Wetenschappelijke tijdingen : orgaan van de Vereniging voor Wetenschap

Typedocument
TitleWetenschappelijke tijdingen : orgaan van de Vereniging voor Wetenschap
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000017
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6a187eba-e86e-4236-aa4b-aca781439950
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009258
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009258
Display NameVereeniging voor Wetenschap
Relation IdRELA000000009290
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009257
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009257
Display NameVereniging voor Wetenschap
Relation IdRELA000000009288
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000002120
Pathdomain/documents/DOCU000000002120
Display NameDe Leuvensche Universiteitsbibliotheek / J.F. Vanderheyden
Relation IdRELA000000409281
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001528
Pathdomain/documents/DOCU000000001528
Display NameDe Spiegel Historiaal / J. Noterdaeme
Relation IdRELA000000410153
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002718
Pathdomain/documents/DOCU000000002718
Display NameDe boekband in de Nederlanden vóór 1600 / Luc Indestege
Relation IdRELA000000411507
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006196
Pathdomain/documents/DOCU000000006196
Display NameDe veertien laatste jaren van Jacob van Maerlant / L. Delfos
Relation IdRELA000000411009
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003471
Pathdomain/documents/DOCU000000003471
Display NameEen onvermoed Beatrijskenner : F. Jan d'Assignies
Relation IdRELA000000412165
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001190
Pathdomain/documents/DOCU000000001190
Display NameErrata en aanvullingen bij Notermans' editio princeps van Bormans' briefwisseling i.v.m. de Servatiuslegende / Theo Coun
Relation IdRELA000000410002
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006207
Pathdomain/documents/DOCU000000006207
Display NameJacob de Costere van Maerlant / J. Noterdaeme
Relation IdRELA000000411608
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001527
Pathdomain/documents/DOCU000000001527
Display NameJacob van Maerlant / J. Noterdaeme
Relation IdRELA000000409901
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003479
Pathdomain/documents/DOCU000000003479
Display NameMadelgijs. Een late uitloper der Middelnederlandse heldenepiek. Naar aanleiding van pas ontdekte handschriftfragmenten / Hartmut Beckers
Relation IdRELA000000412075
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006195
Pathdomain/documents/DOCU000000006195
Display NameMaerlant in Italië / L. Delfos
Relation IdRELA000000411025
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006194
Pathdomain/documents/DOCU000000006194
Display NameMaerlant's "Scone die mi peisen doet" / L. Delfos
Relation IdRELA000000410817
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002078
Pathdomain/documents/DOCU000000002078
Display NameMicroreproduktie van Middelnederlandse handschriften uit Belgische bibliotheken / J. Deschamps
Relation IdRELA000000410112
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006089
Pathdomain/documents/DOCU000000006089
Display NameMiddeleeuwse levens van de H. Lidwine van Schiedam. Een bibliografische bijdrage / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000412437
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002611
Pathdomain/documents/DOCU000000002611
Display NameOntwikkeling en stand van de Middelnederlandse handschriftenkunde / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000412482
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001176
Pathdomain/documents/DOCU000000001176
Display NameProeve van datering van de Aiol-fragmenten. [Uitgeg. met een inl. d. Smet, Gilbert de] / Jozef van Cleemput
Relation IdRELA000000410429
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000027
Pathdomain/documents/DOCU000000000027
Display NameSnellaert kende een nu onbekende druk van de Evangelische Peerle / A. Ampe
Relation IdRELA000000411045
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002076
Pathdomain/documents/DOCU000000002076
Display NameVerslag over de werkzaamheden in de afdeling godsdienstgeschiedenis van het 25e Vlaams Filologenkongres / J. Deschamps
Relation IdRELA000000409757
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002476
Pathdomain/documents/DOCU000000002476
Display NameWillem de Vreese / Jan Grauls
Relation IdRELA000000409250
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie