Pippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe

Typedocument
TitlePippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000039
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4452fb60-f552-4382-9aa8-b03709ddf431
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000008866
Pathdomain/teksten/TEXT000000008866
Display NameDicta van Leo, Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernardus en exempelen
Relation IdRELA000000261883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025419
Pathdomain/teksten/TEXT000000025419
Display NameEen geestelijke professie
Relation IdRELA000000322586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/teksten/TEXT000000011514
Display NameExcerpt over S. Maria overeenkomend met gedeelte uit Marquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, waarschijnlijk afgeschreven naar een vroege druk met Tauler-preken
Relation IdRELA000000271748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007008
Pathdomain/teksten/TEXT000000007008
Display NameExcerpt uit het Ridderboec over het Onze Vader
Relation IdRELA000000254823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017175
Pathdomain/teksten/TEXT000000017175
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017186
Pathdomain/teksten/TEXT000000017186
Display NameExempel over Hugo van Sint-Victor
Relation IdRELA000000291261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025420
Pathdomain/teksten/TEXT000000025420
Display NameExempel over Lucretia
Relation IdRELA000000322588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017185
Pathdomain/teksten/TEXT000000017185
Display NameExempel over de eucharistie
Relation IdRELA000000291257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018256
Pathdomain/teksten/TEXT000000018256
Display NameExempel over de schending van Lucretia
Relation IdRELA000000294616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025418
Pathdomain/teksten/TEXT000000025418
Display NameLegende van Onze Lieve Vrouw van Liesse, gevolgd door enkele mirakelen
Relation IdRELA000000322581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017182
Pathdomain/teksten/TEXT000000017182
Display NameMaria-exempel over het overdenken van het leven van Jezus
Relation IdRELA000000291245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025406
Pathdomain/teksten/TEXT000000025406
Display NameOnderwijzingen van Hendrik Pippinck
Relation IdRELA000000322547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013506
Pathdomain/teksten/TEXT000000013506
Display NamePassie-oefening op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000278883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025416
Pathdomain/teksten/TEXT000000025416
Display NamePreek
Relation IdRELA000000322576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017174
Pathdomain/teksten/TEXT000000017174
Display NamePreek over de geboorte van S. Maria
Relation IdRELA000000291220
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008912
Pathdomain/teksten/TEXT000000008912
Display NamePreek van Franciscus Amelry, afgeschreven naar een druk
Relation IdRELA000000262083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009021
Pathdomain/teksten/TEXT000000009021
Display NamePreek van Johannes Tauler over Joh. 1,21 in verkorte vorm; Mnl.
Relation IdRELA000000262549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025417
Pathdomain/teksten/TEXT000000025417
Display NameVermaning
Relation IdRELA000000322579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008868
Pathdomain/teksten/TEXT000000008868
Display NameVier deugden van Christus
Relation IdRELA000000261892
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410168
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003718
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003718
Display NameBRUSSEL, KB : 3986-89
Relation IdRELA000000076413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003728
Display NameBRUSSEL, KB : 4289-96
Relation IdRELA000000076520
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001462
Display NameAmpe, A.
Relation IdRELA000000009328
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003718
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003718
Display NameBRUSSEL, KB : 3986-89
Relation IdRELA000000076410
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie