Ons geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging

Typedocument
TitleOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000000009
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c8250c06-4313-4843-b2e6-8d9527725966
Deletedno
Relation Count 262
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000009255
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009255
Display NameRuusbroec-Genootschap
Relation IdRELA000000009275
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000009254
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009254
Display NameRuusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000009273
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002227
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002227
Display NameUniversitaire Faculteiten Sint Ignatius, Antwerpen
Relation IdRELA000000009276
Acceptedyes
Rev 1
Is verw onderdeel of documentation
Typedocument
IdDOCU000000006582
Pathdomain/documents/DOCU000000006582
Display NameDe trechter en de spin : metaforen voor mystiek leiderschap van Alijt Bake / [door] Wybren Scheepsma
Relation IdRELA000000410123
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000006227
Pathdomain/documents/DOCU000000006227
Display Name"Der kerken claghe" in haar wisselende vormen en beteekenis / H. Dorresteyn
Relation IdRELA000000411259
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001500
Pathdomain/documents/DOCU000000001500
Display Name'Christi leiden in einer vision geschaut' in the Netherlands / J. Marrow
Relation IdRELA000000410691
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004150
Pathdomain/documents/DOCU000000004150
Display Name'Den wijngaerd der sielen' van Jacob Roecx : Als Diets origineel van Tauler's 'Exercitia' en zijn verhouding tot Frans Vervoort / A. Ampe
Relation IdRELA000000412270
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004009
Pathdomain/documents/DOCU000000004009
Display Name'Der Suster Abteike' : spiegelbeeld van het leven in een vrouwenklooster in de Late Middeleeuwen / Petty Bange
Relation IdRELA000000410372
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001195
Pathdomain/documents/DOCU000000001195
Display Name'Van den seven ghetijden der Passien onses Heren' / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000412337
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000762
Pathdomain/documents/DOCU000000000762
Display NameA medieval Netherlandic prayer cycle on the Life of Christ : Princeton University Library, Garrett Ms. 63 / Philip E. Webber
Relation IdRELA000000411344
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006273
Pathdomain/documents/DOCU000000006273
Display NameAntonius van Hemert / Lucidius Verschueren
Relation IdRELA000000411389
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003960
Pathdomain/documents/DOCU000000003960
Display NameArnulf van Leuven, O.Cist. versus Gelukz. Hermann Jozef, O.Praem. / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411252
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006289
Pathdomain/documents/DOCU000000006289
Display NameBenedictus van Canfield / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409620
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006288
Pathdomain/documents/DOCU000000006288
Display NameBenedictus van Canfield en ons geestelijk erf / P. Optatus
Relation IdRELA000000412763
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000041
Pathdomain/documents/DOCU000000000041
Display NameBeschouwingen bij een zestiende-eeuwsch verzamelhandschrift / A. Ampe
Relation IdRELA000000412396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003599
Pathdomain/documents/DOCU000000003599
Display NameBeschrijving van de handschriften waarin Mande's Spiegel is overgeleverd / Mechteld de Coo-Wijgerinck; Gerrit Heuvelman; Mariëlle Wijers
Relation IdRELA000000409330
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006072
Pathdomain/documents/DOCU000000006072
Display NameBezitten we nog de oorspronkelijke <<Vita Aldegundae>>? / R. Podevyn
Relation IdRELA000000409764
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000200
Pathdomain/documents/DOCU000000000200
Display NameBibliotheca dominicana neerlandica manuscripta II / Stephanus g. Axters
Relation IdRELA000000410605
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000038
Pathdomain/documents/DOCU000000000038
Display NameBij een heruitgave van "Het spel van den heilighen sacramente van den Nyervaert" / A. Ampe
Relation IdRELA000000410227
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003149
Pathdomain/documents/DOCU000000003149
Display NameBijdrage tot de middelnederlandse devotie: de vreugden en weeën van Maria, I: De vreugden van Maria / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411031
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003148
Pathdomain/documents/DOCU000000003148
Display NameBijdrage tot de middelnederlandse devotie: de vreugden en weeën van Maria, II: Over de zeven weeën van Maria / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410888
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003755
Pathdomain/documents/DOCU000000003755
Display NameBijdrage tot het oude officium der HH. Hubertus en Lambertus / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410659
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003128
Pathdomain/documents/DOCU000000003128
Display NameBijdragen tot een bibliografie van de Nederlandsch Dominikaansche vroomheid / Stefanus Axters
Relation IdRELA000000411422
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001313
Pathdomain/documents/DOCU000000001313
Display NameBio-bibliografie van de 75-jarige karthuizervorser H.J.J. Scholtens oud-burgemeester van Houten en Beverwijk / A. Gruijs en Th.F. van Koolwijk
Relation IdRELA000000409573
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005074
Pathdomain/documents/DOCU000000005074
Display NameBriefwisseling tusschen Petrus van Herentals en Jan van Schoonhoven / W. de Roy
Relation IdRELA000000412221
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006291
Pathdomain/documents/DOCU000000006291
Display NameCanfeld in de Nederlanden / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412255
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006292
Pathdomain/documents/DOCU000000006292
Display NameCanfeld in de Nederlanden II. 'Beworp' versus 'Reghel' / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412234
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003896
Pathdomain/documents/DOCU000000003896
Display NameCatharina van Siena in de Lage Landen bij de zee / Stephanus Axters
Relation IdRELA000000412005
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005910
Pathdomain/documents/DOCU000000005910
Display NameChronological Data in the lives of Ida of Nivelles and Beatrice of Nazareth / R. de Ganck
Relation IdRELA000000410489
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005902
Pathdomain/documents/DOCU000000005902
Display NameCorpusvorming van Ruusbroecs werken / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000410425
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004943
Pathdomain/documents/DOCU000000004943
Display NameCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Relation IdRELA000000412680
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004360
Pathdomain/documents/DOCU000000004360
Display NameCorte glose op die engelsche gruete / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412810
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006280
Pathdomain/documents/DOCU000000006280
Display NameDat baghijnken van Parijs / A. Ampe
Relation IdRELA000000412570
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003244
Pathdomain/documents/DOCU000000003244
Display NameDat boeckxken vanden heylighen sacramente in handschrift en druk verspreid / A. Ampe
Relation IdRELA000000412317
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003192
Pathdomain/documents/DOCU000000003192
Display NameDat boecsken der verclaringhe van Jan van Ruusbroec. Tekstuitgave als steekproef
Relation IdRELA000000412043
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006346
Pathdomain/documents/DOCU000000006346
Display NameDboec vanden tien gheboden van Jan van Leeuwen / Patricia Stoop
Relation IdRELA000000412549
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004209
Pathdomain/documents/DOCU000000004209
Display NameDe 'handschriften' en uitgaven van Juul Valckenaere (overl. 1930) / A. Ampe
Relation IdRELA000000409697
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003771
Pathdomain/documents/DOCU000000003771
Display NameDe Karmeliet Franciscus Amelry als schrijver van "Wat de liefde Gods can bedryven" / A. Ampe
Relation IdRELA000000409857
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002380
Pathdomain/documents/DOCU000000002380
Display NameDe LXV artikelen van de passie van Jordanus van Quedlinburg in Middelnederlandse handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410415
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000211
Pathdomain/documents/DOCU000000000211
Display NameDe Middelnederlandse vertaling van Pomerius' werk "De origine monasterii Viridisvallis" / P. Verdeyen
Relation IdRELA000000411905
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001229
Pathdomain/documents/DOCU000000001229
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de 'Hundert Betrachtungen und Begehrungen' van Henricus Suso / [door] Jan Deschamps
Relation IdRELA000000409261
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001191
Pathdomain/documents/DOCU000000001191
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van Ekbert van Schönau's 'Sermo de vita et passione Jesu Christi' / Theo Coun
Relation IdRELA000000410603
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004013
Pathdomain/documents/DOCU000000004013
Display NameDe Moderne Devotie of Geert Groot in Oost-Vlaanderen / A. Cassiman
Relation IdRELA000000409275
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001680
Pathdomain/documents/DOCU000000001680
Display NameDe Souter van Alanus de Rupe / Bertilo de Boer
Relation IdRELA000000412068
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003990
Pathdomain/documents/DOCU000000003990
Display NameDe Wilhelmieten een verdwenen kloosterorde enkele archivalia (1491-1791) / C. Van de Wiel
Relation IdRELA000000412404
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006064
Pathdomain/documents/DOCU000000006064
Display NameDe ascetische waarde der oorspronkelijke "Vita Gudulae" / R. Podevyn
Relation IdRELA000000412792
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001765
Pathdomain/documents/DOCU000000001765
Display NameDe auteur van het berijmde middelnederlandse Franciscus' Leven / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000410621
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001561
Pathdomain/documents/DOCU000000001561
Display NameDe betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap der 'Expositio in Cantica Canticorum', beschouwd vanuit de handschriften en Hadewijch / [door] J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000411116
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003672
Pathdomain/documents/DOCU000000003672
Display NameDe boekbinderij van Groenendaal / [door] Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000412809
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003787
Pathdomain/documents/DOCU000000003787
Display NameDe eeredienst van den H. Jozef en P. Filip van Meron O.F.M. (± 1500) / Mattheus Verjans
Relation IdRELA000000411777
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005909
Pathdomain/documents/DOCU000000005909
Display NameDe gelukz. Ida de Lewis of Ida van Gorsleeuw / A. Steenwegen
Relation IdRELA000000411621
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004016
Pathdomain/documents/DOCU000000004016
Display NameDe geschriften van suster Bertken / A. Ampe
Relation IdRELA000000412381
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004254
Pathdomain/documents/DOCU000000004254
Display NameDe gevarieerde overlevering van een vijftiende-eeuws prozaverhaal over het lijden van Christus en de mirakelen na zijn dood / J.J. van Moolenbroek
Relation IdRELA000000410602
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001971
Pathdomain/documents/DOCU000000001971
Display NameDe gulden keten / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000410499
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001548
Pathdomain/documents/DOCU000000001548
Display NameDe handschriften van Pomerius' De origine monasterii viridisvallis / E. Persoons
Relation IdRELA000000411444
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002722
Pathdomain/documents/DOCU000000002722
Display NameDe handschriften van de Kartuis Genadendal Bij Brugge (1318-1580) / F. Hendrickx
Relation IdRELA000000410016
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003667
Pathdomain/documents/DOCU000000003667
Display NameDe handschriften van het Haarlemse begijnhof / B.A.M. Vaske
Relation IdRELA000000411140
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001050
Pathdomain/documents/DOCU000000001050
Display NameDe handschriften van het St. Agnietenklooster te Arnhem / P.J. Begheyn
Relation IdRELA000000412589
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004267
Pathdomain/documents/DOCU000000004267
Display NameDe heilige Bernardus in de middelnederlandse letterkunde / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000410460
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001566
Pathdomain/documents/DOCU000000001566
Display NameDe kartuizer Petrus Dorlant en de Elckerlijc-problemen / H.J.J. Scholtens
Relation IdRELA000000412754
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006256
Pathdomain/documents/DOCU000000006256
Display NameDe kronieken van twee Delftse tertiarissenconventen / Gerrit Verhoeven
Relation IdRELA000000409353
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005848
Pathdomain/documents/DOCU000000005848
Display NameDe litteraire nalatenschap van de Kartuizers in de Nederlanden / H.J.J. Scholtens
Relation IdRELA000000412441
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003709
Pathdomain/documents/DOCU000000003709
Display NameDe onuitgegeven kloosterkroniek van het St.-Agneeteconvent als bron voor de Deugdenspiegel en spiritualiteitsbeleving bij de vrouwelijke moderne devoten / Carla Morlion
Relation IdRELA000000410236
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006061
Pathdomain/documents/DOCU000000006061
Display NameDe opvatting der heiligheid, in Vlaanderen en Lotharingen, in de tweede helft der 9e eeuw / E. Spaey
Relation IdRELA000000412803
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002295
Pathdomain/documents/DOCU000000002295
Display NameDe origine monasterii Viridisvallis van Pomerius : een overzicht van de handschriften / R. Lievens
Relation IdRELA000000410599
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003152
Pathdomain/documents/DOCU000000003152
Display NameDe origineele tekst der XV pater op het lijden des heeren en diens latere lotgevallen / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411860
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006136
Pathdomain/documents/DOCU000000006136
Display NameDe vereering van St. Oswald, bijzonder in de Nederlanden / W. Lampen
Relation IdRELA000000409936
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006095
Pathdomain/documents/DOCU000000006095
Display NameDe vereering van de H. Lutgardis in en buiten de orde van Citeaux / B. Spaapen
Relation IdRELA000000411044
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001196
Pathdomain/documents/DOCU000000001196
Display NameDe vierde brief van Ruusbroec / [uitg. door] L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000412600
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005333
Pathdomain/documents/DOCU000000005333
Display NameDeLeuvense Bijbelvertaler Nicolaus van Winghe ; zijn leven en zijn werk / Pacificius van Herreweghen
Relation IdRELA000000412771
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005158
Pathdomain/documents/DOCU000000005158
Display NameDeSermoenen op Cantica en ander nieuw werk van Frans Vervoort OFM / Kees Schepers
Relation IdRELA000000409442
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004652
Pathdomain/documents/DOCU000000004652
Display NameDeanonymi uit den katalogus van handschriften van Rooklooster / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000411702
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004790
Pathdomain/documents/DOCU000000004790
Display NameDehelletocht van Jacomijne Costers (+ 1503) / Wybren Scheepsma
Relation IdRELA000000411166
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005130
Pathdomain/documents/DOCU000000005130
Display NameDephasen van het mystieke leven naar Jan van Leeuwen's tractaat: Wat dat een armen mensche van gheeste toebehoert / H. Dorresteyn
Relation IdRELA000000412241
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004893
Pathdomain/documents/DOCU000000004893
Display NameDetekst van het "Stabat mater" uit handschrift "Pa" teruggevonden /J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000412578
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006254
Pathdomain/documents/DOCU000000006254
Display NameDetweede religieuze vrouwenbeweging te Leiden. Het convent van Sint-Margaretha of Roomburg / Madelon van Luijk
Relation IdRELA000000410065
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001816
Pathdomain/documents/DOCU000000001816
Display NameDezalige Hendrik van Leuven O.P. als geestelijk schrijver / St. Axters
Relation IdRELA000000412332
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002322
Pathdomain/documents/DOCU000000002322
Display NameDie Materie van den sonden / Willem L. de Vreese
Relation IdRELA000000409613
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004794
Pathdomain/documents/DOCU000000004794
Display NameDie besessene Schwester Agnes : ein Schwesternspiegel des 15. Jahrhunderts aus dem Haus Ten Orten in Herzogenbusch : Edition der Berliner Handschrift mit Kommentaren und Untersuchungen / Ekkehard Borries
Relation IdRELA000000410451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000040
Pathdomain/documents/DOCU000000000040
Display NameDietse tekst en verspreiding van de "Totius vitae spiritualis summa" / G.J. Peeters, A. Ampe
Relation IdRELA000000411097
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002482
Pathdomain/documents/DOCU000000002482
Display NameEen Engels Imitatio-handschrift bij de Brugse Kartuizers / J.P. Gumbert
Relation IdRELA000000409776
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004144
Pathdomain/documents/DOCU000000004144
Display NameEen HS.-fragment van Ruusbroec / Pater Maximilianus
Relation IdRELA000000412804
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003852
Pathdomain/documents/DOCU000000003852
Display NameEen Limburgsch-Frankische mystiek / H.Th. Heijman
Relation IdRELA000000410768
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001458
Pathdomain/documents/DOCU000000001458
Display NameEen Middelnederlandse ontlening uit het 'Buch von geistlicher armuth' / Robrecht Lievens, J.W. van Maren
Relation IdRELA000000411279
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004061
Pathdomain/documents/DOCU000000004061
Display NameEen Middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater uit de 15e eeuw / A. Stroick
Relation IdRELA000000410987
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004402
Pathdomain/documents/DOCU000000004402
Display NameEen Nederlandse antifoon / L. Heere
Relation IdRELA000000409667
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004178
Pathdomain/documents/DOCU000000004178
Display NameEen Oost-Nederlandse litanie van Maria / A. Stroick
Relation IdRELA000000412700
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000043
Pathdomain/documents/DOCU000000000043
Display NameEen XVII-eeuwsch verzamelhandschrift met mystieken inhoud / A. Ampe
Relation IdRELA000000409514
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003159
Pathdomain/documents/DOCU000000003159
Display NameEen beknopt Jesus' en Marialeven uit de XIVe eeuw / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409771
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001963
Pathdomain/documents/DOCU000000001963
Display NameEen berijmd Westvlaams mystiek dialoog uit de achttiendeeuwse emblemata-literatuur : Gheestelycken handel vanden hemelschen brudegom met syne bruydt / L. Reypens
Relation IdRELA000000412410
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000010
Pathdomain/documents/DOCU000000000010
Display NameEen boekencatalogus uit de vijftiende eeuw van het Kruisherenklooster te Hoei / J.H. Aerts
Relation IdRELA000000409263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003756
Pathdomain/documents/DOCU000000003756
Display NameEen brokstuk uit de Passie des Heeren / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410195
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006308
Pathdomain/documents/DOCU000000006308
Display NameEen frament uit het "Boec der Duecht" / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410328
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001841
Pathdomain/documents/DOCU000000001841
Display NameEen katalogus van handschriften in Nederlandsche bibliotheken uit 1487 / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000409386
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000021
Pathdomain/documents/DOCU000000000021
Display NameEen kritisch onderzoek van de "Institutiones Taulerianae" / A. Ampe
Relation IdRELA000000411256
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003536
Pathdomain/documents/DOCU000000003536
Display NameEen merkwaardige Nederlandsche kruiswegoefening uit de XVe eeuw / A. v.d. Wyngaert
Relation IdRELA000000409702
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000471
Pathdomain/documents/DOCU000000000471
Display NameEen middelnederlands handschrift met werken van Herp en Ruusbroec / Joseph Alaerts
Relation IdRELA000000412509
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003162
Pathdomain/documents/DOCU000000003162
Display NameEen nieuw Hadewijchhandschrift / L. Reypens
Relation IdRELA000000409582
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001958
Pathdomain/documents/DOCU000000001958
Display NameEen nieuw handschrift met het leven van J. Ruusbroec door Pomerius in een onbekende Vita Abbreviata devoti domini Johannis Ruysbroec et primorum fundatorum Viridisvallis / P. Gilbert Remans
Relation IdRELA000000411819
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002723
Pathdomain/documents/DOCU000000002723
Display NameEen nieuwe stimulans tot verder onderzoek van het boekwezen in de Nederlanden / F. Hendrickx
Relation IdRELA000000409807
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003163
Pathdomain/documents/DOCU000000003163
Display NameEen nog onbekende mystieke grootheid in onze veertiendeeeuwse mystieke letteren / L. Reypens
Relation IdRELA000000412313
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001253
Pathdomain/documents/DOCU000000001253
Display NameEen onbekend handschrift met werken van P. Pullen / [door] A. van Elslander
Relation IdRELA000000412487
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001961
Pathdomain/documents/DOCU000000001961
Display NameEen onbekend vijftiendeeuws handschrift met een Westvlaamse vertaling van het tweede boek der Imitatie / L. Reypens
Relation IdRELA000000411988
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006272
Pathdomain/documents/DOCU000000006272
Display NameEen onbekend werkje van Anthonius van Hemert / Br. Edg. Heynen
Relation IdRELA000000411556
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003786
Pathdomain/documents/DOCU000000003786
Display NameEen onuitgegeven tractaatje van Geert Groote: Waarschuwing aan de biechtvaders met betrekking tot groote zondaars / Titus Brandsma
Relation IdRELA000000411291
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003226
Pathdomain/documents/DOCU000000003226
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift (vervolg) / A. Ampe
Relation IdRELA000000411210
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000035
Pathdomain/documents/DOCU000000000035
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift / A. Ampe
Relation IdRELA000000412740
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000412303
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003281
Pathdomain/documents/DOCU000000003281
Display NameEen passiesermoen van pastoor Jan van Zuetendael, O.Praem. (1581) / J.B. Valvekens
Relation IdRELA000000411976
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003516
Pathdomain/documents/DOCU000000003516
Display NameEen preek van pater Gabriel-Maria O.F.M. / Cosmas Peters
Relation IdRELA000000411161
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001200
Pathdomain/documents/DOCU000000001200
Display NameEen preeken-cyclus der Moderne Devoten / Bernard Delfgaauw
Relation IdRELA000000411582
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004488
Pathdomain/documents/DOCU000000004488
Display NameEen pseudo-mystieke Kantileen / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000410985
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001960
Pathdomain/documents/DOCU000000001960
Display NameEen rijke oogst van ons geestelijk erf / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000412074
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000298
Pathdomain/documents/DOCU000000000298
Display NameEen verklaring van het Hooglied uit het oude Gelder / [uitg. door] B. Spaapen
Relation IdRELA000000412086
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003074
Pathdomain/documents/DOCU000000003074
Display NameEen vijfde handschrift van Alijt Bakes Vier Kruiswegen
Relation IdRELA000000409480
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005413
Pathdomain/documents/DOCU000000005413
Display NameEen vroom gebed / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409801
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002478
Pathdomain/documents/DOCU000000002478
Display NameEen zeldzaam geworden geestelijk werkje van Antonius Sanderus / P. Grootens
Relation IdRELA000000409784
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004791
Pathdomain/documents/DOCU000000004791
Display NameEenLatijnse deelvertaling van Ruusbroecs Tabernakel in handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12.899 / Guido de Baere
Relation IdRELA000000409711
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004634
Pathdomain/documents/DOCU000000004634
Display NameEenNederlandsche "Sermo" uit den Taulerkring / H. Roos
Relation IdRELA000000412156
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004210
Pathdomain/documents/DOCU000000004210
Display NameEendevote week-oefening tot het H. hart van Jesus / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412159
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004774
Pathdomain/documents/DOCU000000004774
Display NameEengeestelijke vermaning van pater Bartholomeus van Midelburg, O.F.M. / Dalmatius van Heel
Relation IdRELA000000412228
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004789
Pathdomain/documents/DOCU000000004789
Display NameEenglorioes ghebet tot onser vrouwen / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411561
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003788
Pathdomain/documents/DOCU000000003788
Display NameEenige belangrijke franciscaansche handschriften / Mattheus Verjans
Relation IdRELA000000410234
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004944
Pathdomain/documents/DOCU000000004944
Display NameEenpleidooi voor Pomerius / Geert Warnar
Relation IdRELA000000412840
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005507
Pathdomain/documents/DOCU000000005507
Display NameEenvijftiendeeuwsche vertaling van het Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum / L. Reypens
Relation IdRELA000000411683
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004361
Pathdomain/documents/DOCU000000004361
Display NameEne corte glose opt pater noster / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411333
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000300
Pathdomain/documents/DOCU000000000300
Display NameEnkele nota's over drie handschriften van Ruusbroec en Alijt Bake / E. Persoons
Relation IdRELA000000410467
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003161
Pathdomain/documents/DOCU000000003161
Display NameEnkele varianten uit een West-Vlaamse vertaling van de Imitatio Christi / B. Spaapen
Relation IdRELA000000411747
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000024
Pathdomain/documents/DOCU000000000024
Display NameEschius-Mengelingen III : Dietse vertalingen van Eschius' werk / A. Ampe
Relation IdRELA000000411236
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000025
Pathdomain/documents/DOCU000000000025
Display NameEschius-mengelingen IV : De Eerste contacten van Eschius en Wischaven met de jezuieten / A Ampe
Relation IdRELA000000411305
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005675
Pathdomain/documents/DOCU000000005675
Display NameFragment eener onuitgegeven kloosterkroniek uit de XIIe eeuw / H. Lindeman
Relation IdRELA000000409930
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005524
Pathdomain/documents/DOCU000000005524
Display NameFragment van een onbekend Ruusbroec-verzamelhandschrift / Hans Kienhorst en Mikel Kors
Relation IdRELA000000411655
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003772
Pathdomain/documents/DOCU000000003772
Display NameFranciscus Amelry als schrijver van de brieven / A. Ampe
Relation IdRELA000000410588
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003330
Pathdomain/documents/DOCU000000003330
Display NameGebeden tot de 'drie stoeten' / [uitg. door] D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412571
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006257
Pathdomain/documents/DOCU000000006257
Display NameGedecoreerde handschriften uit tertiarissenconventen in Amsterdam en Haarlem: boekenbezit versus boekproductie / Margriet Hülsmann
Relation IdRELA000000411549
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001965
Pathdomain/documents/DOCU000000001965
Display NameGeert Groote en Margareta van Mekeren / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000411971
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003926
Pathdomain/documents/DOCU000000003926
Display NameGeschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / J Andriessen
Relation IdRELA000000411087
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001521
Pathdomain/documents/DOCU000000001521
Display NameHadewijchiana : de Latijnsche verzen van het 45e der Strophische gedichten / J. van Mierlo
Relation IdRELA000000412779
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001329
Pathdomain/documents/DOCU000000001329
Display NameHadewych, strofisch gedicht XLI, v. 59: In hoghen gheruchte, in nederen stille / G. Hendrix
Relation IdRELA000000412210
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005192
Pathdomain/documents/DOCU000000005192
Display NameHandschriften en boeken uit het Birgittinessenklooster Maria Troon te Dendermonde : Supplement / Ulla Sander Olsen
Relation IdRELA000000411669
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002728
Pathdomain/documents/DOCU000000002728
Display NameHandschriften en in handschrift bewaarde vertalingen van het aan Gerard van Luik toegeschreven traktaat De doctrina cordis : een overzicht / G. Hendrix
Relation IdRELA000000409694
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001931
Pathdomain/documents/DOCU000000001931
Display NameHendrick vanden Zype en de oudste Nederlandse druk van de Regula S. Benedicti / Th. Coun
Relation IdRELA000000409712
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002384
Pathdomain/documents/DOCU000000002384
Display NameHendrik Herp als predikant / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000412252
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005012
Pathdomain/documents/DOCU000000005012
Display NameHendrik Mande en de Middelnederlandse overlevering van De septem itineribus van Rudolf van Biberach / Th. Mertens
Relation IdRELA000000411724
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003107
Pathdomain/documents/DOCU000000003107
Display NameHendrik Mande en het Hoogliedcommentaar van (Pseudo-?) Richard van Sint-Victor / Th. Mertens
Relation IdRELA000000412583
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000037
Pathdomain/documents/DOCU000000000037
Display NameHet "Hoefken van Devocien" : Met bijlage "Van verduldighen lidene" / A. Ampe
Relation IdRELA000000410039
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001374
Pathdomain/documents/DOCU000000001374
Display NameHet Dies irae in Middelnederlandse vertaling / Julius pater
Relation IdRELA000000412175
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001499
Pathdomain/documents/DOCU000000001499
Display NameHet Katharijneconvent te Heusden : een onderzoek naar het boekenbezit en boekengebruik van een Tertiarissenklooster in de late middeleeuwen / P.J. Margry
Relation IdRELA000000410863
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002725
Pathdomain/documents/DOCU000000002725
Display NameHet Leidse handschrift BPL 2579 en de tekstoverlevering van het traktaat De doctrina cordis / G. Hendrix
Relation IdRELA000000409877
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003254
Pathdomain/documents/DOCU000000003254
Display NameHet aan Thomas van Aquino toegeschreven Adoro te in de Middelnederlandsche literatuur / Stephanus Axters
Relation IdRELA000000411489
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003229
Pathdomain/documents/DOCU000000003229
Display NameHet aan Vervoort toegeschreven Ghulden ghebedeboecxken / A. Ampe
Relation IdRELA000000410072
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002109
Pathdomain/documents/DOCU000000002109
Display NameHet boekenbezit der Zutphense kloosters. Aanzet tot een reconstructie / J.W. Ten-Doesschate en R.J.C.M. Vlems
Relation IdRELA000000412008
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006283
Pathdomain/documents/DOCU000000006283
Display NameHet kloosterleven in de voormalige Abdij van Egmond / A. Beekman
Relation IdRELA000000412448
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003663
Pathdomain/documents/DOCU000000003663
Display NameHet libellus "omnes, inquit, artes" : een rapiarium van Florentius Radewijns / door M. van Woerkum
Relation IdRELA000000412470
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002387
Pathdomain/documents/DOCU000000002387
Display NameHet memorieboek van het Katrijnenklooster in Haarlem (hs 70 H 53, KB Den Haag) : een codicologisch-historische studie / Helen C. Wüstefeld
Relation IdRELA000000410210
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001692
Pathdomain/documents/DOCU000000001692
Display NameHet specifiek belang van 16e-eeuwse middelnederlandse mystieke handschriften / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410224
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003093
Pathdomain/documents/DOCU000000003093
Display NameHet traktaat 'Fili accedens', toegeschreven aan de prior van Groenendael : studie en kritische uitgave / M.M. Kors
Relation IdRELA000000409994
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006253
Pathdomain/documents/DOCU000000006253
Display NameHetreligieuze leven in het Grote convent te Doesburg / Antheun Janse
Relation IdRELA000000409650
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005005
Pathdomain/documents/DOCU000000005005
Display NameHu lovic, hemelsce conighinne / Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000410485
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004398
Pathdomain/documents/DOCU000000004398
Display NameHugo de Balma bij Hendrik Mande, in 'Vurighe begherten' en in 'Bedudinghe op Cantica Canticorum' / Kees Schepers
Relation IdRELA000000411575
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006083
Pathdomain/documents/DOCU000000006083
Display NameHugo van Rugge, Hugo Groenendaal en de Heilige Liedwij van Schiedam / H. van Oerle
Relation IdRELA000000410944
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005908
Pathdomain/documents/DOCU000000005908
Display NameIda von Nijvels Brueckenvision / P. Dinzelbacher
Relation IdRELA000000410157
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003139
Pathdomain/documents/DOCU000000003139
Display NameImitationistica. Handschriften en getuigen / A. Ampe
Relation IdRELA000000411516
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000730
Pathdomain/documents/DOCU000000000730
Display NameIs Reinalda van Eymeren, zuster in het St. Agnietenklooster te Arnhem, en oudtante van Petrus Canisius, de schrijfster der 'Evangelische Peerle'? / P.J. Begheyn
Relation IdRELA000000409451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005692
Pathdomain/documents/DOCU000000005692
Display NameJacobus van Gruitrode : Karthuizer (+ 1475) / Mattheus Verjans
Relation IdRELA000000410772
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000499
Pathdomain/documents/DOCU000000000499
Display NameJan van Leeuwen en zijn werkje tegen Eckhart / Th.B.W. Kok
Relation IdRELA000000412628
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001553
Pathdomain/documents/DOCU000000001553
Display NameJan van Leeuwen in hs. Gent, U.B., 208 / J. Reynaert
Relation IdRELA000000410263
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001690
Pathdomain/documents/DOCU000000001690
Display NameJan van Meerhouts Passie en de hedendaagse passieiconografie / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410453
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003855
Pathdomain/documents/DOCU000000003855
Display NameJoes van Dormaels kroniek der hervorming binnen de Brabantse Cistercienserinnenabdij Hertogendal (1488) / Cyriel Vleeschouwers
Relation IdRELA000000412622
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004152
Pathdomain/documents/DOCU000000004152
Display NameKanttekeningen bij de "Evangelische Peerle" II : Het Hofken van devocien / A. Ampe
Relation IdRELA000000411784
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000026
Pathdomain/documents/DOCU000000000026
Display NameKanttekeningen bij de "Evangelische Peerle" III : Wie vertaalde de Evangelische Peerle? / A. Ampe
Relation IdRELA000000410430
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000023
Pathdomain/documents/DOCU000000000023
Display NameKanttekeningen bij de "Evangelische Peerle" IV : Nog eens het "Hofken van devocien" / A. Ampe
Relation IdRELA000000412220
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003355
Pathdomain/documents/DOCU000000003355
Display NameKanttekeningen bij de "Evangelische peerle" V : onbekende teksten van de 'Schrijfster der peerle' in het Bossche handschrift 647
Relation IdRELA000000411372
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002030
Pathdomain/documents/DOCU000000002030
Display NameKanttekeningen bij de diplomatische uitgave van handschrift Brussel, 5855-61 / B. Spaapen
Relation IdRELA000000409375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003219
Pathdomain/documents/DOCU000000003219
Display NameKleine Dietsche teksten in een handschrift uit Clair Lieu / [uitg. door] L. Reypens
Relation IdRELA000000412369
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003332
Pathdomain/documents/DOCU000000003332
Display NameKleine tractaten van de Schrijfster der Peerle / A. Ampe
Relation IdRELA000000411016
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004151
Pathdomain/documents/DOCU000000004151
Display NameKritisch kanttekeningen bij de "Evangelische Peerle" / A. Ampe
Relation IdRELA000000410346
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000011
Pathdomain/documents/DOCU000000000011
Display NameLa terminologie 'essentielle' dans 'Die gheestelike Brulocht' / Joseph Alaerts
Relation IdRELA000000410618
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003542
Pathdomain/documents/DOCU000000003542
Display NameLosse aantekeningen bij de "Heimelike passie" / A. Ampe
Relation IdRELA000000409522
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003140
Pathdomain/documents/DOCU000000003140
Display NameLosse aantekeningen bij de 'Heimelike' Passie / A. Ampe
Relation IdRELA000000410031
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001969
Pathdomain/documents/DOCU000000001969
Display NameLudolphus van Saksen en Henricus Suso / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000411338
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001694
Pathdomain/documents/DOCU000000001694
Display NameMaria van Houts gehoorzame ongehoorzaamheid / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000409717
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003907
Pathdomain/documents/DOCU000000003907
Display NameMaria vrou dijn reynicheit : Een aan Willem van Hildegaersberch toegeschreven Mariagebed / Johan B. Oosterman
Relation IdRELA000000410636
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003758
Pathdomain/documents/DOCU000000003758
Display NameMariagebeden, door Franco, Abt van Affligem / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411667
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003075
Pathdomain/documents/DOCU000000003075
Display NameMarquard van Lindau en de Nederlanden / A. Ampe
Relation IdRELA000000412204
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002202
Pathdomain/documents/DOCU000000002202
Display NameMededeelingen I : Onuitgegeven brieven van - en aan Geert Groote / door G. Feugen
Relation IdRELA000000412430
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003309
Pathdomain/documents/DOCU000000003309
Display NameMededeelingen II : Geert Groote's brief aan Henricus de Huxaria / G. Feugen
Relation IdRELA000000409951
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004699
Pathdomain/documents/DOCU000000004699
Display NameMeester Eckhart, Walter van Holland en Jan van Ruusbroec : historische en literaire betrekkingen in de Middelnederlandse mystiek / Geert Warnar
Relation IdRELA000000410525
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004111
Pathdomain/documents/DOCU000000004111
Display NameMeister Eckhart bij de moderne devoten / R.A. Ubbink
Relation IdRELA000000410379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001573
Pathdomain/documents/DOCU000000001573
Display NameMiddeleeuwse passiemystiek I : der mynnender sielen boegaert / B. Spaapen
Relation IdRELA000000409948
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003150
Pathdomain/documents/DOCU000000003150
Display NameMiddelnederlandsche gebeden / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412594
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003884
Pathdomain/documents/DOCU000000003884
Display NameMiddelnederlandsche gebeden / [uitg. door] D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411779
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001693
Pathdomain/documents/DOCU000000001693
Display NameMiddelnederlandse mystiek rond 1500 : troost in gelatenheid / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410121
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001505
Pathdomain/documents/DOCU000000001505
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. I / Maximilianus pater
Relation IdRELA000000411485
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003925
Pathdomain/documents/DOCU000000003925
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater. II / Maximilianus pater
Relation IdRELA000000412451
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001504
Pathdomain/documents/DOCU000000001504
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van liturgische gebeden tot Franciscus : (vervolg en slot) / P. Maximilianus
Relation IdRELA000000411867
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003058
Pathdomain/documents/DOCU000000003058
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van liturgische gebeden tot Franciscus : Inleiding / P. Maximilianus
Relation IdRELA000000410692
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003328
Pathdomain/documents/DOCU000000003328
Display NameMirakelen van Sinte Barbara in Middelnederlandse handschriften / W.B. Lockwood
Relation IdRELA000000411414
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006019
Pathdomain/documents/DOCU000000006019
Display NameNaar aanleiding van Hendrik van Santen's "Collacien" / A. Ampe
Relation IdRELA000000412017
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003943
Pathdomain/documents/DOCU000000003943
Display NameNavolging van Christus, ons voorbeeld in armoede en lijden / M.R. Hoedt
Relation IdRELA000000410849
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001974
Pathdomain/documents/DOCU000000001974
Display NameNeghen scoen punten / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000410019
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000042
Pathdomain/documents/DOCU000000000042
Display NameNieuw werk van Frans Vervoort / A. Ampe
Relation IdRELA000000409734
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003644
Pathdomain/documents/DOCU000000003644
Display NameNieuwe stoffen voor de studie van het Middelnederlandsch Gebodenonderricht / B. Spaapen
Relation IdRELA000000409873
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003138
Pathdomain/documents/DOCU000000003138
Display NameNieuws over Beatrijs van Nazareth / L. Reypens
Relation IdRELA000000411927
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003274
Pathdomain/documents/DOCU000000003274
Display NameNog een Middelnederlands handschrift van het aan Thomas van Aquino toegeschreven Adoro te / Axters
Relation IdRELA000000410841
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003160
Pathdomain/documents/DOCU000000003160
Display NameNog een merkwaardig Diets tractaatje uit de scholastische en ridderlijke periode : eene oufeninghe vander gracien gods \ L. Reypens
Relation IdRELA000000410906
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001784
Pathdomain/documents/DOCU000000001784
Display NameNog een zeventiende eeuwse Stabat Mater-vertaling / Pater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000409303
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003844
Pathdomain/documents/DOCU000000003844
Display NameNog eens : 'Een merkwaardige Nederlandse kruiswegoefening uit de XVde eeuw' / G. Feugen
Relation IdRELA000000412197
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001681
Pathdomain/documents/DOCU000000001681
Display NameNog eens Laurentius Musgeselius / Bertilo de Boer
Relation IdRELA000000409631
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006133
Pathdomain/documents/DOCU000000006133
Display NameNog iets over St. Oedenrode / H. Vermeulen
Relation IdRELA000000409967
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004119
Pathdomain/documents/DOCU000000004119
Display NameOnderzoek naar het oeuvre van "Gerardus Leodiensis" / G. Hendrix
Relation IdRELA000000411388
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004057
Pathdomain/documents/DOCU000000004057
Display NameOntstaan van de Brabantse Witte Vrouwen en hun overgang naar de orde van St.-Victor / M. Pia Coenegracht
Relation IdRELA000000411789
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003730
Pathdomain/documents/DOCU000000003730
Display NameOtto von Passau in Nederlandse handschriften / G.J. Jaspers
Relation IdRELA000000409443
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006063
Pathdomain/documents/DOCU000000006063
Display NameOud en nieuw over de Vita Geretrudae / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411753
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003062
Pathdomain/documents/DOCU000000003062
Display NameOude mystieke teksten I. Gheraert Appelmans' Glose op het vaderons / L. Reypens
Relation IdRELA000000409708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003217
Pathdomain/documents/DOCU000000003217
Display NameOver Sinte Godelieve. III. Over de "Vitae Godelivae" / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412136
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006082
Pathdomain/documents/DOCU000000006082
Display NameOver de Vita Landradae / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000411326
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004403
Pathdomain/documents/DOCU000000004403
Display NameOver de antiphone: Haec est praeclarum vas / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000412106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006101
Pathdomain/documents/DOCU000000006101
Display NameOver den berijmer der Kopenhaagche Lutgart / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410020
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001975
Pathdomain/documents/DOCU000000001975
Display NameOver een onbekend tractaatje van Nicolaas Eschius / L.M.Fr. Daniëls
Relation IdRELA000000409396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003263
Pathdomain/documents/DOCU000000003263
Display NameOver het Ave mundi salutare, in het Diets / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410358
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006062
Pathdomain/documents/DOCU000000006062
Display NameOver middeleeuwsche heiligenliteratuur / E. Spaey
Relation IdRELA000000410338
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004536
Pathdomain/documents/DOCU000000004536
Display NameP.Dirk van Munster O.F.M. (+ 1515) en het traktaat De proprietate monastica / Mattheus Verjans
Relation IdRELA000000411939
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000039
Pathdomain/documents/DOCU000000000039
Display NamePippinck of Amelry? : Hs. 3986-9 in de K.B. te Brussel / A. Ampe
Relation IdRELA000000410168
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003731
Pathdomain/documents/DOCU000000003731
Display NamePreeken van Jan Brugman O.F.M. / J.B. Poukens
Relation IdRELA000000412834
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001688
Pathdomain/documents/DOCU000000001688
Display NameProfetie en verlossing in Jan van Meerhouts passie-mozaïek : bekende en onbekende citaten, o.a. uit Ruusbroec / J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000410700
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003757
Pathdomain/documents/DOCU000000003757
Display NameProza-fragment van S. Lutgart's leven / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000410442
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002724
Pathdomain/documents/DOCU000000002724
Display NameReflecties over Brux., Cod. 15138 / F. Hendrickx
Relation IdRELA000000409804
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004788
Pathdomain/documents/DOCU000000004788
Display NameReypens' vondst eener nieuwe vertaling van Ruysbroeck's Zeven Trappen of nieuw inzicht in Grote's Ruusbroec-vertalingen / A. Ampe
Relation IdRELA000000410571
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006097
Pathdomain/documents/DOCU000000006097
Display NameRidder Thimerus van Rogenier uit de Vita S. Lutgardis / J. Aerts
Relation IdRELA000000410742
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001555
Pathdomain/documents/DOCU000000001555
Display NameRitmisch en lyrisch proza uit een verdwenen handschrift / Leonce Reypens
Relation IdRELA000000410452
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003228
Pathdomain/documents/DOCU000000003228
Display NameRondom een Middelnederlandsche Eckehart-tekst / J.H.A. Beuken
Relation IdRELA000000412603
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000481
Pathdomain/documents/DOCU000000000481
Display NameRuusbroec in een handschrift der Roermondsche kartuis / L. Reypens
Relation IdRELA000000409424
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002397
Pathdomain/documents/DOCU000000002397
Display NameRuusbroec in een rapiarium van circa 1400 / R. Lievens
Relation IdRELA000000410915
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000496
Pathdomain/documents/DOCU000000000496
Display NameRuusbroec's werk in het middeleeuwse tijdsbeeld : een receptie-onderzoek \ J.M. Willeumier-Schalij
Relation IdRELA000000412112
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006094
Pathdomain/documents/DOCU000000006094
Display NameSint Lutgarts mystieke opgang / L. Reypens
Relation IdRELA000000410536
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001375
Pathdomain/documents/DOCU000000001375
Display NameSt. Franciscus, Tauler, Mande en nog wat / Julius pater
Relation IdRELA000000411749
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004778
Pathdomain/documents/DOCU000000004778
Display NameTekstverspreiding bij de Moderne Devoten toegelicht aan de hand van het Opus imperfectum in Mattheum van Pseudo-Chrysostomos / J.H.A. van Banning
Relation IdRELA000000410503
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005890
Pathdomain/documents/DOCU000000005890
Display NameTitus Brandsma en de bestemming van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese (vervolg) / Rudolf Th. M. van Dijk
Relation IdRELA000000409830
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005821
Pathdomain/documents/DOCU000000005821
Display NameTitus Brandsma en de bestemming van de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese / Rudolf Th. M. van Dijk
Relation IdRELA000000412597
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005527
Pathdomain/documents/DOCU000000005527
Display NameTusschen bloeticheit en verdoemnisse. Een merkwaardige laatmiddeleeuwse mystieke autograaf (Gent UB, Hs.1359, fol. 79r-91r, 106r-113v) / J. Reynaert
Relation IdRELA000000410964
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005586
Pathdomain/documents/DOCU000000005586
Display NameTwee berijmde levens van Geert Grote / T. Brandsma
Relation IdRELA000000411810
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003146
Pathdomain/documents/DOCU000000003146
Display NameTwee collatien van Cornelis Jansonius van Schoonhoven / L. Moereels
Relation IdRELA000000410972
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006108
Pathdomain/documents/DOCU000000006108
Display NameTwee middelnederlandsche legenden der H. Margaretha van Antiochië / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409624
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001733
Pathdomain/documents/DOCU000000001733
Display NameTwee onuitgegeven traktaatjes van Alijt Bake / Wybren Scheepsma
Relation IdRELA000000411637
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001319
Pathdomain/documents/DOCU000000001319
Display NameTweemaal Van Zente Ancelmus / M.J.M. Haan
Relation IdRELA000000410376
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003356
Pathdomain/documents/DOCU000000003356
Display NameUit de kerstvroomheid der zestiende eeuw : Onbekend werk van Bartholomeus van Middelburg / A. Ampe
Relation IdRELA000000411505
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001495
Pathdomain/documents/DOCU000000001495
Display NameUit een Middelnederlandsch handschrift / D. de Man
Relation IdRELA000000410387
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004610
Pathdomain/documents/DOCU000000004610
Display NameUit een middeleeuwsch liedjesboekje van Nederlandsche clarissen / W. Lampen
Relation IdRELA000000410573
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006287
Pathdomain/documents/DOCU000000006287
Display NameValsche of echte, gestolen of eigen perel? / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409728
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003908
Pathdomain/documents/DOCU000000003908
Display NameVan Bedudinghe op Cantica Canticorum tot Glossa Tripertita super Cantica : de vondst van een Latijnse brontekst Kees Schepers
Relation IdRELA000000410787
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002029
Pathdomain/documents/DOCU000000002029
Display NameVan Winghe en de oudste Nederlandse imitatio-vertalingen : Enige punten van vergelijking / B. Spaapen
Relation IdRELA000000409606
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004248
Pathdomain/documents/DOCU000000004248
Display NameVan die memorie der passien ons Heren van Alijt Bake / Wybren Scheepsma
Relation IdRELA000000411691
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003151
Pathdomain/documents/DOCU000000003151
Display NameVereering van het heilig aanschijn in de Nederlanden / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000409682
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003457
Pathdomain/documents/DOCU000000003457
Display NameVier neue Briefe Geert Grootes / H. Rüthing
Relation IdRELA000000409282
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003802
Pathdomain/documents/DOCU000000003802
Display NameVoor de derde maal over een merkwaardige kruiswegoefening in de Nederlanden uit de XVe eeuw / N. Wijngaards
Relation IdRELA000000411949
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006135
Pathdomain/documents/DOCU000000006135
Display NameWanneer leefde de H. Odrada van Baelen? Haar legende en verering/ H. van de Weerd
Relation IdRELA000000410388
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001866
Pathdomain/documents/DOCU000000001866
Display NameWat de liefde Gods can bedryven / Lod. Moereels
Relation IdRELA000000412538
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006132
Pathdomain/documents/DOCU000000006132
Display NameWeten we iets van S. Oda? / H. Vermeulen
Relation IdRELA000000410782
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000030
Pathdomain/documents/DOCU000000000030
Display NameWillem Jordaens in nieuw perspectief / A. Ampe
Relation IdRELA000000411458
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004618
Pathdomain/documents/DOCU000000004618
Display Name[Over: Middeleeuwse handschriften op godsdienstig gebied in het bezit van de Bibliotheek der gemeente Rotterdam, beschr. door Dalm. van Heel]
Relation IdRELA000000412723
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie