Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek / Hermann Degering

Typedocument
TitleKurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek / Hermann Degering
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000150
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7305af04-0a9f-46a3-9f4a-f4d08d874ce8
Deletedno
Relation Count 485
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000040312
Pathdomain/teksten/TEXT000000040312
Display Name
Relation IdRELA000000381139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008297
Pathdomain/teksten/TEXT000000008297
Display Name2 epistel- en evangelie preken (fragm.); Mnl.
Relation IdRELA000000259730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001938
Pathdomain/teksten/TEXT000000001938
Display Name65 preken (op naam) van Johannes Tauler, waaronder 9 preken van Meester Eckhart ; levensbeschrijving van Johannes Tauler ; korte geestelijke teksten; Mnl.
Relation IdRELA000000229365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001966
Pathdomain/teksten/TEXT000000001966
Display NameApenbaringe der rechtverdicheit
Relation IdRELA000000229545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002011
Pathdomain/teksten/TEXT000000002011
Display NameArndt Buschmann's visioenen; Nederd.
Relation IdRELA000000229762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001967
Pathdomain/teksten/TEXT000000001967
Display NameArnt Buschmanns Mirakel; Nederd.. Etc.
Relation IdRELA000000229547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002018
Pathdomain/teksten/TEXT000000002018
Display NameAstrologische almanak
Relation IdRELA000000229784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001980
Pathdomain/teksten/TEXT000000001980
Display NameBedudinghe op Cantica Canticorum; Mnl.
Relation IdRELA000000229623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001977
Pathdomain/teksten/TEXT000000001977
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,7-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000229598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001941
Pathdomain/teksten/TEXT000000001941
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied, fragm.
Relation IdRELA000000229397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004245
Pathdomain/teksten/TEXT000000004245
Display NameBloemlezing uit verschillende bijbelboeken
Relation IdRELA000000242154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041689
Pathdomain/teksten/TEXT000000041689
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041693
Pathdomain/teksten/TEXT000000041693
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met de litanie
Relation IdRELA000000385802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040278
Pathdomain/teksten/TEXT000000040278
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met litanie
Relation IdRELA000000381006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003940
Pathdomain/teksten/TEXT000000003940
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000241016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041685
Pathdomain/teksten/TEXT000000041685
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000385771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040019
Pathdomain/teksten/TEXT000000040019
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie
Relation IdRELA000000380235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040015
Pathdomain/teksten/TEXT000000040015
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie; begin ontbreekt
Relation IdRELA000000380218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040270
Pathdomain/teksten/TEXT000000040270
Display NameBoetpsalmen met litanie
Relation IdRELA000000380981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007399
Pathdomain/teksten/TEXT000000007399
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit; Nederd.
Relation IdRELA000000256474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001983
Pathdomain/teksten/TEXT000000001983
Display NameBoich [der sermoenen] van der vasten, perikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000229644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008574
Pathdomain/teksten/TEXT000000008574
Display NameBrief van de kartuizer Lambert in klooster Sint Beatus-berg (Koblenz) aan de kartuizer Dominicus in klooster Sint-Albanus (Trier) over Die oeffeninge mit Maria en Jhesu
Relation IdRELA000000260572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001993
Pathdomain/teksten/TEXT000000001993
Display NameCato: Disticha; Lat. en Nederd.
Relation IdRELA000000229689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001992
Pathdomain/teksten/TEXT000000001992
Display NameCostumen en usantiën van St. Pietersdorp bij Gent
Relation IdRELA000000229686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001995
Pathdomain/teksten/TEXT000000001995
Display NameDas Leiden Christi; Nederd. Etc.
Relation IdRELA000000229700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008407
Pathdomain/teksten/TEXT000000008407
Display NameDe bezeten zuster Agnes
Relation IdRELA000000260070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024435
Pathdomain/teksten/TEXT000000024435
Display NameDe gulden keten
Relation IdRELA000000318698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001998
Pathdomain/teksten/TEXT000000001998
Display NameDe vermanynge unde collacien des hilgen diaken unde abts Effrem
Relation IdRELA000000229713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040283
Pathdomain/teksten/TEXT000000040283
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000381026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009501
Pathdomain/teksten/TEXT000000009501
Display NameDelen uit Henricus Suso: Das große Briefbuch; Mnl.
Relation IdRELA000000263954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001960
Pathdomain/teksten/TEXT000000001960
Display NameDer sylen trost; Nederd.
Relation IdRELA000000229521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002004
Pathdomain/teksten/TEXT000000002004
Display NameDer vrouwen heymlicheide; Nederr.
Relation IdRELA000000229730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015130
Pathdomain/teksten/TEXT000000015130
Display NameDicta op naam van Gregorius en Augustinus
Relation IdRELA000000284315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021064
Pathdomain/teksten/TEXT000000021064
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000304887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001953
Pathdomain/teksten/TEXT000000001953
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm. (Boek II, vs. 1495-1679); Mnl.
Relation IdRELA000000229479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001948
Pathdomain/teksten/TEXT000000001948
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm. (f.29-30); Mnl.
Relation IdRELA000000229442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001984
Pathdomain/teksten/TEXT000000001984
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008573
Pathdomain/teksten/TEXT000000008573
Display NameDie oeffeninge mit Maria en Jhesu
Relation IdRELA000000260568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002016
Pathdomain/teksten/TEXT000000002016
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, lange versie; Nederd. afschrift
Relation IdRELA000000229777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001943
Pathdomain/teksten/TEXT000000001943
Display NameDie pelgrimage vander menscheliker creaturen; Mnl.
Relation IdRELA000000229407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001949
Pathdomain/teksten/TEXT000000001949
Display NameDietsche Catoen; fragm. (f.31-32); Mnl.
Relation IdRELA000000229451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014659
Pathdomain/teksten/TEXT000000014659
Display NameDuitse tekst die volgens het hs. vertaald is naar een Lat. origineel van Ruusbroec
Relation IdRELA000000282842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014647
Pathdomain/teksten/TEXT000000014647
Display NameDuitse vertaling van Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht
Relation IdRELA000000282798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002024
Pathdomain/teksten/TEXT000000002024
Display NameEen cleyn liedtboecxken
Relation IdRELA000000229807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014958
Pathdomain/teksten/TEXT000000014958
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden; Nederr.
Relation IdRELA000000283763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001976
Pathdomain/teksten/TEXT000000001976
Display NameEen onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen, gevolgd door een gebed; vermoedelijk een fragm. van een hs.
Relation IdRELA000000229592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015645
Pathdomain/teksten/TEXT000000015645
Display NameExcerpt op naam van broeder Koenraad
Relation IdRELA000000286004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007661
Pathdomain/teksten/TEXT000000007661
Display NameExcerpt uit Fundament vander kerstenre gheloven
Relation IdRELA000000257560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018476
Pathdomain/teksten/TEXT000000018476
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008298
Pathdomain/teksten/TEXT000000008298
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001985
Pathdomain/teksten/TEXT000000001985
Display NameFragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuot novissimis
Relation IdRELA000000229656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001994
Pathdomain/teksten/TEXT000000001994
Display NameFranconis: Dat scaecspel; Mnl.
Relation IdRELA000000229692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013205
Pathdomain/teksten/TEXT000000013205
Display NameGebed op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011596
Pathdomain/teksten/TEXT000000011596
Display NameGebed op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021067
Pathdomain/teksten/TEXT000000021067
Display NameGebed van Salomo na de bouw van zijn tempel
Relation IdRELA000000304900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040276
Pathdomain/teksten/TEXT000000040276
Display NameGebeden
Relation IdRELA000000381000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002007
Pathdomain/teksten/TEXT000000002007
Display NameGebeden en oefeningen voor Augustinessen, met enkele getijden van Geert Grote in Nederrijns dialect.
Relation IdRELA000000229738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002019
Pathdomain/teksten/TEXT000000002019
Display NameGebeden en oefeningen; Nederr.
Relation IdRELA000000229787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010621
Pathdomain/teksten/TEXT000000010621
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001999
Pathdomain/teksten/TEXT000000001999
Display NameGebeden; Nederd.
Relation IdRELA000000229715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002025
Pathdomain/teksten/TEXT000000002025
Display NameGebeden; fragm.
Relation IdRELA000000229809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001951
Pathdomain/teksten/TEXT000000001951
Display NameGebeden; fragm. (f.37-44)
Relation IdRELA000000229465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005461
Pathdomain/teksten/TEXT000000005461
Display NameGebedsoefening over het leven van Jezus
Relation IdRELA000000247725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005462
Pathdomain/teksten/TEXT000000005462
Display NameGebedsoefening over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000247730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001950
Pathdomain/teksten/TEXT000000001950
Display NameGebedsrol; fragm. Mnl. vertaling van Douce dame de miséricorde, berijmd (f.33r-36v)
Relation IdRELA000000229460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002003
Pathdomain/teksten/TEXT000000002003
Display NameGedichten; Nederd.
Relation IdRELA000000229728
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007322
Pathdomain/teksten/TEXT000000007322
Display NameGeraert van Viane; fragm. (f.11-14); Mnl.
Relation IdRELA000000256144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002002
Pathdomain/teksten/TEXT000000002002
Display NameGerard Zerbolt van Zutphen; Nederd.
Relation IdRELA000000229725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002006
Pathdomain/teksten/TEXT000000002006
Display NameGetijden
Relation IdRELA000000229735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002021
Pathdomain/teksten/TEXT000000002021
Display NameGetijden en gebeden
Relation IdRELA000000229792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002009
Pathdomain/teksten/TEXT000000002009
Display NameGetijden van O.L. Vrouw; Mnl.
Relation IdRELA000000229756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040271
Pathdomain/teksten/TEXT000000040271
Display NameGetijden van S. Maria
Relation IdRELA000000380985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040018
Pathdomain/teksten/TEXT000000040018
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000380231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040012
Pathdomain/teksten/TEXT000000040012
Display NameGetijden van S.Maria in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000380206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040273
Pathdomain/teksten/TEXT000000040273
Display NameGetijden van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000380991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040295
Pathdomain/teksten/TEXT000000040295
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040021
Pathdomain/teksten/TEXT000000040021
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote (korte versie)
Relation IdRELA000000380245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040291
Pathdomain/teksten/TEXT000000040291
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote, Nederr.
Relation IdRELA000000381056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040014
Pathdomain/teksten/TEXT000000040014
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000380214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040289
Pathdomain/teksten/TEXT000000040289
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002017
Pathdomain/teksten/TEXT000000002017
Display NameGetijden; Nederd.
Relation IdRELA000000229781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002005
Pathdomain/teksten/TEXT000000002005
Display NameGetijden; Ripuar.
Relation IdRELA000000229732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002026
Pathdomain/teksten/TEXT000000002026
Display NameGetijdenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019474
Pathdomain/teksten/TEXT000000019474
Display NameGlossarium Lat.-Nederd.; fragm
Relation IdRELA000000298820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005910
Pathdomain/teksten/TEXT000000005910
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden; Oostfrankisch afschrift
Relation IdRELA000000249709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014284
Pathdomain/teksten/TEXT000000014284
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005011
Pathdomain/teksten/TEXT000000005011
Display NameGulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000245366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041684
Pathdomain/teksten/TEXT000000041684
Display NameHeilige geestgetijden in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000385767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029800
Pathdomain/teksten/TEXT000000029800
Display NameHeinrich Hass: Duitse vertaling van Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000342637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009558
Pathdomain/teksten/TEXT000000009558
Display NameHendrik van Veldeke: Eneïde; Duits
Relation IdRELA000000264143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001996
Pathdomain/teksten/TEXT000000001996
Display NameHendrik van Veldeke: Eneïde; fragm.
Relation IdRELA000000229702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007614
Pathdomain/teksten/TEXT000000007614
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001990
Pathdomain/teksten/TEXT000000001990
Display NameHet boec van Sidrac; Nederd.; fragm.
Relation IdRELA000000229679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016560
Pathdomain/teksten/TEXT000000016560
Display NameHet laatste avondmaal, Nederd.
Relation IdRELA000000289176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001969
Pathdomain/teksten/TEXT000000001969
Display NameHet leven van Sanctulus; Mnl.
Relation IdRELA000000229554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001986
Pathdomain/teksten/TEXT000000001986
Display NameHistoriebijbel; fragm.
Relation IdRELA000000229660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009762
Pathdomain/teksten/TEXT000000009762
Display NameHonderd verzen van Augustinus
Relation IdRELA000000264892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001937
Pathdomain/teksten/TEXT000000001937
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; fragm. (Boek II, vs.1542 tot Boek VIII, vs.641)
Relation IdRELA000000229359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007217
Pathdomain/teksten/TEXT000000007217
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; fragm. (Boek X, vs.558-705, 55-139, 143-219, 377-454; Boek VIII, vs.693-787; Boek X vs.220-376, 706-708 en Boek I, vs.1-65)
Relation IdRELA000000255694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001942
Pathdomain/teksten/TEXT000000001942
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000229401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001946
Pathdomain/teksten/TEXT000000001946
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.19778-19981) (f.21); Mnl.
Relation IdRELA000000229428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039206
Pathdomain/teksten/TEXT000000039206
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.22717-22879); Mnl.
Relation IdRELA000000377510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002013
Pathdomain/teksten/TEXT000000002013
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001947
Pathdomain/teksten/TEXT000000001947
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek V, kap.76/vs.12-42 en vs.61-92) (f.22); Mnl.
Relation IdRELA000000229435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005766
Pathdomain/teksten/TEXT000000005766
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, gedeeltelijk. Hs. is onvolledig
Relation IdRELA000000249041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005765
Pathdomain/teksten/TEXT000000005765
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden seven sloten, gedeeltelijk (r.501-1115)
Relation IdRELA000000249037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001940
Pathdomain/teksten/TEXT000000001940
Display NameJohannes Veghe: Een devoet boeck van enen gheesteliken wyngaerden; Mnl.
Relation IdRELA000000229393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041680
Pathdomain/teksten/TEXT000000041680
Display NameKalender van het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000385752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040287
Pathdomain/teksten/TEXT000000040287
Display NameKalender voor Doornik
Relation IdRELA000000381042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040282
Pathdomain/teksten/TEXT000000040282
Display NameKalender voor bisdom Keulen
Relation IdRELA000000381023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041691
Pathdomain/teksten/TEXT000000041691
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000385795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041687
Pathdomain/teksten/TEXT000000041687
Display NameKorte getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040290
Pathdomain/teksten/TEXT000000040290
Display NameKorte kruisgetijden (in de vertaling van Geert Grote?), Nederr.
Relation IdRELA000000381053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040301
Pathdomain/teksten/TEXT000000040301
Display NameKorte kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041678
Pathdomain/teksten/TEXT000000041678
Display NameKorte kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote (slechts eerste 3 bladen, de rest ontbreekt)
Relation IdRELA000000385744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001959
Pathdomain/teksten/TEXT000000001959
Display NameKroniek van Friesland
Relation IdRELA000000229518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040022
Pathdomain/teksten/TEXT000000040022
Display NameLange getijden van het Heilige kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000380250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040272
Pathdomain/teksten/TEXT000000040272
Display NameLange getijden van het kruis
Relation IdRELA000000380988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040280
Pathdomain/teksten/TEXT000000040280
Display NameLange getijden van het kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040017
Pathdomain/teksten/TEXT000000040017
Display NameLange kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000380227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040013
Pathdomain/teksten/TEXT000000040013
Display NameLange kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000380210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041690
Pathdomain/teksten/TEXT000000041690
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041686
Pathdomain/teksten/TEXT000000041686
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000385775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001973
Pathdomain/teksten/TEXT000000001973
Display NameLatijn-Nederduits glossarium
Relation IdRELA000000229580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020880
Pathdomain/teksten/TEXT000000020880
Display NameLeven en passie van de 11000 maagden, voorafgegaan door een brief
Relation IdRELA000000304225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001974
Pathdomain/teksten/TEXT000000001974
Display NameLiederen; fragm.
Relation IdRELA000000229584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041681
Pathdomain/teksten/TEXT000000041681
Display NameLitanie met aansluitend gebeden voor de zielen van de gestorvenen
Relation IdRELA000000385755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015129
Pathdomain/teksten/TEXT000000015129
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000284312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001954
Pathdomain/teksten/TEXT000000001954
Display NameMadelgijs; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041688
Pathdomain/teksten/TEXT000000041688
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041682
Pathdomain/teksten/TEXT000000041682
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000385759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041679
Pathdomain/teksten/TEXT000000041679
Display NameMariagetijden, Nederduits, waarbij de vertaler zich strak aan de vertaling van Geert Grote gehouden heeft
Relation IdRELA000000385748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001975
Pathdomain/teksten/TEXT000000001975
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; fragm. met slot van derde deel (Tocht door de woestijn); Duits
Relation IdRELA000000229586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014660
Pathdomain/teksten/TEXT000000014660
Display NameMeester Eckhart: Die Rede der Underscheidunge; Mnl.
Relation IdRELA000000282845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039697
Pathdomain/teksten/TEXT000000039697
Display NameMeester Eckhart: Kloostercollatie
Relation IdRELA000000379242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039696
Pathdomain/teksten/TEXT000000039696
Display NameMeester Eckhart: Spreuk
Relation IdRELA000000379238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001982
Pathdomain/teksten/TEXT000000001982
Display NameMissaal, Onvoll.
Relation IdRELA000000229640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021192
Pathdomain/teksten/TEXT000000021192
Display NameMisschien Dat vijfte boeck van Qui sequitur
Relation IdRELA000000305272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001939
Pathdomain/teksten/TEXT000000001939
Display NameMnl. afschrift van een druk met preken van Tauler, waarin ook zijn opgenomen Eckhart-preken en dicta op diens naam, het Meisterbuch en een excerpt uit Rulman Merswin: Von den neun Felsen; 2 dln.
Relation IdRELA000000229374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008674
Pathdomain/teksten/TEXT000000008674
Display NameMnl. excerpten uit Gerard Zerbolt van Zutphen: De spiritualibus ascensionibus
Relation IdRELA000000260983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012232
Pathdomain/teksten/TEXT000000012232
Display NameMnl. redactie van Christi Leiden in einer Vision geschaut, gevolgd door de inleiding uit Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen, die hier omgewerkt is tot inleiding op de voorafgaande getijden
Relation IdRELA000000274611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013423
Pathdomain/teksten/TEXT000000013423
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007365
Pathdomain/teksten/TEXT000000007365
Display NameMnl. vertaling van Augustinus: Regula ad servos Dei en Hugo van Sint-Victor: Expositio in regulam sancti Augustini
Relation IdRELA000000256355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007131
Pathdomain/teksten/TEXT000000007131
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones XVII in psalmum Qui habitat
Relation IdRELA000000255391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007105
Pathdomain/teksten/TEXT000000007105
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, Winterstuk
Relation IdRELA000000255288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007106
Pathdomain/teksten/TEXT000000007106
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000255292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001952
Pathdomain/teksten/TEXT000000001952
Display NameMnl. vertaling van Eike von Repgow: Sachsenspiegel
Relation IdRELA000000229469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009563
Pathdomain/teksten/TEXT000000009563
Display NameMnl. vertaling van Epistola de magnificentiis beati Hieronymi
Relation IdRELA000000264158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009566
Pathdomain/teksten/TEXT000000009566
Display NameMnl. vertaling van Epistola de miraculis Hieronymi
Relation IdRELA000000264166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009564
Pathdomain/teksten/TEXT000000009564
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000264161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009644
Pathdomain/teksten/TEXT000000009644
Display NameMnl. vertaling van Hendrik van Coesfeld: Epistola de instructione juvenum et noviciorum
Relation IdRELA000000264446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009645
Pathdomain/teksten/TEXT000000009645
Display NameMnl. vertaling van Hendrik van Coesfeld: Epistola de instructione juvenum et noviciorum, in een berijmd naschrift toegeschreven aan Geert Grote
Relation IdRELA000000264450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001970
Pathdomain/teksten/TEXT000000001970
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae II,1-8; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000229564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001981
Pathdomain/teksten/TEXT000000001981
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, proloog, I,1-13; Noordned. redactie
Relation IdRELA000000229629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015127
Pathdomain/teksten/TEXT000000015127
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001963
Pathdomain/teksten/TEXT000000001963
Display NameMnl. vertaling van Ludolf van Saksen: Vita Christi (Pars secunda, kap.58-66 en 68-89), Ripuar. afschrift
Relation IdRELA000000229527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001979
Pathdomain/teksten/TEXT000000001979
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000229615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010081
Pathdomain/teksten/TEXT000000010081
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000266123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009527
Pathdomain/teksten/TEXT000000009527
Display NameMnl. vertaling van Pseudo-Augustinus: Sermones ad fratres in eremo commorantes
Relation IdRELA000000264042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010080
Pathdomain/teksten/TEXT000000010080
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040311
Pathdomain/teksten/TEXT000000040311
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000381136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009786
Pathdomain/teksten/TEXT000000009786
Display NameMnl. vertaling van preek van Augustinus
Relation IdRELA000000264968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010767
Pathdomain/teksten/TEXT000000010767
Display NameMnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore
Relation IdRELA000000268707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002008
Pathdomain/teksten/TEXT000000002008
Display NameMnl. vertaling van psalmen en cantica in mengredactie, met vooraf uittreksel uit expositie van Ambrosius op psalm 118 en "voerreden des propheten davids over den psalter" en gevolgd door Lof der psalmen van Augustinus
Relation IdRELA000000229742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007183
Pathdomain/teksten/TEXT000000007183
Display NameMnl. vertaling van vijf preken over Maria uit Sankt Georgener Predigten
Relation IdRELA000000255554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007636
Pathdomain/teksten/TEXT000000007636
Display NameNederd. afschrift van Henricus Suso: Preek over Miserunt Judei
Relation IdRELA000000257436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010789
Pathdomain/teksten/TEXT000000010789
Display NameNederd. afschrift van Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore
Relation IdRELA000000268778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010788
Pathdomain/teksten/TEXT000000010788
Display NameNederd. afschrift van Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore, zomerstuk
Relation IdRELA000000268774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001987
Pathdomain/teksten/TEXT000000001987
Display NameNederd. afschrift van Noordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-8)
Relation IdRELA000000229663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010628
Pathdomain/teksten/TEXT000000010628
Display NameNederd. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000268167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001991
Pathdomain/teksten/TEXT000000001991
Display NameNederrijns liederhandschrift
Relation IdRELA000000229683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008494
Pathdomain/teksten/TEXT000000008494
Display NameNegen collaties van Johannes Brinckerinck
Relation IdRELA000000260321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001978
Pathdomain/teksten/TEXT000000001978
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-12)
Relation IdRELA000000229605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008922
Pathdomain/teksten/TEXT000000008922
Display NameOefening over het leven en lijden van Jezus met aan het begin de proloog van Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi
Relation IdRELA000000262124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002001
Pathdomain/teksten/TEXT000000002001
Display NameOefeningen op de passie voor de verschillende dagen van de week, met voor iedere dag een lied
Relation IdRELA000000229721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001997
Pathdomain/teksten/TEXT000000001997
Display NameOngeïdentificeerde ridderroman; fragm.; Nederrijns
Relation IdRELA000000229705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014340
Pathdomain/teksten/TEXT000000014340
Display NameOnser liever vrouwen mantel
Relation IdRELA000000281901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006890
Pathdomain/teksten/TEXT000000006890
Display NameOpenbaringen van S. Birgitta van Zweden, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000254332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021065
Pathdomain/teksten/TEXT000000021065
Display NameOpsomming en korte uitleg van de tien geboden
Relation IdRELA000000304892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016561
Pathdomain/teksten/TEXT000000016561
Display NameOver de Drie koningen, ontleend aan Johannes van Hildesheim: Historia trium regum, Nederd.
Relation IdRELA000000289179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039590
Pathdomain/teksten/TEXT000000039590
Display NameOver de eenheid met God, n.a.v. Joh. 17, 21-23
Relation IdRELA000000378714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021096
Pathdomain/teksten/TEXT000000021096
Display NameOver de eucharistie
Relation IdRELA000000305001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016525
Pathdomain/teksten/TEXT000000016525
Display NameOver de geboorte van Jezus
Relation IdRELA000000289074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039204
Pathdomain/teksten/TEXT000000039204
Display NameParthonopeus van Bloys; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000377495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028994
Pathdomain/teksten/TEXT000000028994
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit, hier toegeschreven aan S.Augustinus
Relation IdRELA000000339206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039408
Pathdomain/teksten/TEXT000000039408
Display NamePaternosters
Relation IdRELA000000378211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001989
Pathdomain/teksten/TEXT000000001989
Display NamePelgrimsreis naar Jeruzalem door Hessel van Martena, Tjalling en Juw van Botnia anno 1517; Mnl.
Relation IdRELA000000229673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039205
Pathdomain/teksten/TEXT000000039205
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VII, kap.6/vs.13-21 en vs.63-71, kap.6/vs.113-kap.7/vs.2 en kap.7/vs.56-64); Mnl.
Relation IdRELA000000377503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015635
Pathdomain/teksten/TEXT000000015635
Display NamePreek
Relation IdRELA000000285969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011457
Pathdomain/teksten/TEXT000000011457
Display NamePreek over Augustinus
Relation IdRELA000000271503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021191
Pathdomain/teksten/TEXT000000021191
Display NamePreek over de acht zaligheden
Relation IdRELA000000305268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019135
Pathdomain/teksten/TEXT000000019135
Display NamePreek over het laatste avondmaal
Relation IdRELA000000297467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001956
Pathdomain/teksten/TEXT000000001956
Display NamePsalmen en cantica in Lat. en Mnl. mengredactie met glossen; 3 bdn. (slot deel 2 onvoll.)
Relation IdRELA000000229502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005498
Pathdomain/teksten/TEXT000000005498
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000247866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040895
Pathdomain/teksten/TEXT000000040895
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, zonder de passie en gevolgd door Een onderscheit van cleynmoedicheit ende van wanhopen. Etc.; Duits
Relation IdRELA000000383026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040879
Pathdomain/teksten/TEXT000000040879
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus. Etc.; Duits
Relation IdRELA000000382967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001971
Pathdomain/teksten/TEXT000000001971
Display NameRegel van Benedictus; Nederr.
Relation IdRELA000000229572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041695
Pathdomain/teksten/TEXT000000041695
Display NameRegina celi letare met navolgend gebed en collecte
Relation IdRELA000000385811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001961
Pathdomain/teksten/TEXT000000001961
Display NameReizen van Mandeville; Nederd.
Relation IdRELA000000229523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001965
Pathdomain/teksten/TEXT000000001965
Display NameReizen van Mandeville; onvoll. (Nederd.)
Relation IdRELA000000229541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001945
Pathdomain/teksten/TEXT000000001945
Display NameRenout van Montalbaen; fragm. (f.1-10); Mnl.
Relation IdRELA000000229418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006110
Pathdomain/teksten/TEXT000000006110
Display NameRipuar. vertaling van Verba seniorum
Relation IdRELA000000250599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001957
Pathdomain/teksten/TEXT000000001957
Display NameRoman der Lorreinen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000229508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040288
Pathdomain/teksten/TEXT000000040288
Display NameSalve sancta parens, hier als mis aangekondigd.
Relation IdRELA000000381045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005010
Pathdomain/teksten/TEXT000000005010
Display NameSommeghe wonderlike werken die sinte Franciscus ende sijn ierste ghesellen deden
Relation IdRELA000000245363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005009
Pathdomain/teksten/TEXT000000005009
Display NameSpieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000245360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002020
Pathdomain/teksten/TEXT000000002020
Display NameStatuta nigrorum monachorum; Mnl. vert.
Relation IdRELA000000229790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002010
Pathdomain/teksten/TEXT000000002010
Display NameSuso: Bock der ewigen wisheyt
Relation IdRELA000000229760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014919
Pathdomain/teksten/TEXT000000014919
Display NameTraktaat over Kol. 3,1-2
Relation IdRELA000000283632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015551
Pathdomain/teksten/TEXT000000015551
Display NameTraktaat over het Onzevader
Relation IdRELA000000285673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009320
Pathdomain/teksten/TEXT000000009320
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001964
Pathdomain/teksten/TEXT000000001964
Display NameTweede Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000229533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001968
Pathdomain/teksten/TEXT000000001968
Display NameTweede Mnl. vertaling van Verba seniorum
Relation IdRELA000000229549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021095
Pathdomain/teksten/TEXT000000021095
Display NameUitleg van het Onze vader uit Fundament vander kerstenre gheloven
Relation IdRELA000000304997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040025
Pathdomain/teksten/TEXT000000040025
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000380266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040011
Pathdomain/teksten/TEXT000000040011
Display NameUtrechtse kalender, (aug.-dec.)
Relation IdRELA000000380203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007340
Pathdomain/teksten/TEXT000000007340
Display NameValentijn en Nameloos; fragm. (f.15-20); Mnl.
Relation IdRELA000000256259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003902
Pathdomain/teksten/TEXT000000003902
Display NameVan ceders tabernakel
Relation IdRELA000000240876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002015
Pathdomain/teksten/TEXT000000002015
Display NameVan de 12 apostelen. Apocalyps. Etc.. Nederd. fragm.
Relation IdRELA000000229775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001972
Pathdomain/teksten/TEXT000000001972
Display NameVan dem hylligen werdigen sacramente des hylligen lychams und blodes unses leven hern Jesu Christi; Duits
Relation IdRELA000000229576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015532
Pathdomain/teksten/TEXT000000015532
Display NameVan enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000285596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016983
Pathdomain/teksten/TEXT000000016983
Display NameVanden vier oefeninghen; Dui.
Relation IdRELA000000290480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019134
Pathdomain/teksten/TEXT000000019134
Display NameVerzameling bijbelteksten (Joh. 18-19, Jes. 62-63 en Jes. 53) over het lijden van Jezus en gebeden, voorafgegaan door een algemene inleiding
Relation IdRELA000000297457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040274
Pathdomain/teksten/TEXT000000040274
Display NameVigilie voor de overledenen
Relation IdRELA000000380994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040024
Pathdomain/teksten/TEXT000000040024
Display NameVigilie voor de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000380261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040016
Pathdomain/teksten/TEXT000000040016
Display NameVigilie voor de overledenen in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000380223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001988
Pathdomain/teksten/TEXT000000001988
Display NameVocabularius; Lat.-westelijk Nederd.
Relation IdRELA000000229667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002012
Pathdomain/teksten/TEXT000000002012
Display NameVon deme bitter liden, dat Maria hadde in ores leven sonen Jhesu Christi liden
Relation IdRELA000000229764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024270
Pathdomain/teksten/TEXT000000024270
Display NameWipo : Sequentia In tempore paschali; Lat.
Relation IdRELA000000317973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021066
Pathdomain/teksten/TEXT000000021066
Display NameZeven gaven van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000304896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001955
Pathdomain/teksten/TEXT000000001955
Display NameZeven wijzen van Rome; Mnl.
Relation IdRELA000000229496
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002455
Display NameBerlijn, Preussische Staatsbibliothek
Relation IdRELA000000009646
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000009311
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009311
Display NameDegering, Hermann
Relation IdRELA000000009645
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002907
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002907
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1001
Relation IdRELA000000063336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002908
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002908
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1026
Relation IdRELA000000063350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002909
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002909
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1027
Relation IdRELA000000063367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002910
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1028
Relation IdRELA000000063389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002923
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002923
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1033
Relation IdRELA000000063540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002911
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002911
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1169
Relation IdRELA000000063405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002921
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002921
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1170
Relation IdRELA000000063525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002912
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1171-1173
Relation IdRELA000000063429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007933
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007933
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1291
Relation IdRELA000000128207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002913
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002913
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1361
Relation IdRELA000000063445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002914
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002914
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1385
Relation IdRELA000000063462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002919
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002919
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 204
Relation IdRELA000000063513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002920
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002920
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 205
Relation IdRELA000000063519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 242-243
Relation IdRELA000000062974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002884
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 246
Relation IdRELA000000062957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007582
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007582
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 282
Relation IdRELA000000124187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002916
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002916
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 496
Relation IdRELA000000063489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002881
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 52
Relation IdRELA000000062918
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002886
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 549
Relation IdRELA000000063003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002922
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002922
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 593
Relation IdRELA000000063534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002887
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 613
Relation IdRELA000000063013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002888
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002888
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 622
Relation IdRELA000000063024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002889
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 624
Relation IdRELA000000063046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002890
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002890
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 660
Relation IdRELA000000063064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007496
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007496
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 736 (27)
Relation IdRELA000000123321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002892
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (1)
Relation IdRELA000000063094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002899
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002899
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (10)
Relation IdRELA000000063200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007373
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (2)
Relation IdRELA000000121979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007388
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (3)
Relation IdRELA000000122152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002893
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002893
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (4)
Relation IdRELA000000063112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002894
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (5)
Relation IdRELA000000063126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002895
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (6)
Relation IdRELA000000063140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002896
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (7)
Relation IdRELA000000063154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002897
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (8)
Relation IdRELA000000063171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002898
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 751 (9)
Relation IdRELA000000063188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002900
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002900
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 752
Relation IdRELA000000063209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016184
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016184
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 757
Relation IdRELA000000216413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002917
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002917
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 758
Relation IdRELA000000063500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002882
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 76
Relation IdRELA000000062927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002918
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002918
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 78
Relation IdRELA000000063507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002901
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 820
Relation IdRELA000000063224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002902
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 823
Relation IdRELA000000063245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002903
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002903
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 827
Relation IdRELA000000063266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002883
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002883
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 90
Relation IdRELA000000062941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002904
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 922
Relation IdRELA000000063279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002905
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 923 (47)
Relation IdRELA000000063299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007750
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007750
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 925
Relation IdRELA000000125977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002906
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 956
Relation IdRELA000000063315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003016
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003016
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 120
Relation IdRELA000000064893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003017
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003017
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 141
Relation IdRELA000000064905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003019
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003019
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 185
Relation IdRELA000000064925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003021
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003021
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 187
Relation IdRELA000000064944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003022
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003022
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 188
Relation IdRELA000000064955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003023
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003023
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 190
Relation IdRELA000000064972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003003
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003003
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 2
Relation IdRELA000000064705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003025
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003025
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 205
Relation IdRELA000000064995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003024
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003024
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 208
Relation IdRELA000000064987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003026
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003026
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 211
Relation IdRELA000000065009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003027
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003027
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 229
Relation IdRELA000000065021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003047
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003047
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 265
Relation IdRELA000000065283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003028
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003028
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 270
Relation IdRELA000000065032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003029
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003029
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 280
Relation IdRELA000000065046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003007
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003007
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 29
Relation IdRELA000000064771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003032
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003032
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 324
Relation IdRELA000000065085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003030
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003030
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 328
Relation IdRELA000000065062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003033
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003033
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 331
Relation IdRELA000000065099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003034
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 332
Relation IdRELA000000065124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003035
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003035
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 333
Relation IdRELA000000065142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003036
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 334
Relation IdRELA000000065155
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003037
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003037
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 335
Relation IdRELA000000065169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003038
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003038
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 346
Relation IdRELA000000065177
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003039
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003039
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 348
Relation IdRELA000000065184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003040
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 349
Relation IdRELA000000065191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003049
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003049
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 350
Relation IdRELA000000065297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003041
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 351
Relation IdRELA000000065202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003042
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003042
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 352
Relation IdRELA000000065223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006885
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 353
Relation IdRELA000000115855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003043
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003043
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 371
Relation IdRELA000000065235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003050
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003050
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 380
Relation IdRELA000000065305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003051
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003051
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 381
Relation IdRELA000000065312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003008
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003008
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 39
Relation IdRELA000000064798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008015
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008015
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 393
Relation IdRELA000000129099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003052
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003052
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 394
Relation IdRELA000000065319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003053
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003053
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 395
Relation IdRELA000000065326
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003054
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003054
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 396
Relation IdRELA000000065333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003055
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003055
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 404
Relation IdRELA000000065340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003009
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003009
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 41
Relation IdRELA000000064808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003056
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003056
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 430
Relation IdRELA000000065352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003066
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003066
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 439
Relation IdRELA000000065446
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003057
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003057
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 440
Relation IdRELA000000065362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013874
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 451
Relation IdRELA000000192977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003058
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 465
Relation IdRELA000000065372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007399
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 469
Relation IdRELA000000122306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015574
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 471
Relation IdRELA000000211112
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003068
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003068
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 472 (1)
Relation IdRELA000000065463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003069
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003069
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 472 (79)
Relation IdRELA000000065475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006912
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 478
Relation IdRELA000000116272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003010
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003010
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 48
Relation IdRELA000000064814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003059
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 486
Relation IdRELA000000065378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003044
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003044
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 487
Relation IdRELA000000065242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008003
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008003
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 499
Relation IdRELA000000129026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003060
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003060
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 507
Relation IdRELA000000065385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012175
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 516
Relation IdRELA000000175406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003011
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003011
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 55
Relation IdRELA000000064821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003061
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003061
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 564
Relation IdRELA000000065393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006985
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006985
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 565
Relation IdRELA000000117146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003062
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003062
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 585
Relation IdRELA000000065400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003063
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003063
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 588
Relation IdRELA000000065411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003004
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003004
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 6
Relation IdRELA000000064725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008242
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008242
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 600
Relation IdRELA000000131725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003064
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003064
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 602
Relation IdRELA000000065423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003012
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003012
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 61
Relation IdRELA000000064828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003045
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003045
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 618
Relation IdRELA000000065252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003013
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003013
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 62
Relation IdRELA000000064834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003065
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003065
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 635
Relation IdRELA000000065435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003067
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003067
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 639
Relation IdRELA000000065455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003046
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003046
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 648
Relation IdRELA000000065265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003005
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 7
Relation IdRELA000000064742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003006
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003006
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 8
Relation IdRELA000000064758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003014
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 87
Relation IdRELA000000064849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003015
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003015
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 89
Relation IdRELA000000064876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002941
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002941
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1005
Relation IdRELA000000063752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002942
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002942
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1006
Relation IdRELA000000063772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002988
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002988
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1011
Relation IdRELA000000064483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002997
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002997
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1016
Relation IdRELA000000064620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007507
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1077
Relation IdRELA000000123420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002943
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002943
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1078
Relation IdRELA000000063789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002944
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002944
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1079
Relation IdRELA000000063807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002945
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002945
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1080
Relation IdRELA000000063826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002946
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002946
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1081
Relation IdRELA000000063842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002947
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1082
Relation IdRELA000000063859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002948
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1083
Relation IdRELA000000063880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002949
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1084
Relation IdRELA000000063902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002952
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002952
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1089
Relation IdRELA000000063970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002953
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002953
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1090
Relation IdRELA000000063985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002954
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002954
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1091
Relation IdRELA000000064001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002955
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002955
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1092
Relation IdRELA000000064015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002956
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002956
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1093
Relation IdRELA000000064031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002958
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002958
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1095
Relation IdRELA000000064068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002959
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002959
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1096
Relation IdRELA000000064086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002960
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002960
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1097
Relation IdRELA000000064104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002961
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002961
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1098
Relation IdRELA000000064118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002962
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002962
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1099
Relation IdRELA000000064133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002963
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002963
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1100
Relation IdRELA000000064147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002964
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002964
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1101
Relation IdRELA000000064162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002965
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002965
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1108
Relation IdRELA000000064178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002983
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002983
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1120
Relation IdRELA000000064440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002967
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002967
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1122
Relation IdRELA000000064213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002968
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002968
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1136
Relation IdRELA000000064234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002969
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002969
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1240
Relation IdRELA000000064245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006818
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006818
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 125
Relation IdRELA000000115204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002970
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002970
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1252
Relation IdRELA000000064255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002971
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002971
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1253
Relation IdRELA000000064273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016267
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1257
Relation IdRELA000000217149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002972
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002972
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1261
Relation IdRELA000000064297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002973
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002973
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1264
Relation IdRELA000000064310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002974
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002974
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1318
Relation IdRELA000000064328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002975
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002975
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1337
Relation IdRELA000000064344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007315
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1395
Relation IdRELA000000121340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002976
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002976
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1398
Relation IdRELA000000064359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002989
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002989
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1404
Relation IdRELA000000064503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002990
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002990
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1410
Relation IdRELA000000064520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002977
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002977
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1491
Relation IdRELA000000064377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002984
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002984
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1571
Relation IdRELA000000064448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002978
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002978
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1580
Relation IdRELA000000064388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002985
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002985
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1687
Relation IdRELA000000064456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002979
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002979
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1715
Relation IdRELA000000064406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002980
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002980
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1723
Relation IdRELA000000064417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002924
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 176
Relation IdRELA000000063556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002981
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002981
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1764
Relation IdRELA000000064426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016268
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016268
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 178
Relation IdRELA000000217159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002995
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002995
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 18
Relation IdRELA000000064571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010274
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010274
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 191
Relation IdRELA000000153626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008234
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008234
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 194
Relation IdRELA000000131689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002925
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002925
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 284
Relation IdRELA000000063571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002926
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002926
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 322
Relation IdRELA000000063578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002927
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002927
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 347
Relation IdRELA000000063584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002928
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002928
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 404
Relation IdRELA000000063590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002996
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002996
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 42
Relation IdRELA000000064596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002992
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002992
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 471
Relation IdRELA000000064534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002929
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002929
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 523
Relation IdRELA000000063596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002982
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002982
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 524
Relation IdRELA000000064433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002930
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002930
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 525
Relation IdRELA000000063603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002931
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 535
Relation IdRELA000000063613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002986
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 536
Relation IdRELA000000064463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002932
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002932
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 553
Relation IdRELA000000063634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002994
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002994
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 554
Relation IdRELA000000064552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002933
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002933
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 555
Relation IdRELA000000063651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002934
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002934
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 556
Relation IdRELA000000063666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002935
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002935
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 557
Relation IdRELA000000063682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002936
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002936
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 558
Relation IdRELA000000063700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002993
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002993
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 579
Relation IdRELA000000064541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002987
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002987
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 610
Relation IdRELA000000064470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008533
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008533
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 611
Relation IdRELA000000134506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002991
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002991
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 612
Relation IdRELA000000064527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002937
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002937
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 651
Relation IdRELA000000063713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002938
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002938
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 795
Relation IdRELA000000063722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002939
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002939
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 817
Relation IdRELA000000063731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002940
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002940
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 818
Relation IdRELA000000063741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016273
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016273
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Oct. 630
Relation IdRELA000000217205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002999
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002999
Display NameBERLIJN, SPK : Germ. Qu. 1088
Relation IdRELA000000064653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002966
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002966
Display NameBERLIJN, SSB-PK : Germ. Qu. 1109
Relation IdRELA000000064195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003018
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003018
Display NameBERLIJN, Sbb-PK : Germ. Oct. 181
Relation IdRELA000000064915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003020
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003020
Display NameBERLIJN, Sbb-PK : Germ. Oct. 186
Relation IdRELA000000064936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003048
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003048
Display NameBERLIJN, Sbb-PK : Germ. Oct. 345
Relation IdRELA000000065291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002950
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002950
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1085.
Relation IdRELA000000063925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002951
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1086
Relation IdRELA000000063951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002998
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002998
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1087
Relation IdRELA000000064631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002957
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002957
Display NameKRAKAU, BJ : Ms. Germ. Qu. 1094
Relation IdRELA000000064050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003002
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003002
Display NameKRAKOW, BJ : BERLIJN, PSB Germ. Qu. 1303 (1)
Relation IdRELA000000064686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003001
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003001
Display NameKRAKOW, BJ : BERLIJN, PSB Germ. Qu. 1303 (3)
Relation IdRELA000000064678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003000
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003000
Display NameKRAKOW, BJ : BERLIJN, PSB Germ. Qu. 1895 (4)
Relation IdRELA000000064669
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie