Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek / Hermann Menhardt

Typedocument
TitleVerzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek / Hermann Menhardt
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000135
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5bbde8c5-22d2-4940-8493-ccc990fd58ba
Deletedno
Relation Count 95
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000025010
Pathdomain/teksten/TEXT000000025010
Display NameBerijmde tekst met oproep tot inkeer
Relation IdRELA000000321087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025040
Pathdomain/teksten/TEXT000000025040
Display NameBoetpsalmen, gevolgd door litanie
Relation IdRELA000000321207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020852
Pathdomain/teksten/TEXT000000020852
Display NameBrief
Relation IdRELA000000304137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005740
Pathdomain/teksten/TEXT000000005740
Display NameBrief van een regulier uit Groenendaal met daarin excerpten uit Jan van Ruusbroec: Brief I, III en IV en uit Vanden seven sloten
Relation IdRELA000000248924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020851
Pathdomain/teksten/TEXT000000020851
Display NameBrieftraktaat in 3 boeken met proloog en inhoudsopgave
Relation IdRELA000000304134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001701
Pathdomain/teksten/TEXT000000001701
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien (dist. 4-6); Mnl.
Relation IdRELA000000227968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008086
Pathdomain/teksten/TEXT000000008086
Display NameDat fondament ende wortele alles gheestelecs levens ende die meininghe der scrifturen
Relation IdRELA000000258998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031298
Pathdomain/teksten/TEXT000000031298
Display NameDe Keulse preek van Hendrik van Leuven; Moezelfrankisch
Relation IdRELA000000349123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022115
Pathdomain/teksten/TEXT000000022115
Display NameDe bezeten zuster Agnes; Du.
Relation IdRELA000000308648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001646
Pathdomain/teksten/TEXT000000001646
Display NameDe leere der salicheit (traktaat met exempelen); Mnl.
Relation IdRELA000000227639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006883
Pathdomain/teksten/TEXT000000006883
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022020
Pathdomain/teksten/TEXT000000022020
Display NameDoet wel die wile dat ghi leeft
Relation IdRELA000000308354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018676
Pathdomain/teksten/TEXT000000018676
Display NameDrie pater noster voor de overledenen, gevolgd door het exempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt, hier toegeschreven aan Johannes Gerson
Relation IdRELA000000295840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016359
Pathdomain/teksten/TEXT000000016359
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000288474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016596
Pathdomain/teksten/TEXT000000016596
Display NameEnkele punten over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018231
Pathdomain/teksten/TEXT000000018231
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008803
Pathdomain/teksten/TEXT000000008803
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016597
Pathdomain/teksten/TEXT000000016597
Display NameGebed over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013269
Pathdomain/teksten/TEXT000000013269
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025049
Pathdomain/teksten/TEXT000000025049
Display NameGebeden met aflaten
Relation IdRELA000000321234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012395
Pathdomain/teksten/TEXT000000012395
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000275117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020874
Pathdomain/teksten/TEXT000000020874
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000304206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017011
Pathdomain/teksten/TEXT000000017011
Display NameHeilicheit en leecht niet inden schijn
Relation IdRELA000000290561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009507
Pathdomain/teksten/TEXT000000009507
Display NameHenricus Suso: Das große Briefbuch, Mnl.
Relation IdRELA000000263981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022793
Pathdomain/teksten/TEXT000000022793
Display NameHoe men zonden verdrijft
Relation IdRELA000000311227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024271
Pathdomain/teksten/TEXT000000024271
Display NameKerstlied, op de wijs van Claes Mollenaer
Relation IdRELA000000317981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001570
Pathdomain/teksten/TEXT000000001570
Display NameLeven van S. Hedwig; Mnl.
Relation IdRELA000000227214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026633
Pathdomain/teksten/TEXT000000026633
Display NameLeven van S. Wilhelmus van Aquitanie
Relation IdRELA000000329340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017063
Pathdomain/teksten/TEXT000000017063
Display NameLevens van heiligen en profeten (Godeleva, Bonaventura, Beda, Guido, Machuut, Antonius van Padua, Jesaja, Jeremia en Mozes)
Relation IdRELA000000290771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020850
Pathdomain/teksten/TEXT000000020850
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000304131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015994
Pathdomain/teksten/TEXT000000015994
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes, Nederd.
Relation IdRELA000000287156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016600
Pathdomain/teksten/TEXT000000016600
Display NameMnl. redactie van Christi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000289298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007369
Pathdomain/teksten/TEXT000000007369
Display NameMnl. vertaling van Augustinus: Regula ad servos Dei
Relation IdRELA000000256367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013967
Pathdomain/teksten/TEXT000000013967
Display NameMnl. vertaling van Gallus van Königssaal: Malogranatum, eerste deel
Relation IdRELA000000280664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010188
Pathdomain/teksten/TEXT000000010188
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007370
Pathdomain/teksten/TEXT000000007370
Display NameMnl. vertaling van Hugo van Sint-Victor: Expositio in regulam sancti Augustini
Relation IdRELA000000256370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008560
Pathdomain/teksten/TEXT000000008560
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006941
Pathdomain/teksten/TEXT000000006941
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten; afschrift van een incunabel (Utrecht, 1480)
Relation IdRELA000000254509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006111
Pathdomain/teksten/TEXT000000006111
Display NameMnl. vertaling van exempel uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000250602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009787
Pathdomain/teksten/TEXT000000009787
Display NameMnl. vertaling van preek van Augustinus (Sermoen vander gehorsamheit)
Relation IdRELA000000264972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016595
Pathdomain/teksten/TEXT000000016595
Display NameOpenbaringen en oefeningen over over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016594
Pathdomain/teksten/TEXT000000016594
Display NameOverdenking in zes punten over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016593
Pathdomain/teksten/TEXT000000016593
Display NameOverdenking over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039684
Pathdomain/teksten/TEXT000000039684
Display NamePreek (onder deel van een verzameling preken op naam van Tauler) over Luc. 10,23
Relation IdRELA000000379194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039685
Pathdomain/teksten/TEXT000000039685
Display NamePreek (onder deel van een verzameling preken op naam van Tauler) over Mat. 28,20
Relation IdRELA000000379199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018556
Pathdomain/teksten/TEXT000000018556
Display NamePreek op naam van Caesarius van Heisterbach, gevolgd door twee exempelen
Relation IdRELA000000295477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013163
Pathdomain/teksten/TEXT000000013163
Display NamePreek van Bernardus over zes graden van gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000277766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028241
Pathdomain/teksten/TEXT000000028241
Display NamePrivilegeboek van Brugge. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000335863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022949
Pathdomain/teksten/TEXT000000022949
Display NameRijmspreuken met onder meer Hi is wijs die gode mynt
Relation IdRELA000000311820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001656
Pathdomain/teksten/TEXT000000001656
Display NameSuverlicke gebeden ende oeffninge vanden leven ende liden ons lieven heren Jhesus Cristus; Mnl.
Relation IdRELA000000227713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012788
Pathdomain/teksten/TEXT000000012788
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010208
Pathdomain/teksten/TEXT000000010208
Display NameTraktaat over de zeven hoofdzonden
Relation IdRELA000000266527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020849
Pathdomain/teksten/TEXT000000020849
Display NameTraktaat over het eren van S. Maria met exempelen
Relation IdRELA000000304127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001606
Pathdomain/teksten/TEXT000000001606
Display NameTristan; fragm.; Rip.
Relation IdRELA000000227403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012727
Pathdomain/teksten/TEXT000000012727
Display NameTwaalf graden van ootmoedigheid
Relation IdRELA000000276213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031297
Pathdomain/teksten/TEXT000000031297
Display NameXV tekenen van de Jongste Dag
Relation IdRELA000000349120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001619
Pathdomain/teksten/TEXT000000001619
Display NameZuidnederlandse vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,1-II,5
Relation IdRELA000000227441
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002370
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002370
Display NameWenen, Österreichische Nationalbibliothek
Relation IdRELA000000009597
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000095
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000095
Display NameMenhardt, Hermann
Relation IdRELA000000009596
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002336
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002336
Display NameWENEN, ONB : 11898
Relation IdRELA000000055843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002344
Display NameWENEN, ONB : 13655
Relation IdRELA000000055919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002451
Display NameWENEN, ONB : 13880
Relation IdRELA000000057206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002494
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002494
Display NameWENEN, ONB : 15230
Relation IdRELA000000057654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002361
Display NameWENEN, ONB : 15416
Relation IdRELA000000056130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002364
Display NameWENEN, ONB : 15417
Relation IdRELA000000056165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002365
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002365
Display NameWENEN, ONB : 15418
Relation IdRELA000000056182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006878
Display NameWENEN, ONB : 1907
Relation IdRELA000000115768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011246
Display NameWENEN, ONB : 2716
Relation IdRELA000000165167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007464
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007464
Display NameWENEN, ONB : 2725
Relation IdRELA000000122928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013224
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013224
Display NameWENEN, ONB : 2739
Relation IdRELA000000185829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016249
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016249
Display NameWENEN, ONB : 2744
Relation IdRELA000000217043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009160
Display NameWENEN, ONB : 3006
Relation IdRELA000000140191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008331
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008331
Display NameWENEN, ONB : 4556
Relation IdRELA000000132764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002496
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002496
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12715
Relation IdRELA000000057671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002392
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12795
Relation IdRELA000000056448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002331
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002331
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12805
Relation IdRELA000000055805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002328
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12827
Relation IdRELA000000055776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002500
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12844
Relation IdRELA000000057715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002346
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12847
Relation IdRELA000000055956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002435
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12868
Relation IdRELA000000056950
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002436
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002436
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12869
Relation IdRELA000000056973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002437
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12873
Relation IdRELA000000056997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002347
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12874
Relation IdRELA000000055970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002349
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12875
Relation IdRELA000000056006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002502
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12886
Relation IdRELA000000057749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002348
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002348
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12887
Relation IdRELA000000055994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002445
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12897
Relation IdRELA000000057101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002447
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12905
Relation IdRELA000000057143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002352
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002352
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12906
Relation IdRELA000000056043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002449
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002449
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12909
Relation IdRELA000000057169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008055
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008055
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 3308
Relation IdRELA000000129471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002390
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 3968
Relation IdRELA000000056414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002405
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 65
Relation IdRELA000000056520
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie