Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum / samengest. door P.J.H. Vermeeren en A.F. Dekker ; [uitg. van de] Koninklijke Bibliotheek

Typedocument
TitleInventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum / samengest. door P.J.H. Vermeeren en A.F. Dekker ; [uitg. van de] Koninklijke Bibliotheek
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000108
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d61e6516-8c94-4b2b-b44a-9a555304e277
Deletedno
Relation Count 123
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000002528
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002528
Display Name's-Gravenhage, Museum Meermanno
Relation IdRELA000000403723
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005183
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005183
Display NameMeerman, Gerard
Relation IdRELA000000406379
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005184
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005184
Display NameMeerman, Johan
Relation IdRELA000000406503
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005182
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005182
Display NameWestreenen van Tiellandt, Willem Hendrik Jacob van
Relation IdRELA000000405235
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009294
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009294
Display NameDen Haag
Relation IdRELA000000009509
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009295
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009295
Display NameKoninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000009511
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009296
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009296
Display NameRijksmuseum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek
Relation IdRELA000000009513
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000286
Pathdomain/teksten/TEXT000000000286
Display Name19 preken van Claus van Euskerken, voorafgegaan door een inhoudstafel; 3 preken van Jasper van Marburg, voorafgegaan door een inhoudstafel; Mnl.
Relation IdRELA000000219108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003526
Pathdomain/teksten/TEXT000000003526
Display NameAnnales et notae S. Mariae Traiectensis. Regulae canonicae. Usuardus: Martyrologium. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000238652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000281
Pathdomain/teksten/TEXT000000000281
Display NameAntifonarium, met kalendarium voor het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000219066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000295
Pathdomain/teksten/TEXT000000000295
Display NameAugustinus: Tractaten; Lat.
Relation IdRELA000000219172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000300
Pathdomain/teksten/TEXT000000000300
Display NameBijbelvertaler van 1360: Mnl. vertaling van Gregorius de Grote: Homiliae in evangelia
Relation IdRELA000000219211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000279
Pathdomain/teksten/TEXT000000000279
Display NameBreviarium Romanum; Lat.
Relation IdRELA000000219053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000284
Pathdomain/teksten/TEXT000000000284
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000219091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000276
Pathdomain/teksten/TEXT000000000276
Display NameBrieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Handelingen en Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; preek van Johannes Tauler; Mnl.
Relation IdRELA000000219017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000278
Pathdomain/teksten/TEXT000000000278
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000219044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000280
Pathdomain/teksten/TEXT000000000280
Display NameDiurnale; Lat.
Relation IdRELA000000219059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003527
Pathdomain/teksten/TEXT000000003527
Display NameGebedenboek; Frans
Relation IdRELA000000238664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014826
Pathdomain/teksten/TEXT000000014826
Display NameGetijdenboek, met Zuid-Nederlandse kalender; Lat. met Frans en Mnl. gebed
Relation IdRELA000000283355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000283
Pathdomain/teksten/TEXT000000000283
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Doornik; Lat.
Relation IdRELA000000219083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000285
Pathdomain/teksten/TEXT000000000285
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000219099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000282
Pathdomain/teksten/TEXT000000000282
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000219076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000321
Pathdomain/teksten/TEXT000000000321
Display NameGouds kroniekje, -1437; Mnl.
Relation IdRELA000000219366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000304
Pathdomain/teksten/TEXT000000000304
Display NameHenricus Suso: Horologium aeternae sapientiae; Lat.
Relation IdRELA000000219238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000322
Pathdomain/teksten/TEXT000000000322
Display NameHeraut Beyeren: Die hollantsche cronike, korte versie; Mnl.
Relation IdRELA000000219372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000315
Pathdomain/teksten/TEXT000000000315
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000219305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000298
Pathdomain/teksten/TEXT000000000298
Display NameJohannes van Dambach: De consolatione theologiae; Lat.
Relation IdRELA000000219193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000319
Pathdomain/teksten/TEXT000000000319
Display NameKroniekje van de graven Holland, -1417 (met aanvullingen tot 1598); Mnl.
Relation IdRELA000000219352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000320
Pathdomain/teksten/TEXT000000000320
Display NameKroniekje van de graven van Holland, -1417; Mnl.
Relation IdRELA000000219359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005025
Pathdomain/teksten/TEXT000000005025
Display NameMagister Adam: Summula de Summa Raymundi, met commentaar. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000245402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000317
Pathdomain/teksten/TEXT000000000317
Display NameMartinus Polonus: Chronicon pontificum et imperatorum, -1277 met voortzetting tot 1320. Johannes de Beka: Chronographia, -1342 met continuatie I tot 1364. Hayton de Courcy: Flos historiarum terrae orientis; Lat.
Relation IdRELA000000219334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000306
Pathdomain/teksten/TEXT000000000306
Display NameMede sprake der zielen
Relation IdRELA000000219253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000275
Pathdomain/teksten/TEXT000000000275
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000219008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000274
Pathdomain/teksten/TEXT000000000274
Display NameMissale Romanum (winterstuk), met kalender voor het bisdom Luik; Lat.
Relation IdRELA000000218997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015604
Pathdomain/teksten/TEXT000000015604
Display NameMissale secundum Ordinem Predicatorum; Lat.
Relation IdRELA000000285842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000324
Pathdomain/teksten/TEXT000000000324
Display NameMnl. vertaling van Laurentius Russius: Marescalia sive Hippiatria
Relation IdRELA000000219386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000271
Pathdomain/teksten/TEXT000000000271
Display NameNicolaus de Lyra: Postilla litteralis in vetus testamentum
Relation IdRELA000000218975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000273
Pathdomain/teksten/TEXT000000000273
Display NameOrdo ad visitandum infirmum ungendum. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000218989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015735
Pathdomain/teksten/TEXT000000015735
Display NameOrdonnanties van de Orde van het Gulden Vlies; Frans
Relation IdRELA000000286309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000272
Pathdomain/teksten/TEXT000000000272
Display NamePetrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; Lat.
Relation IdRELA000000218980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000318
Pathdomain/teksten/TEXT000000000318
Display NamePrivilegiën en keuren van Delft en Delfland, 1246-1476; Mnl.
Relation IdRELA000000219346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000299
Pathdomain/teksten/TEXT000000000299
Display NameSermones de tempore et de sanctis (zomerdeel); Lat.
Relation IdRELA000000219204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000312
Pathdomain/teksten/TEXT000000000312
Display NameStatuta tertii ordinis Francisci; Lat.
Relation IdRELA000000219285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000297
Pathdomain/teksten/TEXT000000000297
Display NameThomas de Aquino: Prima secundae partis summae theologicae; Lat.
Relation IdRELA000000219186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000270
Pathdomain/teksten/TEXT000000000270
Display NameUtrechtse bijbel in 2 banden met deel Bijbelvertaling van 1360 (Deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium Josua, Richteren, Ruth; Deel 2: 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job); Mnl.
Relation IdRELA000000218961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000323
Pathdomain/teksten/TEXT000000000323
Display NameVastenavondgeschrift; Mnl.
Relation IdRELA000000219381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000293
Pathdomain/teksten/TEXT000000000293
Display NameVerzamelbundel (o.a. Pseudo-Dionysius Areopagyta, Richard van St.-Victor, Johannes Chrysostomus); Lat.
Relation IdRELA000000219161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000277
Pathdomain/teksten/TEXT000000000277
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken (tekst onvoll.), met vooraf lijsten van evangelieperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000219033
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002528
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002528
Display Name's-Gravenhage, Museum Meermanno
Relation IdRELA000000009507
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001551
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001551
Display NameDekker, A.F.
Relation IdRELA000000009506
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001232
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001232
Display NameVermeeren, P.J.H.
Relation IdRELA000000009505
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000381
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 14
Relation IdRELA000000028335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000376
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 18-19
Relation IdRELA000000028238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000382
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 22
Relation IdRELA000000028361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005697
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005697
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 17
Relation IdRELA000000100641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000451
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000451
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 21
Relation IdRELA000000029554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000391
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 26
Relation IdRELA000000028546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000457
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000457
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 28
Relation IdRELA000000029682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000453
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000453
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 30
Relation IdRELA000000029610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000430
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000430
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 B 8
Relation IdRELA000000029226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000424
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000424
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 1
Relation IdRELA000000029119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008318
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008318
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 11
Relation IdRELA000000132613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000463
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000463
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 14
Relation IdRELA000000029775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000467
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000467
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 17
Relation IdRELA000000029847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006539
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 18
Relation IdRELA000000111714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000452
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 19
Relation IdRELA000000029586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000422
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000422
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 21
Relation IdRELA000000029089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000378
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000378
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 22
Relation IdRELA000000028276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000427
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000427
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 24
Relation IdRELA000000029166
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000464
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000464
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 26
Relation IdRELA000000029797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000431
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 6
Relation IdRELA000000029242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000379
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000379
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 7
Relation IdRELA000000028290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000383
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000383
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 24
Relation IdRELA000000028381
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000454
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000454
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 25
Relation IdRELA000000029632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008305
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008305
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 26
Relation IdRELA000000132406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000386
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 27
Relation IdRELA000000028444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000437
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000437
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 32
Relation IdRELA000000029334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000459
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000459
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 36
Relation IdRELA000000029713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000461
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000461
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 37
Relation IdRELA000000029743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000384
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 41
Relation IdRELA000000028410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000385
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 42
Relation IdRELA000000028428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000377
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 43
Relation IdRELA000000028264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000389
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 45
Relation IdRELA000000028510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000444
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 46
Relation IdRELA000000029427
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000410
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000410
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 1
Relation IdRELA000000028890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000462
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000462
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 10
Relation IdRELA000000029759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000380
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 13
Relation IdRELA000000028313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000469
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000469
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 14
Relation IdRELA000000029880
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000432
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 15
Relation IdRELA000000029257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000395
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000395
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 3
Relation IdRELA000000028617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000411
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 4
Relation IdRELA000000028913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000388
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 41
Relation IdRELA000000028487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000428
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 42
Relation IdRELA000000029185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000399
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 47
Relation IdRELA000000028695
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000414
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000414
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 E 48
Relation IdRELA000000028952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000394
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000394
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 1
Relation IdRELA000000028598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008251
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008251
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 13
Relation IdRELA000000131845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000396
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 14
Relation IdRELA000000028639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000393
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000393
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 15
Relation IdRELA000000028581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000392
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 16
Relation IdRELA000000028563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000402
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000402
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 18
Relation IdRELA000000028749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000400
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000400
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 2
Relation IdRELA000000028711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000403
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 20
Relation IdRELA000000028770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000415
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 21
Relation IdRELA000000028974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000412
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000412
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 22
Relation IdRELA000000028927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000404
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 23
Relation IdRELA000000028791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000405
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000405
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 26
Relation IdRELA000000028805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000406
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 27
Relation IdRELA000000028818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005698
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005698
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 28
Relation IdRELA000000100665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000401
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000401
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 3
Relation IdRELA000000028733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000442
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000442
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 30
Relation IdRELA000000029410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000413
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000413
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 31
Relation IdRELA000000028938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000390
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 34
Relation IdRELA000000028525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000439
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000439
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 38
Relation IdRELA000000029369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000407
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000407
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 39
Relation IdRELA000000028831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000397
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 4
Relation IdRELA000000028659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000408
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000408
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 40
Relation IdRELA000000028847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000435
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000435
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 41
Relation IdRELA000000029296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000409
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000409
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 5
Relation IdRELA000000028866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000387
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000387
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 6
Relation IdRELA000000028465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000448
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000448
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 8
Relation IdRELA000000029501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000446
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 F 9
Relation IdRELA000000029468
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie