Miscellanea Neerlandica : opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx

Typedocument
TitleMiscellanea Neerlandica : opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag / onder red. van Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000123
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/15421f13-1546-402b-af82-7ea5e8190285
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000737
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000737
Display NameCockx-Indestege, Elly
Relation IdRELA000000009557
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001655
Display NameDeschamps, Jan
Relation IdRELA000000009556
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001691
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001691
Display NameHendrickx, Frans
Relation IdRELA000000009558
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000001691
Pathdomain/documents/DOCU000000001691
Display Name'Flores et fructus arboris vitae Jesu Christi' van Ludolfus van Saksen in het Middelnederlands / Johanna Marie Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410262
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001359
Pathdomain/documents/DOCU000000001359
Display Name'Vier aensichten van den meister' : deontologisch traktaat voor artsen, Middelnederlands en Noordnedersaksisch / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000410739
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004801
Pathdomain/documents/DOCU000000004801
Display NameABrabantine illuminator of the mid-thirteenth century / Kerstin Carlvant
Relation IdRELA000000409515
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003829
Pathdomain/documents/DOCU000000003829
Display NameArnold Gheylhoven van Rotterdam (-1442) en zijn Gnotosolitos / Chr. De Backer
Relation IdRELA000000410901
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003493
Pathdomain/documents/DOCU000000003493
Display NameBibliografie van dr. Jan Deschamps / Marcus de Schepper & Frans Sillis
Relation IdRELA000000409518
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005110
Pathdomain/documents/DOCU000000005110
Display NameDat croenken des loefs van Jacobus van Gruitrode in een tot nog toe onbekend gebedenboek / J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000409740
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000124
Pathdomain/documents/DOCU000000000124
Display NameDe Middelnederlandse handschriften van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen (eerste deel) / Frans Hendrickx
Relation IdRELA000000410159
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001317
Pathdomain/documents/DOCU000000001317
Display NameDe datering van het Haagse handschrift van de 'Limburgse Sermoenen' / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000410780
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001328
Pathdomain/documents/DOCU000000001328
Display NameDe vertalingen van 'De doctrina cordis' en 'De praeparatione cordis' (Hugo van Saint-Cher, pseudo-Gerardus Leodiensis) / Guido Hendrix
Relation IdRELA000000410506
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005108
Pathdomain/documents/DOCU000000005108
Display NameDepenwerkverluchting in het getijdenboek van de Haagse non Maritge Claesdochter / Anne S. Korteweg
Relation IdRELA000000410327
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004828
Pathdomain/documents/DOCU000000004828
Display NameDutch Manuscript Illumination around 1400: Some Cuttings in Darmstadt (ms 2296)
Relation IdRELA000000410185
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003541
Pathdomain/documents/DOCU000000003541
Display NameEen 'Brulocht'-handschrift uit Sint Truiden (Brussel, K.B., II 2846) / Joseph Alaerts
Relation IdRELA000000409491
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001383
Pathdomain/documents/DOCU000000001383
Display NameEen handschriftfragment van de Middelnederlandse 'Borchgrave van Couchi' / Hans Kienhorst & Jacques Tersteeg
Relation IdRELA000000412576
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005460
Pathdomain/documents/DOCU000000005460
Display NameEen kroniek vol "quade truffen" / Claudine Lemaire
Relation IdRELA000000412499
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003830
Pathdomain/documents/DOCU000000003830
Display NameEen opvallende tekstgetuige van Ruusbroecs 'Kersten ghelove' : het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, II 280 / Guido de Baere
Relation IdRELA000000410936
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001330
Pathdomain/documents/DOCU000000001330
Display NameElf kisten boeken uit het Gouvernementsgebouw te Maastricht : lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839 / Jos.M.M. Hermans
Relation IdRELA000000411714
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004777
Pathdomain/documents/DOCU000000004777
Display NameHet handschrift 'Langenberg' der 'Limburgse Sermoenen' / Gerrit C. Zieleman
Relation IdRELA000000411023
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004862
Pathdomain/documents/DOCU000000004862
Display NameHetSpeculum Humanae Salvationis-manuscript Harley 2838 in de British Library te Londen. Een handschrift omstreeks 1500 in Engeland verlucht door een miniaturist uit de Nederlanden? / Bert Cardon
Relation IdRELA000000410534
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001177
Pathdomain/documents/DOCU000000001177
Display NameJan Deschamps : een portret / Elly Cockx-Indestege & Frans Hendrickx
Relation IdRELA000000410081
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003630
Pathdomain/documents/DOCU000000003630
Display NameJan Frans Van de Velde (1743-1823) : bibliograaf en bibliofiel / J. Roegiers
Relation IdRELA000000409604
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001074
Pathdomain/documents/DOCU000000001074
Display NameLithografische facsimile's van twee 'Spiegel Historiael'-fragmenten : enkele opmerkingen over de vervaardiging en betrouwbaarheid van vroege steendruk-reprodukties van Middelnederlandse handschriften / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000410790
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001887
Pathdomain/documents/DOCU000000001887
Display NameLitteratuur en meditatie bij de moderne devoten: een voorbeeld uit de praktijk (Deventer, ca 1450) / P.F.J. Obbema
Relation IdRELA000000412343
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001290
Pathdomain/documents/DOCU000000001290
Display NameMembra disiecta Brugensia : een fragment van een onbekend Middelnederlands 'Lectionarium' / Dirk Geirnaert, Noël Geirnaert
Relation IdRELA000000411884
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002398
Pathdomain/documents/DOCU000000002398
Display NameMiddeleeuwse handschriften van Sint-Bernardus uit Belgische cisterciënzerabdijen : het getuigenis van de oude bibliotheekcatalogi / C. Lingier
Relation IdRELA000000409329
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000126
Pathdomain/documents/DOCU000000000126
Display NameMittelniederländische Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala / Margarete Andersson-Schmitt
Relation IdRELA000000409369
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004953
Pathdomain/documents/DOCU000000004953
Display NameNieuwe gegevens in verband met de ateliers van Raphaël de Mercatellis / Albert Derolez
Relation IdRELA000000411893
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004863
Pathdomain/documents/DOCU000000004863
Display NameOnbekende fragmenten van een Antifonarium (Maasland, derde kwart 14de eeuw en Kanalstil, ca.1400) in de verzameling Baron Jean van Caloen te Loppem
Relation IdRELA000000409318
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003611
Pathdomain/documents/DOCU000000003611
Display NameOnbekende handschriften met werk van Pelgrim Pullen / Peter J.A. Nissen
Relation IdRELA000000410548
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie