Handelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis

Typedocument
TitleHandelingen / Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000022
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e7104d2d-2e23-4d19-8453-85bd66d170f1
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009265
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009265
Display NameKoninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Relation IdRELA000000009307
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000000032
Pathdomain/documents/DOCU000000000032
Display NameAantekeningen bij een zestiendeeuws handschrift uit Dendermonde (Hs. 4407-4408 der KB. te Brussel) / A. Ampe
Relation IdRELA000000411806
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001470
Pathdomain/documents/DOCU000000001470
Display NameBespiegelend proza uit handschrift Leningrad, Akademie van wetenschappen XX I LXIII / R. Lievens
Relation IdRELA000000410470
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002455
Pathdomain/documents/DOCU000000002455
Display NameDe Brusselse dichter J. Blanckaert en de Kapellekerk (1538) / P. Gorissen
Relation IdRELA000000409414
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000507
Pathdomain/documents/DOCU000000000507
Display NameDe Middelnederlandse handschriften van de grote en de kleine "Der sielen troest" / J. Deschamps
Relation IdRELA000000409856
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000885
Pathdomain/documents/DOCU000000000885
Display NameDe herkomst van het Leidse handschrift van de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke / door J. Deschamps
Relation IdRELA000000409814
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001462
Pathdomain/documents/DOCU000000001462
Display NameDe twee aan Ruusbroec toegeschreven liederen / R. Lievens
Relation IdRELA000000411229
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006340
Pathdomain/documents/DOCU000000006340
Display NameEen Vlaamse bewerking van het 'Tractatus de regimine principum' van Egidius Romanus / Dirk Van den Auweele
Relation IdRELA000000411050
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004523
Pathdomain/documents/DOCU000000004523
Display NameEen devoet epistel ghescreven enen koc / Louis de Man
Relation IdRELA000000409312
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004145
Pathdomain/documents/DOCU000000004145
Display NameEen handschrift uit Soeterbeeck met werk van Jan van Denemarken / A. Ampe
Relation IdRELA000000412531
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002293
Pathdomain/documents/DOCU000000002293
Display NameEen rapiarium uit Jan van Leeuwen / R. Lievens
Relation IdRELA000000412735
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003514
Pathdomain/documents/DOCU000000003514
Display NameEen vernieuwd onderzoek omtrent enkele "onechte" sermoenen van Jordanus van Quedlinburg / A. Ampe
Relation IdRELA000000411596
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002453
Pathdomain/documents/DOCU000000002453
Display NameFemine van Hoye en het leven van Christina de Wonderbare / P. Gorissen
Relation IdRELA000000412202
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000384
Pathdomain/documents/DOCU000000000384
Display NameFragmenten van twee Middelnederlandse levens van Sint-Trudo / J. Deschamps
Relation IdRELA000000411120
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003299
Pathdomain/documents/DOCU000000003299
Display NameGeert Grote als vertaler van de 'Twaelf dogheden' gehandhaafd / A. Ampe
Relation IdRELA000000412248
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001138
Pathdomain/documents/DOCU000000001138
Display NameHadewijchs eerste ontwerp van de wezensmystiek / Albert Brounts [Met een inl. v. R. Lievens]
Relation IdRELA000000411719
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001641
Pathdomain/documents/DOCU000000001641
Display NameHandschrift 391B van het algemeen rijksarchief te Brussel : een onbekend refrein en de dichter van Elckerlijc / [door] F. van Vinckenroye
Relation IdRELA000000410471
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001333
Pathdomain/documents/DOCU000000001333
Display NameIets over middeleeuwse scribenten inzonderheid te Oudenaarde / Marcel Hoebeke
Relation IdRELA000000409541
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006186
Pathdomain/documents/DOCU000000006186
Display NameJacob de Coster van Maerlant / J. Noterdaeme
Relation IdRELA000000409653
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000033
Pathdomain/documents/DOCU000000000033
Display NameKritische aantekeningen bij de Hortulus animae in de Nederlanden / A. Ampe
Relation IdRELA000000412189
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003204
Pathdomain/documents/DOCU000000003204
Display NameLezenderwijs, 17 : De tweede brief van Ruusbroec - 18 : De gevaren van affektie / R. Lievens
Relation IdRELA000000412529
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006090
Pathdomain/documents/DOCU000000006090
Display NameLonginus en de Longinuslegende in het Nederlandse taalgebied, [1-2] / J. van Haver
Relation IdRELA000000411666
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001291
Pathdomain/documents/DOCU000000001291
Display NameMembra disiecta Brugensia I : fragmenten van "Vanden levene ons heren" /Noël Geirnaert, m.m.v. Dirk Geirnaert
Relation IdRELA000000410044
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001292
Pathdomain/documents/DOCU000000001292
Display NameMembra disiecta Brugensia II : fragmenten in het fonds 'Adornes en Jeruzalem ' / Noël Geirnaert ; m.m.v. Dirk Geirnaert
Relation IdRELA000000409307
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003292
Pathdomain/documents/DOCU000000003292
Display NameMiddelnederlandse heiligenlegenden bewerkt door Olivier De Lange : een studie over de handschriften / Claudine Hap
Relation IdRELA000000409351
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000513
Pathdomain/documents/DOCU000000000513
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van "Super modo vivendi" (7e hoofdstuk) en "De libris teutonicalibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000410674
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003335
Pathdomain/documents/DOCU000000003335
Display NameNieuwe belichting van de persoon en het werk van Jan Pascha / A. Ampe
Relation IdRELA000000409642
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006189
Pathdomain/documents/DOCU000000006189
Display NameNieuwe inzichten in de Maerlantproblematiek / H.C. Peeters
Relation IdRELA000000412591
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000034
Pathdomain/documents/DOCU000000000034
Display NameNog eens de geschriften van Zuster Bertken / A. Ampe
Relation IdRELA000000412329
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003920
Pathdomain/documents/DOCU000000003920
Display NameOns "Oud-Nederlands Paasspel" / Al. de Maeyer
Relation IdRELA000000409512
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie