomain/teksten/TEXT000000038177
Display NameGlossaria; Lat.-Duits
Relation IdRELA000000374321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019506
Pathdomain/teksten/TEXT000000019506
Display NameGlosse
Relation IdRELA000000298914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014320
Pathdomain/teksten/TEXT000000014320
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005114
Pathdomain/teksten/TEXT000000005114
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000245834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002742
Pathdomain/teksten/TEXT000000002742
Display NameHet boec van Sidrac; Mnl.
Relation IdRELA000000234644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002750
Pathdomain/teksten/TEXT000000002750
Display NameHymnen. Etc.
Relation IdRELA000000234712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002729
Pathdomain/teksten/TEXT000000002729
Display NameInventaris van de goederen van Groenendaal (dl.I: A-H); Mnl.
Relation IdRELA000000234552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002708
Pathdomain/teksten/TEXT000000002708
Display NameItal.-Ndl. gespreksboekje
Relation IdRELA000000234307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005097
Pathdomain/teksten/TEXT000000005097
Display NameJacob van Maerlant: De eerste, tweede en derde Martijn met de Lat. vertaling van Johannes Bukelare.
Relation IdRELA000000245746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002666
Pathdomain/teksten/TEXT000000002666
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; Mnl.
Relation IdRELA000000234079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002661
Pathdomain/teksten/TEXT000000002661
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000234051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002754
Pathdomain/teksten/TEXT000000002754
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Derde Partie, Boek I, kap.33/vs.94-kap.34/vs.95); Mnl.
Relation IdRELA000000234733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008337
Pathdomain/teksten/TEXT000000008337
Display NameJan Brugman: Och, ewelick is so lanc
Relation IdRELA000000259856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002744
Pathdomain/teksten/TEXT000000002744
Display NameJan van Naaldwijk: Kroniek van Holland en Zeeland en de aangrenzende gebieden (eerste redactie); Mnl.
Relation IdRELA000000234661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029226
Pathdomain/teksten/TEXT000000029226
Display NameJan van Naaldwijk: Kroniek van Holland en Zeeland en de aangrenzende gebieden (tweede redactie); Mnl.
Relation IdRELA000000340138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002713
Pathdomain/teksten/TEXT000000002713
Display NameJan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht; Mnl.
Relation IdRELA000000234388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002741
Pathdomain/teksten/TEXT000000002741
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel; Mnl.
Relation IdRELA000000234635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010458
Pathdomain/teksten/TEXT000000010458
Display NameJhesus collacien
Relation IdRELA000000267521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035707
Pathdomain/teksten/TEXT000000035707
Display NameJohannes Nider; Duits
Relation IdRELA000000365904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002752
Pathdomain/teksten/TEXT000000002752
Display NameJuridische teksten uit Brugge
Relation IdRELA000000234723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019104
Pathdomain/teksten/TEXT000000019104
Display NameKalender
Relation IdRELA000000297331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019767
Pathdomain/teksten/TEXT000000019767
Display NameKalender met aanwijzingen voor de zondagsletter
Relation IdRELA000000299894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019102
Pathdomain/teksten/TEXT000000019102
Display NameKalender met computistische tafels
Relation IdRELA000000297323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027146
Pathdomain/teksten/TEXT000000027146
Display NameKorte berijmde tekst met aan het slot de rijmspreuk Jeghen die doot en es gheen scilt / Leeft also ghi sterven wilt
Relation IdRELA000000331298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027145
Pathdomain/teksten/TEXT000000027145
Display NameKorte samenspraak tussen meester en leerling over lijdzaamheid, eindigend met rijmspreuk
Relation IdRELA000000331294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002716
Pathdomain/teksten/TEXT000000002716
Display NameKroniek van Kleef en de Mark, 1000-1450; Mnl.
Relation IdRELA000000234423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020640
Pathdomain/teksten/TEXT000000020640
Display NameKunstboekrecepten en medische recepten (later bijgeschreven nog een recept tegen de pest)
Relation IdRELA000000303337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019704
Pathdomain/teksten/TEXT000000019704
Display NameKwadrant-traktaat
Relation IdRELA000000299662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004461
Pathdomain/teksten/TEXT000000004461
Display NameLatijnse kalender met computistische tafels
Relation IdRELA000000243110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017057
Pathdomain/teksten/TEXT000000017057
Display NameLegende van S. Forseus uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000290743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035201
Pathdomain/teksten/TEXT000000035201
Display NameLegende van S. Godeberta
Relation IdRELA000000363963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017061
Pathdomain/teksten/TEXT000000017061
Display NameLegende van S. Patricius
Relation IdRELA000000290762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009535
Pathdomain/teksten/TEXT000000009535
Display NameLeven en wonderen van S. Augustinus, waarschijnlijk Leven onses gloriosen vaders Sinte Augustinus met excerpten uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000264070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032782
Pathdomain/teksten/TEXT000000032782
Display NameLeven van Hieronymus (vertaling van Johannes VIII van Olmütz). Eusebius van Cremona: De morte Hieronymi. Augustinus ad Cyrillum de magnificentiis Hieronymi. Cyrillus de miraculis Hieronymi ad Augustinus; Duits
Relation IdRELA000000355148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020882
Pathdomain/teksten/TEXT000000020882
Display NameLeven van S. Birgitta
Relation IdRELA000000304236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034903
Pathdomain/teksten/TEXT000000034903
Display NameLeven van de vijf minderbroeders S. Berard, Petrus, Arcursius, Aduite en Otto
Relation IdRELA000000362893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032461
Pathdomain/teksten/TEXT000000032461
Display NameLied
Relation IdRELA000000353880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033105
Pathdomain/teksten/TEXT000000033105
Display NameLied : Mijn lief is schoen ende suverlijck; 7 strofen
Relation IdRELA000000356267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032457
Pathdomain/teksten/TEXT000000032457
Display NameLied op de wijs `van de 5 sinnen'
Relation IdRELA000000353862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032460
Pathdomain/teksten/TEXT000000032460
Display NameLied op de wijs van `al hadden wy 25 bedden'
Relation IdRELA000000353877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032467
Pathdomain/teksten/TEXT000000032467
Display NameLied op de wijs van `soet Robbertge'
Relation IdRELA000000353899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032465
Pathdomain/teksten/TEXT000000032465
Display NameLied op de wijs van het Wilhelmus
Relation IdRELA000000353893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032459
Pathdomain/teksten/TEXT000000032459
Display NameLied op de wijs van het lied `van de 5 sinnen'
Relation IdRELA000000353873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033108
Pathdomain/teksten/TEXT000000033108
Display NameLied: Die werelt hielt mi in haer ghewout; 10 strofen
Relation IdRELA000000356280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009578
Pathdomain/teksten/TEXT000000009578
Display NameLiedboek, zgn. van Amalia van Kleef; Duits.
Relation IdRELA000000264197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032456
Pathdomain/teksten/TEXT000000032456
Display NameLiederen anno 1599
Relation IdRELA000000353859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016269
Pathdomain/teksten/TEXT000000016269
Display NameLitanie
Relation IdRELA000000288194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019511
Pathdomain/teksten/TEXT000000019511
Display NameMaanzodiologium
Relation IdRELA000000298930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002736
Pathdomain/teksten/TEXT000000002736
Display NameMadelgijs; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016064
Pathdomain/teksten/TEXT000000016064
Display NameMnl. berijmd excerpt uit Johannes Gerson: Opus tripartitum
Relation IdRELA000000287451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010396
Pathdomain/teksten/TEXT000000010396
Display NameMnl. excerpt uit Eckbert von Schönau: Soliloquium seu meditationes
Relation IdRELA000000267273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006220
Pathdomain/teksten/TEXT000000006220
Display NameMnl. exempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000251083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007156
Pathdomain/teksten/TEXT000000007156
Display NameMnl. vertaling van 2 preken van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000255463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007136
Pathdomain/teksten/TEXT000000007136
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones XVII in psalmum Qui habitat
Relation IdRELA000000255403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007137
Pathdomain/teksten/TEXT000000007137
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones de diversis
Relation IdRELA000000255406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002790
Pathdomain/teksten/TEXT000000002790
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, winterstuk; 2 preken van Nicalaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; Mnl.
Relation IdRELA000000234952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009614
Pathdomain/teksten/TEXT000000009614
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000264335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002743
Pathdomain/teksten/TEXT000000002743
Display NameMnl. vertaling van Henri de Mondeville: Chirurgie
Relation IdRELA000000234655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006577
Pathdomain/teksten/TEXT000000006577
Display NameMnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000253146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007850
Pathdomain/teksten/TEXT000000007850
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000258143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009540
Pathdomain/teksten/TEXT000000009540
Display NameMnl. vertaling van Liber de diligendo Deo
Relation IdRELA000000264090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002748
Pathdomain/teksten/TEXT000000002748
Display NameMnl. vertaling van Martinus van Braga: Formula honestae vitae
Relation IdRELA000000234700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002760
Pathdomain/teksten/TEXT000000002760
Display NameMnl. vertaling van Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Tekstvorm I), Boek I ontbreekt
Relation IdRELA000000234773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008266
Pathdomain/teksten/TEXT000000008266
Display NameMnl. vertaling van Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, Oostfrankisch afschrift
Relation IdRELA000000259627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007770
Pathdomain/teksten/TEXT000000007770
Display NameMnl. vertaling van Petrus Damianus: Institutio monialis, kap.6
Relation IdRELA000000257908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019701
Pathdomain/teksten/TEXT000000019701
Display NameMnl. vertaling van Regula monachorum (pseudo-Hieronymus)
Relation IdRELA000000299650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018769
Pathdomain/teksten/TEXT000000018769
Display NameMnl. vertaling van Ruopert: Vita sancti Adalbertus
Relation IdRELA000000296153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007558
Pathdomain/teksten/TEXT000000007558
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007712
Pathdomain/teksten/TEXT000000007712
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (eerste tekstfamilie) gedeeltelijk en Boek III (derde tekstfamilie)
Relation IdRELA000000257724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007685
Pathdomain/teksten/TEXT000000007685
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (vierde tekstfamilie) en Boek II (derde tekstfamilie)
Relation IdRELA000000257635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013019
Pathdomain/teksten/TEXT000000013019
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012991
Pathdomain/teksten/TEXT000000012991
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata, proza
Relation IdRELA000000277232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022075
Pathdomain/teksten/TEXT000000022075
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000308511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010781
Pathdomain/teksten/TEXT000000010781
Display NameMnl. vertaling van preken uit Pseudo-Augustinus: Sermones ad fratres in eremo commorantes
Relation IdRELA000000268751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002793
Pathdomain/teksten/TEXT000000002793
Display NameNevelingenlied; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000234973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002723
Pathdomain/teksten/TEXT000000002723
Display NameNieuwe Testament, vertaling van Johan Scutken, Utrechtse kalender en lijst van dagen van het tijdeigen met verwijzing naar epistel-en evangelielessen van die dag; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021079
Pathdomain/teksten/TEXT000000021079
Display NameNieuwjaars gedicht over de zeven gaven van de Heilige Geest, berijmd (iedere gave in 11 regels, slechts zes gaven behandeld)
Relation IdRELA000000304948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027141
Pathdomain/teksten/TEXT000000027141
Display NameNotities over het H.Land uit 1470
Relation IdRELA000000331278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022725
Pathdomain/teksten/TEXT000000022725
Display NameO Anne vercoren in ewich leven, Berijmd gebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000310891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016769
Pathdomain/teksten/TEXT000000016769
Display NameOefening over het leven en lijden van Jezus en Maria
Relation IdRELA000000289844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021026
Pathdomain/teksten/TEXT000000021026
Display NameOpsomming van onderwerpen uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, Magnificat, Nunc dimittis, tien geboden (berijmd, f.039r), zeven doodzonden, zeven sacramenten, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven gaven van de Heilige Geest, acht zaligheden, negen vreemde zonden, vier stomme zonden, zes zonden tegen de Heilige Geest en drie krachten van de ziel
Relation IdRELA000000304729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039744
Pathdomain/teksten/TEXT000000039744
Display NameOver aflaten
Relation IdRELA000000379375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016957
Pathdomain/teksten/TEXT000000016957
Display NameOver de verrijzenis van Jezus en de openbaring aan Maria
Relation IdRELA000000290398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020639
Pathdomain/teksten/TEXT000000020639
Display NameOver de vier elementen
Relation IdRELA000000303334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020636
Pathdomain/teksten/TEXT000000020636
Display NamePlantenglossarium
Relation IdRELA000000303323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021579
Pathdomain/teksten/TEXT000000021579
Display NamePreken op de zondagen van het kerkelijk jaar; Duits
Relation IdRELA000000306745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028511
Pathdomain/teksten/TEXT000000028511
Display NameProzatekst over de geboorte van S. annes; tekst breekt af
Relation IdRELA000000336991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002635
Pathdomain/teksten/TEXT000000002635
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000233892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002759
Pathdomain/teksten/TEXT000000002759
Display NameRenteboek van de vrouw van Massemen; Mnl.
Relation IdRELA000000234765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016270
Pathdomain/teksten/TEXT000000016270
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000288197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033104
Pathdomain/teksten/TEXT000000033104
Display NameRijmspreuk: Goet verloren Niet verloren
Relation IdRELA000000356264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021167
Pathdomain/teksten/TEXT000000021167
Display NameSacramentsmirakel van Amsterdam
Relation IdRELA000000305191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037176
Pathdomain/teksten/TEXT000000037176
Display NameSpreuken uit Salomo, Boethius, etc. Vocabularius. Etc.; Duits en Lat.
Relation IdRELA000000371454
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032780
Pathdomain/teksten/TEXT000000032780
Display NameSpreuken van de Heilige Vaders; Heiligenlevens (Paulus; Maria Magdalena; Laurentius); Duits
Relation IdRELA000000355142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027144
Pathdomain/teksten/TEXT000000027144
Display NameSpreukenverzameling
Relation IdRELA000000331291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002628
Pathdomain/teksten/TEXT000000002628
Display NameSt.-Annabroederschap
Relation IdRELA000000233842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002785
Pathdomain/teksten/TEXT000000002785
Display NameStatuten van Gent. Annalen van Gent. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000234927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002677
Pathdomain/teksten/TEXT000000002677
Display NameStatuten van de Duitse Orde; Nederd.
Relation IdRELA000000234157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039768
Pathdomain/teksten/TEXT000000039768
Display NameTien geboden
Relation IdRELA000000379436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021124
Pathdomain/teksten/TEXT000000021124
Display NameTraktaat over de eucharistie
Relation IdRELA000000305076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020638
Pathdomain/teksten/TEXT000000020638
Display NameTraktaat over gezwellen
Relation IdRELA000000303330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037350
Pathdomain/teksten/TEXT000000037350
Display NameTraktaten van Johannes Gerson. Acrostichon op de naam Jezus. Anna Bijns: refrein. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000371952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024913
Pathdomain/teksten/TEXT000000024913
Display NameTwee berijmde Middelnederlandse Ave Maria's op de beginwoorden van het Latijnse Ave Maria
Relation IdRELA000000320621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002631
Pathdomain/teksten/TEXT000000002631
Display NameTwee niet op elkaar volgende bladen uit hetzelfde hs. met een fragm. van een commentaar op de Bergrede (acht zaligheden) en een fragm. over de geboorte van Jezus
Relation IdRELA000000233856
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010339
Pathdomain/teksten/TEXT000000010339
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015988
Pathdomain/teksten/TEXT000000015988
Display NameUitgebreide redactie van Mensch wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000287130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039123
Pathdomain/teksten/TEXT000000039123
Display NameUitleg over de mis
Relation IdRELA000000377263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019509
Pathdomain/teksten/TEXT000000019509
Display NameUroskopie
Relation IdRELA000000298924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002648
Pathdomain/teksten/TEXT000000002648
Display NameUtrechtse historiebijbel (dl.I); Mnl.
Relation IdRELA000000233980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002711
Pathdomain/teksten/TEXT000000002711
Display NameUtrechtse historiebijbel waarin deel Bijbelvertaling van 1360. Met gedichtje tot lof van de schrijver; Mnl.
Relation IdRELA000000234348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007333
Pathdomain/teksten/TEXT000000007333
Display NameVan den bere Wisselau; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000256211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004740
Pathdomain/teksten/TEXT000000004740
Display NameVan sente Aechte, fragm.
Relation IdRELA000000244409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004741
Pathdomain/teksten/TEXT000000004741
Display NameVan sente Waerneer, fragm.
Relation IdRELA000000244412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006840
Pathdomain/teksten/TEXT000000006840
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000254156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031344
Pathdomain/teksten/TEXT000000031344
Display NameVanden levene ons Heren; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000349301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002730
Pathdomain/teksten/TEXT000000002730
Display NameVanden levene ons heren; fragm.
Relation IdRELA000000234558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032454
Pathdomain/teksten/TEXT000000032454
Display NameVerzameling rijmspreuken
Relation IdRELA000000353850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002727
Pathdomain/teksten/TEXT000000002727
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002709
Pathdomain/teksten/TEXT000000002709
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038020
Pathdomain/teksten/TEXT000000038020
Display NameZegening
Relation IdRELA000000373904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020822
Pathdomain/teksten/TEXT000000020822
Display NameZogenaamde brief van Abagarus aan Christus (met het antwoord daarop)
Relation IdRELA000000304030
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004079
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004079
Display NameBRUSSEL, KB : II 2631
Relation IdRELA000000081594
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000237
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000237
Display NamePriebsch, Robert
Relation IdRELA000000009678
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003559
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 11
Relation IdRELA000000073860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013996
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013996
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1234
Relation IdRELA000000194264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013997
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013997
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1235
Relation IdRELA000000194279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013998
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1236
Relation IdRELA000000194293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013874
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 451
Relation IdRELA000000192976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006912
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 478
Relation IdRELA000000116273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007315
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1395
Relation IdRELA000000121339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002976
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002976
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1398
Relation IdRELA000000064358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002989
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002989
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1404
Relation IdRELA000000064502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007585
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007585
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1480
Relation IdRELA000000124209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015805
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015805
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Fol. 665
Relation IdRELA000000213090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013999
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013999
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Qu. 1396
Relation IdRELA000000194311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014000
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014000
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Qu. 1397
Relation IdRELA000000194328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015462
Display NameBERLIJN, SPK : Lat. Fol. 659
Relation IdRELA000000210131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007317
Display NameBONN, UB : S 1251
Relation IdRELA000000121374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004072
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004072
Display NameBRUSSEL, KB : II 2334
Relation IdRELA000000081449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004078
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004078
Display NameBRUSSEL, KB : II 2628
Relation IdRELA000000081574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004079
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004079
Display NameBRUSSEL, KB : II 2631
Relation IdRELA000000081592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004140
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004140
Display NameBRUSSEL, KB : IV 105
Relation IdRELA000000082259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001759
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001759
Display NameBRUSSEL, KB : IV 397
Relation IdRELA000000047757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004258
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004258
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 10
Relation IdRELA000000083342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004259
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004259
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 11
Relation IdRELA000000083355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005981
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005981
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 12
Relation IdRELA000000105224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004268
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004268
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 14
Relation IdRELA000000083482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004265
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 16
Relation IdRELA000000083435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004255
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004255
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 6
Relation IdRELA000000083307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004257
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004257
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 7
Relation IdRELA000000083330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004253
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004253
Display NameCAMBRIDGE, FM : 6 G 8
Relation IdRELA000000083268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004323
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004323
Display NameCAMBRIDGE, SJC : A 19
Relation IdRELA000000084232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004317
Display NameCAMBRIDGE, TC : O 1.41
Relation IdRELA000000084192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004238
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004238
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 2606
Relation IdRELA000000083032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004239
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004239
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 2876
Relation IdRELA000000083041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004240
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004240
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 2877
Relation IdRELA000000083050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004242
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004242
Display NameCAMBRIDGE, UL : Add. 3173
Relation IdRELA000000083071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004232
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 12.25
Relation IdRELA000000082995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004233
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004233
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 12.26
Relation IdRELA000000083007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004234
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 12.52
Relation IdRELA000000083011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004230
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004230
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 4.59
Relation IdRELA000000082970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004231
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004231
Display NameCAMBRIDGE, UL : Dd 6.49
Relation IdRELA000000082982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004236
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004236
Display NameCAMBRIDGE, UL : Hh 1.1
Relation IdRELA000000083019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004237
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004237
Display NameCAMBRIDGE, UL : Ii 6.38
Relation IdRELA000000083025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007264
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007264
Display NameGOODHART GORDAN (New York) : 45
Relation IdRELA000000120793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004273
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004273
Display NameLONDEN, BL : Add. 10043
Relation IdRELA000000083561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004287
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004287
Display NameLONDEN, BL : Add. 10044
Relation IdRELA000000083733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004290
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004290
Display NameLONDEN, BL : Add. 10045
Relation IdRELA000000083777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004294
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004294
Display NameLONDEN, BL : Add. 10287
Relation IdRELA000000083806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004295
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004295
Display NameLONDEN, BL : Add. 10290
Relation IdRELA000000083832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004369
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004369
Display NameLONDEN, BL : Add. 10802
Relation IdRELA000000084773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004296
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004296
Display NameLONDEN, BL : Add. 11390
Relation IdRELA000000083882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004370
Display NameLONDEN, BL : Add. 11417
Relation IdRELA000000084787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004482
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004482
Display NameLONDEN, BL : Add. 11431
Relation IdRELA000000086633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004484
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004484
Display NameLONDEN, BL : Add. 11432
Relation IdRELA000000086663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004297
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004297
Display NameLONDEN, BL : Add. 11487
Relation IdRELA000000083910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004302
Display NameLONDEN, BL : Add. 11575
Relation IdRELA000000084005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015500
Display NameLONDEN, BL : Add. 11664
Relation IdRELA000000210447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004372
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004372
Display NameLONDEN, BL : Add. 14042
Relation IdRELA000000084828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004371
Display NameLONDEN, BL : Add. 14328
Relation IdRELA000000084811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004435
Display NameLONDEN, BL : Add. 15110
Relation IdRELA000000085941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004373
Display NameLONDEN, BL : Add. 15267
Relation IdRELA000000084851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004374
Display NameLONDEN, BL : Add. 15310-1
Relation IdRELA000000084874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004375
Display NameLONDEN, BL : Add. 15410
Relation IdRELA000000084902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004376
Display NameLONDEN, BL : Add. 15525
Relation IdRELA000000084936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004377
Display NameLONDEN, BL : Add. 16951
Relation IdRELA000000084961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004485
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004485
Display NameLONDEN, BL : Add. 17354
Relation IdRELA000000086685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004379
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004379
Display NameLONDEN, BL : Add. 17445
Relation IdRELA000000085011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004378
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004378
Display NameLONDEN, BL : Add. 17467
Relation IdRELA000000085001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004380
Display NameLONDEN, BL : Add. 17524
Relation IdRELA000000085023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004384
Display NameLONDEN, BL : Add. 17526
Relation IdRELA000000085095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004381
Display NameLONDEN, BL : Add. 18162
Relation IdRELA000000085041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004382
Display NameLONDEN, BL : Add. 18164
Relation IdRELA000000085065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004383
Display NameLONDEN, BL : Add. 18214
Relation IdRELA000000085082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004386
Display NameLONDEN, BL : Add. 19917
Relation IdRELA000000085126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004388
Display NameLONDEN, BL : Add. 20034
Relation IdRELA000000085169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004387
Display NameLONDEN, BL : Add. 20698
Relation IdRELA000000085146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004389
Display NameLONDEN, BL : Add. 20729
Relation IdRELA000000085188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004390
Display NameLONDEN, BL : Add. 20859
Relation IdRELA000000085203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004392
Display NameLONDEN, BL : Add. 22288
Relation IdRELA000000085230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004391
Display NameLONDEN, BL : Add. 22873
Relation IdRELA000000085216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004394
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004394
Display NameLONDEN, BL : Add. 24332
Relation IdRELA000000085262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004396
Display NameLONDEN, BL : Add. 24651
Relation IdRELA000000085297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004397
Display NameLONDEN, BL : Add. 24898
Relation IdRELA000000085310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004398
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004398
Display NameLONDEN, BL : Add. 24937
Relation IdRELA000000085327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004400
Display NameLONDEN, BL : Add. 25042
Relation IdRELA000000085364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004401
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004401
Display NameLONDEN, BL : Add. 25050
Relation IdRELA000000085384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004402
Display NameLONDEN, BL : Add. 25056
Relation IdRELA000000085403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004399
Display NameLONDEN, BL : Add. 25904
Relation IdRELA000000085342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004404
Display NameLONDEN, BL : Add. 26658
Relation IdRELA000000085459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004405
Display NameLONDEN, BL : Add. 26659
Relation IdRELA000000085485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004406
Display NameLONDEN, BL : Add. 26663
Relation IdRELA000000085510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004408
Display NameLONDEN, BL : Add. 28686
Relation IdRELA000000085544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004409
Display NameLONDEN, BL : Add. 29728
Relation IdRELA000000085557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004410
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004410
Display NameLONDEN, BL : Add. 29887
Relation IdRELA000000085577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004411
Display NameLONDEN, BL : Add. 29985
Relation IdRELA000000085596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004412
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004412
Display NameLONDEN, BL : Add. 30036
Relation IdRELA000000085622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004413
Display NameLONDEN, BL : Add. 31001
Relation IdRELA000000085637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004414
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004414
Display NameLONDEN, BL : Add. 31002
Relation IdRELA000000085652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004415
Display NameLONDEN, BL : Add. 31040
Relation IdRELA000000085658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004416
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004416
Display NameLONDEN, BL : Add. 31915
Relation IdRELA000000085666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004417
Display NameLONDEN, BL : Add. 34269
Relation IdRELA000000085676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004418
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004418
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (43-48)
Relation IdRELA000000085690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013240
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013240
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (49, 53)
Relation IdRELA000000186016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004419
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (54)
Relation IdRELA000000085697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004420
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004420
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (55)
Relation IdRELA000000085705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004421
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004421
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (56)
Relation IdRELA000000085714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004422
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004422
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (57)
Relation IdRELA000000085719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004423
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004423
Display NameLONDEN, BL : Add. 34392 (59)
Relation IdRELA000000085730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004428
Display NameLONDEN, BL : Add. 35087
Relation IdRELA000000085825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004424
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004424
Display NameLONDEN, BL : Add. 35251 (k)
Relation IdRELA000000085740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004430
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004430
Display NameLONDEN, BL : Add. 39637
Relation IdRELA000000085866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004431
Display NameLONDEN, BL : Add. 39638
Relation IdRELA000000085882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004433
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004433
Display NameLONDEN, BL : Add. 39643
Relation IdRELA000000085927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008823
Display NameLONDEN, BL : Add. 8161
Relation IdRELA000000137003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004488
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004488
Display NameLONDEN, BL : Arundel 294
Relation IdRELA000000086731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004532
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004532
Display NameLONDEN, BL : Burney 337
Relation IdRELA000000087264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004533
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004533
Display NameLONDEN, BL : Burney 338
Relation IdRELA000000087278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004534
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004534
Display NameLONDEN, BL : Burney 339
Relation IdRELA000000087288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004445
Display NameLONDEN, BL : Cotton Galba E XIII
Relation IdRELA000000086132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011814
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011814
Display NameLONDEN, BL : Cotton Tib. C IV
Relation IdRELA000000171087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004442
Display NameLONDEN, BL : Cotton Tib. C XI
Relation IdRELA000000086066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004447
Display NameLONDEN, BL : Cotton Vesp. D IX
Relation IdRELA000000086151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004446
Display NameLONDEN, BL : Cotton Vitell. F XV
Relation IdRELA000000086142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004541
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004541
Display NameLONDEN, BL : Egerton 1152
Relation IdRELA000000087374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004544
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2188
Relation IdRELA000000087417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004545
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2323 (1-2)
Relation IdRELA000000087439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007383
Display NameLONDEN, BL : Egerton 2323 (3-4)
Relation IdRELA000000122089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004538
Display NameLONDEN, BL : Egerton 675
Relation IdRELA000000087324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004539
Display NameLONDEN, BL : Egerton 676
Relation IdRELA000000087342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004540
Display NameLONDEN, BL : Egerton 677
Relation IdRELA000000087356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004498
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004498
Display NameLONDEN, BL : Harley 1662
Relation IdRELA000000086859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004499
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004499
Display NameLONDEN, BL : Harley 1684
Relation IdRELA000000086868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004500
Display NameLONDEN, BL : Harley 2441
Relation IdRELA000000086883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004508
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004508
Display NameLONDEN, BL : Harley 2850
Relation IdRELA000000086955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004512
Display NameLONDEN, BL : Harley 2943
Relation IdRELA000000087024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004513
Display NameLONDEN, BL : Harley 2954
Relation IdRELA000000087046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004525
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004525
Display NameLONDEN, BL : Harley 3299
Relation IdRELA000000087179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004526
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004526
Display NameLONDEN, BL : Harley 3828
Relation IdRELA000000087195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004528
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004528
Display NameLONDEN, BL : Harley 5074
Relation IdRELA000000087226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004529
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004529
Display NameLONDEN, BL : Harley 5215
Relation IdRELA000000087238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004530
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004530
Display NameLONDEN, BL : Harley 5323
Relation IdRELA000000087250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004531
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004531
Display NameLONDEN, BL : Harley 7359
Relation IdRELA000000087256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004493
Display NameLONDEN, BL : Harley 914
Relation IdRELA000000086798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004462
Display NameLONDEN, BL : Sloane 1174
Relation IdRELA000000086376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004463
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004463
Display NameLONDEN, BL : Sloane 1255
Relation IdRELA000000086389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004465
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004465
Display NameLONDEN, BL : Sloane 2601
Relation IdRELA000000086410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004466
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004466
Display NameLONDEN, BL : Sloane 2692
Relation IdRELA000000086421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004467
Display NameLONDEN, BL : Sloane 3002
Relation IdRELA000000086431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004567
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004567
Display NameLONDEN, BL : Sloane 316
Relation IdRELA000000087759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004458
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004458
Display NameLONDEN, BL : Sloane 345
Relation IdRELA000000086330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008745
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008745
Display NameLONDEN, BL : Sloane 371
Relation IdRELA000000136486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008562
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008562
Display NameLONDEN, BL : Sloane 416
Relation IdRELA000000134689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004459
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004459
Display NameLONDEN, BL : Sloane 565
Relation IdRELA000000086338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004457
Display NameLONDEN, BL : Sloane 68
Relation IdRELA000000086319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004461
Display NameLONDEN, BL : Sloane 798
Relation IdRELA000000086366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008109
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008109
Display NameLONDEN, BL : s.o.
Relation IdRELA000000130068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015101
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015101
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 11
Relation IdRELA000000206402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006549
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 17
Relation IdRELA000000111833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007450
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 18
Relation IdRELA000000122780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015099
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015099
Display NameLONDEN, LUC : Germ. 19
Relation IdRELA000000206374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008465
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008465
Display NameLONDEN, WIHM : 517
Relation IdRELA000000134026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013302
Display NameNEW YORK, PML : M. 435
Relation IdRELA000000186719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000319
Display NameNIJMEGEN, UB : 58
Relation IdRELA000000027311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004479
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004479
Display NameOXFORD, BL : Canonici Misc. 278
Relation IdRELA000000086585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004494
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004494
Display NameOXFORD, BL : Douce 381 (13)
Relation IdRELA000000086815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004483
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004483
Display NameOXFORD, BL : Douce 44
Relation IdRELA000000086650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004438
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004438
Display NameOXFORD, BL : Junius 78
Relation IdRELA000000085990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004439
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004439
Display NameOXFORD, BL : Junius 83
Relation IdRELA000000086011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004440
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004440
Display NameOXFORD, BL : Marshall 11
Relation IdRELA000000086036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004452
Display NameOXFORD, BL : Marshall 119
Relation IdRELA000000086249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004453
Display NameOXFORD, BL : Marshall 124
Relation IdRELA000000086267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004454
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004454
Display NameOXFORD, BL : Marshall 127
Relation IdRELA000000086281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004441
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004441
Display NameOXFORD, BL : Marshall 25
Relation IdRELA000000086053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004443
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004443
Display NameOXFORD, BL : Marshall 28
Relation IdRELA000000086090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004444
Display NameOXFORD, BL : Marshall 29
Relation IdRELA000000086113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004448
Display NameOXFORD, BL : Marshall 48
Relation IdRELA000000086165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015804
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015804
Display NameOXFORD, BL : Marshall 56
Relation IdRELA000000213078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004450
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004450
Display NameOXFORD, BL : Marshall 58
Relation IdRELA000000086209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004451
Display NameOXFORD, BL : Marshall 90
Relation IdRELA000000086232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004460
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004460
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson D 484
Relation IdRELA000000086347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004468
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004468
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson D 533
Relation IdRELA000000086438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004470
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004470
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson D 913 (f.98)
Relation IdRELA000000086458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004472
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004472
Display NameOXFORD, BL : Rawlinson liturg. g 5
Relation IdRELA000000086486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010812
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010812
Display NameOlim ASHBURNHAM (Ashburnham-Place) : Barrois 486
Relation IdRELA000000159958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009025
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009025
Display NameOlim PHILLIPPS (Cheltenham) : 654
Relation IdRELA000000138825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005889
Display NameTORONTO, ROM : L 960.9.15
Relation IdRELA000000103833
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie