Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de Bibliotheek der gemeente Rotterdam / beschr. door Dalm. van Heel ; [voorw. van Friedrich Karl Heinrich Kossmann]

Typedocument
TitleMiddeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de Bibliotheek der gemeente Rotterdam / beschr. door Dalm. van Heel ; [voorw. van Friedrich Karl Heinrich Kossmann]
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000112
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e7d986a3-f7be-4dfa-bd17-a7582d31f5ff
Deletedno
Relation Count 222
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006648
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006648
Display NameIn Cristus name dat ic beghinne
Relation IdRELA000000404174
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002542
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002542
Display NameRotterdam, Gemeentebibliotheek
Relation IdRELA000000407910
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000014893
Pathdomain/teksten/TEXT000000014893
Display NameAansporingen aan de ziel tot overwegen van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000283548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038877
Pathdomain/teksten/TEXT000000038877
Display NameAflaatgebed
Relation IdRELA000000376531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038764
Pathdomain/teksten/TEXT000000038764
Display NameAllegorie over de minnende ziel
Relation IdRELA000000376143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037930
Pathdomain/teksten/TEXT000000037930
Display NameBegeerte eens beteren levens
Relation IdRELA000000373654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004332
Pathdomain/teksten/TEXT000000004332
Display NameBegin evangelie Johannes
Relation IdRELA000000242544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038128
Pathdomain/teksten/TEXT000000038128
Display NameBernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000374178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000350
Pathdomain/teksten/TEXT000000000350
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua en Die vier utersten; deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras en Ester); aan eind van eerste band fragm. van Mnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000219555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004063
Pathdomain/teksten/TEXT000000004063
Display NameBoetpsalmen
Relation IdRELA000000241437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004065
Pathdomain/teksten/TEXT000000004065
Display NameBoetpsalmen met litanie en gebeden
Relation IdRELA000000241445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004092
Pathdomain/teksten/TEXT000000004092
Display NameBoetpsalmen met litanie van alle Heiligen en gebeden verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000241530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004068
Pathdomain/teksten/TEXT000000004068
Display NameBoetpsalmen met litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000241457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004064
Pathdomain/teksten/TEXT000000004064
Display NameBoetpsalmen, litanie van alle heiligen en gebeden
Relation IdRELA000000241440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020848
Pathdomain/teksten/TEXT000000020848
Display NameBrief (misschien excerpt en ingevoegd in groter geheel?)
Relation IdRELA000000304123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020871
Pathdomain/teksten/TEXT000000020871
Display NameBrief (misschien excerpt of vervolg op voorgaande brief), tot slot aan een meester Egidius toegeschreven
Relation IdRELA000000304194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016923
Pathdomain/teksten/TEXT000000016923
Display NameBrief over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039593
Pathdomain/teksten/TEXT000000039593
Display NameBrief, met aan het begin rijmspreuk, aan Ruusbroec toegeschreven
Relation IdRELA000000378722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039741
Pathdomain/teksten/TEXT000000039741
Display NameBrief, samengesteld uit andere brieven, onder meer van Florens Radewijns
Relation IdRELA000000379365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004193
Pathdomain/teksten/TEXT000000004193
Display NameCantica
Relation IdRELA000000241934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031137
Pathdomain/teksten/TEXT000000031137
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000348491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000355
Pathdomain/teksten/TEXT000000000355
Display NameDat boec der reynicheit; Mnl.
Relation IdRELA000000219593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015411
Pathdomain/teksten/TEXT000000015411
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014261
Pathdomain/teksten/TEXT000000014261
Display NameDie dorne croene ons heeren, korte versie
Relation IdRELA000000281697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014249
Pathdomain/teksten/TEXT000000014249
Display NameDie dorne croene ons heeren, lange versie
Relation IdRELA000000281667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016947
Pathdomain/teksten/TEXT000000016947
Display NameDie uren die onse lieve here was in sijnre passien
Relation IdRELA000000290371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021184
Pathdomain/teksten/TEXT000000021184
Display NameDietse kalender
Relation IdRELA000000305246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014471
Pathdomain/teksten/TEXT000000014471
Display NameDrie pater noster van de passie
Relation IdRELA000000282265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018673
Pathdomain/teksten/TEXT000000018673
Display NameDrie pater noster voor de overledenen
Relation IdRELA000000295833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013599
Pathdomain/teksten/TEXT000000013599
Display NameEen devote meditatie des berchs van Calvarien, waar in opgenomen een dictum van Gregorius
Relation IdRELA000000279200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021448
Pathdomain/teksten/TEXT000000021448
Display NameEen ynnich ghetidekyn vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000306242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004271
Pathdomain/teksten/TEXT000000004271
Display NameEvangeliën, voorafgegaan door een exempel over de vrucht van de evangelielezing
Relation IdRELA000000242319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007376
Pathdomain/teksten/TEXT000000007376
Display NameExcerpten uit (?) Mnl. vertaling van Augustinus: Regula ad servos Dei
Relation IdRELA000000256386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006666
Pathdomain/teksten/TEXT000000006666
Display NameExcerpten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden (onder meer over gehoorzaamheid en de acht zaligheden), met daarin verwerkt delen uit Cassianus: Collationes patrum en Marquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000253481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006630
Pathdomain/teksten/TEXT000000006630
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Hieronymusbrieven
Relation IdRELA000000253358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029233
Pathdomain/teksten/TEXT000000029233
Display NameExempel
Relation IdRELA000000340167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012398
Pathdomain/teksten/TEXT000000012398
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000275125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015241
Pathdomain/teksten/TEXT000000015241
Display NameExpositie van Psalm 118 op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014114
Pathdomain/teksten/TEXT000000014114
Display NameEyn scoen crensken vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000281231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013689
Pathdomain/teksten/TEXT000000013689
Display NameGebed om de vreze Gods
Relation IdRELA000000279518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039567
Pathdomain/teksten/TEXT000000039567
Display NameGebed om een goede dood
Relation IdRELA000000378653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010102
Pathdomain/teksten/TEXT000000010102
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013557
Pathdomain/teksten/TEXT000000013557
Display NameGebed op naam van Bernardinus van Siena
Relation IdRELA000000279060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013609
Pathdomain/teksten/TEXT000000013609
Display NameGebed tot Christus en Zijn wonden op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000279224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021425
Pathdomain/teksten/TEXT000000021425
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000306162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029234
Pathdomain/teksten/TEXT000000029234
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000340170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013248
Pathdomain/teksten/TEXT000000013248
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029235
Pathdomain/teksten/TEXT000000029235
Display NameGebed tot de bewaarengel
Relation IdRELA000000340174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038873
Pathdomain/teksten/TEXT000000038873
Display NameGebed tot de negen engelenkoren
Relation IdRELA000000376518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013348
Pathdomain/teksten/TEXT000000013348
Display NameGebed tot het hart van S. Maria
Relation IdRELA000000278423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009905
Pathdomain/teksten/TEXT000000009905
Display NameGebed van Augustinus tegen een haastige dood
Relation IdRELA000000265483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038876
Pathdomain/teksten/TEXT000000038876
Display NameGebed van S. Anna
Relation IdRELA000000376527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014174
Pathdomain/teksten/TEXT000000014174
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000281436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015380
Pathdomain/teksten/TEXT000000015380
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041914
Pathdomain/teksten/TEXT000000041914
Display NameGebed, begint ontbreekt
Relation IdRELA000000386565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014508
Pathdomain/teksten/TEXT000000014508
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014530
Pathdomain/teksten/TEXT000000014530
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen in combinatie met het Onzevader
Relation IdRELA000000282442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015092
Pathdomain/teksten/TEXT000000015092
Display NameGebeden op naam van Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000284188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010715
Pathdomain/teksten/TEXT000000010715
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021447
Pathdomain/teksten/TEXT000000021447
Display NameGebedenkrans van S. Maria
Relation IdRELA000000306237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041923
Pathdomain/teksten/TEXT000000041923
Display NameGetijden van S. Maria
Relation IdRELA000000386597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041916
Pathdomain/teksten/TEXT000000041916
Display NameGetijden van de Passie, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000386572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000353
Pathdomain/teksten/TEXT000000000353
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000219578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038198
Pathdomain/teksten/TEXT000000038198
Display NameGewetensonderzoek
Relation IdRELA000000374375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028965
Pathdomain/teksten/TEXT000000028965
Display NameGulden gebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014329
Pathdomain/teksten/TEXT000000014329
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008865
Pathdomain/teksten/TEXT000000008865
Display NameGulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000261880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041918
Pathdomain/teksten/TEXT000000041918
Display NameHeilige Geestgetijden, verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021843
Pathdomain/teksten/TEXT000000021843
Display NameHendrik van Leuven: Zes punten voor een vroom leven
Relation IdRELA000000307736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014250
Pathdomain/teksten/TEXT000000014250
Display NameHet weest gegroet gebed uit Die dorne croene ons heeren, lange versie
Relation IdRELA000000281670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023376
Pathdomain/teksten/TEXT000000023376
Display NameIn Cristus name dat ic beghinne (Berijmd gebed tot Jezus)
Relation IdRELA000000313798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041552
Pathdomain/teksten/TEXT000000041552
Display NameKalender van het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000385317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000358
Pathdomain/teksten/TEXT000000000358
Display NameKalender voor het bisdom Keulen; Duits
Relation IdRELA000000219612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040531
Pathdomain/teksten/TEXT000000040531
Display NameKerstgebed
Relation IdRELA000000381792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041917
Pathdomain/teksten/TEXT000000041917
Display NameKorte Kruisgetijden, verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041920
Pathdomain/teksten/TEXT000000041920
Display NameKorte vigilie verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041924
Pathdomain/teksten/TEXT000000041924
Display NameLange vigilie
Relation IdRELA000000386600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041919
Pathdomain/teksten/TEXT000000041919
Display NameLange vigilie verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000352
Pathdomain/teksten/TEXT000000000352
Display NameLegenda major S. Francisci. Legenda minor S. Clarae. Petrus de Remis, Vita et miracula S. Coletae; Lat.
Relation IdRELA000000219574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021446
Pathdomain/teksten/TEXT000000021446
Display NameLijden van Jezus
Relation IdRELA000000306234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012397
Pathdomain/teksten/TEXT000000012397
Display NameLof van het Sacrament met Mnl. vertaling van de hymne Lauda Sion salvatorem
Relation IdRELA000000275122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014818
Pathdomain/teksten/TEXT000000014818
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283332
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000356
Pathdomain/teksten/TEXT000000000356
Display NameManuale: theologische tractaten en historiografische teksten. Leven van Margaretha Panopolis. Leven van Silvestris. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000219600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041915
Pathdomain/teksten/TEXT000000041915
Display NameMariagetijden, verwant aan de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011902
Pathdomain/teksten/TEXT000000011902
Display NameMnl. excerpt uit Hugo Ripelin van Straatsburg: Compendium theologicae veritatis
Relation IdRELA000000273303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007823
Pathdomain/teksten/TEXT000000007823
Display NameMnl. excerpten uit Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000258069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008035
Pathdomain/teksten/TEXT000000008035
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013482
Pathdomain/teksten/TEXT000000013482
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029209
Pathdomain/teksten/TEXT000000029209
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000340087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014073
Pathdomain/teksten/TEXT000000014073
Display NameMnl. vertaling van Benedictio sanctae Clarae
Relation IdRELA000000281042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013346
Pathdomain/teksten/TEXT000000013346
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000278416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008478
Pathdomain/teksten/TEXT000000008478
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000260265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015024
Pathdomain/teksten/TEXT000000015024
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui met aflaat van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015227
Pathdomain/teksten/TEXT000000015227
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008558
Pathdomain/teksten/TEXT000000008558
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000897
Pathdomain/teksten/TEXT000000000897
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum, fragm.
Relation IdRELA000000223134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000351
Pathdomain/teksten/TEXT000000000351
Display NameMnl. vertaling van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000219565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014437
Pathdomain/teksten/TEXT000000014437
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009997
Pathdomain/teksten/TEXT000000009997
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013878
Pathdomain/teksten/TEXT000000013878
Display NameMnl. vertaling van Sacrosanctae
Relation IdRELA000000280386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015928
Pathdomain/teksten/TEXT000000015928
Display NameMnl. vertaling van Salve, misericordia Maria, aurora fulgens, stella matutina
Relation IdRELA000000286919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014072
Pathdomain/teksten/TEXT000000014072
Display NameMnl. vertaling van Testamentum sanctae Clarae
Relation IdRELA000000281038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012656
Pathdomain/teksten/TEXT000000012656
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028189
Pathdomain/teksten/TEXT000000028189
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
Relation IdRELA000000335662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015242
Pathdomain/teksten/TEXT000000015242
Display NameMnl. vertaling van de psalmen en cantica
Relation IdRELA000000284600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012351
Pathdomain/teksten/TEXT000000012351
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000274987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039714
Pathdomain/teksten/TEXT000000039714
Display NameMnl. vertaling van gebed tot Jezus van Erasmus van Rotterdam
Relation IdRELA000000379290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006791
Pathdomain/teksten/TEXT000000006791
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000253978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013515
Pathdomain/teksten/TEXT000000013515
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000278912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014844
Pathdomain/teksten/TEXT000000014844
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000283411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012969
Pathdomain/teksten/TEXT000000012969
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022063
Pathdomain/teksten/TEXT000000022063
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000308470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022064
Pathdomain/teksten/TEXT000000022064
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met rubriek over aflaat van paus Innocentius
Relation IdRELA000000308474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010714
Pathdomain/teksten/TEXT000000010714
Display NameNegen gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016941
Pathdomain/teksten/TEXT000000016941
Display NameNegen leydingen
Relation IdRELA000000290355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016726
Pathdomain/teksten/TEXT000000016726
Display NameOefening over het lijden van Jezus in berijmde gebeden voor de getijden
Relation IdRELA000000289712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016776
Pathdomain/teksten/TEXT000000016776
Display NameOefening over het lijden van Jezus, verdeeld over de dagen van de week
Relation IdRELA000000289868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016671
Pathdomain/teksten/TEXT000000016671
Display NameOefeningen over het lijden van Jezus voor de goede week, met onder meer de passie naar de verschillende evangelien. Incipit stemt overeen met het passievrhaal uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000289543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038874
Pathdomain/teksten/TEXT000000038874
Display NameOmschrijving van het symbolum der Apostelen
Relation IdRELA000000376521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014614
Pathdomain/teksten/TEXT000000014614
Display NameOnser liever vrouwen crensken
Relation IdRELA000000282682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013889
Pathdomain/teksten/TEXT000000013889
Display NameOnzevader op naam van Jan Brugman
Relation IdRELA000000280416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039821
Pathdomain/teksten/TEXT000000039821
Display NameOver gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000379557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039526
Pathdomain/teksten/TEXT000000039526
Display NameOverdenking bij de ontvangst van de communie
Relation IdRELA000000378541
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021450
Pathdomain/teksten/TEXT000000021450
Display NamePreek op sacramentsdag
Relation IdRELA000000306247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021444
Pathdomain/teksten/TEXT000000021444
Display NamePreek van Pieter de Wolf over Ruth 2
Relation IdRELA000000306223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000354
Pathdomain/teksten/TEXT000000000354
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, gevolgd door enkele hymnen; Mnl.
Relation IdRELA000000219582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004159
Pathdomain/teksten/TEXT000000004159
Display NamePsalmen voor de overledenen, gevolgd door gebeden
Relation IdRELA000000241760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021445
Pathdomain/teksten/TEXT000000021445
Display NamePsalter van S. Maria
Relation IdRELA000000306230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021449
Pathdomain/teksten/TEXT000000021449
Display NamePunten voor een deugdzaam leven
Relation IdRELA000000306245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000357
Pathdomain/teksten/TEXT000000000357
Display NameTheologische traktaten: Albertus Magnus, Heinrich Hass, Hendrik van Gorkum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000219605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021140
Pathdomain/teksten/TEXT000000021140
Display NameTraktaat over de eucharistie
Relation IdRELA000000305119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038875
Pathdomain/teksten/TEXT000000038875
Display NameTwee gebeden tot S. Maria
Relation IdRELA000000376523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019464
Pathdomain/teksten/TEXT000000019464
Display NameUitleg van het Ave Maria
Relation IdRELA000000298782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019463
Pathdomain/teksten/TEXT000000019463
Display NameUitleg van het Onze vader
Relation IdRELA000000298779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015583
Pathdomain/teksten/TEXT000000015583
Display NameUitleg van het Onzevader
Relation IdRELA000000285772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011872
Pathdomain/teksten/TEXT000000011872
Display NameVan den sacramente des outaers
Relation IdRELA000000273180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016690
Pathdomain/teksten/TEXT000000016690
Display NameVanden wijngaert van Engadi
Relation IdRELA000000289600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021451
Pathdomain/teksten/TEXT000000021451
Display NameVermoedelijk Mnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000306252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007164
Pathdomain/teksten/TEXT000000007164
Display NameVijfde Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000255481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015810
Pathdomain/teksten/TEXT000000015810
Display NameVijftien pater noster van de passie (?)
Relation IdRELA000000286518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018633
Pathdomain/teksten/TEXT000000018633
Display NameZeven groeten van S. Anna
Relation IdRELA000000295708
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002542
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002542
Display NameRotterdam, Gemeentebibliotheek
Relation IdRELA000000009526
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001132
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001132
Display NameHeel O.F.M., Dalmatius van
Relation IdRELA000000009525
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000546
Display NameROTTERDAM, GB : 96 B 2-3
Relation IdRELA000000031158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000548
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000548
Display NameROTTERDAM, GB : 96 B 4
Relation IdRELA000000031199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000574
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000574
Display NameROTTERDAM, GB : 96 C 1
Relation IdRELA000000031651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000580
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000580
Display NameROTTERDAM, GB : 96 D 10
Relation IdRELA000000031752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000551
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000551
Display NameROTTERDAM, GB : 96 D 5
Relation IdRELA000000031247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000579
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000579
Display NameROTTERDAM, GB : 96 D 9
Relation IdRELA000000031735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000555
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000555
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 11
Relation IdRELA000000031312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000566
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000566
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 12
Relation IdRELA000000031514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000549
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 14
Relation IdRELA000000031215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000560
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000560
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 15
Relation IdRELA000000031415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000583
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000583
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 16
Relation IdRELA000000031809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000557
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000557
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 17
Relation IdRELA000000031360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000575
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 18
Relation IdRELA000000031672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000568
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000568
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 19
Relation IdRELA000000031556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000572
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000572
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 2
Relation IdRELA000000031621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000569
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000569
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 20
Relation IdRELA000000031574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000585
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000585
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 3
Relation IdRELA000000031844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000550
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 4
Relation IdRELA000000031232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000553
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000553
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 5
Relation IdRELA000000031279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000567
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000567
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 6
Relation IdRELA000000031535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000563
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000563
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 7
Relation IdRELA000000031463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000581
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000581
Display NameROTTERDAM, GB : 96 E 8
Relation IdRELA000000031764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000562
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000562
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 1
Relation IdRELA000000031445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000561
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 2
Relation IdRELA000000031433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000558
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000558
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 3
Relation IdRELA000000031387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000582
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000582
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 4
Relation IdRELA000000031797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000573
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000573
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 5
Relation IdRELA000000031632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000565
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000565
Display NameROTTERDAM, GB : 96 F 6
Relation IdRELA000000031498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000570
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000570
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 10
Relation IdRELA000000031587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000547
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 11
Relation IdRELA000000031176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000556
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 12
Relation IdRELA000000031334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000554
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 14
Relation IdRELA000000031297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000564
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 2
Relation IdRELA000000031479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000584
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000584
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 3
Relation IdRELA000000031830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000559
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 4
Relation IdRELA000000031400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000576
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000576
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 5
Relation IdRELA000000031691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000578
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000578
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 6
Relation IdRELA000000031720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000552
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000552
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 8
Relation IdRELA000000031257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000577
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000577
Display NameROTTERDAM, GB : 96 G 9
Relation IdRELA000000031706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000571
Display NameROTTERDAM, GB : 96 H 1
Relation IdRELA000000031607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001202
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001202
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1688
Relation IdRELA000000039516
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie