De godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens

Typedocument
TitleDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000052
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/07ea74a7-6fe4-4d0d-985b-5942e412fd14
Deletedno
Relation Count 1000
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005105
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005105
Display NameDie dorne croene Ons Heeren
Relation IdRELA000000393501
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005219
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005219
Display NameGebed over het lijden van Jezus op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000392316
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005382
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005382
Display NameMnl. vertaling van communiegebeden uit Henricus van Hassia: Das puch van gotz leichnam
Relation IdRELA000000392256
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007937
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007937
Display NameO Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000395537
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007653
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007653
Display NameO heilige Sebastiaen groot is dijn gelove
Relation IdRELA000000394012
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005200
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005200
Display NameO here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes
Relation IdRELA000000394691
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005198
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005198
Display NameO here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit
Relation IdRELA000000392888
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004498
Display NameSint Augustinus psalter
Relation IdRELA000000394132
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005864
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005864
Display NameXXX punten van den lijden ons heren
Relation IdRELA000000393935
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005980
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005980
Display NameZeven groeten tot S. Anna
Relation IdRELA000000395473
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005104
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005104
Display Namevijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000393065
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000016940
Pathdomain/teksten/TEXT000000016940
Display Name
Relation IdRELA000000290353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028940
Pathdomain/teksten/TEXT000000028940
Display Name25 pater noster van de passie
Relation IdRELA000000339051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028885
Pathdomain/teksten/TEXT000000028885
Display Name72 namen van Maria
Relation IdRELA000000338850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014894
Pathdomain/teksten/TEXT000000014894
Display NameAansporingen aan de ziel tot overwegen van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000283551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027249
Pathdomain/teksten/TEXT000000027249
Display NameAchttien pater nosters van de passie
Relation IdRELA000000331718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025532
Pathdomain/teksten/TEXT000000025532
Display NameAflaatgebed
Relation IdRELA000000322945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025170
Pathdomain/teksten/TEXT000000025170
Display NameAflaatgebed van de kerk Sint Jan van Lateranen te Rome
Relation IdRELA000000321708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012505
Pathdomain/teksten/TEXT000000012505
Display NameAnima Christi met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000275500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027267
Pathdomain/teksten/TEXT000000027267
Display NameAntifonen voor Kerstmis, Pasen, O.L.Vrouw Hemelvaart, O.L. Vrouw Geboorte. Hymne van Driekoningendag
Relation IdRELA000000331777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027693
Pathdomain/teksten/TEXT000000027693
Display NameAntifoon van S.Jacob; Lat.
Relation IdRELA000000333594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009667
Pathdomain/teksten/TEXT000000009667
Display NameAstrologische figuur, de invloed der tekenen van de dierenriem op de menselijke lichaamsdelen voorstellend
Relation IdRELA000000264553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022561
Pathdomain/teksten/TEXT000000022561
Display NameAttestatie over de oorsprong van de kerk van Ukkel
Relation IdRELA000000310247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027688
Pathdomain/teksten/TEXT000000027688
Display NameAvondgebed
Relation IdRELA000000333575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004312
Pathdomain/teksten/TEXT000000004312
Display NameBegin evangelie Johannes
Relation IdRELA000000242471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004288
Pathdomain/teksten/TEXT000000004288
Display NameBegin evangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022494
Pathdomain/teksten/TEXT000000022494
Display NameBerijmd gebed over de passie volgens de getijden
Relation IdRELA000000310008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022987
Pathdomain/teksten/TEXT000000022987
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000311971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022956
Pathdomain/teksten/TEXT000000022956
Display NameBerijmd gebed tot Johannes de Doper
Relation IdRELA000000311855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023174
Pathdomain/teksten/TEXT000000023174
Display NameBerijmd gebed tot Johannes de Evangelist
Relation IdRELA000000312854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023601
Pathdomain/teksten/TEXT000000023601
Display NameBerijmd gebed tot Johannes de doper
Relation IdRELA000000314800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023013
Pathdomain/teksten/TEXT000000023013
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000312064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022733
Pathdomain/teksten/TEXT000000022733
Display NameBerijmd gebed tot Maria (glossengebed over het Ave Maria)
Relation IdRELA000000310937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023084
Pathdomain/teksten/TEXT000000023084
Display NameBerijmd gebed tot de heilige Margaretha
Relation IdRELA000000312373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023063
Pathdomain/teksten/TEXT000000023063
Display NameBerijmd gebed tot het Heilig Kruis
Relation IdRELA000000312275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022529
Pathdomain/teksten/TEXT000000022529
Display NameBerijmd gebed voor de communie
Relation IdRELA000000310132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023558
Pathdomain/teksten/TEXT000000023558
Display NameBerijmd gebed waarin Jezus spreekt tot de mens
Relation IdRELA000000314635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008818
Pathdomain/teksten/TEXT000000008818
Display NameBerijmde passiegebeden (Die VII ghetiden van onsen heere)
Relation IdRELA000000261705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032371
Pathdomain/teksten/TEXT000000032371
Display NameBerijmde tekst om de Quatertemperdagen te bepalen
Relation IdRELA000000353552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019753
Pathdomain/teksten/TEXT000000019753
Display NameBiecht
Relation IdRELA000000299846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022554
Pathdomain/teksten/TEXT000000022554
Display NameBoetpsalm Miserere; Lat.
Relation IdRELA000000310224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003947
Pathdomain/teksten/TEXT000000003947
Display NameBoetpsalmen en litanie van alle heiligen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000241041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003942
Pathdomain/teksten/TEXT000000003942
Display NameBoetpsalmen en litanie van alle heiligen in redactie verwant aan de Bijbel van 1360
Relation IdRELA000000241023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003946
Pathdomain/teksten/TEXT000000003946
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en litanie
Relation IdRELA000000241036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040707
Pathdomain/teksten/TEXT000000040707
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie
Relation IdRELA000000382405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041844
Pathdomain/teksten/TEXT000000041844
Display NameBoetpsalmen, litanie en lange vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020816
Pathdomain/teksten/TEXT000000020816
Display NameBrief
Relation IdRELA000000304015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020821
Pathdomain/teksten/TEXT000000020821
Display NameBrief over het onderhouden van de zondagsrust
Relation IdRELA000000304027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041822
Pathdomain/teksten/TEXT000000041822
Display NameBrief van Keizer karel, met afwijkend gebed
Relation IdRELA000000386236
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028095
Pathdomain/teksten/TEXT000000028095
Display NameChronologische tabellen
Relation IdRELA000000335254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028943
Pathdomain/teksten/TEXT000000028943
Display NameCollecten voor de overledenen
Relation IdRELA000000339062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031726
Pathdomain/teksten/TEXT000000031726
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000350901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027584
Pathdomain/teksten/TEXT000000027584
Display NameCommuniegebed (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilicht inder ewicheit)
Relation IdRELA000000333173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027208
Pathdomain/teksten/TEXT000000027208
Display NameCommuniegebed (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilighet inder ewicheit)
Relation IdRELA000000331552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029040
Pathdomain/teksten/TEXT000000029040
Display NameCommuniegebed (vert. van Dominus non sum dignus)
Relation IdRELA000000339399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029041
Pathdomain/teksten/TEXT000000029041
Display NameCommuniegebed tijdens de consumtie van de hostie
Relation IdRELA000000339402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041506
Pathdomain/teksten/TEXT000000041506
Display NameCommuniegebed tot Jezus (O here Jhesu Criste die dit alre hilichste vleisch...)
Relation IdRELA000000385158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029042
Pathdomain/teksten/TEXT000000029042
Display NameCommuniegebed, vijf groeten tot Jezus
Relation IdRELA000000339405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041497
Pathdomain/teksten/TEXT000000041497
Display NameComputistische cirkels met gulden getal en zondagsletter
Relation IdRELA000000385127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028896
Pathdomain/teksten/TEXT000000028896
Display NameDankgebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000338896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016783
Pathdomain/teksten/TEXT000000016783
Display NameDat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi, korte redactie
Relation IdRELA000000289885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041510
Pathdomain/teksten/TEXT000000041510
Display NameDe boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en de Litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000385175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041217
Pathdomain/teksten/TEXT000000041217
Display NameDe confiteor
Relation IdRELA000000384183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039747
Pathdomain/teksten/TEXT000000039747
Display NameDe fontein des levens, beginnend met Joh. 1,1
Relation IdRELA000000379380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021007
Pathdomain/teksten/TEXT000000021007
Display NameDe tien geboden, de zeven hoofdzonden, de zeven gaven van de Heilige Geest, de zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, de zeven sacramenten, de zeven zonden tegen de Heilige Geest, de acht zaligheden, de negen vreemde zonden en de twaalf geloofsartikelen
Relation IdRELA000000304636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015403
Pathdomain/teksten/TEXT000000015403
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029039
Pathdomain/teksten/TEXT000000029039
Display NameDe zeven boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met de litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000339394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009978
Pathdomain/teksten/TEXT000000009978
Display NameDeus, propitius esto mihi et custos mei; Lat. gebed
Relation IdRELA000000265774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027947
Pathdomain/teksten/TEXT000000027947
Display NameDicta op naam van de abten Johannes en Abraham
Relation IdRELA000000334649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009847
Pathdomain/teksten/TEXT000000009847
Display NameDicta van Augustinus
Relation IdRELA000000265218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013362
Pathdomain/teksten/TEXT000000013362
Display NameDictum op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014268
Pathdomain/teksten/TEXT000000014268
Display NameDie dorne croene ons heeren
Relation IdRELA000000281714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014259
Pathdomain/teksten/TEXT000000014259
Display NameDie dorne croene ons heeren, korte versie
Relation IdRELA000000281692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014234
Pathdomain/teksten/TEXT000000014234
Display NameDie dorne croene ons heeren, lange versie
Relation IdRELA000000281626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027687
Pathdomain/teksten/TEXT000000027687
Display NameDie materie vanden dage, Leidraad voor godvruchtige overpeinzing
Relation IdRELA000000333572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016684
Pathdomain/teksten/TEXT000000016684
Display NameDie uren die onse lieve here was in sijnre passien
Relation IdRELA000000289584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027936
Pathdomain/teksten/TEXT000000027936
Display NameDie werschappen (Gebed na de communie)
Relation IdRELA000000334606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022828
Pathdomain/teksten/TEXT000000022828
Display NameDiet herte heeft met rouwen gheladen (Berijmd gebed tot Christus)
Relation IdRELA000000311365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040708
Pathdomain/teksten/TEXT000000040708
Display NameDodenvigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000382410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027945
Pathdomain/teksten/TEXT000000027945
Display NameDrie Pater nosters ter ere van Christus' dood
Relation IdRELA000000334641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025150
Pathdomain/teksten/TEXT000000025150
Display NameDrie gebeden ter ere van de verzuchtingen van Jezus
Relation IdRELA000000321627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029044
Pathdomain/teksten/TEXT000000029044
Display NameDrie korte gebeden als men ter kerke gaat
Relation IdRELA000000339413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025164
Pathdomain/teksten/TEXT000000025164
Display NameDrie pater noster ter ere van Jezus' dood
Relation IdRELA000000321679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025162
Pathdomain/teksten/TEXT000000025162
Display NameDrie pater noster ter ere van Jezus' dood, aflaatgebeden toegeschreven aan paus Callistus
Relation IdRELA000000321668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014468
Pathdomain/teksten/TEXT000000014468
Display NameDrie pater noster van de passie
Relation IdRELA000000282257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028229
Pathdomain/teksten/TEXT000000028229
Display NameDrie pater noster voor Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000335793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030991
Pathdomain/teksten/TEXT000000030991
Display NameDrie pater noster voor het kruis
Relation IdRELA000000347843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027337
Pathdomain/teksten/TEXT000000027337
Display NameDrie suffragiën ter ere van heilige vrouwen
Relation IdRELA000000332135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041231
Pathdomain/teksten/TEXT000000041231
Display NameEen gebed tot Maria over haar leven
Relation IdRELA000000384226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008167
Pathdomain/teksten/TEXT000000008167
Display NameEen gheystelec wijnghelaech
Relation IdRELA000000259283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016827
Pathdomain/teksten/TEXT000000016827
Display NameEen ynnich ghetidekyn vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000290019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015776
Pathdomain/teksten/TEXT000000015776
Display NameEerste gedeelte van oorsprongslegende van Vijftien pater noster van de passie over een kluizenares (vervolg en gebeden op f.026v-034r)
Relation IdRELA000000286431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029053
Pathdomain/teksten/TEXT000000029053
Display NameEucharistiegebeden
Relation IdRELA000000339450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004289
Pathdomain/teksten/TEXT000000004289
Display NameEvangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008382
Pathdomain/teksten/TEXT000000008382
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.903 e.v.)
Relation IdRELA000000259983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010433
Pathdomain/teksten/TEXT000000010433
Display NameExcerpt uit de tweede preek van Jhesus collacien
Relation IdRELA000000267437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007514
Pathdomain/teksten/TEXT000000007514
Display NameExcerpten uit Schwester Katrei, Mnl.
Relation IdRELA000000256940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018590
Pathdomain/teksten/TEXT000000018590
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018711
Pathdomain/teksten/TEXT000000018711
Display NameExempel over de gelovige zielen, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000295971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025163
Pathdomain/teksten/TEXT000000025163
Display NameExempel over paus Callistus die een gebed over het Onze vader en het Ave Maria leerde
Relation IdRELA000000321672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014117
Pathdomain/teksten/TEXT000000014117
Display NameEyn scoen crensken vanden heiligen sacrament
Relation IdRELA000000281239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022538
Pathdomain/teksten/TEXT000000022538
Display NameGebed
Relation IdRELA000000310167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028045
Pathdomain/teksten/TEXT000000028045
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000335071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041827
Pathdomain/teksten/TEXT000000041827
Display NameGebed (Gebed van Keizer Karel?)
Relation IdRELA000000386251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025518
Pathdomain/teksten/TEXT000000025518
Display NameGebed (Ic bevele mi den almachteghen God met der zelver ghenaden)
Relation IdRELA000000322908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022540
Pathdomain/teksten/TEXT000000022540
Display NameGebed (Ic bevele mi heden den almachteghen God met der zelver ghenaden)
Relation IdRELA000000310173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022532
Pathdomain/teksten/TEXT000000022532
Display NameGebed (Mnl. vertaling van Juste judex Jhesu Criste)
Relation IdRELA000000310147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027678
Pathdomain/teksten/TEXT000000027678
Display NameGebed der Passie
Relation IdRELA000000333539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028093
Pathdomain/teksten/TEXT000000028093
Display NameGebed der passie
Relation IdRELA000000335247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010157
Pathdomain/teksten/TEXT000000010157
Display NameGebed in Mei naar Henricus Suso: Leven, kap.XIV
Relation IdRELA000000266348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014882
Pathdomain/teksten/TEXT000000014882
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000283515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014869
Pathdomain/teksten/TEXT000000014869
Display NameGebed na de communie (Nu vervruchde di, ziele ende lijf, du hebste ontfanghen dinen heren, dinen god)
Relation IdRELA000000283480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014866
Pathdomain/teksten/TEXT000000014866
Display NameGebed na de communie (O eerweerdighe hemelsche vader, ic offere u Jhesus Cristum uwen lieven sone)
Relation IdRELA000000283471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014858
Pathdomain/teksten/TEXT000000014858
Display NameGebed na de communie (O here Jhesu Criste die alle tijt voir onse sculde gheoffert werdes)
Relation IdRELA000000283451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030086
Pathdomain/teksten/TEXT000000030086
Display NameGebed na de communie (met rubriek voor de vijf volgende gebeden)
Relation IdRELA000000343876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029239
Pathdomain/teksten/TEXT000000029239
Display NameGebed om te zeggen als men over een kerkhof gaat
Relation IdRELA000000340195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040135
Pathdomain/teksten/TEXT000000040135
Display NameGebed op Maria's hemelvaart
Relation IdRELA000000380610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040119
Pathdomain/teksten/TEXT000000040119
Display NameGebed op Maria's leven
Relation IdRELA000000380546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010156
Pathdomain/teksten/TEXT000000010156
Display NameGebed op Nieuwjaarsdag naar Henricus Suso: Leven, kap.VIII
Relation IdRELA000000266342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014206
Pathdomain/teksten/TEXT000000014206
Display NameGebed op de vijftien bloedstortingen
Relation IdRELA000000281535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009926
Pathdomain/teksten/TEXT000000009926
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011598
Pathdomain/teksten/TEXT000000011598
Display NameGebed op naam van Bonaventura
Relation IdRELA000000272063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013640
Pathdomain/teksten/TEXT000000013640
Display NameGebed op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000279323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022531
Pathdomain/teksten/TEXT000000022531
Display NameGebed over de passie
Relation IdRELA000000310143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009954
Pathdomain/teksten/TEXT000000009954
Display NameGebed over de passie op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039117
Pathdomain/teksten/TEXT000000039117
Display NameGebed over de tien deugden van S. Maia
Relation IdRELA000000377242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015246
Pathdomain/teksten/TEXT000000015246
Display NameGebed over het lijden van Jezus op naam van Ambrosius
Relation IdRELA000000284610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015248
Pathdomain/teksten/TEXT000000015248
Display NameGebed over het lijden van Jezus op naam van Ambrosius. Lat.
Relation IdRELA000000284617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014479
Pathdomain/teksten/TEXT000000014479
Display NameGebed over het lijden van Jezus, geopenbaard aan paus Silvester
Relation IdRELA000000282285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024818
Pathdomain/teksten/TEXT000000024818
Display NameGebed over het lijden van Jezus, verwant aan O Martelie groot O wonden diep
Relation IdRELA000000320199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019833
Pathdomain/teksten/TEXT000000019833
Display NameGebed tegen de pest
Relation IdRELA000000300132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032506
Pathdomain/teksten/TEXT000000032506
Display NameGebed tegen de pest op naam van paus Clement
Relation IdRELA000000354040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028881
Pathdomain/teksten/TEXT000000028881
Display NameGebed ter ere van de Vijf wonden
Relation IdRELA000000338831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028882
Pathdomain/teksten/TEXT000000028882
Display NameGebed ter ere van de Vijf wonden, gevolgd door een exempel
Relation IdRELA000000338836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026988
Pathdomain/teksten/TEXT000000026988
Display NameGebed ter ere van de vijf wonden van Jezus
Relation IdRELA000000330745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027209
Pathdomain/teksten/TEXT000000027209
Display NameGebed tijdens de H.Mis
Relation IdRELA000000331555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012584
Pathdomain/teksten/TEXT000000012584
Display NameGebed tot Christus om genade
Relation IdRELA000000275743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010002
Pathdomain/teksten/TEXT000000010002
Display NameGebed tot Christus van Augustinus (O lieve heer Jhesu Criste, ic dancke di dat ic inden kersten gelove ben)
Relation IdRELA000000265857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025136
Pathdomain/teksten/TEXT000000025136
Display NameGebed tot God
Relation IdRELA000000321584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025536
Pathdomain/teksten/TEXT000000025536
Display NameGebed tot Jezus
Relation IdRELA000000322964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027512
Pathdomain/teksten/TEXT000000027512
Display NameGebed tot Jezus (Gebed van koning Karel?)
Relation IdRELA000000332903
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027201
Pathdomain/teksten/TEXT000000027201
Display NameGebed tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000331530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027206
Pathdomain/teksten/TEXT000000027206
Display NameGebed tot Jezus Christus in tijden van nood
Relation IdRELA000000331546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021424
Pathdomain/teksten/TEXT000000021424
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000306159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021426
Pathdomain/teksten/TEXT000000021426
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1350 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000306165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028030
Pathdomain/teksten/TEXT000000028030
Display NameGebed tot Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000335024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027715
Pathdomain/teksten/TEXT000000027715
Display NameGebed tot Johannes de Evangelist
Relation IdRELA000000333661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028042
Pathdomain/teksten/TEXT000000028042
Display NameGebed tot Maria
Relation IdRELA000000335060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028056
Pathdomain/teksten/TEXT000000028056
Display NameGebed tot Maria (God gruete u H.M. conninghinne der hemele saleghe vruchtbareghe wortel Yesse)
Relation IdRELA000000335111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027594
Pathdomain/teksten/TEXT000000027594
Display NameGebed tot Maria na de communie
Relation IdRELA000000333205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028065
Pathdomain/teksten/TEXT000000028065
Display NameGebed tot Maria op Kerstdag
Relation IdRELA000000335143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009942
Pathdomain/teksten/TEXT000000009942
Display NameGebed tot Maria op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027579
Pathdomain/teksten/TEXT000000027579
Display NameGebed tot Maria tijdens de communie
Relation IdRELA000000333157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028027
Pathdomain/teksten/TEXT000000028027
Display NameGebed tot Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000335012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028105
Pathdomain/teksten/TEXT000000028105
Display NameGebed tot S. Apollonia
Relation IdRELA000000335302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027682
Pathdomain/teksten/TEXT000000027682
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000333553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022525
Pathdomain/teksten/TEXT000000022525
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000310115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029031
Pathdomain/teksten/TEXT000000029031
Display NameGebed tot S. Dorothea
Relation IdRELA000000339356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022523
Pathdomain/teksten/TEXT000000022523
Display NameGebed tot S. Johannes de doper
Relation IdRELA000000310106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022521
Pathdomain/teksten/TEXT000000022521
Display NameGebed tot S. Johannes de evangelist
Relation IdRELA000000310099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022526
Pathdomain/teksten/TEXT000000022526
Display NameGebed tot S. Margaretha
Relation IdRELA000000310119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022515
Pathdomain/teksten/TEXT000000022515
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000310074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024444
Pathdomain/teksten/TEXT000000024444
Display NameGebed tot S. Maria : Voer die voete dijnre heilicheit ligge ic gevallen
Relation IdRELA000000318722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022524
Pathdomain/teksten/TEXT000000022524
Display NameGebed tot S. Maria Magdalena
Relation IdRELA000000310110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015482
Pathdomain/teksten/TEXT000000015482
Display NameGebed tot S. Maria geleerd aan een kluizenaarster
Relation IdRELA000000285415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013052
Pathdomain/teksten/TEXT000000013052
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Anselmus van Canterbury : Voer die voete dijnre heilicheit ligge ic gevallen
Relation IdRELA000000277395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013236
Pathdomain/teksten/TEXT000000013236
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032346
Pathdomain/teksten/TEXT000000032346
Display NameGebed tot S. Paulus
Relation IdRELA000000353419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027684
Pathdomain/teksten/TEXT000000027684
Display NameGebed tot S. Petrus
Relation IdRELA000000333560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032365
Pathdomain/teksten/TEXT000000032365
Display NameGebed tot S. Rochus
Relation IdRELA000000353524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028108
Pathdomain/teksten/TEXT000000028108
Display NameGebed tot S.Barbara
Relation IdRELA000000335314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027683
Pathdomain/teksten/TEXT000000027683
Display NameGebed tot S.Ursula
Relation IdRELA000000333556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027389
Pathdomain/teksten/TEXT000000027389
Display NameGebed tot alle heiligen
Relation IdRELA000000332341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022528
Pathdomain/teksten/TEXT000000022528
Display NameGebed tot de (11000?) maagden
Relation IdRELA000000310128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028059
Pathdomain/teksten/TEXT000000028059
Display NameGebed tot de H. Barbara
Relation IdRELA000000335120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028060
Pathdomain/teksten/TEXT000000028060
Display NameGebed tot de H. Catharina
Relation IdRELA000000335124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027266
Pathdomain/teksten/TEXT000000027266
Display NameGebed tot de H. Drievuldigheid
Relation IdRELA000000331773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027196
Pathdomain/teksten/TEXT000000027196
Display NameGebed tot de H. Geest
Relation IdRELA000000331514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027210
Pathdomain/teksten/TEXT000000027210
Display NameGebed tot de H.Maagd
Relation IdRELA000000331559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015492
Pathdomain/teksten/TEXT000000015492
Display NameGebed tot de bewaarengel
Relation IdRELA000000285453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026830
Pathdomain/teksten/TEXT000000026830
Display NameGebed tot de drievuldigheid
Relation IdRELA000000330174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010024
Pathdomain/teksten/TEXT000000010024
Display NameGebed tot de drievuldigheid op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027685
Pathdomain/teksten/TEXT000000027685
Display NameGebed tot de heilige Johannes de Evangelist
Relation IdRELA000000333564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022527
Pathdomain/teksten/TEXT000000022527
Display NameGebed tot de martelaren
Relation IdRELA000000310123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025148
Pathdomain/teksten/TEXT000000025148
Display NameGebed tot de schouderwonde van Jezus
Relation IdRELA000000321622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025157
Pathdomain/teksten/TEXT000000025157
Display NameGebed tot de schouderwonde van Jezus, in de context van een exempel
Relation IdRELA000000321650
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013973
Pathdomain/teksten/TEXT000000013973
Display NameGebed tot de vijf wonden van Christus op naam van Franciscus van Assisi
Relation IdRELA000000280681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028207
Pathdomain/teksten/TEXT000000028207
Display NameGebed tot het H. Aanschijn
Relation IdRELA000000335710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028040
Pathdomain/teksten/TEXT000000028040
Display NameGebed tot het H. Kruis
Relation IdRELA000000335054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015722
Pathdomain/teksten/TEXT000000015722
Display NameGebed tot het hart van Jezus op naam van S. Dionysius
Relation IdRELA000000286265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013317
Pathdomain/teksten/TEXT000000013317
Display NameGebed tot het hart van S. Maria
Relation IdRELA000000278325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009906
Pathdomain/teksten/TEXT000000009906
Display NameGebed van Augustinus tegen een haastige dood
Relation IdRELA000000265486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027199
Pathdomain/teksten/TEXT000000027199
Display NameGebed van Bernardinus tot Jezus Christus; Lat.
Relation IdRELA000000331524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027264
Pathdomain/teksten/TEXT000000027264
Display NameGebed van Jezus Christus
Relation IdRELA000000331767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041826
Pathdomain/teksten/TEXT000000041826
Display NameGebed van Keizer Karel
Relation IdRELA000000386248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041823
Pathdomain/teksten/TEXT000000041823
Display NameGebed van Keizer Karel tot het kruis
Relation IdRELA000000386239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009901
Pathdomain/teksten/TEXT000000009901
Display NameGebed van S. Andries aan het kruis volgens Augustinus
Relation IdRELA000000265469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028211
Pathdomain/teksten/TEXT000000028211
Display NameGebed van de passie
Relation IdRELA000000335722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014667
Pathdomain/teksten/TEXT000000014667
Display NameGebed van dertig dagen (tot Maria)
Relation IdRELA000000282865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014170
Pathdomain/teksten/TEXT000000014170
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000281426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041814
Pathdomain/teksten/TEXT000000041814
Display NameGebed van koning Karel
Relation IdRELA000000386213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024817
Pathdomain/teksten/TEXT000000024817
Display NameGebed verwant aan Mnl. vertaling van O Nuda humanitas
Relation IdRELA000000320195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028094
Pathdomain/teksten/TEXT000000028094
Display NameGebed voor alle gelovigen
Relation IdRELA000000335251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028034
Pathdomain/teksten/TEXT000000028034
Display NameGebed voor de Vasten
Relation IdRELA000000335036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028057
Pathdomain/teksten/TEXT000000028057
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000335114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027586
Pathdomain/teksten/TEXT000000027586
Display NameGebed voor de communie (O here Jhesu Christe ic gruete dijn vleisch gheheilighet inder ewicheit)
Relation IdRELA000000333179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015377
Pathdomain/teksten/TEXT000000015377
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028889
Pathdomain/teksten/TEXT000000028889
Display NameGebed voor de eucharistie
Relation IdRELA000000338865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010015
Pathdomain/teksten/TEXT000000010015
Display NameGebed voor de eucharistie ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000265898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022555
Pathdomain/teksten/TEXT000000022555
Display NameGebed voor de eucharistie; einde onvoll.
Relation IdRELA000000310227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028046
Pathdomain/teksten/TEXT000000028046
Display NameGebed voor de gelovige zielen
Relation IdRELA000000335074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027230
Pathdomain/teksten/TEXT000000027230
Display NameGebed voor de hoogmis op Kerstmis
Relation IdRELA000000331626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026946
Pathdomain/teksten/TEXT000000026946
Display NameGebed voor de koningin van Sicilie
Relation IdRELA000000330631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028888
Pathdomain/teksten/TEXT000000028888
Display NameGebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000338862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018693
Pathdomain/teksten/TEXT000000018693
Display NameGebed voor de overledenen, ingeleid door een exempel
Relation IdRELA000000295909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028902
Pathdomain/teksten/TEXT000000028902
Display NameGebed voor de zielen in drieëndertig punten
Relation IdRELA000000338921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030987
Pathdomain/teksten/TEXT000000030987
Display NameGebed voor drie pater noster en het Ave Maria
Relation IdRELA000000347818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028048
Pathdomain/teksten/TEXT000000028048
Display NameGebed voor het H. Kruis
Relation IdRELA000000335080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041828
Pathdomain/teksten/TEXT000000041828
Display NameGebed, aangekondigd als gebed van Koning Karel
Relation IdRELA000000386254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014515
Pathdomain/teksten/TEXT000000014515
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014594
Pathdomain/teksten/TEXT000000014594
Display NameGebeden ter ere van de ledematen van S. Maria
Relation IdRELA000000282628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027677
Pathdomain/teksten/TEXT000000027677
Display NameGebeden tot de goddelijke Drieëenheid
Relation IdRELA000000333535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010561
Pathdomain/teksten/TEXT000000010561
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000267937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010564
Pathdomain/teksten/TEXT000000010564
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, met rubriek over de aflaten aan deze gebeden gehecht
Relation IdRELA000000267947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036322
Pathdomain/teksten/TEXT000000036322
Display NameGebeden van leven van Maria
Relation IdRELA000000368337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028032
Pathdomain/teksten/TEXT000000028032
Display NameGebeden voor elke dag van de week
Relation IdRELA000000335030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013307
Pathdomain/teksten/TEXT000000013307
Display NameGebedenkrans voor S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017012
Pathdomain/teksten/TEXT000000017012
Display NameGedicht over gehoorzaamheid en nederigheid
Relation IdRELA000000290564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027189
Pathdomain/teksten/TEXT000000027189
Display NameGeestelijke lering
Relation IdRELA000000331493
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039723
Pathdomain/teksten/TEXT000000039723
Display NameGeestelijke onderrichtingen voor de feestdagen van her kerkelijk jaar
Relation IdRELA000000379319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028090
Pathdomain/teksten/TEXT000000028090
Display NameGeestelijke punten
Relation IdRELA000000335237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021004
Pathdomain/teksten/TEXT000000021004
Display NameGeloofsartikelen
Relation IdRELA000000304623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008820
Pathdomain/teksten/TEXT000000008820
Display NameGetijden der Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000261713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027262
Pathdomain/teksten/TEXT000000027262
Display NameGetijden der H. Maagd in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027191
Pathdomain/teksten/TEXT000000027191
Display NameGetijden ter ere van Christus' verblijf in de woestijn
Relation IdRELA000000331499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027387
Pathdomain/teksten/TEXT000000027387
Display NameGetijden van H. Maria; Lange kruisgetijden; Getijden van de H. Geest. In de vertaling Geert Grote
Relation IdRELA000000332328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042007
Pathdomain/teksten/TEXT000000042007
Display NameGetijden van Maria hemelvaart
Relation IdRELA000000386837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027933
Pathdomain/teksten/TEXT000000027933
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000334594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027479
Pathdomain/teksten/TEXT000000027479
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000332748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039865
Pathdomain/teksten/TEXT000000039865
Display NameGetijden van S. Maria, zeven boetpsalmen, met litanie, vigilie voor de overledenen en getijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000379685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027260
Pathdomain/teksten/TEXT000000027260
Display NameGetijden van de Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027184
Pathdomain/teksten/TEXT000000027184
Display NameGetijden van de Eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027263
Pathdomain/teksten/TEXT000000027263
Display NameGetijden van de H. Geest
Relation IdRELA000000331764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027185
Pathdomain/teksten/TEXT000000027185
Display NameGetijden van de H. Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027183
Pathdomain/teksten/TEXT000000027183
Display NameGetijden van de H. Maagd in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041843
Pathdomain/teksten/TEXT000000041843
Display NameGetijden van de Heilige Geest en de Korte kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040706
Pathdomain/teksten/TEXT000000040706
Display NameGetijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000382401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027483
Pathdomain/teksten/TEXT000000027483
Display NameGetijden van de passie
Relation IdRELA000000332764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039867
Pathdomain/teksten/TEXT000000039867
Display NameGetijden van de zeven gaven van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000379696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027190
Pathdomain/teksten/TEXT000000027190
Display NameGetijden van den love Gods
Relation IdRELA000000331496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027194
Pathdomain/teksten/TEXT000000027194
Display NameGetijden van een belijder
Relation IdRELA000000331508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027195
Pathdomain/teksten/TEXT000000027195
Display NameGetijden van een maagd
Relation IdRELA000000331511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027193
Pathdomain/teksten/TEXT000000027193
Display NameGetijden van een martelaar
Relation IdRELA000000331505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042006
Pathdomain/teksten/TEXT000000042006
Display NameGetijden van het H. Sacrament
Relation IdRELA000000386833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041504
Pathdomain/teksten/TEXT000000041504
Display NameGodvruchtige oefening
Relation IdRELA000000385152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032257
Pathdomain/teksten/TEXT000000032257
Display NameGroeten tot Maria (God gruet u hoghe edele puere fonteyne Maria)
Relation IdRELA000000353125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031439
Pathdomain/teksten/TEXT000000031439
Display NameGroeten tot S. Maria
Relation IdRELA000000349705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028925
Pathdomain/teksten/TEXT000000028925
Display NameGulden gebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014287
Pathdomain/teksten/TEXT000000014287
Display NameGulden litanie
Relation IdRELA000000281765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042005
Pathdomain/teksten/TEXT000000042005
Display NameH. Geestgetijden
Relation IdRELA000000386830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017010
Pathdomain/teksten/TEXT000000017010
Display NameHeilicheit en leecht niet inden schijn
Relation IdRELA000000290557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008087
Pathdomain/teksten/TEXT000000008087
Display NameHet Cuelsche Pater Noster
Relation IdRELA000000259001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012264
Pathdomain/teksten/TEXT000000012264
Display NameHymne
Relation IdRELA000000274714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008451
Pathdomain/teksten/TEXT000000008451
Display NameIllumina oculos meos
Relation IdRELA000000260195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005083
Pathdomain/teksten/TEXT000000005083
Display NameJacob van Maerlant: Van den vijf vrouden
Relation IdRELA000000245679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013923
Pathdomain/teksten/TEXT000000013923
Display NameJhesus voerspanne
Relation IdRELA000000280533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028022
Pathdomain/teksten/TEXT000000028022
Display NameKalender
Relation IdRELA000000334996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027508
Pathdomain/teksten/TEXT000000027508
Display NameKalender van het bisdom Kamerijk
Relation IdRELA000000332888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027932
Pathdomain/teksten/TEXT000000027932
Display NameKalender van het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000334591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022177
Pathdomain/teksten/TEXT000000022177
Display NameKalender voor bisdom Kamerijk
Relation IdRELA000000308902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027478
Pathdomain/teksten/TEXT000000027478
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000332745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041841
Pathdomain/teksten/TEXT000000041841
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht met Luikse invloed
Relation IdRELA000000386297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040139
Pathdomain/teksten/TEXT000000040139
Display NameKerstgebed
Relation IdRELA000000380625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040533
Pathdomain/teksten/TEXT000000040533
Display NameKertsgebed
Relation IdRELA000000381799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013075
Pathdomain/teksten/TEXT000000013075
Display NameKlacht van S. Maria onder het kruis
Relation IdRELA000000277468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013074
Pathdomain/teksten/TEXT000000013074
Display NameKlacht van S. Maria onder het kruis met aflaat van paus Innocentius IV
Relation IdRELA000000277465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028039
Pathdomain/teksten/TEXT000000028039
Display NameKniegebed
Relation IdRELA000000335051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027273
Pathdomain/teksten/TEXT000000027273
Display NameKort gebed tot Sint Steven
Relation IdRELA000000331815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027274
Pathdomain/teksten/TEXT000000027274
Display NameKort gebed tot de H. Laurentius
Relation IdRELA000000331819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028893
Pathdomain/teksten/TEXT000000028893
Display NameKorte aanroepingen voor de communie tot Maria en de heiligen
Relation IdRELA000000338885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027270
Pathdomain/teksten/TEXT000000027270
Display NameKorte gebedjes tot verschillende heiligen
Relation IdRELA000000331803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028025
Pathdomain/teksten/TEXT000000028025
Display NameKorte getijden der H. Maagd; Lat.
Relation IdRELA000000335006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039864
Pathdomain/teksten/TEXT000000039864
Display NameKorte getijden van H. kruis in vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000379681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029034
Pathdomain/teksten/TEXT000000029034
Display NameKorte getijden van de smarten van Maria
Relation IdRELA000000339371
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027192
Pathdomain/teksten/TEXT000000027192
Display NameKorte getijden van een apostel
Relation IdRELA000000331502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028038
Pathdomain/teksten/TEXT000000028038
Display NameKorte getijden van het H. Kruis (niet de vertaling van Geert Grote)
Relation IdRELA000000335048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027511
Pathdomain/teksten/TEXT000000027511
Display NameKorte getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000332899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027197
Pathdomain/teksten/TEXT000000027197
Display NameKorte getijden van het H. Kruis; Lat.
Relation IdRELA000000331518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027934
Pathdomain/teksten/TEXT000000027934
Display NameKorte getijden van het H.Kruis in de vertaling van Geert Grote; defect
Relation IdRELA000000334598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039866
Pathdomain/teksten/TEXT000000039866
Display NameKorte getijden van het Heilig Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000379692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040572
Pathdomain/teksten/TEXT000000040572
Display NameKorte getijden van het heilig kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000381929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040584
Pathdomain/teksten/TEXT000000040584
Display NameKorte getijden van het heilig kruis in de vertaling van Geert Grote, onderbroken door oratie tot S. Maria die samen de korte getijden van S. Maria's smarten vormen
Relation IdRELA000000381967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040779
Pathdomain/teksten/TEXT000000040779
Display NameKorte kruisgetijden en getijden van de Heilige Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000382644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041767
Pathdomain/teksten/TEXT000000041767
Display NameKorte kruisgetijden van in de vertaling van Geert Grote; onderbroken door oraties tot S. Maria die tesamen in andere handschriften de korte getijden van S. Maria's smarten vormen
Relation IdRELA000000386053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027935
Pathdomain/teksten/TEXT000000027935
Display NameKorte vigilie voor de overledenen met 3 lessen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000334602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027205
Pathdomain/teksten/TEXT000000027205
Display NameKruiswegoefening met acht staties
Relation IdRELA000000331543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016581
Pathdomain/teksten/TEXT000000016581
Display NameLaatste avondmaal volgens Joh. 13-16
Relation IdRELA000000289231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027261
Pathdomain/teksten/TEXT000000027261
Display NameLange getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029037
Pathdomain/teksten/TEXT000000029037
Display NameLange getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote, na elk uur onderbroken door gebeden tot Maria, waaronder de korte getijden van Maria's smarten
Relation IdRELA000000339384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027186
Pathdomain/teksten/TEXT000000027186
Display NameLange getijden van het H.Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331477
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027480
Pathdomain/teksten/TEXT000000027480
Display NameLange getijden van het Heilig Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000332752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040705
Pathdomain/teksten/TEXT000000040705
Display NameLange getijden van het heilig kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000382397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042196
Pathdomain/teksten/TEXT000000042196
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote, het begin staat op f.013r. Defect.
Relation IdRELA000000387400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008449
Pathdomain/teksten/TEXT000000008449
Display NameLat. tekst van Illumina oculos meos met Mnl. rubriek
Relation IdRELA000000260189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027203
Pathdomain/teksten/TEXT000000027203
Display NameLering
Relation IdRELA000000331536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016492
Pathdomain/teksten/TEXT000000016492
Display NameLeven van Jezus, grotendeels bestaand uit Evangelie- en Epistelperikopen en met stukken uit het pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000288952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036272
Pathdomain/teksten/TEXT000000036272
Display NameLeven van S. Maria
Relation IdRELA000000368185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027211
Pathdomain/teksten/TEXT000000027211
Display NameLitanie van Lorette
Relation IdRELA000000331564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028049
Pathdomain/teksten/TEXT000000028049
Display NameLofgebed
Relation IdRELA000000335084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014773
Pathdomain/teksten/TEXT000000014773
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019513
Pathdomain/teksten/TEXT000000019513
Display NameMariaklacht, berijmd gebed
Relation IdRELA000000298939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026875
Pathdomain/teksten/TEXT000000026875
Display NameMeditatie en gebed over de zeven kruiswoorden
Relation IdRELA000000330401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015562
Pathdomain/teksten/TEXT000000015562
Display NameMeditatie op het Onzevader, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000285708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016687
Pathdomain/teksten/TEXT000000016687
Display NameMeditatie over laatste deel van het leven van Jezus voor de dagen voor pasen
Relation IdRELA000000289593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029052
Pathdomain/teksten/TEXT000000029052
Display NameMisgebeden
Relation IdRELA000000339447
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011592
Pathdomain/teksten/TEXT000000011592
Display NameMnl. excerpt op naam van Bonaventura over de voorbereiding op de communie
Relation IdRELA000000272036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016390
Pathdomain/teksten/TEXT000000016390
Display NameMnl. excerpt uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi (gebed tot de leden, c.34 uit deel I, pars II)
Relation IdRELA000000288571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016388
Pathdomain/teksten/TEXT000000016388
Display NameMnl. excerpt uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi (gebedd op Palmdag)
Relation IdRELA000000288564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007953
Pathdomain/teksten/TEXT000000007953
Display NameMnl. gebed bestaand uit excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009969
Pathdomain/teksten/TEXT000000009969
Display NameMnl. gebed op naam van Augustinus voor de eucharistie
Relation IdRELA000000265743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007954
Pathdomain/teksten/TEXT000000007954
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 47)
Relation IdRELA000000258494
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007959
Pathdomain/teksten/TEXT000000007959
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 19e)
Relation IdRELA000000258520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010155
Pathdomain/teksten/TEXT000000010155
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, 23)
Relation IdRELA000000266338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007992
Pathdomain/teksten/TEXT000000007992
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 17)
Relation IdRELA000000258640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008009
Pathdomain/teksten/TEXT000000008009
Display NameMnl. gebed uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek III, 8)
Relation IdRELA000000258709
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009957
Pathdomain/teksten/TEXT000000009957
Display NameMnl. gebed van Augustinus bij de zeven boetpsalmen
Relation IdRELA000000265694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009910
Pathdomain/teksten/TEXT000000009910
Display NameMnl. gebed van Augustinus op zijn sterfbed
Relation IdRELA000000265496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010161
Pathdomain/teksten/TEXT000000010161
Display NameMnl. proza-vertaling van de hymne Jesu dulcis memoria uit Ludolf van Saksen: Vita Christi, ontleend aan de Mnl. vertaling van de Vita Christi
Relation IdRELA000000266364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016591
Pathdomain/teksten/TEXT000000016591
Display NameMnl. redactie van Christi Leiden in einer Vision geschaut
Relation IdRELA000000289266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041502
Pathdomain/teksten/TEXT000000041502
Display NameMnl. vert. van Salve sancta parens
Relation IdRELA000000385145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016401
Pathdomain/teksten/TEXT000000016401
Display NameMnl. vertaling Kempis' Laus et gloria tibi semper
Relation IdRELA000000288617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016402
Pathdomain/teksten/TEXT000000016402
Display NameMnl. vertaling Kempis': Laus et gloria tibi semper
Relation IdRELA000000288621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031498
Pathdomain/teksten/TEXT000000031498
Display NameMnl. vertaling van Adam van S. Victor: Interni festi gaudia nostra sonat harmonia
Relation IdRELA000000349918
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031495
Pathdomain/teksten/TEXT000000031495
Display NameMnl. vertaling van Adam van S. Victor: Jucundare plebs fidelis cujus pater est in caelis
Relation IdRELA000000349909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013399
Pathdomain/teksten/TEXT000000013399
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027021
Pathdomain/teksten/TEXT000000027021
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum, met rubriek over aflaat
Relation IdRELA000000330863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027020
Pathdomain/teksten/TEXT000000027020
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum, met rubriek over aflaat van paus Sixtus IV
Relation IdRELA000000330860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012527
Pathdomain/teksten/TEXT000000012527
Display NameMnl. vertaling van Ave salus en Anima Christi
Relation IdRELA000000275571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029187
Pathdomain/teksten/TEXT000000029187
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000340022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023004
Pathdomain/teksten/TEXT000000023004
Display NameMnl. vertaling van Christus et sanctus Johannes, berijmd
Relation IdRELA000000312021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010551
Pathdomain/teksten/TEXT000000010551
Display NameMnl. vertaling van De vita et beneficiis Salvatoris uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi
Relation IdRELA000000267899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012710
Pathdomain/teksten/TEXT000000012710
Display NameMnl. vertaling van Der Überschall
Relation IdRELA000000276123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009977
Pathdomain/teksten/TEXT000000009977
Display NameMnl. vertaling van Deus, propitius esto mihi et custos mei
Relation IdRELA000000265771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023847
Pathdomain/teksten/TEXT000000023847
Display NameMnl. vertaling van Douce dame de miséricorde, berijmd
Relation IdRELA000000315910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013311
Pathdomain/teksten/TEXT000000013311
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000278308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013611
Pathdomain/teksten/TEXT000000013611
Display NameMnl. vertaling van Gregorius XI: Gebed tot de vijf wonden van Christus
Relation IdRELA000000279229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019810
Pathdomain/teksten/TEXT000000019810
Display NameMnl. vertaling van Haec est praeclarum vas
Relation IdRELA000000300047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012231
Pathdomain/teksten/TEXT000000012231
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000274605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024295
Pathdomain/teksten/TEXT000000024295
Display NameMnl. vertaling van Horae de doloribus Beatae Mariae in passione Domini, proza
Relation IdRELA000000318070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008446
Pathdomain/teksten/TEXT000000008446
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000260180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008445
Pathdomain/teksten/TEXT000000008445
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos, toegeschreven aan S. Bernardus
Relation IdRELA000000260177
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015008
Pathdomain/teksten/TEXT000000015008
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000283911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013041
Pathdomain/teksten/TEXT000000013041
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Invoco te
Relation IdRELA000000277363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015111
Pathdomain/teksten/TEXT000000015111
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015133
Pathdomain/teksten/TEXT000000015133
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex, als eerste van een reeks eucharistiegebeden (tot f.192v)
Relation IdRELA000000284325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024821
Pathdomain/teksten/TEXT000000024821
Display NameMnl. vertaling van O Nuda humanitas
Relation IdRELA000000320209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013237
Pathdomain/teksten/TEXT000000013237
Display NameMnl. vertaling van O benedicta inventrix gratiae, genitrix vitae (gebed tot S. Maria op naam van Bernardus)
Relation IdRELA000000278015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020959
Pathdomain/teksten/TEXT000000020959
Display NameMnl. vertaling van O virgo virginam, regina angelorum, spes desperatorum
Relation IdRELA000000304478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014382
Pathdomain/teksten/TEXT000000014382
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023155
Pathdomain/teksten/TEXT000000023155
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce, berijmd
Relation IdRELA000000312771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019608
Pathdomain/teksten/TEXT000000019608
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000299315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009984
Pathdomain/teksten/TEXT000000009984
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000265794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027533
Pathdomain/teksten/TEXT000000027533
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris
Relation IdRELA000000332998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027531
Pathdomain/teksten/TEXT000000027531
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris, met aflaat van S.Petrus en paus Innocentius IV
Relation IdRELA000000332990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015917
Pathdomain/teksten/TEXT000000015917
Display NameMnl. vertaling van Salve, misericordia Maria, aurora fulgens, stella matutina
Relation IdRELA000000286890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023943
Pathdomain/teksten/TEXT000000023943
Display NameMnl. vertaling van Sancte Herasme preciose martyr
Relation IdRELA000000316340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002424
Pathdomain/teksten/TEXT000000002424
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi
Relation IdRELA000000232810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007779
Pathdomain/teksten/TEXT000000007779
Display NameMnl. vertaling van Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda
Relation IdRELA000000257932
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012615
Pathdomain/teksten/TEXT000000012615
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275852
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012029
Pathdomain/teksten/TEXT000000012029
Display NameMnl. vertaling van Willem Jordaens: Latijnse vertaling van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000273820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016004
Pathdomain/teksten/TEXT000000016004
Display NameMnl. vertaling van communiegebed uit Henricus van Hassia: Das puch van gotz leichnam
Relation IdRELA000000287196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028210
Pathdomain/teksten/TEXT000000028210
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Ave facies praeclara
Relation IdRELA000000335719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028120
Pathdomain/teksten/TEXT000000028120
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza
Relation IdRELA000000335364
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028154
Pathdomain/teksten/TEXT000000028154
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, proza (toegeschreven aan Beda?)
Relation IdRELA000000335555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008147
Pathdomain/teksten/TEXT000000008147
Display NameMnl. vertaling van de Mariamis Salve sancta parens
Relation IdRELA000000259224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016370
Pathdomain/teksten/TEXT000000016370
Display NameMnl. vertaling van de gebeden aan het slot van de verschillende hoofdstukken uit Ludolfus van Saksen: Vita Christi, geordend voor de evangelien van de zondagen van het kerkelijk jaar
Relation IdRELA000000288502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012263
Pathdomain/teksten/TEXT000000012263
Display NameMnl. vertaling van de hymne Verbum supernum
Relation IdRELA000000274711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012405
Pathdomain/teksten/TEXT000000012405
Display NameMnl. vertaling van de hymnen Lauda Sion salvatorem, Verbum supernum en Pange, lingua, gloriosi corpori mysterium
Relation IdRELA000000275146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027686
Pathdomain/teksten/TEXT000000027686
Display NameMnl. vertaling van een antifoon van S.Jacob
Relation IdRELA000000333568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012267
Pathdomain/teksten/TEXT000000012267
Display NameMnl. vertaling van gebed Ad te fontem misericordiae
Relation IdRELA000000274723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012275
Pathdomain/teksten/TEXT000000012275
Display NameMnl. vertaling van gebed Concede mihi, misericors Deus
Relation IdRELA000000274755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012315
Pathdomain/teksten/TEXT000000012315
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000274877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012369
Pathdomain/teksten/TEXT000000012369
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010017
Pathdomain/teksten/TEXT000000010017
Display NameMnl. vertaling van gebed tot de drievuldigheid uit Meditationum liber unus op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000265904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016393
Pathdomain/teksten/TEXT000000016393
Display NameMnl. vertaling van gebed uit Thomas a Kempis: Orationes de passione domini (eerste gebed)
Relation IdRELA000000288590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006751
Pathdomain/teksten/TEXT000000006751
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000253862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006926
Pathdomain/teksten/TEXT000000006926
Display NameMnl. vertaling van gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000254457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007129
Pathdomain/teksten/TEXT000000007129
Display NameMnl. vertaling van gedeelte uit preek van Bernardus van Clairvaux (Sermones de tempore: Dominica prima post octavam Epiphaniae, sermo I)
Relation IdRELA000000255384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028099
Pathdomain/teksten/TEXT000000028099
Display NameMnl. vertaling van het Inviolata
Relation IdRELA000000335267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012494
Pathdomain/teksten/TEXT000000012494
Display NameMnl. vertaling van het Onze vader, Ave Maria, Magnificat, Nunc dimittis, Ave salus en Anima Christi
Relation IdRELA000000275460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012424
Pathdomain/teksten/TEXT000000012424
Display NameMnl. vertaling van het gebed Adore te
Relation IdRELA000000275202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012486
Pathdomain/teksten/TEXT000000012486
Display NameMnl. vertaling van het gebed Anima Christi
Relation IdRELA000000275434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013285
Pathdomain/teksten/TEXT000000013285
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000278206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022533
Pathdomain/teksten/TEXT000000022533
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave salus mundi
Relation IdRELA000000310152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004145
Pathdomain/teksten/TEXT000000004145
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus
Relation IdRELA000000241699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012953
Pathdomain/teksten/TEXT000000012953
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022039
Pathdomain/teksten/TEXT000000022039
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza
Relation IdRELA000000308404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022041
Pathdomain/teksten/TEXT000000022041
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met rubriek over aflaat paus Innocentius
Relation IdRELA000000308410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022042
Pathdomain/teksten/TEXT000000022042
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, in proza, met rubriek over aflaat van paus Innocentius
Relation IdRELA000000308413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022038
Pathdomain/teksten/TEXT000000022038
Display NameMnl. vertaling van het gebed Obsecro te, met rubriek over paus Innocentius
Relation IdRELA000000308400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028041
Pathdomain/teksten/TEXT000000028041
Display NameMorgengebed
Relation IdRELA000000335057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012709
Pathdomain/teksten/TEXT000000012709
Display NameMystiek traktaat
Relation IdRELA000000276119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012708
Pathdomain/teksten/TEXT000000012708
Display NameMystiek traktaat, voorafgegaan door een gebed
Relation IdRELA000000276116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016935
Pathdomain/teksten/TEXT000000016935
Display NameNegen leydingen
Relation IdRELA000000290339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012089
Pathdomain/teksten/TEXT000000012089
Display NameNoordnederlandse bewerking van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000274048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023556
Pathdomain/teksten/TEXT000000023556
Display NameO Mensche edel creature (Berijmd gebed tot Jezus, ingekaderd in een monoloog van Christus tot de gelovige)
Relation IdRELA000000314627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023609
Pathdomain/teksten/TEXT000000023609
Display NameO Precieus martelare (Berijmd gebed tot de heilige Christophorus)
Relation IdRELA000000314833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027345
Pathdomain/teksten/TEXT000000027345
Display NameO heilige Sebastiaen groot is dijn gelove, Gebed ter ere van S. Sebastianus
Relation IdRELA000000332161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027344
Pathdomain/teksten/TEXT000000027344
Display NameO heilige Sebastiaen groot is dijn gelove, Gebed tot S. Sebastianus tegen de pest
Relation IdRELA000000332157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027276
Pathdomain/teksten/TEXT000000027276
Display NameO heilige Sebastiaen groot is dijn gelove, Suffragie ter ere van S. Sebastianus
Relation IdRELA000000331827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013273
Pathdomain/teksten/TEXT000000013273
Display NameO vrouwe der glorien, coninginne der bliscappen (Gebed tot S. Maria)
Relation IdRELA000000278160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015048
Pathdomain/teksten/TEXT000000015048
Display NameOefening als men naar de eucharistie gaat
Relation IdRELA000000284039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027680
Pathdomain/teksten/TEXT000000027680
Display NameOefening op de zeven vreugden van Maria
Relation IdRELA000000333547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019466
Pathdomain/teksten/TEXT000000019466
Display NameOefening op het Onzevader en Ave Maria, met inleiding
Relation IdRELA000000298788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013358
Pathdomain/teksten/TEXT000000013358
Display NameOefening op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012582
Pathdomain/teksten/TEXT000000012582
Display NameOefening over de zeven blijdschappen van S. Maria op naam van Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000275735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016741
Pathdomain/teksten/TEXT000000016741
Display NameOefening over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016686
Pathdomain/teksten/TEXT000000016686
Display NameOefening over het lijden van Jezus verdeeld over de uren van de dag
Relation IdRELA000000289590
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008131
Pathdomain/teksten/TEXT000000008131
Display NameOefening over het lijden van Jezus, verdeeld over de getijden
Relation IdRELA000000259156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027207
Pathdomain/teksten/TEXT000000027207
Display NameOefening ter overweging van de Passie, verdeeld over de uren van de dag
Relation IdRELA000000331549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013578
Pathdomain/teksten/TEXT000000013578
Display NameOefening uit Hubertinus da Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu; Mnl.
Relation IdRELA000000279134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028937
Pathdomain/teksten/TEXT000000028937
Display NameOefening van de 25 Pater noster van de Passie
Relation IdRELA000000339041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013579
Pathdomain/teksten/TEXT000000013579
Display NameOefening voor de dagen van de week naar Hubertinus da Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu; Mnl.
Relation IdRELA000000279137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031612
Pathdomain/teksten/TEXT000000031612
Display NameOefeningen ter ere van het H.Hart
Relation IdRELA000000350412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014611
Pathdomain/teksten/TEXT000000014611
Display NameOnser liever vrouwen crensken
Relation IdRELA000000282674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036273
Pathdomain/teksten/TEXT000000036273
Display NameOnser vrouwen seden
Relation IdRELA000000368189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016764
Pathdomain/teksten/TEXT000000016764
Display NameOpenbaringen over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006892
Pathdomain/teksten/TEXT000000006892
Display NameOpenbaringen van S. Birgitta van Zweden, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000254339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027023
Pathdomain/teksten/TEXT000000027023
Display NameOratio ad beatam virginem Mariam; Lat. gebed
Relation IdRELA000000330869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016512
Pathdomain/teksten/TEXT000000016512
Display NameOver het leven van Jezus
Relation IdRELA000000289025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007659
Pathdomain/teksten/TEXT000000007659
Display NameOver zeven hoofdzonden, mogelijk uit Fundament vander kerstenre gheloven of Wech der salicheit
Relation IdRELA000000257554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027484
Pathdomain/teksten/TEXT000000027484
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000332767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027481
Pathdomain/teksten/TEXT000000027481
Display NameParafrase van de boetpsalmen, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000332756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016580
Pathdomain/teksten/TEXT000000016580
Display NamePassie volgens Mat.
Relation IdRELA000000289226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028917
Pathdomain/teksten/TEXT000000028917
Display NamePassiegebed : O Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000338979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016467
Pathdomain/teksten/TEXT000000016467
Display NamePassieverhaal, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000288869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016716
Pathdomain/teksten/TEXT000000016716
Display NamePreek over het lijden van Jezus (n.a.v. Fil. 2,5)
Relation IdRELA000000289680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003904
Pathdomain/teksten/TEXT000000003904
Display NameProloog van David op de Psalmen
Relation IdRELA000000240882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016302
Pathdomain/teksten/TEXT000000016302
Display NamePsalmen van O.L. vrouw, gevolgd door litanie van H. Maagd
Relation IdRELA000000288292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016891
Pathdomain/teksten/TEXT000000016891
Display NameReeks meditaties en gebeden over de passie
Relation IdRELA000000290205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017009
Pathdomain/teksten/TEXT000000017009
Display NameRijmtekst over geestelijk leven
Relation IdRELA000000290554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015019
Pathdomain/teksten/TEXT000000015019
Display NameSacramentsgebed
Relation IdRELA000000283955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022543
Pathdomain/teksten/TEXT000000022543
Display NameSalve regina
Relation IdRELA000000310183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022559
Pathdomain/teksten/TEXT000000022559
Display NameSalve regina, Lat.; twaalf geloofsartikelen, Mnl.; Regina celi letare, Lat.
Relation IdRELA000000310239
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022544
Pathdomain/teksten/TEXT000000022544
Display NameSalve regina; Mnl.
Relation IdRELA000000310187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028158
Pathdomain/teksten/TEXT000000028158
Display NameSalve sancta facies; Lat.
Relation IdRELA000000335571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027535
Pathdomain/teksten/TEXT000000027535
Display NameSalve tremendum caput nostri Salvatoris; Lat.
Relation IdRELA000000333004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041511
Pathdomain/teksten/TEXT000000041511
Display NameSamenspraak met de bewaarengel
Relation IdRELA000000385180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009326
Pathdomain/teksten/TEXT000000009326
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000263450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028091
Pathdomain/teksten/TEXT000000028091
Display NameSchuldbelijdenis; Lat.
Relation IdRELA000000335240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010210
Pathdomain/teksten/TEXT000000010210
Display NameSint Augustinus psalter
Relation IdRELA000000266538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003727
Pathdomain/teksten/TEXT000000003727
Display NameSinte Jheronimus souter (uittreksel uit de psalmen en cantica verwant aan Bijbelvertaling van 1360)
Relation IdRELA000000239876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027200
Pathdomain/teksten/TEXT000000027200
Display NameStabat mater dolorosa; Lat.
Relation IdRELA000000331527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027269
Pathdomain/teksten/TEXT000000027269
Display NameSuffragie ter ere van Johannes Baptista
Relation IdRELA000000331799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027378
Pathdomain/teksten/TEXT000000027378
Display NameSuffragie ter ere van S. Franciscus
Relation IdRELA000000332278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027275
Pathdomain/teksten/TEXT000000027275
Display NameSuffragie ter ere van S. Laurentius
Relation IdRELA000000331823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027271
Pathdomain/teksten/TEXT000000027271
Display NameSuffragie ter ere van S. Petrus
Relation IdRELA000000331807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027355
Pathdomain/teksten/TEXT000000027355
Display NameSuffragie ter ere van S. Sebastianus
Relation IdRELA000000332187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027272
Pathdomain/teksten/TEXT000000027272
Display NameSuffragie ter ere van S. Stephanus
Relation IdRELA000000331811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027380
Pathdomain/teksten/TEXT000000027380
Display NameSuffragie ter ere van S.Franciscus
Relation IdRELA000000332295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027513
Pathdomain/teksten/TEXT000000027513
Display NameSuffragie van de bewaarengel
Relation IdRELA000000332907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027942
Pathdomain/teksten/TEXT000000027942
Display NameSuffragieën van Johannes Baptista, Johannes de Evangelist, de Apostelen, Maria Magdalena, Catharina, Agnes
Relation IdRELA000000334625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027514
Pathdomain/teksten/TEXT000000027514
Display NameSuffragién S. Catharina en S. Barbara
Relation IdRELA000000332911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027381
Pathdomain/teksten/TEXT000000027381
Display NameSuffragiën ter ere van H. Maria Magdalena en H. Lucia
Relation IdRELA000000332298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027268
Pathdomain/teksten/TEXT000000027268
Display NameSuffragiën ter ere van heiligen
Relation IdRELA000000331782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027382
Pathdomain/teksten/TEXT000000027382
Display NameSuffragiën ter ere van vrouwelijke heiligen
Relation IdRELA000000332303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028103
Pathdomain/teksten/TEXT000000028103
Display NameSuffragiën van S. Michael, de bewaarengel, Johannes de Evangelist, Johannes Baptista, S. Petrus en S. Paulus, S. Laurentius, S. Nicolaas, S. Maria Magdalena, S. Agnes, S. Catharina, S. Genoveva, S. Ursula
Relation IdRELA000000335281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012767
Pathdomain/teksten/TEXT000000012767
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028026
Pathdomain/teksten/TEXT000000028026
Display NameTekst over de zeven vreugden van Maria; Mnl.
Relation IdRELA000000335009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028035
Pathdomain/teksten/TEXT000000028035
Display NameTekst over het lijden van Christus
Relation IdRELA000000335040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027204
Pathdomain/teksten/TEXT000000027204
Display NameTekst over het nut van het horen van de mis, op naam van Sint Augustinus
Relation IdRELA000000331539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010566
Pathdomain/teksten/TEXT000000010566
Display NameTien gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000267954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039779
Pathdomain/teksten/TEXT000000039779
Display NameTien geboden, met uitleg
Relation IdRELA000000379464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022178
Pathdomain/teksten/TEXT000000022178
Display NameTraktaat Hore dochter (Audi filia), voorafgegaan door inhoudsopgave
Relation IdRELA000000308905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008824
Pathdomain/teksten/TEXT000000008824
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus; incipit komt overeen met passieverhaal uit Een nuttelijc boec den kerstenen menschen
Relation IdRELA000000261729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013082
Pathdomain/teksten/TEXT000000013082
Display NameTraktaatje over de naam Jezus, bestaande uit Mnl. vertaling van Meditatio II van Anselmus en Sermo XV in Cantica van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000277490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010342
Pathdomain/teksten/TEXT000000010342
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000267079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027946
Pathdomain/teksten/TEXT000000027946
Display NameTweegesprek tussen Jezus en zijn moeder over haar vijf droefheden
Relation IdRELA000000334645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019469
Pathdomain/teksten/TEXT000000019469
Display NameUitleg op het Salve regina en het Magnificat
Relation IdRELA000000298806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019459
Pathdomain/teksten/TEXT000000019459
Display NameUitleg van het Ave Maria
Relation IdRELA000000298767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027202
Pathdomain/teksten/TEXT000000027202
Display NameUitlegging over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000331533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028938
Pathdomain/teksten/TEXT000000028938
Display NameUitnodiging om op goede vrijdag te komen naar de berg van Calvarie
Relation IdRELA000000339045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040239
Pathdomain/teksten/TEXT000000040239
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000380909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011865
Pathdomain/teksten/TEXT000000011865
Display NameVan den sacramente des outaers
Relation IdRELA000000273154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041765
Pathdomain/teksten/TEXT000000041765
Display NameVerkeerd ingeplakt invatorium van de Lange vigilie
Relation IdRELA000000386046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027477
Pathdomain/teksten/TEXT000000027477
Display NameVierregelige rijmtekst
Relation IdRELA000000332741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027188
Pathdomain/teksten/TEXT000000027188
Display NameVigilie in de vertaling van Geert Grote, lange versie
Relation IdRELA000000331488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028055
Pathdomain/teksten/TEXT000000028055
Display NameVigilie van de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000335107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027482
Pathdomain/teksten/TEXT000000027482
Display NameVigilie van de overledenen in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000332760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040776
Pathdomain/teksten/TEXT000000040776
Display NameVigilie voor de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000382631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040780
Pathdomain/teksten/TEXT000000040780
Display NameVigilie voor de overledenen in de vertaling van Geert Grote, met proloog
Relation IdRELA000000382649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025133
Pathdomain/teksten/TEXT000000025133
Display NameVijf aanroepingen tot Jezus
Relation IdRELA000000321572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027521
Pathdomain/teksten/TEXT000000027521
Display NameVijf gebeden ter ere van de vijf wonden van Jezus Christus
Relation IdRELA000000332942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027499
Pathdomain/teksten/TEXT000000027499
Display NameVijf gebeden ter ere van de vijf wonden van Jezus, met aflaat
Relation IdRELA000000332839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010565
Pathdomain/teksten/TEXT000000010565
Display NameVijf gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000267951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010567
Pathdomain/teksten/TEXT000000010567
Display NameVijf gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius, voorafgegaan door een rubriek waarin ontstaansgeschiedenis van de gebeden verhaald wordt
Relation IdRELA000000267957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013224
Pathdomain/teksten/TEXT000000013224
Display NameVijf groeten tot Jezus
Relation IdRELA000000277967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013230
Pathdomain/teksten/TEXT000000013230
Display NameVijf groeten tot Jezus in het Lat.
Relation IdRELA000000277986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013228
Pathdomain/teksten/TEXT000000013228
Display NameVijf groeten tot Jezus in het Lat. met rubriek in het Mnl.
Relation IdRELA000000277980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013225
Pathdomain/teksten/TEXT000000013225
Display NameVijf groeten tot Jezus, hier als communiegebed
Relation IdRELA000000277970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013223
Pathdomain/teksten/TEXT000000013223
Display NameVijf groeten tot Jezus, voorafgegaan door legende over ontstaan van het gebed
Relation IdRELA000000277964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008065
Pathdomain/teksten/TEXT000000008065
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, gevolgd door Vijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000258929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041509
Pathdomain/teksten/TEXT000000041509
Display NameVijf smarten van S. Maria met lange rubriek waarin een visioen van S. Johannes verhaald wordt
Relation IdRELA000000385170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022519
Pathdomain/teksten/TEXT000000022519
Display NameVijftien blijdschappen van Maria (beginnend met Mnl. vertaling van Salve, misericordia Maria, aurora fulgens, stella matutina), gevolgd door gebed tot haar
Relation IdRELA000000310090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015768
Pathdomain/teksten/TEXT000000015768
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015769
Pathdomain/teksten/TEXT000000015769
Display NameVijftien pater noster van de passie, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000286410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015772
Pathdomain/teksten/TEXT000000015772
Display NameVijftien pater noster van de passie, met oorsprongslegende over kluizenares
Relation IdRELA000000286419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015770
Pathdomain/teksten/TEXT000000015770
Display NameVijftien pater noster van de passie, met voorafgaand legende over de openbaring van dit gebed aan Birgitta van Zweden
Relation IdRELA000000286413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015767
Pathdomain/teksten/TEXT000000015767
Display NameVijftien pater noster van de passie, met voorafgaand oorsprongslegende over een kluizenares
Relation IdRELA000000286404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015775
Pathdomain/teksten/TEXT000000015775
Display NameVijftien pater noster van de passie, voorafgegaan door de oorsprongslegende over een kluizenares (waarvan het eerste gedeelte op f.079r-080v)
Relation IdRELA000000286428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016489
Pathdomain/teksten/TEXT000000016489
Display NameXXX punten van den lijden ons heren
Relation IdRELA000000288940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032493
Pathdomain/teksten/TEXT000000032493
Display NameZegening tegen allerhande kwalen
Relation IdRELA000000353997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032502
Pathdomain/teksten/TEXT000000032502
Display NameZes punten om een volmaakt mens te worden
Relation IdRELA000000354025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041505
Pathdomain/teksten/TEXT000000041505
Display NameZestig pater nosters ter ere van de passie
Relation IdRELA000000385154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027388
Pathdomain/teksten/TEXT000000027388
Display NameZeven Boetpsalmen. Litanie van alle heiligen. Korte Vigilie. Vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000332334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025132
Pathdomain/teksten/TEXT000000025132
Display NameZeven aanroepingen tot Jezus om tijdens de mis te lezen onder het Pater noster
Relation IdRELA000000321566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027265
Pathdomain/teksten/TEXT000000027265
Display NameZeven boetpsalmen
Relation IdRELA000000331770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027187
Pathdomain/teksten/TEXT000000027187
Display NameZeven boetpsalmen en litanie van alle heiligen, in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000331482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027515
Pathdomain/teksten/TEXT000000027515
Display NameZeven boetpsalmen en litanie. Lange Vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000332916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016278
Pathdomain/teksten/TEXT000000016278
Display NameZeven boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met litanie
Relation IdRELA000000288217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040778
Pathdomain/teksten/TEXT000000040778
Display NameZeven boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie
Relation IdRELA000000382639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028054
Pathdomain/teksten/TEXT000000028054
Display NameZeven boetpsalmen, gevolgd door litanie van alle heiligen in vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000335102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028023
Pathdomain/teksten/TEXT000000028023
Display NameZeven boetpsalmen, gevolgd door litanie van alle heiligen; Lat.
Relation IdRELA000000334999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027198
Pathdomain/teksten/TEXT000000027198
Display NameZeven boetpsalmen; Lat.
Relation IdRELA000000331521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028936
Pathdomain/teksten/TEXT000000028936
Display NameZeven droefheden van Maria
Relation IdRELA000000339037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010563
Pathdomain/teksten/TEXT000000010563
Display NameZeven gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000267944
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031442
Pathdomain/teksten/TEXT000000031442
Display NameZeven groeten tot Maria
Relation IdRELA000000349718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018640
Pathdomain/teksten/TEXT000000018640
Display NameZeven groeten van S. Anna, voorafgegaan door exempel
Relation IdRELA000000295726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041507
Pathdomain/teksten/TEXT000000041507
Display NameZeven vreugden van Maria
Relation IdRELA000000385161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041508
Pathdomain/teksten/TEXT000000041508
Display NameZeven vreugden van Maria in de hemel met voorafgaand een exempel over Thomas van Canterbury en S. Maria, inhoudelijk gelijkend op Gaude flore virginali
Relation IdRELA000000385164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041503
Pathdomain/teksten/TEXT000000041503
Display NameZielenmis
Relation IdRELA000000385148
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000602
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000602
Display NameMeertens, Maria
Relation IdRELA000000009356
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002708
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002708
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 72 J 8
Relation IdRELA000000060790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002586
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002586
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 14.12
Relation IdRELA000000058808
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002602
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002602
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 14.16
Relation IdRELA000000059092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002594
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002594
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 14.17
Relation IdRELA000000058957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002596
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002596
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 14.18
Relation IdRELA000000059005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002598
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002598
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 14.19
Relation IdRELA000000059040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010813
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 253
Relation IdRELA000000159972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006487
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006487
Display NameANTWERPEN, MPM : M. 255
Relation IdRELA000000111013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006494
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006494
Display NameAVERBODE, NA : Sectie IV, nr.317
Relation IdRELA000000111142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003813
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003813
Display NameBRUSSEL, KB : 11059
Relation IdRELA000000077579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003822
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003822
Display NameBRUSSEL, KB : 11171
Relation IdRELA000000077696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003823
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003823
Display NameBRUSSEL, KB : 11172
Relation IdRELA000000077718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003828
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003828
Display NameBRUSSEL, KB : 11223
Relation IdRELA000000077794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003829
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003829
Display NameBRUSSEL, KB : 11231-36
Relation IdRELA000000077814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003839
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003839
Display NameBRUSSEL, KB : 11795
Relation IdRELA000000077949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003849
Display NameBRUSSEL, KB : 12078
Relation IdRELA000000078119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003850
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003850
Display NameBRUSSEL, KB : 12079
Relation IdRELA000000078138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003851
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003851
Display NameBRUSSEL, KB : 12080
Relation IdRELA000000078163
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003852
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003852
Display NameBRUSSEL, KB : 12081
Relation IdRELA000000078181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003853
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003853
Display NameBRUSSEL, KB : 12082
Relation IdRELA000000078196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009346
Display NameBRUSSEL, KB : 15084
Relation IdRELA000000142249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003881
Display NameBRUSSEL, KB : 15085
Relation IdRELA000000078641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003931
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003931
Display NameBRUSSEL, KB : 19551
Relation IdRELA000000079430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003952
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003952
Display NameBRUSSEL, KB : 19588
Relation IdRELA000000079679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003956
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003956
Display NameBRUSSEL, KB : 19645
Relation IdRELA000000079737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003982
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003982
Display NameBRUSSEL, KB : 21893
Relation IdRELA000000080104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003986
Display NameBRUSSEL, KB : 21953
Relation IdRELA000000080179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003993
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003993
Display NameBRUSSEL, KB : 22081
Relation IdRELA000000080296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003672
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003672
Display NameBRUSSEL, KB : 2905-09
Relation IdRELA000000075708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003675
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003675
Display NameBRUSSEL, KB : 2954
Relation IdRELA000000075761
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003679
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003679
Display NameBRUSSEL, KB : 2992-93
Relation IdRELA000000075817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003685
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003685
Display NameBRUSSEL, KB : 3014-15
Relation IdRELA000000075897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003691
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003691
Display NameBRUSSEL, KB : 3040
Relation IdRELA000000075995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003702
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003702
Display NameBRUSSEL, KB : 3088
Relation IdRELA000000076172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003749
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003749
Display NameBRUSSEL, KB : 4603
Relation IdRELA000000076781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003763
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003763
Display NameBRUSSEL, KB : 4919
Relation IdRELA000000076923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004050
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004050
Display NameBRUSSEL, KB : II 1489
Relation IdRELA000000081183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004081
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004081
Display NameBRUSSEL, KB : II 2640
Relation IdRELA000000081619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004012
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004012
Display NameBRUSSEL, KB : II 278
Relation IdRELA000000080601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006497
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006497
Display NameBRUSSEL, KB : II 279
Relation IdRELA000000111181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004015
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004015
Display NameBRUSSEL, KB : II 294
Relation IdRELA000000080667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005984
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005984
Display NameGENT, UB : 1734
Relation IdRELA000000105253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000291
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000291
Display NameGENT, UB : 2364
Relation IdRELA000000027064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006138
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006138
Display NameHEVERLEE, NP : 833 bis
Relation IdRELA000000107298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006500
Display NameHEVERLEE, NP : 838
Relation IdRELA000000111221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006236
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006236
Display NameLEUVEN, UB : 2
Relation IdRELA000000108411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006237
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006237
Display NameLEUVEN, UB : A 4
Relation IdRELA000000108424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006040
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 380 (verloren)
Relation IdRELA000000105985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006349
Display NameOlim LEUVEN, UB : D 419 (verloren)
Relation IdRELA000000109404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006301
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 218 (verloren)
Relation IdRELA000000108878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006302
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006302
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 222 (verloren)
Relation IdRELA000000108884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006259
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006259
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 70 (verloren)
Relation IdRELA000000108605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006271
Display NameOlim LEUVEN, UB : G 93 (verloren)
Relation IdRELA000000108691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002552
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002552
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 10
Relation IdRELA000000058298
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie