Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde

Typedocument
TitleVerslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000020
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e17c71c7-a075-4d26-8516-1e07fde9da7f
Deletedno
Relation Count 117
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000002250
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002250
Display NameKoninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent
Relation IdRELA000000009303
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002232
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002232
Display NameKoninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent
Relation IdRELA000000009304
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000002181
Pathdomain/documents/DOCU000000002181
Display NameAcademische prijsvragen 1951. Verslagen van de keurraden : Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16e eeuw. [Met als kenspreuk "Labore et constantia"] / Verslagen van E. Rombauts, W. Van Eeghem en J. Muls
Relation IdRELA000000410299
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001834
Pathdomain/documents/DOCU000000001834
Display NameAcademische prijsvragen 1954. Verslagen van de keurraden : De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke Tragedie in de Zuidelijke Nederlanden. [Met als kenspreuk "Edel Brabant, were di"] / E. Rombauts, W. Van Eeghem en J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000410726
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001830
Pathdomain/documents/DOCU000000001830
Display NameAcademische prijsvragen 1955. Verslagen van de keurraden. II : Studie over de handschriften, zo Latijnse als Nederlandse, van Jordanus van Quedlinburg. [Door Juvabit] / E. Rombauts, J. Van Mierlo en W. Van Eeghem
Relation IdRELA000000412506
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001832
Pathdomain/documents/DOCU000000001832
Display NameAcademische prijsvragen 1955. Verslagen van de keurraden. III : Studie over de 16de-eeuwse prozaschrijver Frans Vervoort en zijn afhankelijkheid van de middeleeuwse mystieke passieliteratuur. [Met als kenspreuk "Veritas temporis filia" / E. Rombauts, W. Van Eeghem en J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000411657
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001979
Pathdomain/documents/DOCU000000001979
Display NameAcademische prijsvragen 1956. Verslagen van de keurraden. II : Volksfeesten en Rederijkers te Mechelen (1400-1600). [Met als kenspreuk "In trouwe vast"] / E. Rombauts, R. Foncke en W. van Eeghem
Relation IdRELA000000412624
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001844
Pathdomain/documents/DOCU000000001844
Display NameAcademische prijsvragen 1958. Verslagen van de keurraden : Gudrun in de Nederlanden [Met als kenspreuk "Wie der Sense so der Schnitt"] / J. van Mierlo, W. Van Eeghem, L. van Puyvelde
Relation IdRELA000000412765
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002182
Pathdomain/documents/DOCU000000002182
Display NameAnthonis de Roovere's Lof vanden Heyligen Sacramente (1457) / door W. Van Eeghem
Relation IdRELA000000411748
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002837
Pathdomain/documents/DOCU000000002837
Display NameBeschouwingen over het woord Trawant / A. Kluyver
Relation IdRELA000000410329
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001972
Pathdomain/documents/DOCU000000001972
Display NameBibliografie van Van Mierlo / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000410567
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002179
Pathdomain/documents/DOCU000000002179
Display NameBibliographica IX = Biobliographica IX / Willem Van Eeghem
Relation IdRELA000000412744
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006297
Pathdomain/documents/DOCU000000006297
Display NameBij enkele Duitse en Vlaamse toverformulieren tegen de wormen / R. Foncke
Relation IdRELA000000411926
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006298
Pathdomain/documents/DOCU000000006298
Display NameBij twee verbleekte Mechelse toverformulieren voor behouden reize / R. Foncke
Relation IdRELA000000411934
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001748
Pathdomain/documents/DOCU000000001748
Display NameDe Bron van 'die Sevenste Bliscap' / J.J. Mak
Relation IdRELA000000410116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005374
Pathdomain/documents/DOCU000000005374
Display NameDe ballade van Sinte-Gheertruden-minne / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000410678
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001519
Pathdomain/documents/DOCU000000001519
Display NameDe bijnaam van Lambertus Li Beges, en de vroegste beteekenis van het woord Begijn / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000411237
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001475
Pathdomain/documents/DOCU000000001475
Display NameDe eerste brief van Ruusbroec / R. Lievens
Relation IdRELA000000411211
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003515
Pathdomain/documents/DOCU000000003515
Display NameDe geneesheer / L. Elaut en F.A. Snellaert
Relation IdRELA000000411977
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004223
Pathdomain/documents/DOCU000000004223
Display NameDe legende van Portiuncula / Cl. Buvé
Relation IdRELA000000410639
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003511
Pathdomain/documents/DOCU000000003511
Display NameDe middelnederlandse recepten in W. de Vreeses uitgave. Bestemming en botanisch glossarium / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000411411
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001780
Pathdomain/documents/DOCU000000001780
Display NameDe middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000411580
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006200
Pathdomain/documents/DOCU000000006200
Display NameDe ontwikkelingsgang van Jacob van Maerlant / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000410960
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003446
Pathdomain/documents/DOCU000000003446
Display NameDe oudste Nederlandse oorkonden van Bochoute en Verlzeke, stylistisch vergeleken / door A. van Loey
Relation IdRELA000000411380
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003260
Pathdomain/documents/DOCU000000003260
Display NameDe oudste dietsche vertaling der gulden legende / K. de Flou
Relation IdRELA000000412602
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001514
Pathdomain/documents/DOCU000000001514
Display NameDe vroegste vertooningen van de Zeven Bliscappen van Maria / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000412397
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004205
Pathdomain/documents/DOCU000000004205
Display NameDeNederlandsche vertaling van het "Pomerium Spirituale" van Hendrik Utenbogaerde (Pomerius) - "De bogaert der gewercken gods" / Leonard Willems
Relation IdRELA000000410286
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003627
Pathdomain/documents/DOCU000000003627
Display NameDrie ascetische schrijvers der Troonpriorij, Jan Storm (+1488), Jacob Roecx (+1527) en Cornelis Bellens (+1573) / door Floris Prims
Relation IdRELA000000410656
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003277
Pathdomain/documents/DOCU000000003277
Display NameEen Limburgs gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw / L. Indestege
Relation IdRELA000000411424
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002059
Pathdomain/documents/DOCU000000002059
Display NameEen Lutgartcollatie / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412473
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001363
Pathdomain/documents/DOCU000000001363
Display NameEen Middelnederlands maandregimen uit de 14e eeuw / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000411990
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001131
Pathdomain/documents/DOCU000000001131
Display NameEen Middelnederlands medisch vademecum uit het handschrift van de Norbertijnerabdij te Heverlee / Willy l. Braekman
Relation IdRELA000000409497
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003305
Pathdomain/documents/DOCU000000003305
Display NameEen Middelnederlandse ziekte- en jaarprognose uit Aardenburg / Elisabeth Cramer-Peeters, Willy L. Braekman en Maurits Gysseling
Relation IdRELA000000412078
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001668
Pathdomain/documents/DOCU000000001668
Display NameEen catalogus der Handschriften in Nederlandsche Kloosters uit het jaar 1487 / Willem Lodewijk de Vreese
Relation IdRELA000000411620
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002444
Pathdomain/documents/DOCU000000002444
Display NameEen en ander met betrekking tot de Taal van het Zutphens-Groningse handschrift / A. van Loey
Relation IdRELA000000410090
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006240
Pathdomain/documents/DOCU000000006240
Display NameEen fragment van Maerlant's "Spieghel historiael" / C. Lecoutere
Relation IdRELA000000409686
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002212
Pathdomain/documents/DOCU000000002212
Display NameEen fragment van Maerlant's Wapene Martijn / Edw. Gailliard
Relation IdRELA000000412050
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000367
Pathdomain/documents/DOCU000000000367
Display NameEen geestelijk lied uit de XIIIe eeuw / J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000410363
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004457
Pathdomain/documents/DOCU000000004457
Display NameEen merkwaardige collectie 'secreten' uit de vijftiende eeuw / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000411026
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003959
Pathdomain/documents/DOCU000000003959
Display NameEen nieuw Mnl. handschrift van het Evangelie van Nicodemus / J. Jacobs
Relation IdRELA000000409523
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001435
Pathdomain/documents/DOCU000000001435
Display NameEen nieuw fragment van Lodewijk van Velthem's "Spiegel historiael" / C. Lecoutere
Relation IdRELA000000411122
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002439
Pathdomain/documents/DOCU000000002439
Display NameEen nieuw fragment van den Spieghel Historiael van J. van Maerlant (IIIe partie, boek 7 & 8) / A. van Loey
Relation IdRELA000000411732
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004079
Pathdomain/documents/DOCU000000004079
Display NameEen onbekend Mnl. medisch handschrift uit de veertiende eeuw / W.L. Braekman
Relation IdRELA000000412805
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002191
Pathdomain/documents/DOCU000000002191
Display NameEen onuitgegeven fragment van "Alexanders Geesten" / A. van Elslander
Relation IdRELA000000411049
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002056
Pathdomain/documents/DOCU000000002056
Display NameEen perkamenten hschfragment / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409342
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001476
Pathdomain/documents/DOCU000000001476
Display NameEen pocketboek van Augustijnken / R. Lievens
Relation IdRELA000000412783
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003749
Pathdomain/documents/DOCU000000003749
Display NameEene legende over den oorsprong der begijnen / C. Lecoutere
Relation IdRELA000000411996
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005193
Pathdomain/documents/DOCU000000005193
Display NameEene onbekende rijmkroniek van het begin der XIVe eeuw / J. Cuvelier
Relation IdRELA000000412382
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002440
Pathdomain/documents/DOCU000000002440
Display NameEsmoreitana / A. van Loey
Relation IdRELA000000411994
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002451
Pathdomain/documents/DOCU000000002451
Display NameFragment van Karel ende Elegast / P. Gorissen en A.E. Meeussen
Relation IdRELA000000411734
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001126
Pathdomain/documents/DOCU000000001126
Display NameFragmenten van de verloren gewaande lapidarijs van Jacob van Maerlant / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000411613
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004787
Pathdomain/documents/DOCU000000004787
Display NameGeestelijke en wereldlijke Liederen en Spreuken uit Brugge (vroege 16de eeuw?) / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000409362
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003871
Pathdomain/documents/DOCU000000003871
Display NameHer Herman Stekin van Scutdorpe / J. Jacobs
Relation IdRELA000000409253
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001130
Pathdomain/documents/DOCU000000001130
Display NameHet 'Liber de Vinis' van Arnaldus de Villanova in het middelnederlands / Willy l. Braekman
Relation IdRELA000000409259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004353
Pathdomain/documents/DOCU000000004353
Display NameHet Glossaire latin-flamand uit de dertiende eeuw uitgegeven door L. Gilliodts-van Severen /Jozef Jacobs
Relation IdRELA000000412503
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001136
Pathdomain/documents/DOCU000000001136
Display NameHet Utrechtse kalendarium van 1253 met de Noordlimburgse gezondheidsregels / Willy l. Braekman en Maurits Gysseling
Relation IdRELA000000411195
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002866
Pathdomain/documents/DOCU000000002866
Display NameHet fragment van een grafelijke rekening van Vlaanderen uit 1140 / E.I. Strubbe
Relation IdRELA000000410479
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001035
Pathdomain/documents/DOCU000000001035
Display NameHet landschap van de vierde Martijn / W. Asselbergs
Relation IdRELA000000410563
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005503
Pathdomain/documents/DOCU000000005503
Display NameHetleven en de werken van Diederic van Assenede en Willem uten Hove / Napoleon de Pauw
Relation IdRELA000000410316
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004348
Pathdomain/documents/DOCU000000004348
Display NameHoroscopen uit de 15e eeuw / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409336
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001479
Pathdomain/documents/DOCU000000001479
Display NameIs Joos een Germaansche naam? / Jan Lindemans
Relation IdRELA000000412307
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006199
Pathdomain/documents/DOCU000000006199
Display NameJacob van Maerlant als "dichter" / A.H. Cornette
Relation IdRELA000000411542
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006185
Pathdomain/documents/DOCU000000006185
Display NameJacob, die coster van Maerlant (recensie)/ J. Van Mierlo
Relation IdRELA000000412393
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006102
Pathdomain/documents/DOCU000000006102
Display NameKan Willem van Affligem ook de bewerker zijn van het leven van Jesus? (met Aanhangsel: Heeft het eerste boek van het leven van S. Lutgart ooit bestaan?) / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000412743
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001511
Pathdomain/documents/DOCU000000001511
Display NameKanttekeningen bij de Spieghel der Menscheliker Behoudenisse / door L.C. Michels
Relation IdRELA000000409317
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001358
Pathdomain/documents/DOCU000000001358
Display NameKanttekeningen bij het Boec van medicinen in Dietsche / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000410666
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002233
Pathdomain/documents/DOCU000000002233
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1903. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000411970
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002234
Pathdomain/documents/DOCU000000002234
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1904. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000411999
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002235
Pathdomain/documents/DOCU000000002235
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1911. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese, A.M. Joos en Frank Lateur
Relation IdRELA000000410126
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002236
Pathdomain/documents/DOCU000000002236
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1912. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese, C. Lecoutere en J. Mansion
Relation IdRELA000000410102
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002237
Pathdomain/documents/DOCU000000002237
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1912. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese, G. Segers en V. De la Montagne
Relation IdRELA000000409888
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002238
Pathdomain/documents/DOCU000000002238
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1913. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese, Julius Obrie en Leo Goemans
Relation IdRELA000000409665
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002239
Pathdomain/documents/DOCU000000002239
Display NameLetterkundige Wedstrijden voor 1914. Verslagen der Keurraden / Willem de Vreese, Jos Mansion en C. Lecoutere
Relation IdRELA000000409683
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002862
Pathdomain/documents/DOCU000000002862
Display NameLetterkundige wedstrijden voor 1903. Verslagen der Keurraden
Relation IdRELA000000409656
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002863
Pathdomain/documents/DOCU000000002863
Display NameLetterkundige wedstrijden voor 1911. Verslagen der Keurraden
Relation IdRELA000000409249
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002858
Pathdomain/documents/DOCU000000002858
Display NameLetterkundige wedstrijden voor 1912. Verslagen der Keurraden
Relation IdRELA000000411801
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002859
Pathdomain/documents/DOCU000000002859
Display NameLetterkundige wedstrijden voor 1913. Verslagen der Keurraden
Relation IdRELA000000411538
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002860
Pathdomain/documents/DOCU000000002860
Display NameLetterkundige wedstrijden voor 1914. Verslagen der Keurraden
Relation IdRELA000000411409
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006150
Pathdomain/documents/DOCU000000006150
Display NameLezingen. Thomas Cantipratanus / H. Sermon
Relation IdRELA000000409603
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001515
Pathdomain/documents/DOCU000000001515
Display NameMartijn Van Torhout : een nieuw dichter van beteekenis uit de dertiende eeuw / door J. van Mierlo
Relation IdRELA000000411496
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003712
Pathdomain/documents/DOCU000000003712
Display NameMededeeling betreffende een handschrift, afkomstig van het klooster Bethlehem bij Doetinchem / I.A. Nijhoff
Relation IdRELA000000409671
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001250
Pathdomain/documents/DOCU000000001250
Display NameMemorandum over de wijze van uitgeven van een supplement op Verdams Middelnederlandsch woordenboek / Willem van Eeghem
Relation IdRELA000000412360
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002057
Pathdomain/documents/DOCU000000002057
Display NameMiddelnederlandsche Bijdrage uit het Würzburger Hsch. ch. 9. 144 / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003348
Pathdomain/documents/DOCU000000003348
Display NameMiddelnederlandse didactische gedichten en rijmspreuken / Willy l. Braekman
Relation IdRELA000000411870
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003504
Pathdomain/documents/DOCU000000003504
Display NameMiddelnederlandse fragmenten / L. Willems
Relation IdRELA000000411425
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001357
Pathdomain/documents/DOCU000000001357
Display NameMiddelnederlandse jaarprognosen / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000410910
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002443
Pathdomain/documents/DOCU000000002443
Display NameMiddelnederlandse werkwoorden op -rzen / A. van Loey
Relation IdRELA000000409379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003512
Pathdomain/documents/DOCU000000003512
Display NameMiddelnederlandse zegeningen, bezweringsformulieren en toverplanten / W. Braekman
Relation IdRELA000000411150
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002838
Pathdomain/documents/DOCU000000002838
Display NameNederlandsche namen van de stad Cadix / A. Kluyver
Relation IdRELA000000412296
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001039
Pathdomain/documents/DOCU000000001039
Display NameNederlandse mystieken in het buitenland. Van Rupert van Deutz tot Ruusbroec. Eerste deel: De historische schets / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000410514
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002204
Pathdomain/documents/DOCU000000002204
Display NameNieuw fragment van Maerlant's Spieghel historiael / K. de Flou
Relation IdRELA000000411433
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001935
Pathdomain/documents/DOCU000000001935
Display NameNieuw ontdekt fragment van Maerlants Istory van Troyen / S. Daems
Relation IdRELA000000410905
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001951
Pathdomain/documents/DOCU000000001951
Display NameOnderzoek naar de oorzaken der wijzigingen in de iconographie der oude Nederlandsche schilderkunst / L. van Puyvelde
Relation IdRELA000000410050
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004599
Pathdomain/documents/DOCU000000004599
Display NameOntdekking van een onbekend Middelnederlandsch gedicht, Spiegel der sondaren / Napoleon de Pauw
Relation IdRELA000000409664
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001520
Pathdomain/documents/DOCU000000001520
Display NameOver Oud-Nederlandsche dichtkunst in de IXe en Xe eeuwen / door J. van Mierlo jun. S.J.
Relation IdRELA000000411233
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001481
Pathdomain/documents/DOCU000000001481
Display NameOver Westmnl. ê/ei / Adolphe van Loey
Relation IdRELA000000410158
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001666
Pathdomain/documents/DOCU000000001666
Display NameOver de benamingen onzer taal, inzonderheid over 'Nederlandsch' / door Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002834
Pathdomain/documents/DOCU000000002834
Display NameOver de geschiedenis van het woord Gids / A. Kluyver
Relation IdRELA000000410791
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004602
Pathdomain/documents/DOCU000000004602
Display NameOver de historische beteekenis van Boudewijn van der Loorens gedicht "De maghet van Ghend" / L. Willems
Relation IdRELA000000411265
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001667
Pathdomain/documents/DOCU000000001667
Display NameOver den tegenwoordigen stand der incunabelstudie en haar eischen voor de toekomst / door Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412144
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001664
Pathdomain/documents/DOCU000000001664
Display NameOver eene bibliotheca Neerlandica manuscripta / door Willem de Vreese
Relation IdRELA000000412542
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002639
Pathdomain/documents/DOCU000000002639
Display NameOver verboden boeken en opstandige drukkers / M.E. Kronenberg
Relation IdRELA000000412266
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001577
Pathdomain/documents/DOCU000000001577
Display NamePerkamenten fragmenten / Desiderius Adolf Stracke
Relation IdRELA000000409730
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003123
Pathdomain/documents/DOCU000000003123
Display NamePoging om het Leven van Sinte Kerstine chronologisch te situeren / L. Ceyssens
Relation IdRELA000000409257
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002205
Pathdomain/documents/DOCU000000002205
Display NameTwee nieuwe fragmenten van den Spieghel historiael / K. de Flou
Relation IdRELA000000410592
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002188
Pathdomain/documents/DOCU000000002188
Display NameTwee onuitgegeven fragmenten van de Istory van Troyen van Jacob van Maerlant / [uitg.] door A. van Elslander
Relation IdRELA000000409277
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002035
Pathdomain/documents/DOCU000000002035
Display NameVerslag aan de Bestendige Commissie over het handschrift onlangs door het Belgisch Staatsbestuur aangekocht te Cheltenham / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000412046
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004309
Pathdomain/documents/DOCU000000004309
Display NameVerslag bij de commissie ingediend, door den heer Karel De Flou, werkend lid der Academie, over zijne wetenschappelijke zending naar Frankrijk, in April 1910 / K. de Flou
Relation IdRELA000000409333
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003967
Pathdomain/documents/DOCU000000003967
Display NameVerslag van de Vaste Commissie voor Middelnederlandse Taal- en Letterkundebetreffende de bespreking van het Memorandum over de wijze van uitgeven van een supplement op Verdams Middelnederlandsch Woordenboek / door Willem van Eeghem
Relation IdRELA000000412155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002051
Pathdomain/documents/DOCU000000002051
Display NameVerslag van een onderzoek naar Nederlandsche handschriften en wiegedrukken in Oostenrijk-Hongarije / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410432
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000029
Pathdomain/documents/DOCU000000000029
Display NameVervoort (overl. 1555), Roecx (overl. 1527) en de 'Exercitia Tauleriana' / A. Ampe
Relation IdRELA000000411421
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001105
Pathdomain/documents/DOCU000000001105
Display NameVijf en twintig jaar na dr. L. Goemans' methodologisch artikel over de studie van het Middelnederlandsch / E. Blancquaert
Relation IdRELA000000412491
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001048
Pathdomain/documents/DOCU000000001048
Display NameVolkswijsheid over het weer / A. Beets
Relation IdRELA000000409645
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001840
Pathdomain/documents/DOCU000000001840
Display NameVoor Arnout's oorspronkelijkheid / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000409565
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005444
Pathdomain/documents/DOCU000000005444
Display NameWarenkennis, kleurbereidingen voor miniaturisten en vakkennis voor ambachtslui (15de E.) / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000411844
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001469
Pathdomain/documents/DOCU000000001469
Display NameWie schreef de XII Dogheden? / R. Lievens
Relation IdRELA000000410280
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie