Nog eens de geschriften van Zuster Bertken / A. Ampe

Typedocument
TitleNog eens de geschriften van Zuster Bertken / A. Ampe
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000034
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/88627a43-2479-4234-af85-3acf2c0df853
Deletedno
Relation Count 53
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004417
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004417
Display NameMnl. vertaling van Marquard von Lindau: De anima
Relation IdRELA000000395518
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000011520
Pathdomain/teksten/TEXT000000011520
Display NameExcerpt op naam van Richard van Sint Victor, wellicht ontleend aan Marquard van Lindau: Excerpt uit Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011514
Pathdomain/teksten/TEXT000000011514
Display NameExcerpt over S. Maria overeenkomend met gedeelte uit Marquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, waarschijnlijk afgeschreven naar een vroege druk met Tauler-preken
Relation IdRELA000000271747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011515
Pathdomain/teksten/TEXT000000011515
Display NameExcerpten uit Marquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem (excerpten uit uitleg 7e gebod, 3e gebod (2x) en 4e gebod)
Relation IdRELA000000271755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015584
Pathdomain/teksten/TEXT000000015584
Display NameLeven van Jezus
Relation IdRELA000000285776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018870
Pathdomain/teksten/TEXT000000018870
Display NameLeven van Maria (breekt af)
Relation IdRELA000000296559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011517
Pathdomain/teksten/TEXT000000011517
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011525
Pathdomain/teksten/TEXT000000011525
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011513
Pathdomain/teksten/TEXT000000011513
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit het Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011519
Pathdomain/teksten/TEXT000000011519
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit het Tien-geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011500
Pathdomain/teksten/TEXT000000011500
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002997
Pathdomain/teksten/TEXT000000002997
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, voorafgegaan door de tien geboden op rijm
Relation IdRELA000000236059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011507
Pathdomain/teksten/TEXT000000011507
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Nederd.
Relation IdRELA000000271717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011496
Pathdomain/teksten/TEXT000000011496
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011497
Pathdomain/teksten/TEXT000000011497
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, Ripuar.
Relation IdRELA000000271665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011498
Pathdomain/teksten/TEXT000000011498
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over de uittocht en over de tien geboden (hs. onvolledig); Ripuar.
Relation IdRELA000000271670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011499
Pathdomain/teksten/TEXT000000011499
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, delen over uittocht uit Egypte en over de tien geboden
Relation IdRELA000000271675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011505
Pathdomain/teksten/TEXT000000011505
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, drie delen
Relation IdRELA000000271707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010368
Pathdomain/teksten/TEXT000000010368
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, drie delen; Nederd.
Relation IdRELA000000267178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011518
Pathdomain/teksten/TEXT000000011518
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, fragm.
Relation IdRELA000000271768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011495
Pathdomain/teksten/TEXT000000011495
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, gedeeltelijk
Relation IdRELA000000271655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000174
Pathdomain/teksten/TEXT000000000174
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; 3 dln.; Mnl.
Relation IdRELA000000218453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011504
Pathdomain/teksten/TEXT000000011504
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; Mnl.
Relation IdRELA000000271699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001975
Pathdomain/teksten/TEXT000000001975
Display NameMarquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem; fragm. met slot van derde deel (Tocht door de woestijn); Duits
Relation IdRELA000000229587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013827
Pathdomain/teksten/TEXT000000013827
Display NameMarquard von Lindau: 10 geboden
Relation IdRELA000000280076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005791
Pathdomain/teksten/TEXT000000005791
Display NameTraktaat over de gratie Gods met onder meer een excerpt uit Bijbelvertaler van 1360: de Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea en citaten uit Godfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden, uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit het werk van Jan van Leeuwen, uit Thomas a Kempis: De imitatione Christi (Boek III, kap.54), uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek, uit Marquard van Lindau: Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem, dicta op naam van Meester Eckhart en mogelijk uit Hendrik Mande: Van drien staten
Relation IdRELA000000249173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019140
Pathdomain/teksten/TEXT000000019140
Display NameVan onser vrouwen hair conversacie inden tempel
Relation IdRELA000000297487
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000022
Pathdomain/documents/DOCU000000000022
Display NameHandelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Relation IdRELA000000412329
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001462
Display NameAmpe, A.
Relation IdRELA000000009321
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002939
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002939
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 817
Relation IdRELA000000063732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007811
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007811
Display NameDÜSSELDORF, ULB : C 24
Relation IdRELA000000126690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000232
Display NameGENT, UB : 1514
Relation IdRELA000000026452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007961
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007961
Display NameHOUSTON, PL : 2
Relation IdRELA000000128566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004911
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004911
Display NameKEULEN, HA : W* 66
Relation IdRELA000000091736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007962
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007962
Display NameOSLO, UB : Oct. 1865
Relation IdRELA000000128579
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie