Codicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur

Typedocument
TitleCodicum in finibus Belgarum ante annum 1550 conscriptorum qui in bibliotheca universitatis asservantur
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000050
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ef5a425e-c3fd-48f1-baed-20aeda378b8f
Deletedno
Relation Count 492
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021959
Pathdomain/teksten/TEXT000000021959
Display Name24 preken voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar, voorafgegaan door een proloog
Relation IdRELA000000308172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021960
Pathdomain/teksten/TEXT000000021960
Display Name35 preken voor de zon- en feestdagen van het kerkelijk jaar
Relation IdRELA000000308176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014897
Pathdomain/teksten/TEXT000000014897
Display NameAanprijzing van het voorbeeld des Heeren
Relation IdRELA000000283560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014135
Pathdomain/teksten/TEXT000000014135
Display NameAflaat van Jeruzalem
Relation IdRELA000000281314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027039
Pathdomain/teksten/TEXT000000027039
Display NameAflaatgebed tot Jezus aan het kruis, met in rubriek voorgeschiedenis van het gebed dat in het jubeljaar 1300 zou zijn afgekondigd
Relation IdRELA000000330920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040068
Pathdomain/teksten/TEXT000000040068
Display NameAflaatgebed van paus Clemens
Relation IdRELA000000380392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040064
Pathdomain/teksten/TEXT000000040064
Display NameAflaatgebed van paus Sixtus IV
Relation IdRELA000000380380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019129
Pathdomain/teksten/TEXT000000019129
Display NameAlanus de Rupe. Etc.
Relation IdRELA000000297436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000619
Pathdomain/teksten/TEXT000000000619
Display NameAubri de Borgengoen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000627
Pathdomain/teksten/TEXT000000000627
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 3,1-5,16); Mnl.
Relation IdRELA000000221423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000986
Pathdomain/teksten/TEXT000000000986
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (proloog en commentaar op Hoogl. 1,1-3,9); Mnl.
Relation IdRELA000000223769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000622
Pathdomain/teksten/TEXT000000000622
Display NameBerijmd Mnl. commentaar op het Hooglied; fragm.
Relation IdRELA000000221359
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024759
Pathdomain/teksten/TEXT000000024759
Display NameBerijmd gebed tot Jezus; fragm.
Relation IdRELA000000319998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023068
Pathdomain/teksten/TEXT000000023068
Display NameBerijmd gebed tot het Heilig Kruis
Relation IdRELA000000312296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037885
Pathdomain/teksten/TEXT000000037885
Display NameBijbel; Lat.
Relation IdRELA000000373526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000646
Pathdomain/teksten/TEXT000000000646
Display NameBrevier; Mnl.
Relation IdRELA000000221640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000631
Pathdomain/teksten/TEXT000000000631
Display NameBrieven van Paulus, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten epistellessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen. Boekencatalogus; Mnl.
Relation IdRELA000000221467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000638
Pathdomain/teksten/TEXT000000000638
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen, en gevolgd door eenzelfde lijst; Mnl.
Relation IdRELA000000221556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000637
Pathdomain/teksten/TEXT000000000637
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen; Mnl.
Relation IdRELA000000221540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000636
Pathdomain/teksten/TEXT000000000636
Display NameBrieven, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, gevolgd door een lijst van lectiones; Mnl.
Relation IdRELA000000221531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003832
Pathdomain/teksten/TEXT000000003832
Display NameBrieven, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van lectiones volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen en brief aan Timotheus over de dood van Paulus op naam van Dionysius (ontleend aan Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea) en na Openbaring een verhandeling over Johannes de evangelist
Relation IdRELA000000240455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040161
Pathdomain/teksten/TEXT000000040161
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000380682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007988
Pathdomain/teksten/TEXT000000007988
Display NameCommuniegebeden waaronder vijf Ave Maria's uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000987
Pathdomain/teksten/TEXT000000000987
Display NameDat busselkyn of dat bondekyn van Mirren. Afschrift van een der eerste gedrukte edities van het Fasciculus mirrae (NHK 922-923); Mnl.
Relation IdRELA000000223776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016624
Pathdomain/teksten/TEXT000000016624
Display NameDat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi, fragm.
Relation IdRELA000000289390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002314
Pathdomain/teksten/TEXT000000002314
Display NameDat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi, lange redactie; Mnl.
Relation IdRELA000000232089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000642
Pathdomain/teksten/TEXT000000000642
Display NameDe Franciscaansche tractaten; Mnl.
Relation IdRELA000000221592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015407
Pathdomain/teksten/TEXT000000015407
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000624
Pathdomain/teksten/TEXT000000000624
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (Pentateuch, commentaar op Mozes' boeken ontleend aan Historia scolastica, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Ezechiel, Habakuk (gedeeltelijk), stukken uit Nehemia, Esdras II (op ingevoegd blad), Job, Tobias, Daniel cap 1-6, 13 en 14), Jona, Klaagliederen van Jeremia 5, 1-22, Judith en Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000221378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000984
Pathdomain/teksten/TEXT000000000984
Display NameDer maechden spieghel; Mnl.
Relation IdRELA000000223753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010356
Pathdomain/teksten/TEXT000000010356
Display NameDerde Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi, samengesteld uit excerpten uit Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000267133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040033
Pathdomain/teksten/TEXT000000040033
Display NameDevotie tot het heilige graf opgesteld in kerk of klooster
Relation IdRELA000000380298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016466
Pathdomain/teksten/TEXT000000016466
Display NameDevotieboek met de levens van Jezus en Maria, gebaseerd op evangelieteksten, afgewisseld door gebeden, hymnen, sequenties, getijden en enkele preken
Relation IdRELA000000288858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036426
Pathdomain/teksten/TEXT000000036426
Display NameDictum op naam van Gilbertus (van Doornik?)
Relation IdRELA000000368797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031331
Pathdomain/teksten/TEXT000000031331
Display NameDictum op naam van Hieronymus over zuiverheid
Relation IdRELA000000349259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037913
Pathdomain/teksten/TEXT000000037913
Display NameDie bediedenisse van der missen
Relation IdRELA000000373608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015330
Pathdomain/teksten/TEXT000000015330
Display NameDie celle der mynnen
Relation IdRELA000000284939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000611
Pathdomain/teksten/TEXT000000000611
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014280
Pathdomain/teksten/TEXT000000014280
Display NameDie dorne croene ons heeren
Relation IdRELA000000281744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000616
Pathdomain/teksten/TEXT000000000616
Display NameDirc Potter: Der minnen loep; Mnl.
Relation IdRELA000000221312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012856
Pathdomain/teksten/TEXT000000012856
Display NameDirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000276673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040067
Pathdomain/teksten/TEXT000000040067
Display NameDrie aflaatgebeden met paternosters
Relation IdRELA000000380388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034874
Pathdomain/teksten/TEXT000000034874
Display NameEcclesiastes, met verklaringen; Mnl.
Relation IdRELA000000362793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005892
Pathdomain/teksten/TEXT000000005892
Display NameEen devote te samen spreken Jhesu Christi ende des sondaers
Relation IdRELA000000249647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008166
Pathdomain/teksten/TEXT000000008166
Display NameEen gheystelec wijnghelaech
Relation IdRELA000000259278
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011566
Pathdomain/teksten/TEXT000000011566
Display NameEen prekel der sondaren
Relation IdRELA000000271941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032571
Pathdomain/teksten/TEXT000000032571
Display NameEen ynnich ghetidekyn vander passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000354311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011991
Pathdomain/teksten/TEXT000000011991
Display NameEerste Mnl. vertaling van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000273668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000988
Pathdomain/teksten/TEXT000000000988
Display NameEerste Mnl. vertaling van Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000223781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000989
Pathdomain/teksten/TEXT000000000989
Display NameEvangelie van Johannes; fragm.; Ripuar.
Relation IdRELA000000223793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008963
Pathdomain/teksten/TEXT000000008963
Display NameExcerpt uit Bedudinghe op Cantica Canticorum (Commentaar bij Hoogl. 4,2)
Relation IdRELA000000262323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008952
Pathdomain/teksten/TEXT000000008952
Display NameExcerpt uit Bedudinghe op Cantica Canticorum (Commentaar op Hoogl. 4,2)
Relation IdRELA000000262274
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006988
Pathdomain/teksten/TEXT000000006988
Display NameExcerpt uit Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit (kap.47-48)
Relation IdRELA000000254740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006723
Pathdomain/teksten/TEXT000000006723
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae II,2; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016977
Pathdomain/teksten/TEXT000000016977
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae gedeelte uit I,11; Noordnederl. vertaling
Relation IdRELA000000290460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016889
Pathdomain/teksten/TEXT000000016889
Display NameExcerpten over bekoringen, onder meer uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000290199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004748
Pathdomain/teksten/TEXT000000004748
Display NameExcerpten uit Dietsche Catoen; Mnl.
Relation IdRELA000000244445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031330
Pathdomain/teksten/TEXT000000031330
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.903-915) en Spieghel der eeuwigher salicheit (p.135-136), gevolgd door een excerpt uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000349252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005772
Pathdomain/teksten/TEXT000000005772
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten (r.303-318, 402-403)
Relation IdRELA000000249066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017621
Pathdomain/teksten/TEXT000000017621
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033984
Pathdomain/teksten/TEXT000000033984
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000359380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018615
Pathdomain/teksten/TEXT000000018615
Display NameExempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis
Relation IdRELA000000295654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017852
Pathdomain/teksten/TEXT000000017852
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen)
Relation IdRELA000000293316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008802
Pathdomain/teksten/TEXT000000008802
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008316
Pathdomain/teksten/TEXT000000008316
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000628
Pathdomain/teksten/TEXT000000000628
Display NameFragm. met bijbelperikopen (Psalm 51, 18-21; Psalm 65, 2-8; Jesaja 38, 10-18); Mnl.
Relation IdRELA000000221431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000985
Pathdomain/teksten/TEXT000000000985
Display NameFundament vander kerstenre gheloven; Mnl.
Relation IdRELA000000223762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026922
Pathdomain/teksten/TEXT000000026922
Display NameGebed
Relation IdRELA000000330560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027049
Pathdomain/teksten/TEXT000000027049
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000330961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040135
Pathdomain/teksten/TEXT000000040135
Display NameGebed op Maria's hemelvaart
Relation IdRELA000000380609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040119
Pathdomain/teksten/TEXT000000040119
Display NameGebed op Maria's leven
Relation IdRELA000000380545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032535
Pathdomain/teksten/TEXT000000032535
Display NameGebed op de vijf wonden van Jezus
Relation IdRELA000000354147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032545
Pathdomain/teksten/TEXT000000032545
Display NameGebed op het lijden van Christus
Relation IdRELA000000354197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026876
Pathdomain/teksten/TEXT000000026876
Display NameGebed over de zeven smarten van S. Maria
Relation IdRELA000000330405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040066
Pathdomain/teksten/TEXT000000040066
Display NameGebed over het lijden van Christus
Relation IdRELA000000380385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027052
Pathdomain/teksten/TEXT000000027052
Display NameGebed ter ere van de tranen en verzuchtingen van Jezus Christus
Relation IdRELA000000330973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026988
Pathdomain/teksten/TEXT000000026988
Display NameGebed ter ere van de vijf wonden van Jezus
Relation IdRELA000000330744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040046
Pathdomain/teksten/TEXT000000040046
Display NameGebed ter voorbereiding op de communie
Relation IdRELA000000380331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012583
Pathdomain/teksten/TEXT000000012583
Display NameGebed tot Christus om genade
Relation IdRELA000000275739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025535
Pathdomain/teksten/TEXT000000025535
Display NameGebed tot Jezus
Relation IdRELA000000322961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025534
Pathdomain/teksten/TEXT000000025534
Display NameGebed tot Jezus en Maria
Relation IdRELA000000322956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031760
Pathdomain/teksten/TEXT000000031760
Display NameGebed tot S. Adrianus
Relation IdRELA000000351024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040160
Pathdomain/teksten/TEXT000000040160
Display NameGebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000380678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013566
Pathdomain/teksten/TEXT000000013566
Display NameGebed tot S. Bernardinus van Siena tegen de pest
Relation IdRELA000000279090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027018
Pathdomain/teksten/TEXT000000027018
Display NameGebed tot S. Catharina
Relation IdRELA000000330853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014078
Pathdomain/teksten/TEXT000000014078
Display NameGebed tot S. Franciscus
Relation IdRELA000000281058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040099
Pathdomain/teksten/TEXT000000040099
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000380475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027017
Pathdomain/teksten/TEXT000000027017
Display NameGebed tot S.Maria Magdalena
Relation IdRELA000000330849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027016
Pathdomain/teksten/TEXT000000027016
Display NameGebed tot de bewaarengel
Relation IdRELA000000330846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040219
Pathdomain/teksten/TEXT000000040219
Display NameGebed tot de drievuldigheid
Relation IdRELA000000380850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026924
Pathdomain/teksten/TEXT000000026924
Display NameGebed tot de schouderwonde van Jezus
Relation IdRELA000000330566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025157
Pathdomain/teksten/TEXT000000025157
Display NameGebed tot de schouderwonde van Jezus, in de context van een exempel
Relation IdRELA000000321651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040001
Pathdomain/teksten/TEXT000000040001
Display NameGebed tot de vijf wonden van Jezus
Relation IdRELA000000380173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026978
Pathdomain/teksten/TEXT000000026978
Display NameGebed tot het bloed van Jesus Christus, ook communiegebed
Relation IdRELA000000330707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040005
Pathdomain/teksten/TEXT000000040005
Display NameGebed van Koning Karel (O God vader der ewicheit die alle...)
Relation IdRELA000000380182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040069
Pathdomain/teksten/TEXT000000040069
Display NameGebed van Maria tot Jezus in de kribbe
Relation IdRELA000000380395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032543
Pathdomain/teksten/TEXT000000032543
Display NameGebed van de passie
Relation IdRELA000000354187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041825
Pathdomain/teksten/TEXT000000041825
Display NameGebed van keizer Karel, hem door Paus Leo gegeven
Relation IdRELA000000386245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014175
Pathdomain/teksten/TEXT000000014175
Display NameGebed van keizer Maximiliaan
Relation IdRELA000000281439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014762
Pathdomain/teksten/TEXT000000014762
Display NameGebed voor de communie
Relation IdRELA000000283180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012218
Pathdomain/teksten/TEXT000000012218
Display NameGebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Büchlein der ewigen Weisheit
Relation IdRELA000000274548
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028951
Pathdomain/teksten/TEXT000000028951
Display NameGebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040091
Pathdomain/teksten/TEXT000000040091
Display NameGebed voor de overledenen; 33 miserere mei
Relation IdRELA000000380450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040092
Pathdomain/teksten/TEXT000000040092
Display NameGebed voor de overledenen; 5 miserere's
Relation IdRELA000000380453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040220
Pathdomain/teksten/TEXT000000040220
Display NameGebed voor de stervenden
Relation IdRELA000000380854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040061
Pathdomain/teksten/TEXT000000040061
Display NameGebed voor tijdens de mis
Relation IdRELA000000380373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040224
Pathdomain/teksten/TEXT000000040224
Display NameGebeden ter ere van de 10 vreugden van S. Maria
Relation IdRELA000000380868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040225
Pathdomain/teksten/TEXT000000040225
Display NameGebeden ter ere van de 7 smarten van S. Maria (het opschrift telt er foutief 5)
Relation IdRELA000000380872
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009955
Pathdomain/teksten/TEXT000000009955
Display NameGebedencyclus over leven en lijden van Christus met onder meer gebeden van Augustinus en Mnl. excerpten uit Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi (cap. 4, 5, 9-12, 15-18, 21, 23 en 24 uit deel I, pars I en 1-4, 14, 15, 24, 22, 23, 30, 32, 33 uit pars II)
Relation IdRELA000000265683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004187
Pathdomain/teksten/TEXT000000004187
Display NameGedeelten uit Bedudinghe op cantica canticorum, met vooraf stukken uit Hooglied, Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000241912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020861
Pathdomain/teksten/TEXT000000020861
Display NameGeestelijke brief
Relation IdRELA000000304167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032495
Pathdomain/teksten/TEXT000000032495
Display NameGeestelijke oefening
Relation IdRELA000000354002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025021
Pathdomain/teksten/TEXT000000025021
Display NameGetijden van S. Maria, defect
Relation IdRELA000000321133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000976
Pathdomain/teksten/TEXT000000000976
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000223694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021322
Pathdomain/teksten/TEXT000000021322
Display NameGetijdenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000305755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005854
Pathdomain/teksten/TEXT000000005854
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden; Mnl.
Relation IdRELA000000249476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028956
Pathdomain/teksten/TEXT000000028956
Display NameGulden gebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000630
Pathdomain/teksten/TEXT000000000630
Display NameHandelingen, Brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, Openbaring en oud-testamentische perikopen uit de profeten (volgens tijdeigen) en epistelen (volgens feesteigen der heiligen); hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016612
Pathdomain/teksten/TEXT000000016612
Display NameHeinrich von St. Gallen: Extendit manum-traktaat, Mnl. redactie
Relation IdRELA000000289333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006987
Pathdomain/teksten/TEXT000000006987
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (kap.1-13)
Relation IdRELA000000254734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025523
Pathdomain/teksten/TEXT000000025523
Display NameIc bevele mi heden desen dage Gode die almachtich es, Morgengebed tot God op naam van paus Innocentius
Relation IdRELA000000322922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000606
Pathdomain/teksten/TEXT000000000606
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme; fragm. (Boek XII, vs.1451-1464; Boek XIII, vs.15-24, 53-64) en een Lat. fragm. over de twaalf edelstenen in Aärons borstlap
Relation IdRELA000000221219
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005038
Pathdomain/teksten/TEXT000000005038
Display NameJacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000245479
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000607
Pathdomain/teksten/TEXT000000000607
Display NameJacob van Maerlant: Historie van Troyen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000599
Pathdomain/teksten/TEXT000000000599
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel (ontbreken vs.20084-20287, 34804-einde); Mnl.
Relation IdRELA000000221168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005224
Pathdomain/teksten/TEXT000000005224
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.1-103); Mnl.
Relation IdRELA000000246404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000602
Pathdomain/teksten/TEXT000000000602
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.25329-25408, 25489-25570, 25651-25691, 27214-27375); Mnl.
Relation IdRELA000000221191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000600
Pathdomain/teksten/TEXT000000000600
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000604
Pathdomain/teksten/TEXT000000000604
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel Historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek III, kap.2/vs.65-kap.9/vs.71, kap.15/vs.31-kap.22/vs.2); Mnl.
Relation IdRELA000000221203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016499
Pathdomain/teksten/TEXT000000016499
Display NameJan de Weert: Nieuwe doctrinael
Relation IdRELA000000288979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000330
Pathdomain/teksten/TEXT000000000330
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.12/vs.7-28, kap.12/vs.47-kap.13/vs.2, kap.13/vs.22-43, 61-81); Mnl.
Relation IdRELA000000219422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000610
Pathdomain/teksten/TEXT000000000610
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek III, kap.11/vs.76-kap.14/vs.13); Mnl.
Relation IdRELA000000221256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000609
Pathdomain/teksten/TEXT000000000609
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek III, kap.15/vs.106-305, kap.19/vs.29-kap.21/vs.31, kap.26/vs.121-kap.27/vs.54, Boek IV, Inhoudstafel en proloog, kap.9/vs.40-kap.11/vs.39); Mnl.
Relation IdRELA000000221246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010449
Pathdomain/teksten/TEXT000000010449
Display NameJhesus collacien
Relation IdRELA000000267491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038733
Pathdomain/teksten/TEXT000000038733
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000376045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040139
Pathdomain/teksten/TEXT000000040139
Display NameKerstgebed
Relation IdRELA000000380624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025023
Pathdomain/teksten/TEXT000000025023
Display NameKorte kruisgetijden; onvoll. (begin en einde ontbreken) .
Relation IdRELA000000321140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016745
Pathdomain/teksten/TEXT000000016745
Display NameKorte overdenkingen over het lijden van Jezus naar Augustinus, Hubertinus de Casale, Albertus Magnus, enz.
Relation IdRELA000000289767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032868
Pathdomain/teksten/TEXT000000032868
Display NameLatijnse hymnen met muziekschrift
Relation IdRELA000000355429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004482
Pathdomain/teksten/TEXT000000004482
Display NameLectionarium, Mnl.
Relation IdRELA000000243182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035064
Pathdomain/teksten/TEXT000000035064
Display NameLegende S. Basilia
Relation IdRELA000000363397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013892
Pathdomain/teksten/TEXT000000013892
Display NameLegende over de bekering van S. Maria Magdalena
Relation IdRELA000000280428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036335
Pathdomain/teksten/TEXT000000036335
Display NameLegende van Maria Egyptiaca
Relation IdRELA000000368392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028440
Pathdomain/teksten/TEXT000000028440
Display NameLegende van S. Alexius uit het Vaderboec; Mnl.
Relation IdRELA000000336692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035668
Pathdomain/teksten/TEXT000000035668
Display NameLegende van S. Eligius van Noyon
Relation IdRELA000000365744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035070
Pathdomain/teksten/TEXT000000035070
Display NameLegende van S. Eligius van Noyon uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000363416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035165
Pathdomain/teksten/TEXT000000035165
Display NameLegende van S. Epictetus en S. Astion
Relation IdRELA000000363783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035173
Pathdomain/teksten/TEXT000000035173
Display NameLegende van S. Eulogius
Relation IdRELA000000363820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036220
Pathdomain/teksten/TEXT000000036220
Display NameLegende van S. Marcellinus
Relation IdRELA000000367999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036135
Pathdomain/teksten/TEXT000000036135
Display NameLegende van S. Maria Romana
Relation IdRELA000000367625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035251
Pathdomain/teksten/TEXT000000035251
Display NameLegende van S. Nicasius
Relation IdRELA000000364141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036374
Pathdomain/teksten/TEXT000000036374
Display NameLegende van S. Patroclus
Relation IdRELA000000368567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036390
Pathdomain/teksten/TEXT000000036390
Display NameLegende van S. Pelagia
Relation IdRELA000000368631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036396
Pathdomain/teksten/TEXT000000036396
Display NameLegende van S. Petrus
Relation IdRELA000000368651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036410
Pathdomain/teksten/TEXT000000036410
Display NameLegende van S. Policarpus
Relation IdRELA000000368732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035250
Pathdomain/teksten/TEXT000000035250
Display NameLegende van S. Pontianus
Relation IdRELA000000364136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036471
Pathdomain/teksten/TEXT000000036471
Display NameLegende van S. Sophia en haar drie dochters
Relation IdRELA000000368991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036479
Pathdomain/teksten/TEXT000000036479
Display NameLegende van S. Taurinus
Relation IdRELA000000369018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036586
Pathdomain/teksten/TEXT000000036586
Display NameLegende van S. Victor en Corona
Relation IdRELA000000369429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036595
Pathdomain/teksten/TEXT000000036595
Display NameLegende van S. Vitalis
Relation IdRELA000000369463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036598
Pathdomain/teksten/TEXT000000036598
Display NameLegende van S. Willibrordus
Relation IdRELA000000369473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036608
Pathdomain/teksten/TEXT000000036608
Display NameLegende van S. Wingulanus
Relation IdRELA000000369506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035190
Pathdomain/teksten/TEXT000000035190
Display NameLegende van Sophia en haar dochters Fides, Spes en Caritas
Relation IdRELA000000363927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035020
Pathdomain/teksten/TEXT000000035020
Display NameLegende van de apostelen
Relation IdRELA000000363203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035390
Pathdomain/teksten/TEXT000000035390
Display NameLeven van S. Albanus en Theonestus
Relation IdRELA000000364654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035396
Pathdomain/teksten/TEXT000000035396
Display NameLeven van S. Albinus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000364675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035527
Pathdomain/teksten/TEXT000000035527
Display NameLeven van S. Alexius uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000365196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034765
Pathdomain/teksten/TEXT000000034765
Display NameLeven van S. Ambrosius
Relation IdRELA000000362325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034865
Pathdomain/teksten/TEXT000000034865
Display NameLeven van S. Ansbertus uit de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000362754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034678
Pathdomain/teksten/TEXT000000034678
Display NameLeven van S. Bartholomeus
Relation IdRELA000000362035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035100
Pathdomain/teksten/TEXT000000035100
Display NameLeven van S. Blandina
Relation IdRELA000000363546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035132
Pathdomain/teksten/TEXT000000035132
Display NameLeven van S. Brigida
Relation IdRELA000000363663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009360
Pathdomain/teksten/TEXT000000009360
Display NameLeven van S. Cunera
Relation IdRELA000000263527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035148
Pathdomain/teksten/TEXT000000035148
Display NameLeven van S. Dorothea
Relation IdRELA000000363719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035166
Pathdomain/teksten/TEXT000000035166
Display NameLeven van S. Epictetus en S. Astion
Relation IdRELA000000363789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018281
Pathdomain/teksten/TEXT000000018281
Display NameLeven van S. Euphrosyna van Alexandrië
Relation IdRELA000000294712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035181
Pathdomain/teksten/TEXT000000035181
Display NameLeven van S. Eustachius
Relation IdRELA000000363879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013661
Pathdomain/teksten/TEXT000000013661
Display NameLeven van S. Gertrudis uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000279397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035267
Pathdomain/teksten/TEXT000000035267
Display NameLeven van S. Jorien
Relation IdRELA000000364191
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036344
Pathdomain/teksten/TEXT000000036344
Display NameLeven van S. Marcus
Relation IdRELA000000368425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035071
Pathdomain/teksten/TEXT000000035071
Display NameLeven van S. Pontianus uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000363421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036413
Pathdomain/teksten/TEXT000000036413
Display NameLeven van S. Prisca
Relation IdRELA000000368744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036461
Pathdomain/teksten/TEXT000000036461
Display NameLeven van S. Scolastica
Relation IdRELA000000368952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005058
Pathdomain/teksten/TEXT000000005058
Display NameLeven van S. Servatius
Relation IdRELA000000245566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036519
Pathdomain/teksten/TEXT000000036519
Display NameLeven van S. Thecla
Relation IdRELA000000369172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026382
Pathdomain/teksten/TEXT000000026382
Display NameLied op de moord op Floris V
Relation IdRELA000000328142
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018843
Pathdomain/teksten/TEXT000000018843
Display NameLiedboek van Marigen Remen (In eenen boemgaert quam ic ghegaen)
Relation IdRELA000000296451
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014768
Pathdomain/teksten/TEXT000000014768
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283201
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000617
Pathdomain/teksten/TEXT000000000617
Display NameLoyhier en Malaert; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000613
Pathdomain/teksten/TEXT000000000613
Display NameMadelgijs; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011531
Pathdomain/teksten/TEXT000000011531
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271822
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011505
Pathdomain/teksten/TEXT000000011505
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, drie delen
Relation IdRELA000000271706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031758
Pathdomain/teksten/TEXT000000031758
Display NameMeditaties en gebeden tot Maria, engelen, heiligen en martelaren; Mnl.
Relation IdRELA000000351015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031759
Pathdomain/teksten/TEXT000000031759
Display NameMeditaties en gebeden; Mnl.
Relation IdRELA000000351020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007539
Pathdomain/teksten/TEXT000000007539
Display NameMeister Eckharts wirtschaft, Mnl.
Relation IdRELA000000257034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000608
Pathdomain/teksten/TEXT000000000608
Display NameMelis Stoke: Rijmkroniek van Holland; eerste redactie; fragm. (Boek III, vs.887/21-1580/7); Mnl.
Relation IdRELA000000221238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000621
Pathdomain/teksten/TEXT000000000621
Display NameMinnebriefje op rijm; Mnl.
Relation IdRELA000000221351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034502
Pathdomain/teksten/TEXT000000034502
Display NameMnl. bewerking van Passio sancti Frederici episcopi
Relation IdRELA000000361352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034574
Pathdomain/teksten/TEXT000000034574
Display NameMnl. bewerking van Vita Odulfi presbyteri
Relation IdRELA000000361624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013546
Pathdomain/teksten/TEXT000000013546
Display NameMnl. compilatie uit Bernardinus van Siena: De sanctissima passione et mysteriis crucis
Relation IdRELA000000279021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013576
Pathdomain/teksten/TEXT000000013576
Display NameMnl. excerpt uit Hubertinus de Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu
Relation IdRELA000000279128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009682
Pathdomain/teksten/TEXT000000009682
Display NameMnl. excerpt uit Rudolf van Biberach: De septem itineribus aeternitatis
Relation IdRELA000000264614
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008528
Pathdomain/teksten/TEXT000000008528
Display NameMnl. proza-vertaling van Dialogus beatae Mariae et Anselmi de passione domini
Relation IdRELA000000260414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011856
Pathdomain/teksten/TEXT000000011856
Display NameMnl. vertaling van Alanus de Rupe: Psalterium Virginis Mariae, voorafgegaan door aflaatbullen van de pausen Sixtus IV en Innocentius VIII over het lezen van de psalter en gevolgd door exempelen over Maria
Relation IdRELA000000273122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027000
Pathdomain/teksten/TEXT000000027000
Display NameMnl. vertaling van Ave Regina celorum
Relation IdRELA000000330782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000980
Pathdomain/teksten/TEXT000000000980
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones, zomerstuk; 2 preken van Nicolaas van Clairvaux; Mnl.
Relation IdRELA000000223723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021131
Pathdomain/teksten/TEXT000000021131
Display NameMnl. vertaling van De sacramento altaris
Relation IdRELA000000305095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012576
Pathdomain/teksten/TEXT000000012576
Display NameMnl. vertaling van De sacramento altaris, hier toegeschreven aan Thomas van Aquino
Relation IdRELA000000275711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009608
Pathdomain/teksten/TEXT000000009608
Display NameMnl. vertaling van Epistola de magnificentiis beati Hieronymi
Relation IdRELA000000264314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009609
Pathdomain/teksten/TEXT000000009609
Display NameMnl. vertaling van Epistola de miraculis Hieronymi
Relation IdRELA000000264318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009607
Pathdomain/teksten/TEXT000000009607
Display NameMnl. vertaling van Epistola de morte Hieronymi
Relation IdRELA000000264310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019818
Pathdomain/teksten/TEXT000000019818
Display NameMnl. vertaling van Haec est praeclarum vas
Relation IdRELA000000300070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015021
Pathdomain/teksten/TEXT000000015021
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000283964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015020
Pathdomain/teksten/TEXT000000015020
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui dat hier woerdt toegeschreven aan Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015023
Pathdomain/teksten/TEXT000000015023
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui met aflaat op naam van Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015022
Pathdomain/teksten/TEXT000000015022
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui, dat hier wordt toegeschreven aan Johannes Chrysostomus
Relation IdRELA000000283969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007847
Pathdomain/teksten/TEXT000000007847
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini (eerste twee delen)
Relation IdRELA000000258135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008550
Pathdomain/teksten/TEXT000000008550
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019139
Pathdomain/teksten/TEXT000000019139
Display NameMnl. vertaling van Oratio sancti Hieronymi pro custodia diei sequentis
Relation IdRELA000000297483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019602
Pathdomain/teksten/TEXT000000019602
Display NameMnl. vertaling van Pro custodienta humilitate et cognitione humanae fragilitatis
Relation IdRELA000000299302
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014024
Pathdomain/teksten/TEXT000000014024
Display NameMnl. vertaling van Pseudo-Origenes: Homilie over Joh. 20,11
Relation IdRELA000000280839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013881
Pathdomain/teksten/TEXT000000013881
Display NameMnl. vertaling van Sacrosanctae
Relation IdRELA000000280396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027537
Pathdomain/teksten/TEXT000000027537
Display NameMnl. vertaling van Salve tremendum caput nostri Salvatoris
Relation IdRELA000000333010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000983
Pathdomain/teksten/TEXT000000000983
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum
Relation IdRELA000000223745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007429
Pathdomain/teksten/TEXT000000007429
Display NameMnl. vertaling van Theodoricus van Apolda: Vita beatae Elizabeth
Relation IdRELA000000256594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018811
Pathdomain/teksten/TEXT000000018811
Display NameMnl. vertaling van Willem van Gouda: Peregrinationes terrae sanctae
Relation IdRELA000000296319
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012272
Pathdomain/teksten/TEXT000000012272
Display NameMnl. vertaling van gebed Concede mihi, misericors Deus
Relation IdRELA000000274740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012363
Pathdomain/teksten/TEXT000000012363
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000645
Pathdomain/teksten/TEXT000000000645
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus (bestemd voor Franciscaner gebruik), met in de prologen excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000644
Pathdomain/teksten/TEXT000000000644
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met excerpten uit de Noordnederlandse en Zuidnederlandse (van de Bijbelvertaler van 1360; Petrus Naghel?) vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000643
Pathdomain/teksten/TEXT000000000643
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met inleidend excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000221599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012453
Pathdomain/teksten/TEXT000000012453
Display NameMnl. vertaling van het gebed Adore te
Relation IdRELA000000275297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006116
Pathdomain/teksten/TEXT000000006116
Display NameMnl. verzameling dicta en exempelen, o.a. uit Vitae patrum en Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum uit Tractatus de interiori domo seu de conscientia aedificanda en wellicht uit de Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000250631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025520
Pathdomain/teksten/TEXT000000025520
Display NameMorgengebed
Relation IdRELA000000322913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007471
Pathdomain/teksten/TEXT000000007471
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012150
Pathdomain/teksten/TEXT000000012150
Display NameNoordnederlandse bewerking van Zuidnederlandse bewerking van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen
Relation IdRELA000000274280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000623
Pathdomain/teksten/TEXT000000000623
Display NameNoordnederlandse historiebijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000221366
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006646
Pathdomain/teksten/TEXT000000006646
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 1-5)
Relation IdRELA000000253415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000981
Pathdomain/teksten/TEXT000000000981
Display NameNoordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum, gedeeltelijk (collaties 9-24)
Relation IdRELA000000223730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016705
Pathdomain/teksten/TEXT000000016705
Display NameOnser vrouwen claghe
Relation IdRELA000000289642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020981
Pathdomain/teksten/TEXT000000020981
Display NameOpsomming van stukken uit de geloofsleer: Onze vader, Ave Maria, tien geboden (berijmd), negen vreemde zonden, acht zaligheden, zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, zeven sacramenten, zes zonden tegen de Heilige Geest, vier kardinale deugden
Relation IdRELA000000304540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036122
Pathdomain/teksten/TEXT000000036122
Display NameOver S. Maria ontvangenis
Relation IdRELA000000367572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016888
Pathdomain/teksten/TEXT000000016888
Display NameOver bekoringen, met excerpten op naam van Jan van Ruusbroec en Geert Grote en exempel op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000290192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016887
Pathdomain/teksten/TEXT000000016887
Display NameOver lijdzaamheid, met excerpt uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden en Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000290187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026976
Pathdomain/teksten/TEXT000000026976
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000330701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021126
Pathdomain/teksten/TEXT000000021126
Display NameOverdenkingen en gebeden betreffende de eucharistie
Relation IdRELA000000305081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000618
Pathdomain/teksten/TEXT000000000618
Display NameParthonopeus van Bloys; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000978
Pathdomain/teksten/TEXT000000000978
Display NamePassieboek; Mnl.
Relation IdRELA000000223705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028999
Pathdomain/teksten/TEXT000000028999
Display NamePassiegebed: O Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000339218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040223
Pathdomain/teksten/TEXT000000040223
Display NamePater nosters voor zielenheil overledenen en voor tijdens de vasten
Relation IdRELA000000380865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000605
Pathdomain/teksten/TEXT000000000605
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel Historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VI, kap.61/vs.11-kap.70/vs.35); Mnl.
Relation IdRELA000000221210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008964
Pathdomain/teksten/TEXT000000008964
Display NamePreek over Jes. 60,6
Relation IdRELA000000262327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008956
Pathdomain/teksten/TEXT000000008956
Display NamePreek over Mat. 15,21 die mee overgeleverd werd in de Mnl. vertaling van preek van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore, hier ten onrechte op naam van Jordanus
Relation IdRELA000000262290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008962
Pathdomain/teksten/TEXT000000008962
Display NamePreek over Mat. 25,14
Relation IdRELA000000262317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008832
Pathdomain/teksten/TEXT000000008832
Display NamePreek over Quid existis in desertum videre (Mat. 11,7) met stukken uit twee preken van Johannes Tauler
Relation IdRELA000000261769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021961
Pathdomain/teksten/TEXT000000021961
Display NamePreek van Pieter Cant over Joh. 2,1
Relation IdRELA000000308180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000625
Pathdomain/teksten/TEXT000000000625
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, Ezechiel, Daniel, Job en Salomons boeken uit Bijbelvertaling van 1360; hs. is verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000221390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000626
Pathdomain/teksten/TEXT000000000626
Display NamePsalmen en cantica in standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf Lof der psalmen van Augustinus, en gevolgd door litanie van alle heiligen met bijbehorende gebeden; onvoll.; Mnl.
Relation IdRELA000000221409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005513
Pathdomain/teksten/TEXT000000005513
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000247931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000641
Pathdomain/teksten/TEXT000000000641
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000221583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026980
Pathdomain/teksten/TEXT000000026980
Display NameReeks van vijf gebeden tot Jezus Christus
Relation IdRELA000000330714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000612
Pathdomain/teksten/TEXT000000000612
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborgh; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000221271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021128
Pathdomain/teksten/TEXT000000021128
Display NameSamenspraak tussen Actoer en Hostiensis over de eucharistie, in 64 en 4 hoofdstukken
Relation IdRELA000000305088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009742
Pathdomain/teksten/TEXT000000009742
Display NameSamenspraak tussen Augustinus en Adeodatus
Relation IdRELA000000264816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009690
Pathdomain/teksten/TEXT000000009690
Display NameSamenspraak tussen bruid (ziel) en bruidegom (Christus) met excerpt uit Vurighe begheerten (f.207v-209r) en uit Hendrik Mande: Een minnentlike claege (209r-213r)
Relation IdRELA000000264648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019128
Pathdomain/teksten/TEXT000000019128
Display NameSequentie over de doornenkroon op Jezus' hoofd
Relation IdRELA000000297433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040034
Pathdomain/teksten/TEXT000000040034
Display NameSequentie over de heilige martelaren
Relation IdRELA000000380301
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040035
Pathdomain/teksten/TEXT000000040035
Display NameSequentie over de verrijzenis
Relation IdRELA000000380304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004996
Pathdomain/teksten/TEXT000000004996
Display NameSinte Franciscus ghesellen
Relation IdRELA000000245315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009026
Pathdomain/teksten/TEXT000000009026
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000262575
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012725
Pathdomain/teksten/TEXT000000012725
Display NameTwaalf graden van ootmoedigheid
Relation IdRELA000000276208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009319
Pathdomain/teksten/TEXT000000009319
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019130
Pathdomain/teksten/TEXT000000019130
Display NameTwee sermoenen voor de feestdag van S. Barbara
Relation IdRELA000000297440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000629
Pathdomain/teksten/TEXT000000000629
Display NameUtrechtse bijbel met 1 Thessalonicensen uit vertaling Johan Scutken; fragm. Mnl.
Relation IdRELA000000221441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010385
Pathdomain/teksten/TEXT000000010385
Display NameVan nutticheit des swigens
Relation IdRELA000000267245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011564
Pathdomain/teksten/TEXT000000011564
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000271934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018457
Pathdomain/teksten/TEXT000000018457
Display NameVander dochtere van Syon
Relation IdRELA000000295176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015344
Pathdomain/teksten/TEXT000000015344
Display NameVermaningen van Christus over lijden
Relation IdRELA000000284987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031319
Pathdomain/teksten/TEXT000000031319
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000349215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005796
Pathdomain/teksten/TEXT000000005796
Display NameVerzameling excerpten en dicta op alfabetische volgorde onder meer van Augustinus, Ambrosius, Anselmus van Canterbury, David van Augsburg uit Profectus religiosorum, uit de Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore (zie ook afzonderlijke deeltitels)
Relation IdRELA000000249207
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000639
Pathdomain/teksten/TEXT000000000639
Display NameVier evangeliën, Middelnederlandse vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst evangelielessen volgens tijdeigen; lectionarium met epistel- en evangelielessen (winter- en zomerstuk), perikopen uit Oude en Nieuwe Testament (volgens tijdeigen) en epistelen (volgens feesteigen der heiligen), samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en oud-testamentische perikopen
Relation IdRELA000000221567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000632
Pathdomain/teksten/TEXT000000000632
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van evangelieperikopen voor tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000633
Pathdomain/teksten/TEXT000000000633
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met lijsten van evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000635
Pathdomain/teksten/TEXT000000000635
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten van evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000221519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003796
Pathdomain/teksten/TEXT000000003796
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van de canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000240249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000634
Pathdomain/teksten/TEXT000000000634
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken; Mnl.
Relation IdRELA000000221509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015805
Pathdomain/teksten/TEXT000000015805
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008597
Pathdomain/teksten/TEXT000000008597
Display NameVisioen uit Hendrik Mande: Een devoet boexken vander volmaecster hoecheit der minnen ende hoemen dair toe sal pinen te comen (kap.5)
Relation IdRELA000000260681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000979
Pathdomain/teksten/TEXT000000000979
Display NameWellevendheidsleer; fragm.; Frans-Mnl.
Relation IdRELA000000223716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007510
Pathdomain/teksten/TEXT000000007510
Display NameXXX poente der volcomender oetmoedecheit
Relation IdRELA000000256923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040193
Pathdomain/teksten/TEXT000000040193
Display NameZeven groeten aan S. Maria toegeschreven aan Thomas van Canterbury
Relation IdRELA000000380786
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000009353
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000633
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000633
Display NameLieftinck, G.I.
Relation IdRELA000000009352
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003543
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003543
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 H 8
Relation IdRELA000000073630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000833
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000833
Display NameLEIDEN, UB : LTK 168
Relation IdRELA000000034571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000834
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000834
Display NameLEIDEN, UB : LTK 169
Relation IdRELA000000034600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000835
Display NameLEIDEN, UB : LTK 170
Relation IdRELA000000034612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000836
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000836
Display NameLEIDEN, UB : LTK 171
Relation IdRELA000000034626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000837
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000837
Display NameLEIDEN, UB : LTK 172
Relation IdRELA000000034638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000839
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000839
Display NameLEIDEN, UB : LTK 176
Relation IdRELA000000034662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000840
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000840
Display NameLEIDEN, UB : LTK 177
Relation IdRELA000000034679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000841
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000841
Display NameLEIDEN, UB : LTK 179
Relation IdRELA000000034698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000842
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000842
Display NameLEIDEN, UB : LTK 181
Relation IdRELA000000034714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000843
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000843
Display NameLEIDEN, UB : LTK 183
Relation IdRELA000000034738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000844
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000844
Display NameLEIDEN, UB : LTK 187
Relation IdRELA000000034754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000515
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000515
Display NameLEIDEN, UB : LTK 189
Relation IdRELA000000030609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000845
Display NameLEIDEN, UB : LTK 190
Relation IdRELA000000034773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000001
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000001
Display NameLEIDEN, UB : LTK 191
Relation IdRELA000000023606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000846
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000846
Display NameLEIDEN, UB : LTK 193
Relation IdRELA000000034787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000847
Display NameLEIDEN, UB : LTK 194
Relation IdRELA000000034802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000848
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000848
Display NameLEIDEN, UB : LTK 195
Relation IdRELA000000034829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000849
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000849
Display NameLEIDEN, UB : LTK 196
Relation IdRELA000000034858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000850
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000850
Display NameLEIDEN, UB : LTK 201
Relation IdRELA000000034875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000851
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000851
Display NameLEIDEN, UB : LTK 202
Relation IdRELA000000034897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000852
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000852
Display NameLEIDEN, UB : LTK 203
Relation IdRELA000000034914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000853
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000853
Display NameLEIDEN, UB : LTK 205
Relation IdRELA000000034933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000854
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000854
Display NameLEIDEN, UB : LTK 208
Relation IdRELA000000034957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000855
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000855
Display NameLEIDEN, UB : LTK 209
Relation IdRELA000000034973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000856
Display NameLEIDEN, UB : LTK 210
Relation IdRELA000000034988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000857
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000857
Display NameLEIDEN, UB : LTK 211
Relation IdRELA000000035005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000859
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000859
Display NameLEIDEN, UB : LTK 216
Relation IdRELA000000035033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000860
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000860
Display NameLEIDEN, UB : LTK 218
Relation IdRELA000000035050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000861
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000861
Display NameLEIDEN, UB : LTK 219
Relation IdRELA000000035072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000862
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000862
Display NameLEIDEN, UB : LTK 221
Relation IdRELA000000035098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000863
Display NameLEIDEN, UB : LTK 222
Relation IdRELA000000035114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000864
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000864
Display NameLEIDEN, UB : LTK 223
Relation IdRELA000000035135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000865
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000865
Display NameLEIDEN, UB : LTK 224
Relation IdRELA000000035156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000867
Display NameLEIDEN, UB : LTK 226
Relation IdRELA000000035192
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000868
Display NameLEIDEN, UB : LTK 227
Relation IdRELA000000035208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000869
Display NameLEIDEN, UB : LTK 231
Relation IdRELA000000035226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000870
Display NameLEIDEN, UB : LTK 232
Relation IdRELA000000035265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000871
Display NameLEIDEN, UB : LTK 234
Relation IdRELA000000035287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000872
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000872
Display NameLEIDEN, UB : LTK 235
Relation IdRELA000000035315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000873
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000873
Display NameLEIDEN, UB : LTK 237
Relation IdRELA000000035337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014910
Display NameLEIDEN, UB : LTK 238
Relation IdRELA000000204248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000874
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000874
Display NameLEIDEN, UB : LTK 239
Relation IdRELA000000035354
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000875
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000875
Display NameLEIDEN, UB : LTK 240
Relation IdRELA000000035372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000876
Display NameLEIDEN, UB : LTK 241
Relation IdRELA000000035393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000877
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000877
Display NameLEIDEN, UB : LTK 242
Relation IdRELA000000035416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005910
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 I
Relation IdRELA000000104226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000878
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000878
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 II
Relation IdRELA000000035432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000879
Display NameLEIDEN, UB : LTK 243 III
Relation IdRELA000000035469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000880
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000880
Display NameLEIDEN, UB : LTK 244
Relation IdRELA000000035498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000881
Display NameLEIDEN, UB : LTK 245
Relation IdRELA000000035523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000882
Display NameLEIDEN, UB : LTK 246
Relation IdRELA000000035554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000883
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000883
Display NameLEIDEN, UB : LTK 247
Relation IdRELA000000035577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000884
Display NameLEIDEN, UB : LTK 248
Relation IdRELA000000035600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001385
Display NameLEIDEN, UB : LTK 249
Relation IdRELA000000042620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000885
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000885
Display NameLEIDEN, UB : LTK 250
Relation IdRELA000000035618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000886
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000886
Display NameLEIDEN, UB : LTK 251
Relation IdRELA000000035637
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000887
Display NameLEIDEN, UB : LTK 252
Relation IdRELA000000035654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000888
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000888
Display NameLEIDEN, UB : LTK 253
Relation IdRELA000000035681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000889
Display NameLEIDEN, UB : LTK 254
Relation IdRELA000000035707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015706
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015706
Display NameLEIDEN, UB : LTK 256
Relation IdRELA000000212235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000891
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000891
Display NameLEIDEN, UB : LTK 258
Relation IdRELA000000035744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000892
Display NameLEIDEN, UB : LTK 259
Relation IdRELA000000035764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000893
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000893
Display NameLEIDEN, UB : LTK 260
Relation IdRELA000000035783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000894
Display NameLEIDEN, UB : LTK 261
Relation IdRELA000000035806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000895
Display NameLEIDEN, UB : LTK 262
Relation IdRELA000000035833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000896
Display NameLEIDEN, UB : LTK 263
Relation IdRELA000000035862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000897
Display NameLEIDEN, UB : LTK 264
Relation IdRELA000000035889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000898
Display NameLEIDEN, UB : LTK 265
Relation IdRELA000000035911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000899
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000899
Display NameLEIDEN, UB : LTK 266
Relation IdRELA000000035939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000900
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000900
Display NameLEIDEN, UB : LTK 267
Relation IdRELA000000035963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000901
Display NameLEIDEN, UB : LTK 268
Relation IdRELA000000035987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000902
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000902
Display NameLEIDEN, UB : LTK 271
Relation IdRELA000000036006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000903
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000903
Display NameLEIDEN, UB : LTK 272
Relation IdRELA000000036037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000904
Display NameLEIDEN, UB : LTK 273
Relation IdRELA000000036057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000905
Display NameLEIDEN, UB : LTK 274
Relation IdRELA000000036081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000906
Display NameLEIDEN, UB : LTK 275
Relation IdRELA000000036119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000907
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000907
Display NameLEIDEN, UB : LTK 276
Relation IdRELA000000036140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001311
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001311
Display NameLEIDEN, UB : LTK 277
Relation IdRELA000000041124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001312
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001312
Display NameLEIDEN, UB : LTK 278
Relation IdRELA000000041139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005281
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005281
Display NameLEIDEN, UB : LTK 279
Relation IdRELA000000095407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 280
Relation IdRELA000000109075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001313
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001313
Display NameLEIDEN, UB : LTK 281
Relation IdRELA000000041164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001314
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001314
Display NameLEIDEN, UB : LTK 282
Relation IdRELA000000041187
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001315
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001315
Display NameLEIDEN, UB : LTK 283
Relation IdRELA000000041213
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001316
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001316
Display NameLEIDEN, UB : LTK 284
Relation IdRELA000000041232
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001317
Display NameLEIDEN, UB : LTK 285
Relation IdRELA000000041258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001319
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001319
Display NameLEIDEN, UB : LTK 287
Relation IdRELA000000041296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 288
Relation IdRELA000000041321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001321
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001321
Display NameLEIDEN, UB : LTK 289
Relation IdRELA000000041343
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001322
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001322
Display NameLEIDEN, UB : LTK 290
Relation IdRELA000000041363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001323
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001323
Display NameLEIDEN, UB : LTK 291
Relation IdRELA000000041379
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001324
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001324
Display NameLEIDEN, UB : LTK 292
Relation IdRELA000000041399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001325
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001325
Display NameLEIDEN, UB : LTK 293
Relation IdRELA000000041415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001326
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001326
Display NameLEIDEN, UB : LTK 294
Relation IdRELA000000041430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001327
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001327
Display NameLEIDEN, UB : LTK 295
Relation IdRELA000000041449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001328
Display NameLEIDEN, UB : LTK 296
Relation IdRELA000000041466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001329
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001329
Display NameLEIDEN, UB : LTK 297
Relation IdRELA000000041483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001330
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001330
Display NameLEIDEN, UB : LTK 298
Relation IdRELA000000041501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001331
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001331
Display NameLEIDEN, UB : LTK 299
Relation IdRELA000000041519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001332
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001332
Display NameLEIDEN, UB : LTK 300
Relation IdRELA000000041536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001333
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001333
Display NameLEIDEN, UB : LTK 301
Relation IdRELA000000041558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001335
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001335
Display NameLEIDEN, UB : LTK 303
Relation IdRELA000000041584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001336
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001336
Display NameLEIDEN, UB : LTK 304
Relation IdRELA000000041600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001337
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001337
Display NameLEIDEN, UB : LTK 305
Relation IdRELA000000041620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001338
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001338
Display NameLEIDEN, UB : LTK 306
Relation IdRELA000000041639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001340
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001340
Display NameLEIDEN, UB : LTK 311
Relation IdRELA000000041666
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001341
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001341
Display NameLEIDEN, UB : LTK 312
Relation IdRELA000000041686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001342
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001342
Display NameLEIDEN, UB : LTK 313
Relation IdRELA000000041706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001344
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001344
Display NameLEIDEN, UB : LTK 315
Relation IdRELA000000041739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001345
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001345
Display NameLEIDEN, UB : LTK 316
Relation IdRELA000000041759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001346
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001346
Display NameLEIDEN, UB : LTK 317
Relation IdRELA000000041778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001347
Display NameLEIDEN, UB : LTK 318
Relation IdRELA000000041801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001349
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001349
Display NameLEIDEN, UB : LTK 320
Relation IdRELA000000041845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001350
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001350
Display NameLEIDEN, UB : LTK 321
Relation IdRELA000000041871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001351
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001351
Display NameLEIDEN, UB : LTK 322
Relation IdRELA000000041888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001352
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001352
Display NameLEIDEN, UB : LTK 323
Relation IdRELA000000041911
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001353
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001353
Display NameLEIDEN, UB : LTK 324
Relation IdRELA000000041935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001354
Display NameLEIDEN, UB : LTK 325
Relation IdRELA000000041960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001355
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001355
Display NameLEIDEN, UB : LTK 326
Relation IdRELA000000041978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001356
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001356
Display NameLEIDEN, UB : LTK 327
Relation IdRELA000000041992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001357
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001357
Display NameLEIDEN, UB : LTK 328
Relation IdRELA000000042009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001358
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001358
Display NameLEIDEN, UB : LTK 329
Relation IdRELA000000042022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001359
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001359
Display NameLEIDEN, UB : LTK 330
Relation IdRELA000000042036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001360
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001360
Display NameLEIDEN, UB : LTK 332
Relation IdRELA000000042067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001361
Display NameLEIDEN, UB : LTK 334
Relation IdRELA000000042087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001362
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001362
Display NameLEIDEN, UB : LTK 335
Relation IdRELA000000042106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001363
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001363
Display NameLEIDEN, UB : LTK 336
Relation IdRELA000000042124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001364
Display NameLEIDEN, UB : LTK 337
Relation IdRELA000000042147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001366
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001366
Display NameLEIDEN, UB : LTK 339
Relation IdRELA000000042190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001367
Display NameLEIDEN, UB : LTK 340
Relation IdRELA000000042208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001368
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001368
Display NameLEIDEN, UB : LTK 341
Relation IdRELA000000042230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001369
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001369
Display NameLEIDEN, UB : LTK 342
Relation IdRELA000000042255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001371
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001371
Display NameLEIDEN, UB : LTK 344
Relation IdRELA000000042313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001372
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001372
Display NameLEIDEN, UB : LTK 345
Relation IdRELA000000042334
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001373
Display NameLEIDEN, UB : LTK 347
Relation IdRELA000000042353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001374
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001374
Display NameLEIDEN, UB : LTK 348
Relation IdRELA000000042385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001375
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001375
Display NameLEIDEN, UB : LTK 349
Relation IdRELA000000042408
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001376
Display NameLEIDEN, UB : LTK 350
Relation IdRELA000000042426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001377
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001377
Display NameLEIDEN, UB : LTK 351
Relation IdRELA000000042443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001378
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001378
Display NameLEIDEN, UB : LTK 352
Relation IdRELA000000042467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001379
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001379
Display NameLEIDEN, UB : LTK 353
Relation IdRELA000000042486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001380
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001380
Display NameLEIDEN, UB : LTK 354
Relation IdRELA000000042512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001381
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001381
Display NameLEIDEN, UB : LTK 356
Relation IdRELA000000042540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001382
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001382
Display NameLEIDEN, UB : LTK 357
Relation IdRELA000000042563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001386
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001386
Display NameLEIDEN, UB : LTK 358
Relation IdRELA000000042629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001384
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001384
Display NameLEIDEN, UB : LTK 360
Relation IdRELA000000042593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001365
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001365
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 338 (verloren)
Relation IdRELA000000042169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001370
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001370
Display NameOlim LEIDEN, UB : LTK 343 (verloren)
Relation IdRELA000000042277
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie