Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / samengesteld door P.C. Boeren

Typedocument
TitleCatalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / samengesteld door P.C. Boeren
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000109
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a50c9344-1ce1-43ad-ba8f-de16e58888e3
Deletedno
Relation Count 142
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028741
Pathdomain/teksten/TEXT000000028741
Display Name
Relation IdRELA000000338210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000286
Pathdomain/teksten/TEXT000000000286
Display Name19 preken van Claus van Euskerken, voorafgegaan door een inhoudstafel; 3 preken van Jasper van Marburg, voorafgegaan door een inhoudstafel; Mnl.
Relation IdRELA000000219109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006489
Pathdomain/teksten/TEXT000000006489
Display NameAegidius de Roya: Kroniek, -1463; Latijn
Relation IdRELA000000252704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003526
Pathdomain/teksten/TEXT000000003526
Display NameAnnales et notae S. Mariae Traiectensis. Regulae canonicae. Usuardus: Martyrologium. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000238654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000281
Pathdomain/teksten/TEXT000000000281
Display NameAntifonarium, met kalendarium voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000219067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000295
Pathdomain/teksten/TEXT000000000295
Display NameAugustinus: Tractaten; Lat.
Relation IdRELA000000219173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030082
Pathdomain/teksten/TEXT000000030082
Display NameBijbel. Glossarium Hebreeuws-Latijn; Lat.
Relation IdRELA000000343860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000300
Pathdomain/teksten/TEXT000000000300
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000219212
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003980
Pathdomain/teksten/TEXT000000003980
Display NameBoetpsalmen met litanie en gebeden
Relation IdRELA000000241149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000279
Pathdomain/teksten/TEXT000000000279
Display NameBreviarium Romanum; Lat.
Relation IdRELA000000219054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000284
Pathdomain/teksten/TEXT000000000284
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000219092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008328
Pathdomain/teksten/TEXT000000008328
Display NameBrief, besloten met Teghen die doot en is gheen schilt
Relation IdRELA000000259829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/teksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000278
Pathdomain/teksten/TEXT000000000278
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000219045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000280
Pathdomain/teksten/TEXT000000000280
Display NameDiurnale; Lat.
Relation IdRELA000000219060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018520
Pathdomain/teksten/TEXT000000018520
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014832
Pathdomain/teksten/TEXT000000014832
Display NameExempel dat in het Speculum exemplorum aan Jan van Schoonhoven wordt toegeschreven
Relation IdRELA000000283380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003527
Pathdomain/teksten/TEXT000000003527
Display NameGebedenboek; Frans
Relation IdRELA000000238665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015857
Pathdomain/teksten/TEXT000000015857
Display NameGedeeltelijke Mnl. vertaling van brief van Geert Grote (Epistula 62, De patiencia)
Relation IdRELA000000286662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022423
Pathdomain/teksten/TEXT000000022423
Display NameGetijden- en gebedenboek, met kalender voor het bisdom Canterbury; Lat.
Relation IdRELA000000309749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014826
Pathdomain/teksten/TEXT000000014826
Display NameGetijdenboek, met Zuid-Nederlandse kalender; Lat. met Frans en Mnl. gebed
Relation IdRELA000000283356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000283
Pathdomain/teksten/TEXT000000000283
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Doornik; Lat.
Relation IdRELA000000219084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000285
Pathdomain/teksten/TEXT000000000285
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000219100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000282
Pathdomain/teksten/TEXT000000000282
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000219077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000321
Pathdomain/teksten/TEXT000000000321
Display NameGouds kroniekje, -1437; Mnl.
Relation IdRELA000000219367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000304
Pathdomain/teksten/TEXT000000000304
Display NameHenricus Suso: Horologium aeternae sapientiae; Lat.
Relation IdRELA000000219240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000322
Pathdomain/teksten/TEXT000000000322
Display NameHeraut Beyeren: Die hollantsche cronike, korte versie; Mnl.
Relation IdRELA000000219373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039753
Pathdomain/teksten/TEXT000000039753
Display NameHistorie van Griseldis
Relation IdRELA000000379396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000315
Pathdomain/teksten/TEXT000000000315
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000219307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003610
Pathdomain/teksten/TEXT000000003610
Display NameJohannes Brehallus: Tractatus de laude Pacis. Etc.
Relation IdRELA000000239215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000298
Pathdomain/teksten/TEXT000000000298
Display NameJohannes van Dambach: De consolatione theologiae; Lat.
Relation IdRELA000000219194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019041
Pathdomain/teksten/TEXT000000019041
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000297113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000319
Pathdomain/teksten/TEXT000000000319
Display NameKroniekje van de graven Holland, -1417 (met aanvullingen tot 1598); Mnl.
Relation IdRELA000000219353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000320
Pathdomain/teksten/TEXT000000000320
Display NameKroniekje van de graven van Holland, -1417; Mnl.
Relation IdRELA000000219360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005025
Pathdomain/teksten/TEXT000000005025
Display NameMagister Adam: Summula de Summa Raymundi, met commentaar. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000245404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000317
Pathdomain/teksten/TEXT000000000317
Display NameMartinus Polonus: Chronicon pontificum et imperatorum, -1277 met voortzetting tot 1320. Johannes de Beka: Chronographia, -1342 met continuatie I tot 1364. Hayton de Courcy: Flos historiarum terrae orientis; Lat.
Relation IdRELA000000219336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000306
Pathdomain/teksten/TEXT000000000306
Display NameMede sprake der zielen
Relation IdRELA000000219254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003611
Pathdomain/teksten/TEXT000000003611
Display NameMilitaire ordonnanties van Karel de Stoute, 1473; Frans
Relation IdRELA000000239222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000275
Pathdomain/teksten/TEXT000000000275
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000219009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000274
Pathdomain/teksten/TEXT000000000274
Display NameMissale Romanum (winterstuk), met kalender voor het bisdom Luik; Lat.
Relation IdRELA000000218999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015604
Pathdomain/teksten/TEXT000000015604
Display NameMissale secundum Ordinem Predicatorum; Lat.
Relation IdRELA000000285843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015180
Pathdomain/teksten/TEXT000000015180
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014418
Pathdomain/teksten/TEXT000000014418
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009991
Pathdomain/teksten/TEXT000000009991
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018761
Pathdomain/teksten/TEXT000000018761
Display NameMnl. vertaling van de anonieme interpolatie uit Bonaventura: Vitis mystica in drie delen; eerste deel proza; deel twee en drie berijmd (andere vertaling dan Dat boeck der lelien)
Relation IdRELA000000296130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011941
Pathdomain/teksten/TEXT000000011941
Display NameNaamsverklaring van S. Catharina van Alexandrië, ontleend aan Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000273450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000271
Pathdomain/teksten/TEXT000000000271
Display NameNicolaus de Lyra: Postilla litteralis in vetus testamentum
Relation IdRELA000000218976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000273
Pathdomain/teksten/TEXT000000000273
Display NameOrdo ad visitandum infirmum ungendum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000218990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015735
Pathdomain/teksten/TEXT000000015735
Display NameOrdonnanties van de Orde van het Gulden Vlies; Frans
Relation IdRELA000000286310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000272
Pathdomain/teksten/TEXT000000000272
Display NamePetrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; Lat.
Relation IdRELA000000218981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000318
Pathdomain/teksten/TEXT000000000318
Display NamePrivilegiën en keuren van Delft en Delfland, 1246-1476; Mnl.
Relation IdRELA000000219347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000299
Pathdomain/teksten/TEXT000000000299
Display NameSermones de tempore et de sanctis (zomerdeel); Lat.
Relation IdRELA000000219205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000312
Pathdomain/teksten/TEXT000000000312
Display NameStatuta tertii ordinis Francisci; Lat.
Relation IdRELA000000219286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000297
Pathdomain/teksten/TEXT000000000297
Display NameThomas de Aquino: Prima secundae partis summae theologicae; Lat.
Relation IdRELA000000219187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000270
Pathdomain/teksten/TEXT000000000270
Display NameUtrechtse bijbel in 2 banden met deel Bijbelvertaling van 1360 (Deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium Josua, Richteren, Ruth; Deel 2: 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job); Mnl.
Relation IdRELA000000218962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015685
Pathdomain/teksten/TEXT000000015685
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000323
Pathdomain/teksten/TEXT000000000323
Display NameVastenavondgeschrift; Mnl.
Relation IdRELA000000219382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000293
Pathdomain/teksten/TEXT000000000293
Display NameVerzamelbundel (o.a. Pseudo-Dionysius Areopagyta, Richard van St.-Victor, Johannes Chrysostomus); Lat.
Relation IdRELA000000219162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000277
Pathdomain/teksten/TEXT000000000277
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken (tekst onvoll.), met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000219034
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002528
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002528
Display Name's-Gravenhage, Museum Meermanno
Relation IdRELA000000009515
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000399
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000399
Display NameBoeren, P.C.
Relation IdRELA000000009514
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000381
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 14
Relation IdRELA000000028337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000376
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 18-19
Relation IdRELA000000028239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007206
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007206
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 21
Relation IdRELA000000120124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000382
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 22
Relation IdRELA000000028362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005697
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005697
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 17
Relation IdRELA000000100643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011610
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011610
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 2
Relation IdRELA000000169002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000451
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 21
Relation IdRELA000000029556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000391
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 26
Relation IdRELA000000028547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000457
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 28
Relation IdRELA000000029683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000453
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 30
Relation IdRELA000000029612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000430
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000430
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 8
Relation IdRELA000000029227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000424
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000424
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 1
Relation IdRELA000000029120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008318
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008318
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 11
Relation IdRELA000000132614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000463
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000463
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 14
Relation IdRELA000000029776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000467
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 17
Relation IdRELA000000029848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006539
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 18
Relation IdRELA000000111716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000452
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 19
Relation IdRELA000000029587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005821
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005821
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 2
Relation IdRELA000000102535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000422
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000422
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 21
Relation IdRELA000000029090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000378
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000378
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 22
Relation IdRELA000000028277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000427
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000427
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 24
Relation IdRELA000000029167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000464
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000464
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 26
Relation IdRELA000000029798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005822
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005822
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 3
Relation IdRELA000000102549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000431
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 6
Relation IdRELA000000029243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000379
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000379
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 7
Relation IdRELA000000028291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012382
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 19
Relation IdRELA000000177421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000454
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000454
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 25
Relation IdRELA000000029633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008305
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008305
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 26
Relation IdRELA000000132407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000386
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 27
Relation IdRELA000000028445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000437
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 32
Relation IdRELA000000029336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000459
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000459
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 36
Relation IdRELA000000029714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000461
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 37
Relation IdRELA000000029744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000384
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 41
Relation IdRELA000000028411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000385
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 42
Relation IdRELA000000028429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000377
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 43
Relation IdRELA000000028265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000389
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 45
Relation IdRELA000000028511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000444
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 46
Relation IdRELA000000029428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000410
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000410
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 1
Relation IdRELA000000028891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000462
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 10
Relation IdRELA000000029760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000380
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 13
Relation IdRELA000000028314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000432
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 15
Relation IdRELA000000029258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000398
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000398
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 2
Relation IdRELA000000028675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000395
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000395
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 3
Relation IdRELA000000028618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000411
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 4
Relation IdRELA000000028914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000388
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 41
Relation IdRELA000000028488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000428
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 42
Relation IdRELA000000029186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000399
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 47
Relation IdRELA000000028696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000414
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000414
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 48
Relation IdRELA000000028953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000394
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000394
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 1
Relation IdRELA000000028599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009269
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009269
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 11
Relation IdRELA000000141369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008251
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 13
Relation IdRELA000000131846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000396
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 14
Relation IdRELA000000028640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000393
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000393
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 15
Relation IdRELA000000028582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000392
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 16
Relation IdRELA000000028564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000402
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 18
Relation IdRELA000000028750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000400
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 2
Relation IdRELA000000028712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000403
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 20
Relation IdRELA000000028771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000415
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 21
Relation IdRELA000000028975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000412
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000412
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 22
Relation IdRELA000000028928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000404
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 23
Relation IdRELA000000028792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000405
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 26
Relation IdRELA000000028806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000406
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 27
Relation IdRELA000000028819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005698
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 28
Relation IdRELA000000100666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000401
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000401
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 3
Relation IdRELA000000028734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000442
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 30
Relation IdRELA000000029411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000413
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 31
Relation IdRELA000000028939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000390
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 34
Relation IdRELA000000028526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000439
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000439
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 38
Relation IdRELA000000029370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000407
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 39
Relation IdRELA000000028832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000397
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 4
Relation IdRELA000000028660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000408
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 40
Relation IdRELA000000028848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000435
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 41
Relation IdRELA000000029297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000409
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 5
Relation IdRELA000000028867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005841
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005841
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 50
Relation IdRELA000000102867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000387
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 6
Relation IdRELA000000028466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000448
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 8
Relation IdRELA000000029502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000446
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 9
Relation IdRELA000000029469
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie