Archives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België

Typedocument
TitleArchives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000087
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2d85134e-f88b-479e-b5bb-bad073d5ba05
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009283
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009283
Display NameAssociation des Archivistes et Bibliothécaires de Belgique
Relation IdRELA000000009446
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009284
Display NameBrussel
Relation IdRELA000000009448
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009282
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009282
Display NameBruxelles
Relation IdRELA000000009444
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009285
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009285
Display NameVereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen in België
Relation IdRELA000000009450
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000005084
Pathdomain/documents/DOCU000000005084
Display NameAntoine de Bourgogne's manuscript of the "Somme Rural" / James Douglas Farquhar
Relation IdRELA000000410597
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005083
Pathdomain/documents/DOCU000000005083
Display NameApropos de quelques manuscrits de l'abbaye de Parc conservés a la Bibliothèque de l'Université de Gand / K.G. van Acker
Relation IdRELA000000411525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003876
Pathdomain/documents/DOCU000000003876
Display NameBijdragen tot de bronnen en de studie van het geestesleven in de Nederlanden; Het intellectueel leven in de Windesheimse kloosters in België (15de-18de eeuw) / W. Lourdaux [e.a.]
Relation IdRELA000000409412
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003694
Pathdomain/documents/DOCU000000003694
Display NameBijvoegsel aan de catalogus van handschriften van de Stedelijke bibliotheek van Brugge / Jozef Ghyssaert
Relation IdRELA000000412395
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003427
Pathdomain/documents/DOCU000000003427
Display NameBoekbandstempels : Systeem voor het ordenen van wrijfsels / Elly Cockx-Indestege, Jan Storm van Leeuwen [e.a.]
Relation IdRELA000000411531
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002459
Pathdomain/documents/DOCU000000002459
Display NameDe bibliotheken en scriptoria van de Zuidnederlandse kloosters van het kapittel van Windesheim / W. Lourdaux, E. Persoons
Relation IdRELA000000411548
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005082
Pathdomain/documents/DOCU000000005082
Display NameDe naoorlogse aanwinsten van de Afdeling Handschriften der Koninklijke Bibliotheek van België / Georges Dogaer
Relation IdRELA000000412127
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004954
Pathdomain/documents/DOCU000000004954
Display NameDelibrije van Raphaël de Marcatellis, abt van Sint-Baafs en bisschop van Rhosus / K.G. van Acker
Relation IdRELA000000412007
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003276
Pathdomain/documents/DOCU000000003276
Display NameEen verloren Brabantse kroniek teruggevonden De laude brabantiae / Hettel Bruch
Relation IdRELA000000410988
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005089
Pathdomain/documents/DOCU000000005089
Display NameEengedateerd handschrift (1473) uit de privé-verzameling van Louis Gilliodts-Van Severen (1827-1915) / door Dirk M.J. Van den Auweele
Relation IdRELA000000409892
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005145
Pathdomain/documents/DOCU000000005145
Display NameEenzeldzaam afschrift van een Middelnederlands getijdenboek, in de 14e eeuw in West-Vlaanderen ontstaan / J. Deschamps
Relation IdRELA000000409487
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003506
Pathdomain/documents/DOCU000000003506
Display NameGevouwen katernen in papieren codices : een methodologische verkenning aan de hand van Hs. Gent, U.B., 255 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000409550
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001928
Pathdomain/documents/DOCU000000001928
Display NameHandschriften en catalogisering in Leuven, problemen en verwachtingen / Chris Coppens
Relation IdRELA000000411849
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000137
Pathdomain/documents/DOCU000000000137
Display NameHandschriften uit Kloosters in de Nederlanden in Wenen / E. Persoons
Relation IdRELA000000410675
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003726
Pathdomain/documents/DOCU000000003726
Display NameHet intellectuele leven in het klooster Bethlehem in de 15de eeuw / E. Persoons
Relation IdRELA000000412476
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003533
Pathdomain/documents/DOCU000000003533
Display NameHet oudst bewaarde Martyrologium-necrologium van het kathedraal kapittel van O.-L.-Vrouw-Doornik / door Cyriel Vleeschouwer
Relation IdRELA000000410383
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004621
Pathdomain/documents/DOCU000000004621
Display NameHetarchief van de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge / A-T. van Biervliet
Relation IdRELA000000409618
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004620
Pathdomain/documents/DOCU000000004620
Display NameHetarchief van de abdij van Postel / F. Vanhoof
Relation IdRELA000000412429
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003245
Pathdomain/documents/DOCU000000003245
Display NameKroniek der handschriftenkunde in België / door J. Deschamps, G. Dogaer, E. Persoons [et al.]
Relation IdRELA000000409827
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003147
Pathdomain/documents/DOCU000000003147
Display NameKroniek der handschriftenkunde in de Nederlanden (1967-...) / uitgeg. in samenw. met de Werkgroep voor de studie van het geestesleven van het Instituut voor Middeleeuwse studies van de K.U.L. door J. Deschamps, G. Dogaer, E. Persoons [et al.]
Relation IdRELA000000409615
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005088
Pathdomain/documents/DOCU000000005088
Display NameLesmanuscrits de Bruxelles des Disticha Catonis / Lucien Reynhout
Relation IdRELA000000410682
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000489
Pathdomain/documents/DOCU000000000489
Display NameMedieval Netherlandic manuscripts in Princeton university library / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000411152
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003517
Pathdomain/documents/DOCU000000003517
Display NameMedieval Netherlandic manuscripts in greater Philadelphia libraries / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000409895
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005076
Pathdomain/documents/DOCU000000005076
Display NameMedieval Netherlandic manuscripts in libraries in the State of Maryland / Christine Boot
Relation IdRELA000000411574
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001118
Pathdomain/documents/DOCU000000001118
Display NameMedieval Netherlandic manuscripts in libraries in the State of Massachusetts / Christine Boot
Relation IdRELA000000410929
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000488
Pathdomain/documents/DOCU000000000488
Display NameMedieval Netherlandic manuscripts in the Huntington Library (San Marino, California) / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000412145
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005481
Pathdomain/documents/DOCU000000005481
Display NameMicroreproduktie van belangrijke Middelnederlandse handschriften / J. Deschamps
Relation IdRELA000000410820
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001205
Pathdomain/documents/DOCU000000001205
Display NameMiddeleeuwse handschriften uit de Nederlanden in facsimile / J. Deschamps
Relation IdRELA000000412665
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000088
Pathdomain/documents/DOCU000000000088
Display NameMiddelnederlandse handschriften in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel. Vierde reeks (1952-1977) / J. Deschamps
Relation IdRELA000000412190
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003840
Pathdomain/documents/DOCU000000003840
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : Aanvulling / Jan Deschamps
Relation IdRELA000000411695
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001298
Pathdomain/documents/DOCU000000001298
Display NameNoordbrabantse "scrivers" en "verlichters" : 2. Het getijdenboek van Coudewater : ('s-Hertogenbosch, Bisschoppelijk Museum, Nr. 400) / P. Gerlach
Relation IdRELA000000411494
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003848
Pathdomain/documents/DOCU000000003848
Display NameNoordbrabantse "scrivers" en "verluchters" : Naar aanleiding van het Getijdenboek van Coudewater (1417-1457) / P. Gerlach
Relation IdRELA000000410579
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004356
Pathdomain/documents/DOCU000000004356
Display NameRestauratie van handschriften en codicologie / P.F.J. Obbema en L.M. Gimbrère
Relation IdRELA000000410399
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005078
Pathdomain/documents/DOCU000000005078
Display NameTrends in Bruges illumination until 1260, apropos a psalter connected with Oostkerke / K. Carlvant
Relation IdRELA000000412580
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie